April 4

Vad händer om man inte deklarerar aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Om du inte deklarerar dina aktier i tid kommer du i första hand att få en förfrågan från Skatteverket om att lämna in de efterfrågade uppgifterna. Undviker du att besvara förfrågan och efterföljande uppmaningar finns risk att ärendet till slut leder till förseningsavgifter och i sista hand en eventuell anmälan. 

Vad händer om man inte deklarerar aktier alls? Hur ser påföljderna egentligen ut?

Äger du aktier i ett traditionellt depåkonto ska du redovisa försäljningar samt eventuella vinster och förluster i din deklaration. Detta kan upplevas krångligt om man inte har gjort det tidigare, och det är vanligt med deklarationsmissar just när det kommer till aktier. Att man inte deklarerar sina aktier alls är däremot mindre vanligt.

Deklaration görs på K4-blankett

Aktier, fonder, obligationer och andra typer av värdepapper som ägs genom ett vanligt traditionellt depåkonto ska tas upp i deklarationen på en särskild blankett; en så kallad K4-blankett. På blanketten redovisas eventuella försäljningar gjorda under det år som deklarationen avser – det vill säga föregående år – samt vilka vinster och/eller förluster de försäljningarna har resulterat i.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Alla vinster beskattas med en vinstskatt om 30%, men har man även gjort förluster kan dessa till viss del kvittas mot vinsterna och på så vis lätta på skattebördan. Mer om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Efter inlämnad deklaration får du så småningom ett slutskattebesked, på vilket din slutliga skatt för föregående år finns angiven. Har du gjort missar i din deklaration av värdepapper på depåkonto finns risk att du får betala för mycket i skatt, eller att du längre fram får ett skattetillägg för att du betalat för lite.

Så vad händer om man inte deklarerar aktier alls?

Missar du att helt och hållet deklarera aktier på ditt depåkonto kommer du i ett första skede att få en förfrågan från Skatteverket. Så länge din aktiedepå finns på ett svenskt konto hos en svensk bank eller mäklare – till exempel Avanza – mottager Skatteverket alltid kontrolluppgifter för dina innehav, mot vilka de kan stämma av att du faktiskt deklarerar det du ska.

Har du glömt eller av annan anledning missat att fylla i K4-blanketten erhåller du alltså i första hand en påminnelse – en uppmaning om att deklarera ditt innehav inom en viss tid.

Skulle du mot förmodan ändå inte inkomma med en korrekt deklaration kommer Skatteverket att skicka ut fler uppmaningar, och om tillräckligt lång tid passerar även kräva förseningsavgifter. I absolut sista skedet, och om det finns anledning att misstänka olagliga avsikter med att inte deklarera, kan en anmälan om brott upprättas.

Misstag i deklaration av värdepapper är vanligt – faktiskt några av de vanligaste missarna folk gör i sin deklaration. Vissa moment är inte helt enkla – som att beräkna aktiernas inköpspris till exempel – och är man ovan kan det lätt bli fel. Att helt strunta i att deklarera är däremot mindre vanligt, varför påföljder som skarpa uppmaningar och anmälan inte heller är särskilt vanliga.

Icke desto mindre är det förstås viktigt att veta vad som händer om man inte deklarerar aktier, eftersom det kan leda till trista och onödiga merkostnader för dig.

Andra regler för ISK och kapitalförsäkring

Deklaration av aktier med K4-blankett gäller enbart för de värdepapper du har på ett vanligt depåkonto. För innehav på ISK eller i en kapitalförsäkring används istället schablonbeskattning, som i korthet innebär att du betalar en schablonskatt beräknad på hela ditt innehav. Schablonskatten dras fyra gånger per år, varför du inte behöver redovisa något i din deklaration.

ISK, men också KF, är för de allra flesta mer förmånligt rent skattemässigt – men också betydligt enklare när det kommer till deklarationen.

Bra att tänka på vid deklarering av aktier

  • Deklarera digitalt med hjälp av e-legitimation. På den digitala K4-blanketten finns information om dina värdepapper, hur många av dem du sålt samt hur mycket du erhöll för dem redan förtryckt.
  • Ta hjälp med att räkna ut omkostnadsbeloppet om du känner dig osäker. Har du glömt vad du köpte aktierna för? Då kan en schablonmetod med fördel användas, med vilken du sätter anskaffningsvärdet till 20% av det du sålt aktierna för.
  • Kontrollera hur du kan kvitta vinster mot förluster, och mot vad. En aktieförlust kan till exempel kvittas upp till 70% mot en bostadsvinst.
  • Var noggrann med att deklarera i tid

Tips: För dig som vill lära dig mer om aktier hittar du fler bra artiklar här.

Här är ännu en.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?