April 4

Vätgas aktier som investering (guide) – Bästa vätgasaktierna på börsen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Världen håller på att ställa om till fossilfri och mer hållbar energi. Här förutspås vätgas och bränsleceller komma att spela en stor roll. Funderar du på att köpa vätgasaktier för att kunna tjäna pengar på denna omställning?

I denna artikel går vi igenom vad aktier inom vätgas och bränsleceller är för något, hur vätgastekniken fungerar och vad du bör tänka på som investerare. Vi tittar på några av fördelarna och nackdelarna samt ger konkretatips på hur du kan resonera.

Bästa vätgasaktierna 2022

Utveckling 1 år

HydrogenPro 63%
Everfuel 6%
Cummins -7%
Bloom Energy -9%
NEL -10%
Hynion -11%
Air Products & Chemicals -12%
PowerCell Sweden -14%
Plug Power -27%
McPhy Energy -27%
Fuelcell Energy Inc -52%
Ballard Power Systems -57%

Utveckling 3 år

Fuelcell Energy Inc 913%
Plug Power 635%
Bloom Energy 420%
NEL 45%
Cummins 40%
PowerCell Sweden 16%
Ballard Power Systems 16%
Air Products & Chemicals 8%
Hynion -40%

Utveckling 5 år

Plug Power 580%
NEL 305%
PowerCell Sweden 237%
Air Products & Chemicals 52%
Cummins 27%
Ballard Power Systems 10%
Fuelcell Energy Inc -88%

OBS – Detta är inget investeringsråd. Du behöver själv göra din analys innan du köper aktier.

Vad är vätgasaktier?

Vätgasaktier är aktier som erbjuder teknik, komponenter, tjänster eller infrastruktur för vätgas och bränsleceller. Trots att ordet ”gas” finns i namnet tillhör dessa investeringar området green / clean tech – grön energi och grön teknologi.

Varför är det så? Jo, vätgas är en energibärare som är mycket ren. När den förbrukas återstår bara vatten och luft som ”utsläpp”. Det bildas ingen CO2, en aspekt som gör att efterfrågan för denna teknik kan komma att öka givet dagens problem med global uppvärmning.

Självklart går det att investera i denna spännande sektor. Det finns ett begränsat antal aktier att välja bland eftersom det är ett område som kräver mycket forskning och teknik.

Vi ska titta närmare på dessa bolag men låt oss först undersöka vad tekniken innebär.

Vad är vätgas?

För att förstå hur otroligt intressant denna industri är behöver vi först ta en titt på konceptet vätgas. Vad är det och hur fungerar det?

Vätgas har den kemiska beteckningen H2 och består alltså av två väteatomer. Väte är det vanligaste och lättaste grundämnet. Vätgasen är, som namnet antyder, gasformigt vid normalt tryck och vid rumstemperatur.

Den är inte en primär energikälla, det vill säga den finns inte lagrad ute i naturen utan behöver framställas.

Vätgas kan framställas på olika sätt, bland annat genom elektrolys med hjälp av grön energi från sol och vind. Därefter kan den lagras och transporteras som gas och slutligen användas exempelvis för att driva elektriska fordon via bränslecellsteknik.

Man tänder som regel inte eld på vätgas som med exempelvis naturgas för att få ut energi. Den är förvisso brännbar, men det är inte så den används primärt om man vill ha grön energi. Istället används den som energibärare, ungefär som elektricitet.

Varifrån kommer vätgas?

Det fina med vätgas är att det är ett ämne som går att framställa på många olika sätt. Det är redan idag en biprodukt från kemisk industri, men det går utmärkt att framställa den avsiktligt genom ett antal metoder:

 • Elektrolys: El kan användas för att bilda vätgas genom att vatten spjälkas upp i väte och syre.
 • Reformering: Genom att blanda het vattenånga med biogas eller naturgas går det att framställa vätgas.
 • Förgasning: Vätgas kan utvinnas ur kolhaltigt material som förgasas under hög temperatur och högt tryck.

Även om det inte uppstår någon CO2 när man använder vätgas, exempelvis i en bränslecell, kan det som du förstår ske utsläpp vid tillverkningen eftersom det krävs energi.

Med dagens gröna teknik är det dock möjligt att fullständigt framställa vätgas på ett klimatneutralt sätt, exempelvis med hjälp av solceller och vindkraft. Även kärnkraft kan användas – ja all form av el går att använda.

Vätgas kan lagras

Det finns även flera sätt att lagra vätgas på. Det är positivt då det ger flexibilitet vid distributionen.

 • Gasflaskor: Gasen kan förvaras i gasflaskor under ett tryck på 30 – 700 bar.
 • Metallhybrider: Det går att pumpa in gas i vissa metallhybrider vilket resulterar i tunga metallblock med högt energiinnehåll.
 • Kyltankar: Vätgasen kan lagras i flytande form i kryotankar genom att kylas ner till -253 grader.
 • Ledningar: Vätgas under tryck kan transporteras i gasledningar som även kan fungera som lagring när den inte används.

Hur sker transporten? Det troligaste är att gasen transporteras med tankbil och lastbil till slutanvändarna. Det är även möjligt att producera vätgas på nära håll för att minimera transporterna.

Hur får man då energi ur vätgas?

Även om vätgas är brännbar tänder man i typfallet inte eld på den för att få ut energi, men det går förstås att göra det också.

 • Bränsleceller: I en bränslecell omvandlas vätgas till elektricitet som därefter kan användas för att exempelvis driva en motor. Verkningsgraden (effektiviteten) är mycket hög.
 • Förbränningsmotor: Det går att använda vätgas i en förbränningsmotor också, ungefär som naturgas.
 • Gasturbin: I industrier kan man få ut energi ur vätgas genom att förbränna den i en gasturbin.

Intressanta fakta: Att använda vätgas i en bränslecell är ett mycket effektivt sätt att omvandla gas till el. Det som kommer ut ur ”avgasröret” är vatten och luft. Ingen CO2 bildas. Det bildas inte heller någon CO2 om man förbränner gasen i en förbränningsmotor eller i en turbin. Dock kan det under vissa förhållanden bildas kväveoxid (NOx), vilket är en luftförorening.

Tips – Läs även vår artikel om de bästa teknikaktierna.

Fördelar – Varför investera i vätgas-aktier?

Efter denna crash course i vätgas är det nu dags för oss att titta på hur vi kan tjäna pengar på denna spännande energikälla – eller rättare sagt energibärare för det så den förutspås användas.

Här är de främsta argumenten:

1. Stor satsning på grön energi

Det finns starka politiska incitament att satsa på grön energi och förnybara energikällor. EU har beslutat att man kommer att investera 430 miljarder Euro för att få till en ökad användning av grön vätgas fram till 2030.

I ett vidare perspektiv råder brett konsensus inom EU att vi behöver jobba för klimatet. Det råder förvisso meningsskiljaktigheter mellan medlemsländerna kring hur kostnaden ska fördelas men att något måste göras råder inga tvivel kring.

2. Enorm marknad

Enligt The Motley Fool beräknas marknaden för vätgas och vätgasrelaterade produkter vara värd 10 biljoner dollar. Det är enormt.

Den brittiska banken Barclays Bank skrev i sin sektorsanalys från 2021 att man tror på en lavinartad tillväxt inom marknaden för vätgas de kommande tio åren. Enligt denna bank kan 15 procent av all energi komma från grön vätgas 2030. Översatt i marknadsstorlek skulle det innebära en ökning med cirka 150 gånger från dagens nivåer.

3. Flera användningsområden

Vätgasindustrin är långt ifrån att vara någon ”one trick poney”. Tekniken kan användas inom flera områden:

 • Fordon – Gasen kan driva bränsleceller i bilar, lastbilar, tåg och båtar.
 • Off the grid-el – Med hjälp av vätgas går det att skapa kraftfulla ”batterier” för att driva exempelvis elektronik och elutrustning på platser som saknar elnät.
 • Reservkraft – Redan idag används vätgas och bränsleceller som reservkraft till vissa samhällskritiska funktioner. Hit hör bland annat sjukhus, basstationer för telekom och IT samt serverhallar.
 • Industri – Råvaran används redan för att producera bensin, diesel, metanol och konstgödsel. Den kan även användas för att göra industrin grönare genom att byta ut en del av naturgasen mot vätgas.

4. Kan vara del av lösningen för att lagra förnyelsebar energi

Grön energi från solceller och vindkraftverk håller på att revolutionera våra samhällen. Ett av de största problemen att lösa är dock hur denna energi ska kunna lagras så att den kan användas när den behövs som mest. Här kan vätgas bli en del av lösningen.

5. Ingen hypotetisk lösning

Till skillnad från exempelvis energi genom fusion som bara är på experimentstadiet finns det fullt fungerande exempel på där vätgas används redan. I Mariestad finns till exempel världens första tankstation med närproducerad och helt grön vätgas.

6. Stor potential i vätgas aktier?

Trots stora framsteg är vätgasbranschen ändå i sin linda. Du som väljer att köpa vätgasaktier idag har chans att vara med på en fantastisk resa i takt med att sektorn växer till sig.

Nackdelar – Finns några hinder?

Självklart finns det även risker med att köpa vätgasaktier. Förutom de vanliga riskerna som förknippas med investeringar kan vi nämna följande möjliga problem för vätgasbranschen:

1. Unga bolag ger volatil aktiekurs

De flesta bolag som arbetar med vätgas är mycket unga. Därmed är de också förknippade med hög risk. Vi kan förvänta oss en hög volatilitet i aktiepriset för dessa företag innan de har etablerat sig på riktigt.

2. Vissa företag kan försvinna

Det är långt ifrån alla aktier som lyckas. Ju tidigare du går in och investerar i en aktie desto större är förvisso chansen till god avkastning om bolaget lyckas, men i värsta fall går det i konkurs.

3. Oklart förhållande till batteridrivna elbilar

Än så länge vet vi inte hur marknaden för elbilar kommer att utvecklas. Kommer vätgas verkligen att kunna ta marknadsandelar från de batteridrivna elbilarna? Även om batterier i elbilar är stora och tunga är dagens vätgasteknik ännu otympligare. Sektorn handlar dock om mer än bara bilar.

4. Dyr energikälla

Än så länge är det ganska dyrt att framställa vätgas. Forskning pågår dock för att hitta nya och mer effektiva sätt att tillverka denna gas på ett ekologiskt och samtidigt kostnadseffektivt sätt.

5. En flyktig gas

Det finns logistiska problem med att använda vätgas också. Gasen är flyktig och kan till och med ta sig igenom vissa material som vanlig gas inte tar sig igenom. Att kunna hantera gasen på ett säkert sätt i dess olika applikationer blir en förutsättning för att den ska lyckas.

6. Utsläpp kan förekomma

Att använda vätgas i bränsleceller är mycket rent och miljövänligt. Däremot finns det vissa applikationer där vätgasen bränns som är mindre bra för människan och miljön. Vissa inom oljeindustrin förespråkar att man ska blanda vätgas med naturgas för att göra industrin grönare. Den typen av lösningar riskerar att skada vätgasens goda rykte.

port 7418239 640 Samuelssons Rapport

Vem kan köpa vätgasaktier?

Du kan köpa vätgasaktier! Precis som vilka aktier som helst finns de att köpa på den öppna marknaden. Det enda du behöver är ett konto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. Sedan är det bara att bestämma vilka aktier du vill ha och så köper du dem!

Och vem bör investera?

Huruvida det är en god idé att investera i vätgasaktier är något som du själv måste ta ställning till.

Men generellt kan vi säga att om du är ute efter att krydda portföljen med en liten andel lite mer spännande tillväxtbolag då kan aktier inom vätgasteknik vara ett intressant val.

Likaså om du letar efter aktier som kan dra nytta av någon av de stora megatrenderna. Teknik som främjar miljön och minskar CO2-utsläppen förutspås bli vinnare de närmsta decennierna.

För att det överhuvudtaget ska vara någon idé att investera i denna typ av aktier bör du ha en lång sparhorisont. Generellt sett brukar man säga att du ska ha minst 5 år på dig om du ska spara i aktier. För just vätgasaktier kan det vara klokt att ha ytterligare några år på sig för att det ska gå att räkna hem vinsten.

Aktier inom vätgasteknik

Det finns en hel del aktier som redan idag erbjuder teknik och lösningar inom vätgas. Att veta vilka av dessa som lyckats bäst de närmsta 10 eller 20 åren är givetvis svårt att säga.

Därför kan det vara en god idé att bygga en bred portfölj med olika aktier från denna sektor.

Här är lite mer information om några av de främsta namnen inom branschen (i alfabetisk ordning):

Air Products and Chemicals

Air Products and Chemicals är ett kemibolag som framställer olika former av gaser. Företaget är världsledande inom framställning av flytande naturgas (LNG).

Ambitionerna inom bolaget är stora och det finns drömmar om att inta en central position när världen ställer om till klimatneutrala lösningar. Det innefattar vätgas men även bland annat teknik för carbon capture (infångning av CO2).

Företaget har redan tre stora vätgasprojekt i Louisana (USA), Saudiarabien respektive Kanada.

Ballard Power Systems

Ballard Power Systems har utvecklat en bränslecell som bygger på tekniken proton exchange membrane (PEM) och som drivs med vätgas. Med hjälp av den går det att driva allt från gaffeltruckar till stora skepp med hjälp av el som utvinns ur vätgas på plats.

Bland företagets alla intressanta projekt kan exempelvis nämnas ett partnerskap med ABB som bygger på att ta fram bränsleceller för att driva skepp. Ballard Power Systems samarbetar även med indiska Adani Group och med Chart Industries.

Bloom Energy

Bloom Energy har som mål att kunna framställa ren, pålitlig och prisvärd energi. Dess produkt Bloom Electrolyzer är ett sätt att framställa vätgas som enligt uppgift är mellan 15 och 45 procent mer effektivt än andra lösningar på marknaden.

Enligt Bloom Energy kan företagets produkter bli nyckeln för att CO2-tunga industrier ska bli klimatneutrala. Bolaget hoppas kunna leverera utrustning till bland annat stålindustrin, glasindustrin, cementindustrin och den kemiska industrin.

Cummins

Cummins är ett företag som tillverkar motorer, generatorer och energisystem. Med sin hundraåriga historia är det knappast något förhoppningsbolag. I portföljen finns numera även teknik för att minska CO2-avtrycket, inklusive vätgasteknik.

Everfuel

Everfuel utvecklar produkter och tekniska system för vätgasförsörjning. Det inkluderar tanksystem för industriella aktörer och tunga fordon. Everfuel har redan distributionsanläggningar runt om i världen. Störst närvaro har man i Norden och i Europa.

FuelCell Energy Inc

FuelCell Energy Inc utvecklar bränslecellsteknik. Deras SureSource är en bränslecell som hjälper kunderna att tillverka helt grön el på plats. Tanken är att tekniken ska komma att användas av stora elförbrukare som sjukhus, industrier, reningsverk och universitet.

Detta bolag har som mål att bli en av de ledande inom teknik som minskar CO2-avtrycket.

HydrogenPro

HydrogenPro utvecklar och designar vätgasanläggningar i olika storlekar. Produkterna har en modulär och kompakt design. De anläggningar som byggs kan vara allt från små skräddarsydda lösningar till stora industriella komplex.

Hynion

Hynion (tidigare Hydrogenic) är noterat på Oslo-börsen och förser marknaderna i Skandinavien med vätgasstationer. Bolaget utvecklar, förvaltar och driver dessa. Målgruppen är vätgasdrivna passagerarfordon.

McPhy Energy

Franska McPhy Energy arbetar med industrilösningar över hela världen. Specialiseringen utgör framställning, lagring och distribution av vätgas. I utbudet av produkter som företaget har ingår bland annat elektrolysatorer, bränsleceller, lagring och vätgasstationer.

NEL

NEL är ännu en aktie inom området vätgas. Detta norska bolag har lösningar för lagring, produktion samt distribution av vätgas. Själva gasen tillverkas från förnybar energi. Bland kunderna finns bolag inom industri samt gas- och energisektorn.

Plug Power

Plug Power är en av pionjärerna inom vätgasindustrin. Företaget har gjort sig känt för att ha världens första kommersiellt gångbara lösning för vätgas. Det är idag en av världens största köpare av vätgas och driver ett stort nätverk med tankstationer för vätgas i Nordamerika.

Plug Power har som mål att bli först i världen med att bygga ett komplett ekosystem baserat på vätgasteknik.

PowerCell Sweden

Svenska PowerCell Sweden är en av de vätgasaktier som gått bäst de senaste 5 åren. Detta företag ägnar sig åt tillverkning av bränsleceller som används i vätgasapplikationer. Bränslecellerna kan användas för såväl grön vätgas som vätgas från biodiesel, naturgas eller biogas.

Vilka vätgasaktier ska man köpa?

Att ge ett tips kring exakt vilken vätgasaktie man ska investera i är vanskligt. Om du är intresserad av att satsa på denna sektor behöver du först läsa på om de olika bolagen och bilda dig en uppfattning om vad de gör.

Ett råd är att du skaffar dig en strategi kring din investering så att du inte bara köper aktier på måfå. Ingen analytiker kan med säkerhet säga ”den här aktien måste du köpa”. Det är bäst att göra sin egen analys.

Precis som med andra aktier kan det vara värt att fundera på om du verkligen vill satsa på förhoppningsbolag eller som du ska köpa aktier som har lyckats visa bra resultat. Det är långt ifrån alla vätgasaktier som går med vinst, men man kan tycka att de i varje fall ska uppvisa en positiv trend i omsättningen. Kan de visa att de kan sälja och ta marknadsandelar är det i varje fall mer än bara snack och förhoppningar.

Möjligen kan du jämföra hur värderingarna ser ut mellan de olika bolagen. Till exempel kan du titta på P/S-talet för att se vilket pris du får betala för den omsättning som finns. Du kommer att bli förvånad över hur pass stor skillnad det är mellan de olika aktierna.

Slutligen är ett råd att aldrig satsa allt på en aktie. Köp gärna 3-4 olika aktier inom vätgas och låt dessa innehav tillsammans endast utgöra en liten del av din totala aktieportfölj.

Fonder med vätgasaktier i

Kan man inte lika gärna köpa fonder med bolag som investerar i vätgas? Ja det vore praktiskt. Problemet är bara att det i dagsläget inte finns någon ren fond som går att köpa i Sverige.

Däremot finns det en tracker (börshandlad produkt) på Avanza som heter Track Hydrogen Von. Den följer ett antal vätgasbolag på olika marknader.

Ett smidigare val om du vill spara regelbundet i en riktig fond är att köpa en fond med fokus på grön energi och hållbar teknik. Där är det sannolikt att det finns vätgasaktier med bland innehaven (du kan givetvis kontrollera innan du köper).

Sammanfattning – är det en bra investering?

Vi har nu gått igenom vad vätgasaktier är, hur vätgas fungerar som energibärare och varför en investering i denna sektor har potential att bli riktigt god på sikt.

Det är självklart inte alls utan risk att satsa på vätgas. Det är mycket som talar för att detta blir en av framtidsteknikerna som kommer att hjälpa oss att minska CO2-utsläppen. Dock är vi fortfarande i ett tidigt skede och det är omöjligt att veta vilka aktier som kommer att lyckas.

Vårt tips om du vill satsa på aktier inom vätgas är att välja ut ett antal aktier och låta dem vara del av en bredare portfölj. Låt alltså det totala innehavet i vätgasbolag endast utgöra en liten del av portföljen, lite som en krydda.

Du bör också vara mycket långsiktig med denna typ av aktier. Egentligen längre än den sparhorisont på minst fem år som vi annars rekommenderar för aktier generellt sett.

Vanliga frågor och svar

Vad är vätgas?

Vätgas, H2, består av två väteatomer. Det är en energibärare som kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla grön energi.

Vilka svenska vätgasaktier finns det?

PowerCell Sweden, Metacon och Cortus Energy är exempel på svenska aktier med focus på vätgas.

Hur tillverkas vätgas?

Det går att framställa vätgas genom elektrolys, reformering av biogas och naturgas samt genom förgasning.

Hur mycket energi går åt för att tillverka vätgas?

Det går åt runt 50 kWh för att göra ett kilo vätgas.

Vad är grön vätgas?

Det är vätgas som framställt på ett klimatneutralt sätt genom att använda gröna energikällor som exempelvis solceller eller vindkraft.

Källor

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?