April 4

Undervärderade aktier 2024 – Vad är det och hur hittar man dem?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Undervärderade aktier är aktier som handlas till ett pris som är betydligt lägre än dess verkliga värde. Genom att köpa en undervärderad aktie har du möjlighet att göra en vinst när marknaden inser sitt ”misstag” och korrigerar detta till “rätt” pris.

Du kan hitta aktier som är undervärderade genom att studera finansiella rapporter, göra en kassaflödesanalys eller jämföra nyckeltal. Bedöm det egentliga värdet och sätt det i förhållande till det pris som marknaden tillskriver aktien för tillfället.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Undervärderade aktier – lista

Exakt vilka aktier som är undervärderade just nu är något av en färskvara. Priset på aktier fluktuerar som bekant. Här är en lista med aktier haft låga genomsnittliga värderingar de senaste tre åren sett till EV/EBIT – ett nyckeltal som även tar hänsyn till skuldsättningen (se nedan).

Tips – klicka på bolagsnamnen för att läsa mer om aktierna hos Avanza!

Aktie EV/EBIT snitt 3 år Bransch
Arctic Paper 3.0 Skogsbolag
Kakel Max 6.3 Byggmaterial
Byggpartner 6.5 Byggnation & Infrastruktur
Ferronordic 6.8 Industrikomponenter
Lundin Energy 8.2 Olja & Gas – Exploatering
Moberg Pharma 8.2 Läkemedel
Semcon 8.4 Affärskonsulter
Maha Energy 8.5 Olja & Gas – Exploatering
Acroud 8.5 Betting & Casino
Holmen B 8.5 Skogsbolag
Drillcon 8.6 Gruv – Service
JM 8.7 Bostadsbyggnation
Novotek 8.7 Affärs- & IT-System
Götenehus Group 8.7 Bostadsbyggnation
Aspire Global 9.1 Betting & Casino
Holmen A 9.2 Skogsbolag
Tethys Oil 9.3 Olja & Gas – Exploatering
Raketech 9.3 Betting & Casino
Eolus Vind 9.3 Vindkraft
AcadeMedia 9.4 Utbildning
Boliden 9.4 Gruv – Industrimetaller
Betsson 9.8 Betting & Casino
NOTE 10.0 Elektronik & Tillverkning
Lundin Mining 10.0 Gruv – Prospekt & Drift
Jetpak 10.0 Tåg- & Lastbilstransport

OBS – Detta är ingen köprekommendation. Du bör göra din egen analys innan du köper aktier. Tänk också på att inte jämföra två bolag som tillhör olika branscher eftersom varje bransch följer sin egen dynamik.

Vad är undervärderade aktier?

Undervärderade aktier är aktier som har ett pris som är mycket lägre än deras teoretiska eller verkliga värde.

Begreppet fick allmän spridning i investerarvärlden i och med att den berömde investeraren Benjamin Graham diskuterade det i sin bok The Intelligent Investor.

Huvudlinjen i boken är att en intelligent investerare förstår att priset på en aktie är en sak medan värdet är något annat. När priset är lägre än värdet är det köpläge, aktien är undervärderad.

Warren Buffet är en av världens mest berömda investerare. Han grundade sin investerarkarriär i Grahams idéer om värde – aktier och hur man hittar undervärderade aktier.

Grundprincipen är att marknaden inte är helt effektiv. Den kan ha fel. De priser som råder för olika aktier på börsen svänger från dag till dag.

Här kan du läsa mer om våra aktieutbildningar.

Hur vet man om en aktie är undervärderad?

Aktiepriset återspeglar sällan det egentliga värdet helt och hållet.

Att en aktie är undervärderad innebär att den har ett pris som är lägre än vad det egentligen ”borde” vara.

När det gäller aktier och aktiemarknaden finns givetvis inga regler för hur mycket eller lite ett bolag ska kosta.

Därför är det svårt att definiera exakt när en viss aktie är undervärderad. Det blir en ganska relativ eller subjektiv vetenskap som grundar sig på historiska värderingar, framtidsutsikter och egna bedömningar.

Kruxet är att nästan alla börsbolag följs av mängder av analytiker från banker, tidningar, fonder och bra investmentbolag. Informationen om aktier flödar fritt och i slutändan signalerar aktiepriset vad marknaden anser att en aktie är värd.

För att avgöra om en aktie är undervärderad behöver du göra en annan bedömning än vad denna samlade kår av analytiker och investerare gör.

Vad är då det teoretiska eller egentliga värdet?

Det teoretiska värdet är faktiskt något som du som investerare själv måste avgöra men det finns flera vedertagna sätt att beräkna det på.

I huvudsak finns det två huvudspår:

 • Diskonterad kassaflödesanalys
 • Multipelvärdering

Låt oss titta på hur de bägge metoderna fungerar för att hitta undervärderade aktier.

Diskonteringsmodellen – diskonterat kassaflöde

Enligt Warren Buffet är det egentliga värdet summan av verksamhetens kassaflöde under dess livslängd minus diskonteringsräntan. Detta kallas för DCF – Discounted Cash Flow, eller diskonterat kassaflöde på svenska. Det är en slags kassaflödesanalys.

För att räkna ut det diskonterade kassaflödet krävs givetvis att du sätter dig in i verksamheten och dess finanser. Endast på så sätt kan du bedöma dess möjligheter att tjäna pengar i framtiden.

Det är svårt att förutse en verksamhets framtida kassaflöden och risken för felbedömningar är stor. Warren Buffet studerar exempelvis finansiella rapporter i detalj och jämför många bolag med varandra innan han avgör vad som är ett bra investeringscase.

Dessutom måste du sätta ett avkastningskrav för att ha något att räkna på.

Om du tar värdeinvestering på allvar och vill lägga mycket tid på att hitta bra undervärderade aktier är diskonteringsmodellen en intressant metod. Men den tar tid och är, liksom andra metoder, inte helt vattentät. Företag kan exempelvis manipulera kassaflödet genom att sälja fakturor eller betala räkningarna sent.

DCF är en slags absolut värdering som bygger på fundamentala data. Läs gärna mer om DCF i min artikel om att värdera en aktie.

Hitta undervärderade aktier med multipelvärdering

Kassaflödesanalys är som sagt inte lätt. Därför väljer många investerare istället betydligt enklare metoder för att bedöma om en aktie är undervärderad eller inte.

Speciellt om du ska värdera ett stort antal bolag och hitta undervärderade aktier genom kvantitativ snarare än kvalitativ analys behöver du använda ett snabbare sätt att hitta aktier som är undervärderade.

Så kallad multipelvärdering är lösningen.

Multipelvärdering innebär att bedöma en akties värdering i form av priset i förhållande till ett eller flera fundamentala värden. Metoden bygger på att du jämför nyckeltal. Du kan jämföra en akties värde idag med dess historiska värde eller så kan ju jämföra en aktie med liknande aktier inom samma bransch.

OBS! Det går inte så bra att jämföra värderingsmultiplar mellan olika branscher. IT-sektorn kan till exempel vara högre värderad generellt sett än livsmedelsindustrin. Därför är det riskabelt att jämföra två bolag från olika branscher.

P/E-tal – priset i förhållande till vinsten

Ett av de vanligaste sätten att hitta undervärderade aktier är genom att titta på P/E-talet.

Detta nyckeltal visar hur mycket en aktie kostar i förhållande till vinsten i bolaget. Ett ovanligt lågt P/E-tal indikerar såldes att aktien kanske är undervärderad.

P/E visar hur många årsvinster bolaget värderas till. Om detta nyckeltal är 20 innebär det att marknaden värderar aktien till tjugo gånger sin vinst.

En tumregel som ofta används är att vinsttillväxten i bolaget bör vara minst lika stort som P/E-värdet. Om detta värde är 20 ska du alltså kunna kräva en tillväxt på 20 procent per år.

P/S-tal – priset i förhållande till omsättningen

I bolag som inte går med vinst ännu är P/S-talet en bättre indikator när du letar efter undervärderade bolag. Finns det ingen vinst kommer P/E-talet nämligen att bli negativt och denna siffra säger då inget om verksamheten.

P/S-talet visar hur mycket aktien kostar i förhållande till försäljningen (det vill säga omsättningen).

Ifall P/S är 2 innebär det att aktien värderas till två gånger den årliga omsättningen. Ju högre omsättningstillväxt desto högre P/S brukar förväntas.

Det kan finnas en fördel med att använda P/S-talet även för att leta undervärderade bolag som går med vinst. Detta nyckeltal är nämligen svårare att manipulera genom bokföring än vad P/E-talet är.

P/S vs P/E
P/S-talet kan användas för att hitta undervärderade aktier bland bolag som ännu inte går med vinst. På bilden ser vi hur P/E-talet är negativt (och obrukbart för analys) i Sedana Medical medan P/S-talet går att analysera.

Direktavkastning – undervärderade utdelningsaktier

Att titta på direktavkastningen är ett relativt enkelt sätt att identifiera undervärderade aktier på.

När priset på en utdelningsaktie sjunker leder det till att direkt – avkastningen stiger. Det beror på att direktavkastningen definieras som utdelningen per aktie delat med aktiepriset.

Givet att du analyserar aktier som har stabila utdelningar och som inte utgör en allt för stor del av vinsten kan direktavkastning vara ett bra sätt att hitta köpvärda aktier att investera i.

Det finns faktiskt en aktiestrategi som heter Dogs of the Dow som bygger på just denna metod – att investera i aktier som har högst direktavkastning inom ett smalt urval av bolag.

PEG-tal – vinsten i förhållande till tillväxten

Att jämföra PEG-talet mellan olika bolag är ett sätt att hitta undervärderade aktier baserat på vinsttillväxten. Metoden är särskilt lämpad i aktier som växer mycket – i tillväxtbolag.

Du räknar ut PEG-talet genom att dividera P/E-talet med vinsttillväxten per aktie. Med andra ord får du ”mer tillväxt” för dina pengar om PEG-talet är lågt.

P/B-tal – priset i förhållande till det bokförda värdet

Om du vill hitta undervärderade bankaktier, fastighetsbolag och finansbolag kan P/B talet vara ett bättre mått än andra värderingsmultiplar.

Detta nyckeltal visar hur mycket en aktie kostar i förhållande till det bokförda värdet. Av den anledningen är det också en favorit bland många värdeinvesterare som vill jämföra priset jämfört med det ”egentliga” värdet som faktiskt finns i bolaget.

Har bolaget ett P/B-värde under 1 handlas det till ett pris som är lägre än likvideringsvärdet. Du får med andra ord mer per krona som du betalar mätt i faktiska tillgångar.

EV/EBIT – med hänsyn till skuldsättningen

En undervärderad aktie som har lite skulder kan vara mer intressant att köpa än en aktie som har så mycket skulder att den finansiella risken blir överhängande.

Därför kan EV/EBIT vara ett bra nyckeltal för att hitta undervärderade bolag. EV är marknadsvärdet plus skulder och minus likvida – medel. EBIT är resultatet före finansiella poster och skatt.

EV/EBIT kan användas istället för exempelvis P/B. Ett lågt tal innebär att företaget har ett gott resultat i förhållande till vad det kostar på marknaden och även i förhållande till alla de skulder som finns med i balansräkningen.

Undervärderade aktier - värderingen i Telia
EV/EBIT är ett sätt att hitta undervärderade aktier genom att även ta hänsyn till skuldsättningen i bolaget. På bilden ser vi EV/EBIT i Telia.

EV/EBITDA – inklusive nedskrivningar och avskrivningar

Om du även vill ta med nedskrivningar och avskrivningar i beräkningen kan du använda EV/EBITDA istället för EV/EBIT för att hitta undervärderade aktier.

Gör bolaget stora avskrivningar eller nedskrivningar kommer det med andra ord att leda till en lägre värdering. Även om det finns en logik i detta finns samtidigt en risk att företag använder sig av dessa parametrar i syfte att kunna peka på ett lågt EV/EBITDA-tal, vilket alltså skulle kunna tolkas som ett köpläge.

Varför blir aktier undervärderade?

Aktier kan bli undervärderade av flera skäl. Till grund för de flesta fall då aktier får låga värderingar ligger marknadens nästan manodepressiva karaktär. Den överdriver både när den är positivt inställd och då den är på sämre humör.

Detta skapar möjligheter för den observante, tålmodige och behärskade investeraren.

Här är några exempel på när aktier, hela branscher och i vissa fall hela börsen kan bli undervärderade:

 • Marknadsturbulens: Börskrascher, korrigeringar och björnmarknader gör att värderingarna sjunker, ofta oförtjänt mycket. Många av de bästa köptillfällena finns i bra bolag i slutet av stora nedgångar.
 • Oväntade dåliga nyheter: Börsen avskyr dåliga nyheter. När en dålig nyhet släpps kan reaktionen av marknaden ibland bli överdriven.
 • Konjunktur: Det kan ofta gå att hitta undervärderade bolag bland cykliska – aktier i botten av en konjunkturcykel. Observera att varje bransch har sina egna cykler.
 • Besvikelser: Aktier som inte lever upp till analytikernas förväntningar straffas ofta av marknaden.
 • Missbedömningar: Om analytiker missbedömer potentialen i ett bolag eller en bransch innebär det att aktierna kan vara undervärderade till dess att marknaden upptäcker misstaget.

Kom ihåg att en aktie som är undervärderad inte nödvändigtvis alltid har en låg värdering i absoluta mått mätt. En spelutvecklare som har ett P/E-tal som är högre än snittet på Sveriges Stockholmsbörs kan exempelvis var undervärderad i förhållande till andra bolag i branschen.

Ett annat exempel är ett bolag med ganska höga värderingar men där du (till skillnad från marknaden) inser att vinsten troligtvis kommer att skjuta i höjden de närmsta åren. Då kan du göra bedömningen att aktien är undervärderad.

Av den anledningen går det aldrig att säga att en aktie är undervärderad om exempelvis P/E är under 20 eller 15. Analysen måste vara individuell och bland annat ta hänsyn till marknadsklimat, historiska värderingar, bolagets finansiella status och framtidsutsikter.

Så gör du för att köpa undervärderade aktier

Det är inte svårt att hitta lågt värderade aktier men att hitta undervärderade aktier som verkligen är värda att köpa är lite knepigare.

Så här kan du göra:

 1. Välj ut en bransch som du vill leta aktier i. Du ska aldrig jämföra aktier från två olika branscher.
 2. Använd en aktiescreener som exempelvis Börsdata (Sverige, Norden och större marknader i världen) eller Finviz (USA). Alternativt kan du använda Aktielistan hos Avanza.
 3. Sortera efter önskad värderingsmultipel, t.ex. P/E, P/S, P/B eller EV/EBIT så att bolag med lägst värdering hamnar överst. Lägg eventuellt in andra filter som exempelvis skuldsättningsgrad och vinstmarginal.
 4. Analysera bolagen ett och ett för att bedöma om det finns något som är fundamentalt dåligt med dem eller om den låga värderingen mest är en följd av överdriven marknadsreaktion.
 5. Titta även på den historiska värderingen för varje aktie. Vissa bolag verkar ständigt ha en låg värdering och då är det givetvis inte ett köpläge av den anledningen.
 6. När du hittat ett antal aktier köper du dem lättast (och med lägst courtage) hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet.

Tips – Vill du slippa analysera aktier själv? Bli medlem och följ någon av de aktieportföljer som jag förvaltar. Samtliga har slagit index med bred marginal sedan 2008.

Läs mer om våra aktieportföljer

Sammanfattning – Aktieutbildning och aktieskola om undervärderade bolag

Att hitta undervärderade aktier att köpa nu är något av en konst. Det handlar mycket om att själv hitta en metod att bedöma vilka aktier som aktiemarknaden felbedömt värdet på.

För investerare som Warren Buffet och Benjamin Graham har kassaflödesanalys varit favoritmetoden. Den bygger på att räkna på diskonterade kassaflöden för att bedöma vilka aktier som är undervärderade just nu.

Multipelvärdering är en enklare metod som även fungerar bra för att analysera ett större antal aktier samtidigt. Till exempel kan du använda nyckeltal som P/E, PEG, P/S, P/B och EV/EBIT för att hitta lågt värderade och köpvärda aktier. Direktavkastning kan vara ett bra mått för utdelningsaktier.

Vilken metod är bäst? Det måste du själv bedöma. Det är trots allt du som ska försöka överlista marknaden.

Det finns anledning att inte låsa sig vid ett enda nyckeltal utan istället använda flera. Dessutom är det en god idé att undersöka den finansiella statusen i bolaget, skuldsättning och framtidsutsikter.

Ett citat från investeraren Peter Lynch sammanfattar detta ganska bra och får fungera som avrundning av denna artikel:

”The person that turns over the most rocks wins the game”.

FAQ – Vanliga frågor och svar om undervärderade aktier

Vilka undervärderade aktier finns det för 2021?

För att veta vilka aktier som är undervärderade 2021 måste du först bestämma dig för vilket eller vilka sätt du ska värdera bolagen på. Därefter får du hålla koll på värderingen med en aktiescreener. Glöm inte att analysera varje bolag mer i detalj också.

Är undervärderade aktier alltid köpvärda?

Nej. Om värderingen blivit låg på grund av omfattande och allvarliga problem i företaget är dess aktier sällan värda att köpa, även om priset är oförtjänt lågt. Risken är helt enkelt för hög.

Är billiga aktier och undervärderade aktier samma sak?

Nej. Aktiens pris i kronor och ören har inget med värderingen att göra. Värderingen handlar istället om priset i förhållande till fundamentala värden i bolaget. Därför kan en aktie som kostar 1 krona vara högre värderad än en aktie som kostar 100 kronor.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?