February 7

Är din trading bara tur? (Hur traders förväxlar tur och skicklighet)

Last Updated on 18 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Många människor dras till trading eftersom de tror att de kan ha tur och skapa stora rikedomar på kort tid. De flesta försöker sig också på trading under ett tag, bara för ge upp när de inser att det inte var så enkelt som de trodde.
Om du är en av de traders som gång på gång försöker dig på att tjäna pengar på trading men misslyckas, är du inte ensam. Trading är svårt, inte för att våra strategier är komplicerade eller följer avancerade matematiska modeller, utan för att de riktiga edgerna finns där de flesta inte tittar.
Men vad är tur, och vad är skicklighet?
Och hur kommer det sig att dessa är så lätta att förväxla?

Att göra vinst: skicklighet eller tur?

Att skilja tur från skicklighet är inte lätt. Turen, och i förlängningen, slumpens inverkan på våra resultat är något som många har svårt att skilja på.
Mer konkret, brukar vi skylla våra dåliga resultat på otur, eller slumpen, medan vi de gånger allt går bra är mer benägna att tillskriva oss själva framgången.
I trading blir denna tendens en mycket försvårande omständighet, då det kan bli svårt identifiera bra beteenden och särskilja dem från dåliga beteenden. I förlängningen blir en sådan syn på orsakerna bakom våra prestationer mycket begränsande. För, hur kan vi odla goda vanor och beteenden, när vi inte vet vilka de är?
Ta en titt på följande graf över en strategi:

Skicklighet eller tur?
Skicklighet eller tur?

Till att börja med, kan vi konstatera att detta på intet vis är något som någon skulle vilja trada. Kurvan går upp och ned, och visar ingen generell tendens, mer än att vi inte har någon edge.
Vad vi samtidigt kan notera, är att strategin under korta perioder ser ut att ha haft tur och upplevt uppgångsperioder som närmast kan liknas vid raka streck.
Det är också här vi börjar kunna ana det problem som många nya traders upplever, nämligen att de börjar trada en strategi mitt under en sådan här uppgång.
Och som ni kan gissa, går det inte särskilt bra när strategin sedan viker. Speciellt med tanke på att många tenderar att ha gått över i hybris över sin nyfunna förmåga, och riskerar alldeles för mycket i varje trade!

Att se helheten

Som ni ser i exemplet ovan, är det mycket enkelt att inbilla sig att ens tradingmodell verkligen fungerar. Det räcker att ha tur och testa modellen under en slumpmässig uppgångsperiod, för att vinna tillräcklig tillit i en strategi för att handla den på riktigt.
En erfaren trader vet att marknaden konstant förändras, och att en enskild observation, särskilt så kort som i exemplet ovan, på intet vis är tillräckligt för att anta att man har en edge.
Ed Seykota uttryckte det på ett mycket passande sätt, när han i början av 90-talet fick frågan om marknaderna är annorlunda nu, mot för 20 år sedan. Hans svar var att: ”marknaden är den samma som då, för att den alltid varit i konstant förändring”.
Ett första steg i framgångsrik trading är att inse att marknaderna inte är konstanta, utan snarare i konstant förändring. Koncept som fungerar idag, kanske inte fungerar imorgon, och tvärtom.
För att kort gå in på ett sidospår, framstår många tekniska indikatorer och deras hejdukar som en relik från stenåldern, när de glatt proklamerar tillförlitligheten i signaler som uppfanns och populariserades för årtionden sedan. Sanningen, om än provocerande, är att det mesta inte fungerar, om det någonsin fungerat.
Men låt oss inte uppehålla oss vid teknisk analys i klassisk hokus-pokus-stil. Låt oss istället ta en titt på det överlägset vanligaste misstaget som traders gör när det gäller att förväxla skicklighet och tur!

Att göra vinst i bull markets – skicklighet eller tur?

Att skilja tur från skicklighet är ofta svårt, och var detta är överlägset vanligast är i stadigt uppåtgående marknader.
Att lyckas göra vinst i en bull market är ingen bedrift. Det mesta går upp av sig självt, och det krävs ingen skicklighet för att göra sig en hacka.
En bra liknelse är om man skulle simma i en flod. Nästan vad man än gör, kommer man att dras med i den strida strömmen, och det krävs en stor ansträngning för att lyckas ta sig motströms.
På samma sätt kan man säga att det är en bedrift att över långa perioder gå med förlust i en stark bull market, om än inte av det positivare slaget.
Traders som inte inser att de bara flyter med i den starka uppgången, befinner sig i en liknande situation som i vårt tidigare test. De har isolerat sin observation till ett mycket smalt fönster, där framgången inte beror på skicklighet, utan på omständigheterna. Tur, med andra ord!

Men är inte den uppåtgående marknaden en edge i sig?

Det är sant att den uppåtgående trend som finns i aktier kan sägas vara en edge. Den har funnits under mycket lång tid, och kommer sannolikt att fortsätta under mycket lång tid framöver. Det är ingen slump, eller tur att aktier går upp över tid.
Problemet ligger dock inte i detta, utan paradoxalt nog i att edgen är för stark. Den är kraftfull nog att kompensera för brist i skicklighet och tradingmetod, och osynliggör således den okunskap som tyvärr de flesta marknadsspelare sitter på. Denna brist resulterar inte i förluster under den tid marknaden går upp, men kommer att orsaka massiva problem när marknadens prisstegringar inte längre är en självklarhet.
Under kortare tidsperioder finns det många sådana här beteenden, där traders av ren tur lyckas pricka in något som fungerar. I den bemärkelsen är inte uppåtgående marknaden mer speciell än någon annan mer kortvarig mer kortvarig marknadstendens.
Skillnaden är att den är mycket vanligare än andra, mer specifika marknadsbeteenden, och således lyckas vilseleda fler traders!

Är din trading tur?

Hur ser din trading ut?
Lever den på tur, eller har du bevisade, backtestade och verifierade strategier som har gått igenom strikta krav för att tillåtas sättas i arbete?
Om svaret är nej, eller om du är det minsta osäker, råder vi dig starkt att kika på våra artiklar om backtesting och hur man bygger en strategi. Den som lyckas förstå och använda dessa koncept korrekt befinner sig långt före gemene trader, och har en reell chans att vinna i den alltmer hårdnande konkurrensen på de finansiella marknaderna!

Related Posts

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför

Vad Är Och Varför Inträffar Börskrascher? (Orsaker Och Förklaringar Till En Börskrasch)

Vad Är Och Varför Inträffar Börskrascher? (Orsaker Och Förklaringar Till En Börskrasch)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)