April 4

Finansaktier 2024 – 12 aktier i finansbolag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Finansaktier är ett samlingsnamn för aktier i olika typer av finansbolag. Finanssektorn är ganska bred. Här finns allt från små nischbanker och fintech-bolag till storbanker. Den exakta definitionen varierar. Gemensamt för finansföretagen är att deras verksamhet i huvudsak handlar om att tjäna pengar på finansiella lösningar, främst utlåning.

Finansaktier i Sverige – lista

I denna lista samlar vi de viktigaste finansaktierna i Sverige 2020. Den innehåller även bankaktier med betydande finansiell utlåning. Om du klickar på företagsnamnet kan du läsa mer om aktien hos Avanza.

Finansbolag Bransch
Nordea Bank Bank
SEB A Bank
Handelsbanken A Bank
Swedbank A Bank
Intrum Kredit & Finansiering
Avanza Nischbanker
Resurs Holding Kredit & Finansiering
Arion Banki Bank
Collector Kredit & Finansiering
Hoist Finance Kredit & Finansiering
TF Bank Kredit & Finansiering
DDM Holding Kredit & Finansiering

 

Vad är finansaktier?

Finansaktier är aktier i bolag som bedriver någon form av finansverksamhet. Man brukar säga att de ”frigör kapital”. Den exakta definitionen varierar. Enligt Svenska Bankföreningen handlar finansbolag främst om företag som är inriktade på tjänster som avbetalning, factoring, leasing och annat som har med lån att göra.

Finansbolag kan exempelvis erbjuda:

 • Konsumentkrediter
 • Avbetalningskrediter
 • Bilfinansiering
 • Kommersiella krediter

Många nischbanker, fintech-företag och kreditföretag passar in på denna beskrivning. Många finansföretag drivs av banker. Då banker även har annan verksamhet än utlåning är det en definitionsfråga ifall de klassas som finansaktier. De går även under namnet bankaktier.

En lite bredare definition av finansaktier innefattar även bolag som arbetar med kapitalförvaltning och fondförvaltning. Fondföretag och nischbanker som Avanza och Nordnet kan matcha denna lite bredare definition. Ibland samlas även investmentbolag under definitionen finansaktier.

Index för finansbolag

För att undersöka hur det går för finansaktierna som grupp kan du titta i ett index för finansbolag. Det främsta indexet för finansbolag i Norden är NASDAQ OMX Nordic Bank & Insurance SEK Net Index (NOMXNBISEKNI). Det är ett index innefattar även försäkringsbolag.

Indexet består av följande finansaktier:

 • Danske Bank
 • EQT
 • Jyske Bank
 • Nordea Bank Abp
 • SEB A
 • Handelsbanken A
 • Swedbank A

Dessutom ingår tre försäkringsbolag: Sampo Oyj A, Topdanmark och Tryg.

Så här ser utvecklingen ut för detta aktieindex sedan 2014 då det skapades:

Index för finansaktier och försäkringsbolag
NASDAQ OMX Nordic Bank & Insurance SEK Net Index jämfört med OMX Nordic PI.

Så investerar du i finansföretag

Eftersom det finns en så pass stor variation i inriktning mellan olika finansföretag är det svårt att ge några generella tips. Till att börja med kan vi ändå ge rådet att köpa finansaktier som håller en hög kvalitet. Det innebär exempelvis att köpa aktier i bolag som går med vinst och som har en stabil ström av intäkter. Omsättningen får gärna växa.

Det kan vara lite invecklat att värdera företag som i huvudsak har en finansiell verksamhet. Värderingsmultiplar som P/E och P/S blir missvisande för denna typ av bolag. Inte heller är soliditet något bra mått för finansbolag.

Här är några förslag på hur du kan bedöma finansföretag:

 • Kapitaltäckningsgrad – capital adequacy ratio på engelska
 • Primärkapitalrelation – tier 1 ratio
 • Kärnprimärkapitalrelation – core capital ratio

Denna typ av bedömning handlar om att avgöra när finansbolagets finansiella ställning kan anses vara stark. Då är risken lägre vilket kan antas vara ett gott argument för att köpa aktier.

Det kan dock lätt bli komplicerat med den sortens värdering för den oinvigde. Ett enklare alternativ som ändå brukar fungera bra är att leta efter finansaktier som har stabila utdelningar. Det kan nämligen ses som ett tecken på att den finansiella verksamheten är hållbar. Endast långsiktigt lönsamma företag, inklusive banker och finansbolag, har råd att ge utdelningar till aktieägarna.

Dessa banker och finansbolag har haft någorlunda stabila utdelningar de senaste tio åren:

 • Avanza
 • Intrum
 • Handelsbanken
 • SEB
 • Nordea Bank
 • Swedbank

Tänk på att du själv måste göra din analys innan du bestämmer vilka finansaktier du ska köpa!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?