För att få aktuell och senaste information om insynshandel kan man gå in på Finansinspektionens hemsida.