August 21

Vad innebär börsras?

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Börsras är när kursförändringarna på börsen går nedåt mycket under en viss tidsperiod. Detta kan gälla såväl hela börsen, som enskilda aktier eller branscher. Det finns olika verktyg man kan använda sig av för att analysera kursförändringar, däremot är det först i efterhand man garanterat vet vilken riktning aktiekurserna har haft.
När börsen kurser sjunker påverkar det både personer som har investerat direkt på börsen, men också personer som är involverade i den indirekt. Att ha investerat direkt kan förstås som att ha handlat aktier eller andra finansiella instrument där. Att vara involverad indirekt kan handla om att man har pensionspengar – både tjänstepension och premiepension – som är investerade i aktier och liknande.

Vilken effekt nedåtgående kursförändringar på börsen har är svårt att säga. Vissa menar att om kursförändringarna sjunker under en längre tid kan det komma att påverka räntorna genom att även de sjunker – alternativt stiger. Det kan också påverka hur människor fattar ekonomiska beslut, till exempel gällande huruvida de vill investera i olika marknader eller inte.

Börser är sällan isolerade, utan påverkar varandra. Detta innebär exempelvis att den svenska börsen påverkas av utländska börser såsom börsen i USA och Kina. Påverkan beror både på att börserna omfattar exportföretag av olika slag, men också att andra resultatet i olika börsbolag kan påverka den nationella ekonomin och dess börskursförändringar.
Om man sparar i aktier och andra finansiella instrument kan börsras göra så att vissa vill omplacera sina besparingar. Det här behöver dock inte vara nödvändigt att göra. Det viktigaste är ofta att tänka på att spara på lång sikt, och att försöka åstadkomma en balans i sina aktieportföljer.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj