Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Insider trading

Insider trading görs av en insider. En “insider” är en person som har minst en av något av följande:
1) Tillgång till värdefull icke-offentlig information om ett bolag (ett företags styrelseledamöter är insiders)
2) aktieinnehav motsvarar mer än 10% av ett företags eget kapital
Det är alltså en person som sitter på viktig information som inte allmänheten känner till och använder den för att handla värdepapper eller aktier.
En vanlig missuppfattning är att all insiderhandel är olaglig, men det finns faktiskt två metoder för insiderhandel. En är laglig, och den andra är inte.

Laglig insider trading (insiderhandel)

Insiders kan ha lagligt tillstånd att köpa och sälja aktier i företaget – och alla dotterbolag – som dem är anställda i. Dessa transaktioner måste emellertid vara korrekt registrerade hos finansinspektionen och görs med förhandsanmälningar.

Olaglig insider trading (insiderhandel)

Den mer ökända form av insiderhandel är olaglig användning av icke-offentlig materialinformation för vinst. Det är viktigt att komma ihåg att det kan göras av alla, inklusive företagsledare, deras vänner och släktingar, eller bara en vanlig person på gatan, så länge informationen inte är offentligt känd. Anta till exempel att VD’n i ett aktiebolag som är listat på en börs avslöjar oavsiktligt sitt företags kvartalsvinst samtidigt som han klipper sig hos frisören. Om frisören tar denna information och köper aktier så betraktas det som olaglig insiderhandel. Förövaren (insidern) utnyttjar finansiell information som inte är officiell eller allmänt känd till att köpa eller sälja värdepapper. 

Så här säger lagen om insiderbrott – Lagtext

I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid insiderhandel med finansiella instrument står i § 2:
Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla den som får insiderinformation och som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden.

Insynshandel – finansinspektionen

För att få aktuell och senaste information om insynshandel kan man gå in på Finansinspektionens hemsida.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter

Prova i 30 dagar

Tradingsignaler

(Swingtrader + Quantumtrader)

49 SEK! (avsluta när du vill)