April 4

Warren Buffett (Innehav) – Vilka aktier äger Berkshire Hathaway? (Förmögenhet)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Warren Buffett, som även är känd som oraklet från Omaha Nebraska, föddes år 1930 och är känd investerare och affärsman från USA. Warren Buffett är bland annat VD och ordförande för Berkshire Hathaway, vilket är ett multinationellt konglomerat baserat i Omaha Nebraska, där han även är bosatt. (Video längre ned i artikeln om hur hans hus ser ut och var han bor)

Warren Buffett har tidigare blivit rankad som världens rikaste person av affärstidningen Forbes. I dagsläget, 2020, är har han med sina 90,2 miljarder USD blivit rankad som den tredje rikaste personen i världen.

Aktier i Warren Buffetts portfölj och innehav

Vilka aktier äger Berkshire Hathaway och Warren Buffett?

Här är Warren Buffetts största innehav just nu. För att komma till en lista som visar Buffetts innehav på Avanzas analyssidor så klicka på denna länken eller bilden. Det är alltså aktier som ingår i Berkshire Hathaway just nu.

Warren Buffett

VÄRDEPAPPER och Innehav

Apple Inc
Bank of America Corp
Wells Fargo & Co
Coca-Cola Company
Kraft Heinz Co
American Express Co
U.S. Bancorp
Moody’s Corp
JP Morgan Chase & Co
Goldman Sachs Group Inc
Southwest Airlines Co
United Continental Holdings Inc
Davita Inc
Verisign Inc
Oracle Corp
General Motors Co
USG Corp
American Airlines Group Inc
Phillips 66
Visa Inc
Mastercard Inc
M&T Bank Corp
Sirius XM Holdings Inc
Teva Pharmaceutical Industries Ltd
PNC Financial Services Group Inc
Axalta Coating Systems Ltd
Torchmark Corp
Restaurant Brands International Inc
Travelers Companies
StoneCo
Johnson & Johnson
Procter & Gamble Inc
Mondelez International Inc
United Parcel Service
Verizon Communications Inc

Vem är Warren Buffett?

Warren Buffett är inte bara en skicklig investerare, utan har även utformat både strategier, metoder och förhållningssätt när det kommer till investering.
I den här artikeln kommer du få reda på hur han har gjort sina egna investeringar, hans metodik och strategier samt vilka tips Warren Buffett ger till folk som vill göra framgångsrika investeringar.

Hur stor förmögenhet har han?

Warrens förmögenhet ligger på omkring 70,8 miljarder dollar (2020). Pengarna och förmögenheten finns främst i bolaget Berkshire Hathaway, som han äger 32,4 procent av. 2008 så rankade Forbes Warren Buffett som den rikaste personen i världen.
Visste du att att Warren har tjänat 99% av sin förmögenhet efter att han fyllt 50. Han har tjänat 95% av sin förmögenhet efter att han fyllt 65.
Han köpte sina första aktier 1941 då han köpte sex aktier i oljebolag Cities Service som numera heter Citgo.
Den som investerade 1000 dollar i Berkshire Hathaway 1970 skulle ha en förmögenhet på näramre fem miljoner dollar idag.

Så här bor Warren Buffett – Hans hur (VIDEO)

Här är en Youtube video som visar hur han bor. Han har bott länge i samma hus och här är en video på deta.

 

Hans liv och företag

Warren Buffett var redan som ung intresserad av ekonomi, investeringar och att göra affärer. Detta kan möjligtvis ha sin grund i att hans far arbetade som börsmäklare. Warren började arbeta vid ung ålder och genomförde diverse innovativa idéer, såsom att köpa begagnade spelautomater som han sedan ställde på frisörsalonger.
Han köpte sedan aktier för pengarna han tjänade och följde kursförändringarna noggrant. Ganska snart fattade han ett beslut om att han skulle investera istället för att spekulera och kunde efter ett tag se hur aktierna började stiga trots att de i början hade sjunkit.

Han började sedan studera ekonomi på universitetet, vilket var där han skapade grunden för sin investeringsfilosofi som även blev ämnet för avhandlingen han skrev. Han fortsatte sedan utbilda sig på högre nivå på Colombia University där bland annat Benjamin Graham undervisade.
Efter sina studier började han göra olika affärer och samarbeten. Han började också att arbeta på den mäklarfirman som hans far ägde. Senare började han jobba på Grahams aktiemäklarfirma.

Efter ett tag tyckte Warren Buffett att det var dags att starta en egen firma, vilket blev Warren Buffett Association Ltd. Personerna som var delägare och investerare i företaget kunde bara ta ut pengar därifrån en gång varje år, samtidigt som han ägnade sig åt att investera i andra bolag. De som investerade i hans bolag fick en avkastning på 6% och Warren Buffett fick 25% av avkastningen.

Företaget drevs i linje med Grahams idé om värdeinvestering, men avvecklades efter flera år då han tyckte att aktiemarknaden var för spekulativ. Vinsten han gjorde var 25 miljoner USD, som han använde för att investera i Berkshire Hathaway. Efter ett tag lades den fabriken ner och han började istället investera i försäkringsbolag.

Warren Buffett kom under den här tiden i kontakt med både Philip A. Fisher och Charlie Munger. Även de hade läst Grahams bok och blivit inspirerade av den, samtidigt som de tyckte att det fanns aspekter som missades i den. Tillsammans började de fundera ut vilka mer värden det fanns, bortsett från balansräkningen.

De kom bland annat fram till att även kommande framgångar och vinster, såsom att ett företag får patent på en produkt, var viktigt att beakta. Till detta hörde även att kunna utvärdera huruvida personerna som jobbade på företaget hade förmåga att skapa dessa potentiella framtida vinster.

Idag är han ordförande och VD på Berkshire Hathaway, som han äger 36,8% av. Berkshire Hathaway äger i sin tur runt 100 bolag som är antingen börsnoterade eller onoterade. Bolagen är inom branscher som bland annat transport, banker, finans, produktion, livsmedel och försäkringar.

Investeringsfilosofi?

Warren Buffetts investeringsfilosofi är i viss utsträckning grundad i Benjamin Grahams idé om värdeinvesteringar; att se företags egentliga och inneboende värde och inte bara det priset deras aktier säljs för. Det går inte att bedöma ett företags egentliga värde på ett universellt sätt, utan handlar vanligtvis om att göra analyser av företaget och hur de arbetar. I grunden handlar investeringssättet om att handla aktier man anser vara undervärderade, och därmed säljs till ett lägre pris än vad de är värda, alternativt att investera i aktier som har ett högt värde – men som inte är allmänt erkända som värdefulla.

Utifrån detta tänker han att man inte behöver bekymra sig så mycket om varken utbudet eller efterfrågan som finns på aktiemarknaden, då det på lång sikt handlar om att göra rätt avvägningar inför sina investeringar. På kort sikt kan aktiemarknaden förstås som en marknad som är präglad av popularitet, men på längre sikt handlar det alltid om företagens konkurrenskraft och uthållighet gentemot varandra.

Warren Buffett menar att det handlar om att se till företags generella potential att fortleva på ett fördelaktigt och stabilt sätt. Detta görs alltid utifrån företaget självt, och genom att se företaget som både en enhet och en helhet. Investeringarna handlar inte primärt om att äga aktier för att göra vinst kortsiktigt, utan att äga andelar av bolag som har förmågan att bli framgångsrika vilket kommer generera vinster på lång sikt.

Metodik

För att kunna utvärdera förhållandet mellan ett aktiepris och företagets egentliga värde behöver man studera företaget och analysera deras ledning och verksamhet. Metoden kan sägas vara huvudsakligen kvalitativ.. Några av sakerna man kan kolla på är följande:

 • Hur har företaget fungerat historiskt? Att kolla hur ett företag har fungerat historiskt, bland annat i avseende avkastning till aktieägarna, kan man få en uppfattning om vilka summor aktieägarna tjänar på dessa aktier. Avkastningen bör inte enbart kollas upp från det senaste året, utan rekommenderas att kolla upp mellan fem och tio år bakåt i tiden. Detta för att få en uppfattning om hur stabilt företaget har varit och hur deras avkastning sett ut över tid. Avkastningen till aktieägarna kallas ibland för Return on Equity (ROE) och beräknas enligt följande:

Nettoresultat / Aktieägarens eget kapital = ROE

 • Hur är företagets förhållande till skulder? En annan sak som kan vara relevant att ha i åtanke är hur företagets skuldsättning ser ut. Enligt Warren Buffett är det önskvärt att skuldsättningsgraden är så låg som möjligt. Detta på grund av att en låg belåningsgrad innebär en vinst som skapas utifrån eget, befintligt kapital. Skuldsättningsgraden beräknas på följande sätt:

Totala skuldsumman / Eget kapital = Skuldsättningen

 • Hur ser vinstmarginalen, och dess ökning, ut? För att ett företag ska vara lönsamt räcker det inte med en god vinstmarginal – utan det måste även ske en kontinuerlig ökning av denna. Vinstmarginalen bör betraktas över en längre tid och gärna minst fem eller tio år bakåt i tiden. Om ett företag har en bra vinstmarginal som ökar stadigt betyder det också att företaget gör ett bra jobb, vilket i sin tur tyder på en effektiv ledning och bra koll på kostnader. Vinstmarginalen beräknas enligt följande:

Nettoresultat / Nettoomsättning = Vinstmarginal

 • Hur lång tid har företaget funnits? Att ett företag har funnits länge kan vara en indikation på att de även har en framtid. Företag som har funnits kortare tid än tio år är ofta inte lika etablerade på marknaden och kan vara osäkrare att investera i, då det inte finns lika mycket bakgrundsinformation att hitta om dem och analysera. Det kan också vara svårare att förstå hur nystartade företag fungerar och hur de drivs, vilket också gör det svårt att göra en värdering av dem och jämföra med aktiepriset. Ett företags historia säger inte enbart någonting om hur länge företaget har funnits, utan säger även en hel del om både dess vinstmarginaler och hur dessa ökat.
 • Vad baserar sig företagets produkter på? Företag som tillverkar produkter kan ibland vara beroende av en specifik vara, vilket kan vara begränsande för dem. Detta kan bli särskilt tydligt i fall där produkterna som ett företag tillverkar är väldigt lika produkterna som deras konkurrenter tillverkar. Det kan också bli tydligt om deras verksamhet baseras på en ändlig resurs såsom olja eller naturgas. Företag behöver ha någonting som gör dem konkurrenskraftiga och som skiljer dem från sina konkurrenter för att bli potentiella verksamheter att investera i.
 • Hur många procent skiljer sig aktiepriset från företagets egentliga värde? Ovanstående punkter är ofta lättare att bedöma. Att göra en bedömning gällande hur många procent aktiepriset skiljer sig från företagets egentliga värde kan däremot vara svårare. Warren Buffett anser att aktiepriset helst bör vara runt 25% billigare än företagets egentliga värde för att man ska köpa den till ett så bra pris som möjligt. Genom att köpa mycket av aktierna när priset är lågt kan man också tjäna mycket på det om företaget man investerar i är bra och framgångsrikt. Prisskillnaden kan räknas ut på följande sätt:

Nuvarande marknadsvärde – Nuvarande aktiepriset = Bolagets inneboende värde
Det bör dock has i åtanke att detta sällan tar hänsyn till icke-materiella värden, vilket även det kan vara viktiga aspekter när det kommer till att bedöma företags värden och framtida värden.

Hur investerar han?

Warren Buffetts investeringsstil kan sägas grunda sig i enkelhet. Genom att använda eget kapital och göra enkla analyser av bolag – snarare än att handla med lånade pengar och försöka sig på komplicerade derivatformler vid företagsanalyser – tänker han att det är lättare att förstå sig på vad det är man håller på med. Investeringar kan ibland vara väldigt abstrakt, och genom att hålla det på en enklare nivå kan det också bli mer greppbart.

Om man försöker investera i någonting man inte förstår till fullo kan det också göra så att man missar viktiga delar i hur det fungerar, vilket kan påverka en negativt genom att det som sker blir mer slumpmässigt och oförutsebart för en själv.

Om ett företag till exempel varit framgångsrikt historiskt och verkar ha en stabil verksamhet kan det också innebära att deras framtidsutsikter är positiva och kommer vara gynnsamma att investera i. Genom att lägga allt fokus på de specifika företagen, istället för förändringar i makroekonomin gällande räntor, skatter och valuta, blir det som ett sätt att se bortom den övergripande ekonomin och ett sätt att förstå marknaden på ur ett annat perspektiv.

Av den anledningen blir det också sekundärt vid vilken tidpunkt man gör sitt köp, då förhållningssättet är att man kommer tjäna på köpet på lång sikt och inte kortsiktigt. Däremot är det viktigt att se till att köpa bra bolag när de är lågt värderade, då det kan innebära att värdet kan öka över tid.

Warren Buffett tycker också det är viktigt att investera i färre bolag, hellre än fler, då det ofta är lättare att ha bra koll på ett mindre antal bolag jämfört med en större mängd. Av den anledningen ser han till att köpa mycket om han hittar någonting han tycker är bra att investera i, och ser till att sätta sig in i dessa bolag, hur de fungerar och hur de styrs.

Warren Buffett house image free creative common

Warren Buffet om Kryptovalutor

Warren Buffett  tycker också det är viktigt vilken typ av valuta man investerar i, och att det är viktigt att vara insatt i den typen man väljer. Han är exempelvis skeptiskt inställd till att investera i kryptovalutor för egen del. Detta beror främst på att han inte anser sig förstå sig på det tillräckligt bra för att vilja investera i det, snarare än att det skulle vara någonting dåligt i sig att investera i kryptovalutor.

Känslomässigt stabil och rationell

Genom att hålla sig känslomässigt stabil och rationell när han gör sina investeringar tror han också att man distanserar sig från såväl rädsla som girighet, som annars är saker han anser genomsyra investeringsmarknaden. Detta blir möjligt att göra genom att vara säker på vad man själv tror och att inte väja sig för att andra människor tycker på ett annat sätt.

Warren Buffet om Moat och vallgravsstrategi

En annan av Warren Buffetts principer är att bedöma vilka konkurrensfördelar företag har gentemot andra företag, samt hur deras uthållighet kommer vara i dessa fall. Detta innebär bland annat att man inte bör fokusera på ett företags eller branschs tillväxt per se, eller dess samhälleliga påverkan, utan att fokuset bör vara fäst vid fördelarna när det kommer till konkurrensen. Det här förhållningssättet har kommit att kallas för ”vallgravsstrategin”, eller moat på engelska, och innebär att företag skyddar sin verksamhet på olika sätt med hjälp av ”vallgravar” och på så sätt även håller lönsamheten skyddad.

Sveriges Warren Buffett?

Här kan du läsa om vem många anser vara Sveriges Warren Buffetts.
Aktiestinsen
Carl Bennet
László Szombatfalvy
Gustav Douglas

Vilka personer har inspirerat honom?

En person som har haft ett stort inflytande i hur Warren Buffet ser på investering är Benjamin Graham som var ekonom och investerare. Han kom på konceptet med värdeinvestering och att förstå de riktiga värdena bakom företag. Detta kunde bland annat göras genom att studera balansräkningen av företag, och köpa aktier om det värdet var högre än priset på aktiekursen.
En av böckerna han gav ut heter The Intelligent Investor, vilket var en bok som han kom över under sitt sista år på universitetet där han läste sin kandidatutbildning. Graham undervisade på den tiden på ett annat universitet, vilket gjorde att Warren Buffett fortsatte sin vidareutbildning där.
Även Philip A. Fisher och Charlie Munger var personer som hade inflytande i hur Warren Buffett såg på värdeinvestering och andra värden än balansräkning.

Warren Buffetts bästa tips

I och med att Warren Buffett själv är väldigt duktig när det kommer till investeringar kan det vara intressant att ta del av hans förhållningssätt. Nedan kommer några punkter som han tycker är viktigt när det gäller att göra bra investeringar!

 • Förebilder. En sak som är viktig när det kommer till att kunna göra bra investeringar är att ha bra förebilder man kan lära sig av. Hur har de gjort, hur resonerar de kring investeringar och vilka resultat har det lett till? Genom att ha en teoretisk grund och uppfattning om hur investeringar fungerar, och hur man kan förhålla sig till dem, blir det också lättare att tillämpa olika metoder som är i linje med detta.Det kan också göra så att man får en större helhetsbild av investering som sådan, och de underliggande marknaderna; hur de styrs och hur de förändras.Även fast det går att läsa sig till teoretisk kunskap rent metodologiskt kan det ibland vara intressant att se hur olika personer har organiserat sina liv i allmänhet, och gjort investeringar i synnerhet. Genom att hitta någon, eller några, personer man ser upp till och kan inspireras av kan det också göra så att ens egna investeringar blir framgångsrika. Det handlar sällan om att kopiera ett specifikt koncept, utan om att få verktyg som ibland kan tillämpas i ens eget liv och de beslut man fattar.
 • Lär dig företags riktiga värden. Det är viktigt att skilja på företagets aktiekurs och dess faktiska värde. Köp aktier när de är billigare än vad företaget är värt. Du kan också fundera på företagets ”framtida värden” och hålla koll på hur dess aktiekurser och företagsamhet förändras.
 • Investera enkelt. Det kan ofta vara fördelaktigt att investera enkelt, före att investera i saker som är komplicerade. Detta beror bland annat på att det vid enkla investeringar är lättare att hålla koll på deras förändringspotential, medan med komplexa system är det fler dimensioner att ta hänsyn till och svårare att följa. Att någonting är komplicerat betyder inte per automatik att det är bättre – eller sämre – än det som är enklare. Investera helt enkelt i det du förstår dig på, framför det du inte förstår dig på.
 • Ha tålamod. Låt det ta tid, både att bestämma dig för vilka investeringar du vill göra, och när det gäller att invänta deras framgång. Bara för att en kurs går ner behöver det inte betyda att nedgången kommer fortsätta, utan kursen kan i vissa fall komma att förändras och börja stiga igen. Om du tänker investera långsiktigt är det ofta att rekommendera att du investerar i någonting du tycker är bra, och har mycket av dina investeringar på samma ställe, istället för att sprida ut investeringarna och köpa eller sälja mycket.
 • Studera företagsledningen. Fundera på hur företagsledningen för bolaget du vill investera i är. Det är alltid att föredra att de är ärliga och transparenta samt att de fattar beslut på ett rationellt sätt. Genom att veta hur företagsledningen är blir det också lättare att kunna lita på att de kommer förvalta ens investeringar bra och att investeringarna är i goda händer menar Warren Buffet.
 • Välj investeringar noggrant. Se alltid till att läsa på mycket om de olika investeringarna du vill göra och om de bolag du är intresserad av. Sätt dig även in i aktiekurserna som är relevanta. Genom att veta mycket om det du kommer investera i är sannolikheten också större att du kommer fatta bra beslut.
 • Fokusera på företag – ej makro. I vissa fall kan det förekomma att människor som gör investeringar börjar fokusera på makroekonomi istället för företagen. Warren Buffetts rekommendation är dock att fokuset ska ligga på företagen istället. Detta beror förmodligen på att det är i företagen du investerar, snarare än den övergripande ekonomin i samhället.
 • Lär dig om bolagen. Genom att kunna mycket om bolagen du köper andelar av kan du också få ett större inflytande i dem om möjligheten finns. Bolag kan fungera på lite olika sätt, vilket gör att du bör ha koll på hur just de bolagen du investerar i fungerar. Det är ofta bättre att ha omfattande kunskap om vissa specifika bolag, jämfört med att ha generell kunskap om många olika bolag.
 • Tänk rationellt. Det är ofta nödvändigt att vara rationell när det kommer till att fatta beslut kring investeringar. Fundera på vad som är bäst och mest hållbart ur ett långsiktigt perspektiv, inte bara vad som kan leda till snabba vinster på kort tid menar han.
 • Kom ihåg att du köper delar av ett företag. När du köper aktier är det inte bara aktier du äger, utan en del av företaget. På lång sikt kan det leda till att du exempelvis investerar mer i bolaget och därmed också äger en större andel av det. Tänk därför på vilka bolag du vill ha i dina ägor, inte bara vilka aktier du tycker är bra.
 • Gå emot strömmen. Det förekommer ibland att många människor gör liknande investeringsbeslut vid samma tidpunkter, där de exempelvis blir avvaktande eller aktiva vid specifika kursrörelser. Det kan då vara fördelaktigt att göra tvärtemot detta; agera när många är avvaktande, och avvakta när många agerar. På så sätt kan det bli lättare att se vad som pågår under en viss tidpunkt.
 • Använd eget kapital. Ett misstag som vissa gör när de ska investera är att de använder lånade pengar för det ändamålet. Warren Buffett anser att det bästa är att använda eget kapital, då man på så sätt utgår från det befintliga som man har att förlora, snarare än lånade pengar där du alltid kommer vara tvungen att återbetala lånet. Om du förlorar dina egna pengar är det ofta mindre dramatiskt för din privatekonomi än om du förlorar lånade pengar.

Ytterliggare 5 tips för att lyckas med aktier

De flesta är säkert väl bekanta med vem Warren Buffett är – men ett kort intro för dem som inte vet: Warren Buffett är en av världens mest framgångsrika affärsman och investerare. Berkshire Hathaway heter det företag som han har styrt och investerat genom. 2017 blev Warren Buffett rankad till världens näst rikaste man. Han har under sin karriär delat med sig av flera olika tips för att nå framgång, och vi har kort sammanfattat våra fem favoriter.
1. Jobba med din passion
Man kan jobba med vad som helst, och de flesta jobben lockar på grund av höga löner och bra förmåner. Han menar på att om man arbetar med det man älskar, så kommer ett bra resultat att komma automatiskt. För att citera Warren Buffett direkt, så sa han även: ”När folk hittar sin sanna passion, så kommer deras liv att förändras”.
2. Ha en säkerhetsmarginal
Det kanske låter som en självklarhet – men använd dig alltid av en säkerhetsmarginal. Han använde sig av en brometafor för att visa sin poäng: om man ska bygga en bro som ska kunna bära bilar för 10 000 kg, bygg den för 30 000 kg. Detta kan sen appliceras på investeringsaffärer – även om det låter som en bra affär så bör man precis som Warren Buffett använda sig av en säkerhetsmarginal, ifall det värsta händer.
3. Anställ rätt personal
Alla organisationer är uppbyggda av personal, det är ett måste för att få en organisation att gå runt. Det viktiga är dock att anställa rätt personal. Gör inte allt själv utan delegera arbetsuppgifterna till folk som vet vad dem gör. Det finns ingen miljardär som har gjort allting själv – allt görs med hjälp av ett lag, enligt Warren Buffett.
4. Våga lära dig av folk med mer erfarenhet
Det är inte ovanligt att entreprenörer vill göra allt själva, på sitt sätt. Warren Buffet menar dock på att kunskapen redan finns där ute, och man måste våga lära sig av andra för att själv lyckas. Warren Buffett påpekar också vikten i att använda sig av en mentor, på samma sätt som ett fotbollslag använder sig av en ledare. Någon som kan visa dig hur man ska göra i situationer du själv inte vet om.
5. Utveckla dig själv – läs så mycket du kan
Det sista är mer ett allmänt tips som dock är ett av de viktigaste – läs så mycket du bara kan. Det är enkelt: ju mer du läser, desto smartare kommer du att bli. Du kommer också ta del av ny kunskap som förmodligen kommer att gynna dig i affärslivet. Det är ett enkelt steg att ta för att göra en stor förändring, och det är en gemensam faktor för många av världens största affärsmän. Warren Buffett  läser oerhört mycket dagligen. Både böcker och tidningar.

Välgörenhet

Warren Buffetts förmögenhet kommer till stora delar att doneras till välgörenhet efter hans död. År 2006 meddelade Buffett att han ska ge bort 85 procent av sin förmögenhet till fem olika välgörenhetsorganisationer, varav den i särklass största delen ska gå till Bill & Melinda Gates Foundation.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway är ett holdingbolag för en mängd företag, som drivs av dess kända styrelseordförande och koncernchef, Warren Buffett. Berkshire Hathaway har sitt huvudkontor i Omaha, Nebraska, och började som en grupp av textilfräsplantor.
När Warren Buffett blev den kontrollerande aktieägaren i mitten av 1960-talet började han en progressiv strategi för att avleda kassaflöden från kärnverksamheten till andra investeringar. I 2017 hade Berkshire Hathaway ett börsvärde på närmare 488 miljarder dollar, ett av de fem största börsnoterade företagen världen över. Försäkringsdotterbolag tenderar att representera de största bitarna av Berkshire Hathaway, men företaget hanterar nu hundratals olika företag över hela världen.

Köp av Berkshire Hathawayaktier

1962 började Warren Buffett köpa aktier i Berkshire Hathaway efter att ha noterat ett mönster i prisriktningen för sin aktie när företaget stängde en kvarn. Så småningom bekräftade Warren Buffett att textilverksamheten var avtagande och att företagets ekonomiska situation inte skulle förbättras. År 1964 gjorde Stanton ett muntligt anbudsförfarande på 11 dollar per aktie för bolaget att köpa tillbaka Warren Buffet aktier.

Warren Buffett gick med på affären. Några veckor senare mottog han anbudsinbjudandet skriftligen, men anbudet var endast för $ 11 3/8. Warren Buffett erkände senare att det här lägre utbudet av underbud gjorde honom arg.

I stället för att sälja till det något lägre priset bestämde Warren Buffett att köpa mer av aktien för att ta kontroll över företaget och elden Stanton (vilket Warren Buffet gjorde). Men detta lade han i en situation där han nu var majoritetsägare av en textilverksamhet som misslyckades.

Warren Buffett upprätthöll initialt Berkshires kärnverksamhet i textilier, men år 1967 expanderade Warren Buffet sig i försäkringsbranschen och andra investeringar. Berkshire vågade sig först i försäkringsbranschen med inköp av det nationella ersättningsbolaget. I slutet av 1970-talet förvärvade
Berkshire en ägarandel i Government Employees Insurance Company (GEICO), som utgör kärnan i sin försäkringsverksamhet idag (och är en stor kapitalkälla för Berkshire Hathaways övriga investeringar). 1985 stängdes den senaste textilverksamheten (Hathaway historiska kärna).

Under 2010 hävdade Warren Buffett att inköp Berkshire Hathaway var det största investeringsfelet han någonsin hade gjort och hävdade att han hade förnekat honom en sammansatt avkastning på cirka 200 miljarder dollar under de följande 45 åren.

Warren Buffett hävdade att han hade investerat pengarna direkt i försäkringsföretag istället för att köpa ut Berkshire Hathaway (på grund av vad Warren Buffet uppfattat som en liten av en individ), skulle dessa investeringar ha betalat flera hundra gånger.

Mer info

På grund av Berkshire Hathaways långa historia med framgång och starka aktiemarknadsinvesteringar har företaget vuxit till att vara en av världens största när det gäller marknadsvärde. Berkshire aktiehandel på New York Stock Exchange i två klasser, A-aktier och B-aktier.

A-aktierna noteras för sina mycket höga priser – över 250 000 kronor per aktie år 2017. Tidigt i sin karriär kom Warren Buffett över den nya ideen att använda “float” från sina försäkringsdotterbolag att investera någon annanstans, främst i fokuserade aktier som skulle hållas på lång sikt.

Warren Buffett har gärna en diversifierad aktieportfölj till förmån för en handfull betrodda investeringar som skulle vara överviktiga för att utnyttja den förväntade avkastningen. Över tiden blev Buffets investeringsmöjlighet så märkbar att Berkshires årliga aktieägarmöten blev ett mekka för värdefulla investerare och fokuserade på intensiv mediekontroll.

I 2017 ingick dotterbolag till Berkshire Hathaway GEICO, Dairy Queen, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, Long & Foster, FlightSafety International, bortskämd kock och NetJets. Dessutom innehar holdingbolaget en andel på 38,6 procent i Pilot Flying, en andel på 26,7 procent i Kraft Heinz Company, en andel på 17 procent av minoritetsinnehavet i American Express, 9,4 procent av minoritetsandelarna i The Coca-Cola Company (9,4 procent) 2,5% minoritetsandel i Apple, bland annat välkända företag.

Historia

Berkshire Hathaway spårar sina rötter till ett textilföretag som grundades av Oliver Chace 1839 som Valley Falls Company i Valley Falls, Rhode Island. Chace hade tidigare arbetat för Samuel Slater, grundaren av den första framgångsrika textilfabriken i Amerika.

Chace grundade sin första textilfabrik i 1806. År 1929 slog Valley Falls Company med Berkshire Cotton Manufacturing Company grundat 1889 i Adams, Massachusetts. Det kombinerade företaget var känt som Berkshire Fine Spinning Associates.

1955 fusionerades Berkshire Fine Spinning Associates med Hathaway Manufacturing Company som grundades 1888 i New Bedford, Massachusetts av Horatio Hathaway med vinst från valfångst och Kina Trade. Hathaway hade varit framgångsrik under de första decennierna, men det led under en generell nedgång i textilindustrin efter första världskriget.

Vid denna tidpunkt leddes Berkshire Hathaway av Seabury Stanton, vars investeringsinsatser belönades med förnyad lönsamhet efter den stora depressionen. Efter fusionen hade Berkshire Hathaway 15 anläggningar med över 12 000 anställda med över 120 miljoner dollar i intäkter och hade sitt huvudkontor i New Bedford. Sju av dessa platser stängdes dock i slutet av decenniet, åtföljd av stora uppsägningar.
Mycket nöje! Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marty Schwartz | Market Wizards – Tankar från en pitbull | Marty Schwartz

Marty Schwartz | Market Wizards – Tankar från en pitbull | Marty Schwartz

Citat från Mats Qviberg

Citat från Mats Qviberg