Hur uppstår inflation och vad betyder det?

Hur uppstår inflation? Inflation kan uppstå på flera sätt. Några av dessa är genom ökade kostnader eller genom ökad efterfrågan. Andra sätt är genom att en centralbank tillhandahåller för stora mängder pengar. Då stiger priserna och pengarnas värde urholkas.

Inflation är en ökning av den prisnivån som gör att man kan köpa allt färre varor och tjänster för samma pengar.

inflation

inflation

Hyperinflation får man när centralbanker trycker för stora mängder sedlar så att pengarnas värde minskar.

Inflation heter på engelska inflation.

Synonymer till inflation är allmän prisstegring, försämring av penningvärdet, höjning av prisnivån, fördyring, penningvärdesförsämring och värdefall.

Motsatsen till inflation är deflation.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.