April 4

Aktielista – Populära börslistor för aktier | Sverige 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktielista är ett av många begrepp som är bra att känna till innebörden av om man vill ge sig in i aktiehandel. Genom att ha koll på vad en aktielista är, vilka olika typer aktielistor som finns och utifrån vilka kriterier aktier kategoriseras in på respektive lista, kan det bli enklare att hitta de aktier och marknader som just du är intresserad av.

Aktielista, börslista, kurslista eller börstabell – kärt barn har många namn. I den här artikeln kikar vi närmare på vad en aktielista egentligen är för någonting, hur man kan använda dem för att se kurser för dagens aktier, vad indelningen av de olika listorna baseras på och var man enkelt hittar samtliga aktielistor för samtliga börser.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Vad är en aktielista?

Låt oss börja väldigt grundläggande. En aktielista är egentligen precis vad det låter som – en lista över aktier. Varje börs har en eller flera egna aktielistor (därav synonymen börslista) där samtliga noterade bolag/aktier finns upptagna. Listorna är ytterst kategoriserade efter börsvärde – alltså efter hur mycket ett bolags samtliga aktier är värda tillsammans. De största bolagen med högst omsättning hamnar på en lista, de mellanstora bolagen med mellanhög omsättning på en annan och de små bolagen med lägre omsättning på en tredje. Utöver det görs också vidare underindelningar utifrån exempelvis bransch.

Ett bolag kan ha fler eller färre börslistor än tre, men Large Cap (högst börsvärde), Mid Cap (mellanhögt börsvärde) och Small Cap (lägre börsvärde) är de vanligaste och de man i huvudsak talar om. I sammanhanget står “Cap” för capitalization eller market capitalization, vilket översatt från engelska syftar på just börsvärde eller marknadskapitalisering. På Stockholmsbörsen är gränserna för de tre listorna satta enligt följande:

Aktielista Large Cap / Aktielista stora bolag: Bolag som har ett totalt börsvärde om 1 miljard euro eller högre.

Aktielista Mid Cap / Aktielista medelstora bolag: Bolag som har ett totalt börsvärde på mer än 150 miljoner euro, men under 1 miljard euro.

Aktielista Small Cap / Aktielista småbolag: Bolag som har ett totalt börsvärde som understiger 150 miljoner euro.

(Aktielista engelska = Exchange list)

Mest ägda aktierna på Stockholm Large Cap-listan

Stockholm Large Cap är alltså den börslista där de absolut största bolagen återfinns. Det är också på den här listan man hittar de mest populära aktierna bland svenska privatsparare.

Följande lista visar de 20 mest populära aktierna på Stockholm Large Cap idag:

 1. Investor B
 2. Kinnevik B
 3. Hennes & Mauritz B
 4. Swedbank A
 5. Volvo B
 6. Latour B
 7. Castellum
 8. Evolution Gaming Group
 9. AstraZeneca
 10. Ericsson B
 11. Telia Company
 12. Investor A
 13. Axfood
 14. Nordea Bank Abp
 15. Millicom Int. Cellular 
 16. Industrivärden C
 17. Samhällsbyggnadsbo. i Norden B
 18. ICAGruppen
 19. SEB A
 20. Tele2 B

Källa: Avanza. Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie. 

Hur räknas ett börsvärde fram?

Som tidigare nämndes är alltså ett börsvärde det sammanlagda värdet av ett företags alla aktier. Börsvärdet räknar man fram genom att ta antal existerande/tryckta aktier i ett bolag (så kallade utestående aktier) och multiplicera den siffran med aktuella börskurs idag.

Exempel: Ett bolag har 100 utestående aktier, och varje aktie har ett aktuellt dagsvärde på 500 kronor. Genom att ta 100 aktier x 500 kr/st får man då fram ett totalt börsvärde på 50 000 kronor.

Viktigt att känna till är att ett börsvärde inte på något sätt är konstant. En aktiekurs är ett dynamiskt värde som sjunker och stiger utifrån faktorer som bland annat utbud och efterfrågan, marknadens förväntningar på bolaget i fråga samt status på vinster och utdelningar.

Vidare kan värdet också ändras om ett bolag gör ett återköp, eller en nyemission. Görs ett återköp minskar antalet totala aktier och börsvärdet sjunker. Vid en nyemission emitteras (tillförs) istället nytt kapital och nya aktier, varpå värdet stiger. Ett återköp kan exempelvis göras inför en aktieutdelning, medan en nyemission vanligen genomförs för att antingen rädda ett företag från konkurs alternativt hjälpa till att ge mer medel åt en expandering.

Så kan du använda aktielistor

Man skulle kunna likna aktielistor vid innehållsförteckningar över aktier på börsen och aktiekurser. Det huvudsakliga syftet med att kategorisera och fördela aktier på olika listor, är helt enkelt att skapa en bra sortering och göra det lättare att få en överblick.

Utbudet av olika aktier idag är enormt stort, med nya företag som noteras varje dag. Bara på Stockholmsbörsen finns till exempel över 300 bolag listade. Aktielistor är nödvändiga för att hålla ordning och reda, och för att underlätta för marknaden att kunna göra jämförelser osv.

Aktielistor kan vara behjälpliga för dig som vill köpa aktier på en eller flera specifika marknader, men kanske inte riktigt vet vad du är ute efter. Istället för att söka på måfå på den handelsplattform du använder – till exempel Avanza, Nordnet eller någon av de traditionella storbankerna – kan du filtrera på de olika börsernas respektive aktielistor och snabbt få en överblick över vilka Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-aktier som är noterade och kan handlas på exempelvis Stockholmsbörsen, de amerikanska marknaderna eller börserna i Asien.

Önskar du bekanta dig med börslistor redan nu, hittar du Avanzas stora aktielista här och Nordnet aktielista här. Stockholmsbörsen listor och Aktielista Norden kan du även se direkt hos NASDAQ Omx Nordic. Vill du till exempel se läget för en specifik amerikansk aktiekurs idag hittas det dels på den amerikanska Avanza-aktielistan, men också på en aktielista för USA hos NYSE eller NASDAQ USA.

Avanza aktielistan

Filtrera din sökning

Det mest effektiva sättet att använda aktielistor är att filtrera ut vissa sökkriterier i syfte att göra urvalet snävare. Både Avanza och Nordnet erbjuder möjligheten att filtrera och sortera listor utifrån börsvärde, land, lista (large, mid, small) samt antal ägare. För den riktigt insatte kan man också lägga till ytterligare och mer komplicerade filter som olika nyckeltal, tekniska analys-värden och mycket mer. Vidare kan man också välja att se kurslistor med historiska aktiekurser alternativt senast aktuella kurser för aktier i realtid. Detta gäller både för aktiekurser i Sverige och utomlands.

Traditionella och alternativa börser/aktielistor

När man talar om aktiehandel och aktiemarknader tänker de allra flesta i första hand på stora och välkända börser som New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, Londonbörsen och Tokyobörsen. Traditionella marknader som dessa svarar för majoriteten av den globala aktiehandeln, men det finns också mindre och mer okända marknadsplatser som mycket väl kan vara av intresse för handel med finansiella instrument.

Många av de alternativa marknaderna riktar sig till verksamheter som exempelvis inte möter alla nödvändiga krav för att bli listade på en traditionell börs, samt start ups och mindre tillväxtföretag. Även dessa marknader har listor över de företag som är noterade, med både historiska kurser och kurser i realtid.

Populära aktielistor för investerare: Topp 10

Nedan följer en förteckning över tio populära marknader och aktielistor som kan vara värda att kolla in om du vill börja handla med finansiella instrument som aktier, eller kanske redan är igång. Förteckningen innehåller såväl traditionella som mindre kända alternativ.

Nasdaq Nordic

Nasdaq Nordic är egentligen inte en enda börs/aktiemarknad, utan en samlingshub för de nordiska Nasdaq-börserna i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Riga, Tallinn, Vilnius och Reykjavik. Nasdaq Nordic är en del av Nasdaq Inc, vilket är världens största börsföretag med närmare 4000 listade företag under sina vingar. I samband med att Norden-börsen skapades bytte man från den gamla aktielistan på Stockholmsbörsen (vilken delades in i Mest omsatta aktier, Övriga aktier a-listan, Attract 40 och O-listan) till Large Cap, Mid Cap och Small Cap.

Följande finns att hitta på Nasdaq Nordics hemsida:

 • Aktielista Sverige – Nasdaq Stockholm aktuella aktiekurser Stockholm
 • Aktielista Danmark – Nasdaq Copenhagen
 • Aktielista Finland – Nasdaq Helsinki
 • Aktielista Estland – Nasdaq Tallinn
 • Aktielista Lettland – Nasdaq Riga
 • Aktielista Litauen – Nasdaq Vilnius
 • Aktielista Island – Nasdaq Reykjavik

På Nasdaq Nordic kan man vidare filtrera och se respektive börs olika aktielistor utifrån Large-, Mid- och Small Cap samt olika sektorer och andra urvalskriterier. Plattformen kan användas för att se såväl aktiekurser idag, som historiska aktiekurser (Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Helsingforsbörsen etc). Vidare finns många olika typer av företag listade på de olika nordiska Nasdaq-börserna (exempelvis investmentbolag, fastighetsaktier, läkemedelsaktier etc), och man kan hitta såväl ordinarie stamaktier som utdelningsaktier och preferensaktier att investera i.

Det mest kända indexet sett till den svenska marknaden är OMXS30, vilket omfattar de trettio mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Aktielista OMX30 återfinns bland att annat Avanza, Nordnet och Nasdaq Nordic själva förstås.

Den enda nordiska börsen som inte är representerad hos Nasdaq Nordic är Oslobörsen, vilken istället ägs av Euronext. På en sammantagen aktielista för Norge finns i dagsläget omkring 250 bolag listade.

NGM Equity

NGM Equity är en svensk börs tillika aktielista tillhörande företaget Nordic Growth Market. Nordic Growth Market grundades år 1984, och har genom åren gått under ett antal olika namn – däribland SBI-listan, IM-börsen och Stockholms Börsinformation.

På NGM Equity lista finns framförallt svenska och nordiska tillväxtföretag och start ups inom både varor och tjänster, vilka är i behov av externa investeringar med riskkapital och som till stor del nyttjar NGM Equity för det ändamålet. Börsen är en av Nordic Growth Markets två reglerade marknader, där den andra heter Nordic Derivatives Exchange (NDX). Vidare har NGM också en oreglerad marknad vid namn Nordic MTF (mer om den nedan), samt en separat plattform för än så länge onoterade företag – Nordic Pre Market.

NGM Equity är en populär aktielista för drivna investerare som gärna ser dagens börskurser för mindre och oetablerade företag, i syfte att förhoppningsvis hitta lovande investeringsmöjligheter som potentiellt kan ge bra avkastning över tid.

NGM Nordic MTF

Nordic Growth Markets oreglerade börs för framförallt nya bolag med siktet och ambitionerna inställda på en riktig börsnotering, men som ännu behöver ytterligare lite tid att mogna till sig.

Eftersom en oreglerad marknad innebär att plattformen inte står under samma tillsyn och inte lyder under samma strikta regelverk som de, i Sveriges fall, etablerade börserna Nasdaq och NGM Equity, är handel och investeringar på plattformar som Nordic MTF mer riskfyllt än på de ordinarie börserna. Detta är naturligtvis viktigt att man som investerare känner till.

Icke desto mindre kan oetablerade start ups många gånger också bjuda på riktigt intressanta investeringsmöjligheter, varför NGM Nordic MTF kan vara en aktielista väl värd att kolla in om man vill se dagens aktiekurser för bolag som potentiellt kan visa sig bli morgondagens stora vinstraket.

Spotlight Stock Market / Aktietorget

Spotlight aktier tillhör, likt de på Nordic MTF-listan, mindre bolag i startgroparna av sin respektive tillväxtresa. Spotlight Stock Market hette fram till 2018 Aktietorget (Aktietorget Holding AB), och definieras också den som en oreglerad marknad på vilken man kan handla aktier och andra typer av finansiella instrument. Rent juridiskt definieras verksamheten (liksom övriga oreglerade marknader) som en handelsplattform – men handeln bedrivs på samma sätt som på en börs.

SSM var en av Sveriges första alternativa marknadsplatser när den grundades år 1997 under dåvarande namnet Aktietorget. Då liksom nu var syftet att skapa och tillhandahålla en plattform genom vilken nya start ups kunde få in investerare och mer kapital till verksamheten för framtida utveckling.

I dagsläget finns ungefär 170 bolag och svenska aktier upptagna på Spotlight, vars respektive aktiekurser finns att söka och filtrera på via SSM’s hemsida. Se SSM/Aktietorget kurser här.

Nasdaq First North

Nasdaq First North kan enklast liknas vid en slags pre Nasdaq-marknad. Handelsplattformen är ämnad för mindre och mer oetablerade företag än de som kvalificerar sig för en notering på den ordinarie Nasdaq-börsen. Nasdaq First North drivs av Nasdaq Stockholm AB och har sedan starten år 2008 således inneburit en möjlighet för svenska, finska, danska och isländska entreprenörsdrivna start ups att få in riskkapital och investerare i sina respektive bolag.

Plattformen är vad som betecknas som en oreglerad marknad, med mindre omfattande myndighetsinsyn och ett mindre strikt regelverk. För bolag som önskar bli börsnoterade men som ännu inte är riktigt redo, innebär NFN ett mindre kostsamt men likväl bra alternativ. För investerare som letar spännande möjligheter innebär handel på NFN en något högre risk, men också chansen att vara bland de första på bollen på potentiellt riktigt bra affärer.

First North-kurser (såväl historiska, som kurslistor i realtid) hittar du på Nasdaqs First North-lista.

X-terna listan

X-terna listan är en aktielista förbehållen utländska bolag som ej finns noterade på Nasdaq Stockholm. För att kunna upptas på X-terna listan krävs bland annat att företaget är noterat på en utländsk börs (exempelvis Nasdaq aktielista i USA), att aktierna i fråga tillhör de mest omsatta på just den specifika marknaden samt att bolagets säte inte är placerat i Sverige.

X-terna listan kan vara ett mycket intressant alternativ att titta närmare på om du är intresserad av att investera i utländska bolag som har en övervägande del svenska aktieägare. Detta eftersom många av företagen på X-terna listan är tidigare svenskägda bolag som sålts till utländska ägare. Viktigt att känna till är dock att man som potentiell intressent får söka mycket information om de olika bolagen själv, eftersom regelverket kring X-terna listan inte gör de listade bolagen skyldiga att aktivt själva dela information till, i det här fallet, den svenska marknaden.

Alternativa aktiemarknaden

Tanken bakom Alternativa aktiemarknaden är att organisera handel och sammanföra köpare och säljare i framförallt små och medelstora företag. Verksamheten klassas inte som en börs, utan kategoriseras formellt som ett värdepappersbolag som bedriver handel med onoterade bolag ännu ej lämpade för en riktig börsnotering. Alternativa aktiemarknaden är således en oreglerad marknad – dock under strikt tillsyn av svenska Finansinspektionen.

Till skillnad från så gott som alla övriga marknader är Alternativa aktiemarknaden inte öppen för handel under alla helgfria vardagar. Istället sker alla förvärv på förutbestämda dagar, vilka maximalt får äga rum en gång per månad. Denna modell, i kombination med de typer av företag som finns listade, gör att dagliga börskurser i realtid inte är möjliga. Istället fastställs aktiekursen för respektive bolag av ett speciellt marknadsråd. Möjlighet finns också att använda en så kallad auktionsmodell när aktiekurserna ska sättas.

Den speciella prissättningen medför att aktierna på den alternativa aktielistan handlas till ett bestämt, fast pris under de tolv dagar marknaden är öppen för handel. Är man intresserad av att göra större förvärv finns emellertid möjlighet till detta även mellan handelsperioderna, under förutsättning att intresse finns från såväl köpare som säljare.

Bequoted

Bequoted är per definition egentligen vare sig en börs eller en handelsplattform/ett värdepappersbolag. Företaget sysslar istället med att förse såväl investerare och aktieägare som media med finansiell information om olika aktiebolag (såväl noterade, som onoterade) och börskurser. Syftet ska vara att utveckla börsbolagens relationer med marknaden med hjälp av distribuering av företagsinformation och finansiella nyheter.

Utöver rollen som nyhets- och informationsdistributör, ansvarar Bequoted också för att organisera och förvalta den så kallade inofficiella aktielistan – en lista med värdepapper som av olika anledningar inte handlas genom det ordinarie systemet. Aktiekurser på den inofficiella listan förmedlas ut till marknaden genom ett flertal olika kanaler – däribland Dagens Industri, Svenska Dagbladet, SIX Telekurs, Avanzas aktielistor samt Nordnets aktielistor.

Handel med instrument på den inofficiella aktielistan bedrivs i samarbete med ett värdepappersbolag. Är man som investerare intresserad av att köpa eller sälja en aktie på listan görs det via en nätmäklare alternativt genom att man ber sin bank eller personliga aktiemäklare att lägga ordern.

Göteborgslistan/Göteborgs OTC-lista

En jämförelsevis mycket liten lista, men likväl potentiellt intressant för investerare med ett särskilt gott öga till Göteborgsbaserade bolag. Göteborgs OTC-lista startades 1995 av värdepappersbolaget Thenberg & Kinde Fondkommission AB, med syftet att skapa ett forum där onoterade bolag kan få mer omsättning i sina aktier, uppnå bra ägarspridning och på sikt bli mogna för en riktig notering på en större marknad.

Göteborgs OTC-lista administreras av Spotlight Stock Market (fd Aktietorget), varför det är dit man ska vända sig för att söka aktier, jämföra aktier och se börskurser i realtid för de bolag som finns noterade på Göteborgslistan (för närvarande under 10 stycken).

Observationslistan

Observationslistor är ett vanligt komplement till ordinarie aktielistor. På en observationslista redovisas aktier hos bolag som på ett eller annat sätt har utmärkt sig och av den anledningen måste observeras noggrant. Det kan till exempel handla om bolag som riskerar att gå i konkurs eller nyligen har gått i konkurs, som ställt in betalningar eller som flaggat för att en avveckling eller omfattande förändringar i verksamheten kommer att ske.

Om en aktie byter lista till observationslistan, exempelvis från Stockholmsbörsen Large Cap, skickar det en viktig signal till aktieägare och investerare att något inte står rätt till i bolaget. Obs-listan är således ett mycket användbart verktyg för aktiesparare att hålla sig uppdaterade med, och ger en möjlighet att kunna agera och skydda sitt kapital från eventuella förlustaffärer.

Så tyder du en aktielista

För att ha nytta av en aktielista är det viktigt att man känner till hur man ska tolka den och vilken innebörd de olika nyckeltalen har. På varje aktielista finns detaljerad information redovisad om varje aktie. Uppställningen kan se ut enligt följande (exempel hämtat från Large Cap Stockholm-aktielistan hos Avanza):

Aktielista nyckeltal

Namn Senast +/- +/- %  1år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista  

Ofta ses också kolumner för Köp, Sälj, Högst, Lägst och Antal.

Namn: Vilken aktie som avses, till exempel ABB eller NCC.

Senast: Visar vilken kurs som gällde vid senaste genomförda affär

+/-: Visar i kronor hur mycket aktiekursen idag har förändrats jämfört med föregående börsdags slutkurs/stäng-kurs.

+/-%: Visar i procent hur mycket dagens aktiekurs har förändrats jämfört med föregående börsdags slutkurs.

1år %: Visar procentuell utveckling för aktiekursen under 1 år.

Börsvärde MSEK: Bolagets totala börsvärde angivet i miljoner kronor.

P/E-tal: Står för price and earnings, och visar hur priset på en aktie ligger i förhållande till vilken vinst den ger. Värdefullt nyckeltal för att avgöra huruvida en aktie är köpvärd eller inte, samt för att se om en aktie är över- eller undervärderad. Ett högt P/E-tal kan ibland vara en indikation på att bolaget i fråga är övervärderat.

Direktavk. %: Visar utdelning i relation till aktiekursen.

Ägare: Antal ägare av aktien.

Lista: Här anges vilken aktielista respektive aktie är noterad på.

Vidare kan man också välja att se ytterligare detaljer om bland annat belåningsvärde, vinstmarginal, eget kapital/aktie, vinst/aktie, säkerhetskrav, omsättning/aktie och så vidare.

Klassificering

I syfte att underlätta jämförelser av mellan olika sektorer i olika länder, samt för att göra det enklare för investerare att utföra analyser, delas företagen inom respektive kurslistor/segment (exempelvis Large, Mid, Small Cap) in i olika klasser baserade på sektor och bransch. Klassificering görs enligt en internationell standard vid namn Global Industry Classification Standard (GICS), vilken används på samtliga börser och aktielistor i världen.

GICS har vidare fyra olika nivåer för klassificering av en aktie på aktiebörsen: Sektor, Branschgrupp, Bransch och Delbransch.

Så fungerar ett index

Index hör inte till kategorin aktielistor, men är likväl av central betydelse och viktiga att förstå innebörden av vid handel på börsen. Ett index kan enklast beskrivas som ett nyckeltal eller jämförelsetal, vilket används för att mäta utvecklingen av antingen ett visst antal aktier på en marknad – alternativt samtliga aktiekurser på den aktuella marknaden – under en bestämd tidsperiod.

Ett aktieindex ger alltså investerare, aktieägare och andra intresserade möjligheten att följa hur börsen utvecklas som helhet, till skillnad från en enskild aktie-kurs som endast talar om hur en specifik aktie utvecklas. Varje land har i regel flera olika index i syfte att separat kunna mäta börsutvecklingen för småbolag, storbolag, bolag inom ett visst segment och så vidare.

Även Stockholmsbörsen har flera olika index, av vilka OMXSPI – som mäter utveckligen för samtliga aktier noterade på Nasdaq Stockholm – samt OMXS 30 som mäter utvecklingen för Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier, är de vanligaste. Vidare finns bland annat också OMX Stockholm Large Cap som mäter aktiekurser för svenska storbolag.

Till världens mest kända index hör Dow Jones Industrial Average, S&P500, VIX samt DAX 30. Större och mindre index (såväl svenska som globala) kan ses och studeras hos bland annat nätmäklare och banker som Avanza (Avanza OMX S30 hittar du t ex här) och Nordnet.

Hur är det med fonder?

Fonder listas i sig inte på aktielistor. Däremot kan man hitta de aktier som fonderna innehåller, vilket kan vara intressant om man närmare vill studera hur respektive aktie och dess kurs har utvecklats över tid.

Se aktiekurser Sverige

Avslutningsvis tipsar vi om att surfa in hos din nätmäklare, bank eller direkt på aktuell marknad för att fördjupa dig ytterligare i de många olika kurslistor som är tillgängliga. Ovan har vi främst berört listor aktuella för Sverige, men sök gärna i internationella listor också för att kunna se och jämföra intressanta icke-svenska instrument.

Många hemsidor använder cookies för att förhöja kundupplevelsen. Du kan alltid välja om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Information om detta står i regel längst upp på sidan, alternativt längst ned. Där hittar du även information om ansvarig utgivare för sidan.

Läs gärna mer liknande artiklar i vårt arkiv.

Artikeln innehåller affiliatelänkar till Avanza.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Aktie- och Fondportföljer

Resultat Sedan 2008