April 4

Svenska investmentbolag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Intresserad av att investera i svenska investmentbolag? I den här artikeln listas ett stort antal mer och mindre kända  aktörer på den svenska investmentmarknaden – såväl traditionella investmentbolag som Private Equity, konglomerat och holdingbolag. 

Att köpa aktier i svenska (och/eller utländska) investmentbolag kan vara ett bra alternativ till fondsparande. Eftersom investmentbolag äger innehav i flera olika underliggande tillgångar får du som investerare en bred exponering och god riskspridning – trots att du bara handlar aktier i ett enda bolag.

Svenska investmentbolag är populära bland svenska småsparare och för många ett givet val att inkludera i portföljen. Tack vare den automatiska diversifieringen är investmentbolag också mycket bra nybörjaraktier.

Nyfiken på vilka alternativ som finns på den svenska marknaden? Låt oss kika.

Svenska investmentbolag

Bure Equity

Bure Equity är ett investmentbolag som ser sig själv som en aktiv ägare med ett djupt engagemang i företagen i portföljen. Investmentbolaget grundades 1992 och uppstod då ur de avvecklade löntagarfonderna. Året därpå noterades det på Stockholmsbörsen. Nu finns det på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Bure Equity har stor finansiell styrka och anpassar sitt ledarskap efter de olika bolagens behov. I portföljen finns elva bolag varav sju är börsnoterade.

Största innehav: Cavotec, Medcap, Mycronic, Mentice, Ovzon, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Growth, Investment AB Bure, Atle Investment Managment och Mercuri International Group.

Hemsida: www.bure.se

Köp Bure Equity hos: Avanza Nordnet

Creades

Creades grundades i årsskiftet 2011/2012 och är därmed ett relativt nytt investmentbolag. Företaget uppstod när investmentbolaget Öresund delades i två delar. Den största delen, 59 procent, blev Creades. Det är en långsiktig investerare som siktat in sig på mindre och mellanstora bolag. I portföljen finns en mix av noterade och onoterade bolag. Creades har som mål att ha en god riskjusterad avkastning för aktieägarna. Det är en aktiv ägare som försöker bidra till att öka värdet i de bolag som man är delägare i. Creades handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Största innehav: Avanza, Apotea, Addnode, PRNT Printing Solutions, Tink, Kaching, samt Röhnisch och Inet.

Hemsida: www.creades.se

Köp Creades hos: Avanza Nordnet

EQT

EQT är ett riskkapitalbolag inom private equity. Bolaget grundades 1994 och har sedan dess investerat i en lång rad verksamheter på global nivå. EQT är verksamt i 17 länder och har runt 700 anställda. Fokus i investeringarna ligger på Europa och Nordamerika.

Förutom att investera i bolag driver EQT ett antal investeringsfonder. Dessutom äger EQT reala tillgångar som infrastruktur och fastigheter.

Några av innehaven: Acumatica, Anticimex, Biovian, Concept, Dataflow, Dunlop, Eton, GPA Global, Hector Rail, Igenomix, Karo Pharma, Stendörren, Svenska Verksamhetsfastigheter, Waystar.

Hemsida: www.eqtgroup.com

Köp EQT hos: Avanza Nordnet

Garpco

Garpco är ett holdingbolag som handlas på marknadsplatsen Pepins. Bolaget investerar långsiktigt i små och medelstora företag. Garpco har tre områden: Interiör och design, industriverktyg och industrikomponenter i polymera material.

Visionen är att Garpco ska växa genom företagsförvärv och organisk tillväxt. De bolag som ingår ska ha tillräcklig tillgång till tillväxtkapital och kompetenta medarbetare. Riskprofilen i bolagen är låg. Man letar alltid efter företag där det finns en ledning med kunnande om såväl teknik som marknad. Exit gör Garpco främst om ledningen bedömer att en ny ägare kan utveckla verksamheten bättre.

Innehav: SWEDEX AB, Diamantprofil AB, UW-ELAST AB, GGF TMRubber, Trekollán AB, Glimakra of Sweden AB, TreCe AB.

Hemsida: www.garpco.com

Köp Garpco hos: Pepins

Industrivärden

Industrivärden (som ibland felaktigt kallas för Industrivärlden) är ett av de främsta investmentbolagen i Sverige. Investmentbolaget skapar värde genom ett långsiktigt ägande där man bidrar med både operativ och strategisk kunskap. För att lyckas med detta har Industrivärden stora ägarandelar i bolagen i portföljen.

Det långsiktiga målet är att de ägda bolagen på sikt ska etablera sig och stärka sina positioner inom respektive bransch. Industrivärden lyfter fram tre aspekter för att lyckas med sin förvaltning: Fokusering, flexibilitet och tydligt ledarskap.

Största innehav: Sandvik, Volvo, Essity, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson och Skanska

Hemsida: www.industrivarden.se

Köp Industrivärden hos: Avanza Nordnet

Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan investerar – som man själva säger – med målet att behålla innehaven. Det är med andra ord en mycket långsiktig investerare som bryr sig om bolagen i portföljen. Här hittar vi en del noterade innehav men de flesta bolagen i portföljen är faktiskt onoterade.

De allra flesta innehaven i Spiltans portfölj är entreprenörsföretag med stor tillväxtpotential. Spelutvecklaren Paradox Interactive och e-handelsbutiken Coolstuff är ett par av de viktigaste innehaven. Spiltan är även delägare i handelsplatsen Pepins där bolaget också är noterat.

Namnet Spiltan kanske är mest känt genom Spiltan Fonder, som också det är ett av de största innehaven för investmentbolaget Spiltan.

En kul detalj är att Spiltan äger aktier i Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway. Buffet har nämligen ofta stått som förebild för investerarna bakom Spiltan.

Största innehav: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Coolstuff, Kuststaden Projektutveckling

Hemsida: www.spiltan.se

Köp Investment AB Spiltan på: Pepins

Investment AB Öresund

Investment AB Öresund är ett långsiktigt investmentbolag med stor spridning på sina innehav. Aktierna finns bland annat inom fordonsindustri, media, tillverkningsindustri och spelbranschen. Det är i huvudsak nordiska värdepapper vi hittar i portföljen.

Som investmentbolag strävar Öresund Investment efter att ha låga förvaltningskostnader, hög soliditet och en flexibel likviditetspolitik.

Största innehav: Fabege, Bilia, Scandi Standard, Bahnhof, SEB, Ovzon, Insr, Attendo, MaxFASTIGHETER, Catenamedia, NRC Group, Storebrand, Q-Linea.

Hemsida: www.oresund.se

Köp Öresund hos: Avanza Nordnet

Investor

Investor är Sveriges största investmentbolag. Bolaget grundades 1916 av Wallenbergfamiljen. Det är en mycket långsiktig ägare som investerar i stabila verksamheter. Investor försöker inte bara få hög avkastning på innehaven i sin portfölj utan vill även påverka bolagen.

Syftet är inte bara att skapa värde för människor utan även för samhället i stort. Företagen ska bli eller förbli ”best-in-class” som Investor själva säger.

Investors portfölj innehåller flera välkända noterade bolag där investmentbolaget är en betydande minoritetsägare. Här hittar vi bland annat ABB, Ericsson, AstraZeneca, Atlas Copco, Husqvarna, Saab och SEB. Stora och gamla svenska bolag, många av dem industribolag. Här finns även aktier som Nasdaq, Sobi, Wärtsilä och Epiroc.

En annan del av portföljen består av Patricia Industries, som samlar Investors större dotterbolag. Här är några välkända namn Permobil och Mölnycke. Dessutom har Investor drygt 18 procent i private equity-bolaget EQT. Denna mix av stabila och växande bolag har gjort Investor till en favorit i många analyser om aktier och investmentbolag.

Största innehav: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä.

Hemsida: www.investorab.com

Köp Investor hos: Avanza Nordnet

Karolinska Development

Investmentbolaget Karolinska Development har specialiserat sig på life science-aktier i Norden. Det handlar med andra ord om innehav i företag inom forskning för att utveckla nya mediciner.

Detta investmentbolag presenterar sig själv som en chans för investerare att få exponering mot en bransch med hög avkastningspotential men till en lägre risk. Portföljen innehåller en samling farmaceutiska och medicintekniska bolag som alla bedöms kunna komma att bidra till både medicinska och ekonomiska framsteg.

Även om portföljen är bred innebär investeringar i denna typ av investmentbolag en betydligt större risk jämfört med traditionella investmentbolag.

Största innehav: Aprea Therapeutics, Modus Therapeutics, Biosergen, Dilafor, Forendo Pharma, Lipidor, Ossdsign, Promimic, Umecrine cognition

Hemsida: www.karolinskadevelopment.com

Köp Karolinska Development hos: Avanza Nordnet

Kinnevik

Kinnevik är ett ”klassiskt” svenskt investmentbolag med rötter från 1936. Då grundades det av familjerna Stenbeck, von Horn och Klingspor. När Kinnevik grundades var det svenska industribolag man investerade i. Idag har Kinnevik profilerat sig som ett investmentbolag med fokus på digitalisering och ny teknik. Investeringshorisonten är lång och Kinnevik strävar efter att skapa både socialt värde och aktieägarvärde.

Detta är investmentbolaget som bl.a. är känt för e-handelsbolaget Zalando och Tele2 – två av Kinneviks största innehav. Kinnevik har även 16 procent i fintechbolaget Betterment, en av pionjärerna inom robotrådgivare i USA. Totalt finns det över 25 bolag i Kinneviks portfölj.

Största innehav: Zalando, Tele2, Livongo, Babylon, Betterment.

Hemsida: www.kinnevik.com

Köp Kinnevik hos: Avanza Nordnet

Latour

Latour har som affärsidé att investera i bolag som har egna produkter och varumärken med stor utvecklingspotential. Investmentbolaget satsar på bolag som har goda chanser till en fin utveckling tack vare megatrender och där internationalisering är en tänkbar väg framåt.

Latour är en aktiv ägare i både noterade och onoterade bolag. I industribolagen har Latour full ägarandel. I börsportföljen finns nio aktier där Latour äger minst 10 procent i varje aktie. Latour försöker vara en tydlig ägare som verkar för lönsamhet och hållbar tillväxt i bolagen – både i de noterade börsbolagen och de egna företagen. Latour är en populär utdelningsaktie som ofta lyckas höja utdelningen från år till år.

Största innehav: Assa Abloy, Securitas, Sweco, Fagerhult, TOMRA, Troax, HMS Networks, Alimak Group, Hultafors Group, Latour Industries, Caljan, Swegon, Nord-Lock Group, Bolagsadresser.

Hemsida: www.latour.se

Köp Latour hos: Avanza Nordnet

Lifco

Lifco är en finansiell koncern från Enköping. Det var tidigare del av det svenska medicintekniska bolaget Getinge. Rent tekniskt är Lifco snarare ett Private Equity-företag än ett investmentbolag.

Lifco har en tydlig strategi. Detta investmentbolag investerar i små och mellanstora bolag som är marknadsledare inom sin nisch. Målet är att stödja dessa bolag så att de kan utvecklas hållbara intäkter och få starka kassaflöden för att kunna fortsätta utvecklas.

Verksamheten delar Lifco in i tre områden: tandteknik (dental), maskiner och verktyg (domolition & tools) samt system solutions.

Några av innehaven: Nordenta, Directa, Dab, Almasoft, Lic Scadenta, MW Dental, Dentamed, Parekll, Orsing, Topdental

Hemsida: www.lifco.se

Köp Lifco hos: Avanza Nordnet

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen är ett investmentbolag från 1944. Då det grundades av Lars-Erik Lundberg var företaget helt och hållet inriktat på bostadsbyggen. Så småningom, under 1970-talet, började Lundberg att investera i andra aktier. Idag finns stabila bolag som Holmen, Indutrade, Hufvudstaden och Industrivärden i portföljen. Här hittar vi även bland annat Husqvarna, Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Fastighetsaktier är fortfarande en stor del av portföljen – drygt 30 procent. Det egna bolaget Lundbergs Fastigheter är ett betydande innehav.

Största innehav: Holmen, Lundbergs Fastigheter, Industrivärden, Indutrade, Hufvudstaden

Hemsida: www.lundbergforetagen.se

Köp Lundbergföretagen hos: Avanza Nordnet

MedCap

Holdingbolaget MedCap ÄR ETT investmentbolag som investerar i life science. Denna koncern förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag. Med hjälp av kapital, nätverk, kompetens och erfarenhet bidrar MedCap till att bolagen i portföljen kan utvecklas.

MedCaps verksamhet är indelad i två områden: medicinteknik och specialistläkemedel.

Bolaget går in som majoritetsägare i sina investeringar, vanligtvis i verksamheter med runt 50 – 200 miljoner kronor i omsättning. Vanligtvis är det i onoterade aktier som MedCap väljer att investera. Ägarhorisonten är obegränsad. MedCap brukar föredra att investera i företag med huvudkontor i Norden.

Största innehav: Abilia, Cardiolex Medical, Inpac, Unimedic

Hemsida: www.medcap.se

Köp MedCap hos: Avanza Nordnet

Melker Schörling AB

Melker Schörling AB (MSAB) är ett investmentbolag som ägs av affärsmannen Melker Schörling. Det är ett privat aktiebolag och går således inte att köpa aktier i. Melker Schörling är bland annat känt för sina innehav i industribolaget Hexagon. Detta investmentbolag har över 10 procent av aktierna i samtliga innehav i portföljen, vilket gör det till en inflytelserik ägare.

Största innehav: Hexagon, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.

Hemsida:

Köp Melker Schörling hos: (Går ej att köpa – privat aktiebolag)

Midway Holding

Industrikoncernen Midway Holding är ett investmentbolag som investerar i små och medelstora företag. Det största innehavet i portföljen är HAKI som har ställningssystem och service i komplexa projekt inom bygg, industri och infrastruktur. Denna innehav utgör nästan 70 procent av portföljen. Att köpa aktier i Midway ger därför inte en särskilt diversifierad exponering som i många vanliga investmentbolag. Övriga tre innehav är handelsföretaget NOM Holding, maskintillverkaren FAS Converting (tillverkning av plastmaterial) och Landqvist Mekaniska som riktat in sig på legotillverkning.

Största innehav: HAKI, NOM Holding, FAS Converting, Landqvist Mekaniska

Hemsida: www.midwayholding.se

Köp Midway Holding hos: Avanza Nordnet

NAXS

NAXS är ett medelstort svenskt investmentbolag. Detta bolag investerar främst i private equity-fonder som fokuserar på norden. Dessutom kan NAXS investera i alternativa tillgångar och då utan geografisk begränsning. NAXS kan också investera upp till 40 procent av kapitalet i finansiella instrument. Utöver detta bedriver NAXS likviditetsförvaltning i säkra räntebärande placeringar.

Allt detta gör att detta investmentbolag skiljer sig en del från många andra liknande bolag på börsen. Genom att köpa aktier i NAXS kan du få exponering mot bolag i fonder som det annars kan vara svårt för småsparare att investera i.

Utdelningspolicy in NAXS är att 50 – 70 procent av vinsten ska gå till aktieägarna. Det kan vara via utdelningar, inlösen av aktier eller återköp.

Största innehav: Private Equity-fonder som t.ex. Apax Europe VII LP, FSN Capital III LP, Herkules Private Equity FUnd III LP, Intera Fund I KY, JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II, Nordic Capital CV1 LP och Valedo Parnters Fund AB.

Hemsida: www.naxs.se

Köp NAXS hos: Avanza Nordnet

Ratos

Ratos är ett investmentbolag mer än 150 år på nacken. Entreprenörskap, samhällsengagemang och företagsutveckling är ledord för detta investmentbolag.

Fokus ligger på mellanstora bolag i Norden där Ratos bedömer att de har chans att bli marknadsledande. Människor och ledarskap står i centrum. Likaså kultur och värderingar.

Det övergripande målet är att skapa mervärde för aktieägarna. Investeringshorisonten är mycket lång. Likväl förväntar sig Ratos snabb förändring i de bolag man investerar i.

Det finns 12 bolag i Ratos portfölj. Bland dessa är några av de mest kända Bisnode, Plantagen (eller Plantasjen som bolaget egentligen heter) och Kvdbil.

Största innehav: Aibel, Kvdbil, Planstasjen, Airteam, HL Display, Bisnode, HENT, Diab, LEDiL, Speed Group, Oase Outdoors, TFS

Hemsida: www.ratos.se

Köp Ratos hos: Avanza Nordnet

Svolder

Investmentbolaget Svolder investerar främst i börsnoterade aktier i små och medelstora bolag. Svolder tar ett aktieägaransvar, något som bolaget håller högt. Fokus på investeringarna ligger i bolag med tillväxtpotential. Investmentbolaget har en offensiv utdelningspolitik som grundar sig på de utdelningar som företaget får in från sina innehav. Det långsiktiga målet är att bli Stockholmsbörsens ledande investmentbolag.

Det överordnade målet är att slå småbolagsindexet Carnegie Small Cap Index CSRX. Det gör Svolder till ett intressant alternativ för dig som funderar på att spara i en småbolagsfond. Med tanke på Svolders förvaltningsavgift på 1,1 % är det billigare än de allra flesta fonder med småbolag.

Största innehav: GARO, Troax, Nordic Waterproofing, Beijer Electronics Group, Boule Diagnostics, FM Mattsson Mora, Lime Technologies, XANO Industri, New Wave Group, Saab, Elanders, Nolato, Magnolia Bostad.

Hemsida: www.svolder.se

Köp Svolder hos: Avanza Nordnet

Traction

Det börsnoterade investmentbolaget Traction äger aktier i både noterade och onoterade företag. Innehaven är i mindre och medelstora bolag. Dessutom kan Traction investera i andra börsnoterade bolag och i räntepapper.

Traction är en långsiktig investerare. Intressant nog finns det inget särskilt fokus på en viss bransch eller sektor. Det gör att Tractions bidrag är affärsmässig kompetens snarare än tekniskt kunnande. Den tekniska kompetensen måste finnas i de bolag som Traction investerar i. Investmentbolaget går in och utvecklar sina bolag i syfte att få värdetillväxt och hög avkastning.

Även om Traction har en lång horisont på sina investeringar är exitstrategin enkel: Kommer det ett bud från en seriös investerare kan det alltid bli aktuellt att göra en exit för Traction. Det övergripande målet i detta investmentbolag är att skapa avkastning för aktieägarna.

Största innehav: BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon, Driver Group, Duroc, och Nilörngruppen. Bland de onoterade innehaven finns Ankarsrum Kitchen, Recco Holding och Sigicom.

Hemsida: www.traction.se

Köp Traction hos: Avanza Nordnet

Trention

Riskkapitalbolaget Trention investerar i små- och medelstora företag med expansiv verksamhet. När företag är i behov av kapital för att växa kliver Trention in med både rådgivning och finansiella resurser. Målet är att skapa lönsamhet och en uthållig tillväxt. Trention kan ha innehav i både noterade och onoterade bolag.

Dessutom erbjuder Trention finansiering åt företag som är i behov att kortsiktigt stärka upp likviditeten.

Största innehav: Utopia Music AG

Hemsida: trention.se

Köp Trention hos: Avanza Nordnet

VNV Global

Investmentbolaget VNV Global är en långsiktig investerare. Fokus ligger på företag som kan öka mycket i värde och där det finns nätverkseffekter. Den långsiktiga avkastningspotentialen är viktig.

De flesta investeringarna i VNV Globals portfölj är teknikbolag, närmare bestämt inom digital hälsa, marknadsplatser och mobilitet. Ifall det finns höga inträdesbarriärer inom en viss nisch ser VNV Global det bara som en fördel.

Som namnet antyder är detta investmentbolag en global spelare. Bolagen som VNV Global investerar i finns på både utvecklade marknader och på tillväxtmarknader i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Bakom varje investering ligger en fundamental analys. När bolaget investerar i nischer och på marknader där man har expertis in house är avkastningskravet lägre. Omvänt har VNV Global ett högre avkastningskrav när kompetensen är lägre för att kompensera mot den höjda risken.

Största innehav: BlaBlaCar, Property Finder, Babylon och Voi Technology

Hemsida: sv.vnv.global

Köp VNV Global hos: Avanza Nordnet

Volati

Industrigruppen Volati köper in sig i företag som har rimlig värdering. Därefter vidareutvecklar de företagen för att skapa värde på sikt. De företag som Volati går in i har alla en beprövad affärsmodell. De ska ha en ledande marknadsposition och ett starkt kassaflöde.

Volati försöker bevara de förvärvade bolagens entreprenörsanda och identitet även då de expanderas och förändras. Visionen är att bli Sveriges bästa ägare av mellanstora bolag.

Företaget grundades 2003. Verksamheten är uppdelad i fyra områden: Konsument, handel, industri och Akademibokhandeln.

Några av Volatis innehav: Akademibokhandeln, Heco, Kellfri, Habo, Miljöcenter, T Emballage, Besikta, NaturaMed, CorroVenta, Ettiketto, Tornum, S:t Eriks.

Hemsida: www.volati.se

Köp Volati hos: Avanza Nordnet

Transferator

Transferator investerar i noterade och onoterade aktier med tillväxtpotential. Detta investmentbolag har som plan att dela ut innehav som mognar till sina aktieägare ifall en högre avkastning inte går att uppnå på annat vis. Transferator har de senaste åren delat ut Mediaprovider Scandinavia AB, Jays AB och Mr Green & Co m.fl.

Detta är ett investmentbolag med bas i Stockholm. Det grundades 2008 och finns på Spotlight Stock Market. Trots att det är ett ganska litet investmentbolag handlas det i två aktieslag – Transferator A och B.

Innehav: Biosensor Applications AB, ABG-Koncernen, ELK Studios, G-Loot Global Esports AB

Hemsida: www.transferator.se

Köp Transferator hos: Avanza Nordnet

Vostok Emerging Finance

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag som investerar i fintech-bolag på tillväxtmarknader.

Fokus ligger på företag som utmanar de etablerade spelarna. Vanligtvis är bolagen i tidig tillväxtfas. För det mesta strävar Vostok Emerging Finance efter minoritetsposter och styrelserepresentation.

Vostok Emerging Finance ser en potential i att investera i fintech på tillväxtmarknader dit många fintechbolag annars inte hittar. Samtidigt menar investmentbolaget att tillgången på kapital på den typen av marknader ofta är mindre än efterfrågan, vilket skapar möjligheter.

Största innehav: Creditas, TransferGo, Nibo, Magnetis, FinanZero, Finja, Jumo, Konfio, Guiabolso, Pebo

Hemsida: vostokemergingfinance.com

Köp Vostok Emerging Finance hos: Avanza Nordnet

Små investmentbolag i Sverige

De flesta investmentbolag på börsen är ganska stora. Det är en naturlig konsekvens av att de dels äger många olika innehav, dels har ett stort antal aktieägare. Om vi tittar till börsvärdet finns det ändå ett tiotal ganska små investmentbolag i Sverige.

Investmentbolag med ett börsvärde på under 200 miljoner kronor

Investmentbolag Börsvärde (miljoner kronor)
Abelco Investment 31
Dividend Sweden 33
New Equity Venture 37
Seafire 59
Front Ventures 65
Loudspring 100
Arbona A 125
Stockwik 190
Havsfrun Investment 199

Abelco Investment Group

Abelco Investment investerar i företag i Sydostasien. De bolag som Abelco investerarar i är mycket unga och har lovande teknik eller affärsmodell. Abelco hjälper företaget att expandera och växa internationellt.

Investeringarna finns bland annat inom fintech, krypto, digital underhållning, e-handel, programvara och automatisering.

Målet med investeringarna är att jobba för en framtida börsnotering (IPO) eller M&A, vilket alltså är Abelcos exitstrategi.

Några av innehaven: QuickBit, Vopy, SmartFunding, iCandy, Esports Pte Ltd, iSecrets, VE Global UK Limited, Stilla, iFashion Group Pte Ltd, Hotel insider, Beam Storage Pte Ltd, Wheelys, Moby Mart, Hembad

Hemsida: www.abelco.se

Köp Abelco Investment hos: Avanza Nordnet

Arbona A

Arbona är ett ”jordnära investmentbolag” som man själv kallar sig. Detta investmentbolag investerar i små och välskötta svenska bolag. Inriktningen bland bolagen varierar. Här finns bland annat sårläkningsprodukter, fastigheter, larminstallationer, finans och teknik.

Investmentbolaget söker bolag med bra ledning, utvecklingspotential och stabil lönsamhet. Bolagen ska ha en tydlig produkt, tjänst eller marknadsposition.

Arbona utvecklar sina bolag försiktigt tillsammans med ledningen. Målet är att vara ägare, inte att avyttra verksamheten efter ett tag. Arbona har med andra ord en lång investeringshorisont.

För det mesta är Arbona majoritetsägare. Om ledningen också är delägare eller har andra incitament ser Arbona det som ett plus.

Största innehav: Johnsons i Åre El AB samt Johnsons i Östersund El AB, S2Medical AB (publ), Merbona Invest AB, Mindbanque AB, TCECUR AB (publ)

Hemsida: www.arbona.se

Köp Arbona A hos: Avanza Nordnet

Dividend Sweden

Dividend Sweden investerar i mindre svenska börsnoterade aktiebolag. Det är ett ganska ungt investmentbolag som grundades så sent som 2013. För att innehaven ska ha så god chans som möjligt att lyckas bistår Dividend Sweden med finansiering. Det leder till en stabil avkastning på både lång och kort sikt.

Dividend Sweden har ett tydligt mål att dela ut vinsten till aktieägarna – därav namnet. Mer specifikt är det långsiktiga målet att kunna ha en direktavkastning på minst 10 procent. Det är ett högt satt mål. Sedan start har Dividend Sweden bara haft utdelning ett år.

Innehav: Ripasso, Multidocker, Sensec, Attana, Vilhelmina, Hubory, Transfer Jobb, Evendo, Nexar, Wifog Holding, Targeteveryone, Brandbee, Transiro, Realtid Media, Liv Ihop, Ambia Trading Group, WilLak

Hemsida: dividendsweden.se

Köp Dividend Sweden hos: Avanza Nordnet

Front Ventures

Front Ventures är ett mycket nischat investmentbolag. Det satsar enbart på aktier inom fintech. Mer konkret: företag som utvecklar lösningar för att lättare genomföra digitala transaktioner.

Investmentbolaget går in på marknader där det fortfarande finns gott om utrymme för nya aktörer. Det är ett ganska litet investmentbolag. Det är ett investmentbolag som istället för råstyrka bjuder på flexibilitet.

Eftersom Front Ventures jobbar i en snabbföränderlig sektor vill detta investmentbolag se snabb utveckling i sina innehav. Därför sätter man alltid en deadline på 36 månader. Har investeringen inte kommit igång på allvar då kliver Front Ventures av och satsar kapitalet på ett annat bolag istället.

Totalt har Front Ventures runt 84 miljoner kronor i investeringar i sju olika fintech-bolag.

Innehav: QuickBit, Intergiro, Vopy, Stockaboo, Blockchain Voucher, Conax Group, PayFunc

Hemsida: frontventures.se

Köp Front Ventures hos: Avanza Nordnet

Havsfrun Investment

Havsfrun Investment är ett litet investmentbolag med rund 3200 aktieägare. Det är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Sedan Havsfrun Investment noterades 1994 har det haft samma huvudägare.

Aktieportföljen är global och balanseras med valutaterminer för att motverka valutarörelser. Havsfrun Investment har en blandning av aktier, aktiefonder och obligationer i portföljen. Bolaget har en stark finansiell ställning men investmentbolagets lilla storlek har länge varit ett bekymmer.

Största innehav: Enskilda aktier och aktiefonder, aktiebaserade strategier, makrobaserade strategier

Hemsida:  www.havsfrun.se

Köp Havsfrun Investment hos: Avanza Nordnet

New Equity Venture

New Equity Venture – NEVI – är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade aktier. Fokus ligger på micro-cap-företag inom high-tech-industrin, främst i Skandinavien, USA och Storbritannien. New Equity Venture har en lång tidshorisont.

När det gäller de onoterade innehaven är målet är att hjälpa företagen att göra en IPO (börsnotering) inom 24 månader.

Innehav: Ayima, iApotek, Tourn International, CGit, Orgotech, Sjöstrand Coffee Concept, Mediacle, GCG, Zoom, Moba Network, Gogo, Partner Fondkommission, Wavr Tech AB, W&IT Solutions AB, Smallroom Sverige AB, Mandel Design AB, Jarvis Security Systems

Hemsida: www.newequityventure.com

Köp New Equity Venture hos: Avanza Nordnet

Seafire

Investmentbolaget Seafire köper andelar i mogna onoterade företag som har en aktiv kundbas och ett etablerat varumärke. Seafire går in och stödjer sina innehav med aktivt ledarskap och satsar på att utveckla produkter. Dessutom finns marknadsexpansion med i planerna.

Innehav: Nordbutiker, Åkerstedts, Linguacom, Hedén

Hemsida: seafireab.com

Köp Seafire hos: Avanza Nordnet

Stockwik

Stockwik är ett litet investmentbolag som investerar i ganska små men välskötta och stabila svenska kvalitetsföretag. När Stockwik går in i ett bolag drar det nytta av spetskompetens som det förvärvade bolaget har och skapar värde genom att erbjuda trygghet och möjligheter. Sparhorisonten är mycket lång. Stockwik har inte för avsikt att sälja sina innehav. När Stockwik väljer ut vilka bolag man ska investera i tittar man både konkreta mätbara mått och kvalitativa värdet som exempel vis god ordning och bra affärsetik.

Innehav: AFF, BergFast, Däckcentrum, Galdax, KRVVS, MBF, NF Måleri, Stans Gummiverkstad, TEAM, Waxholms Värmeservice

Hemsida: stockwik.se

Köp Stockwik hos: Avanza Nordnet

Tips: Vill du lära dig mer om investmentbolag finner du en mängd intressanta artiklar här på Samuelssons Rapport. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Investmentföretag – eller heter det investmentbolag?

Investmentföretag – eller heter det investmentbolag?