May 12

CFD mäklare – De bästa mäklarna på marknaden för CFD handel 2023

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

CFD MÄKLARE

CFD-handel har blivit alltmer populärt de senaste åren, vilket också gjort att tillgången till CFD-mäklare har ökat.

I och med att CFD utgörs av komplexa derivatainstrument finns det alltid en risk att man kan förlora pengar snabbt, och det beräknas vara mellan 74 och 89 procent som förlorar pengar på CFD-marknaden.

I den här artikeln kan du läsa mer om CFD och CFD mäklare, vad det är, hur du kan börja handla, hur det skiljer sig från handel på andra finansiella marknader, vad CFD-mäklare är och hur man jämför de olika CFD-mäklarna som för att hitta den som passar dig bäst.

 

CFD MÄKLARE I SVERIGE

Nedan CFD-mäklare möter följande viktiga krav:

 1. Säker hantering av ditt kapital – alla CFD mäklare regleras för att kunna vara verksamma inom Europa och vissa dessutom enligt Svenska Finans Inspektionens
 2. Låga handelskostnader med bra priser
 3. Ett bra kundrykte är viktigt för CFD mäklare och då gärna från handlare över hela världen
 4. CFD-mäklaren bör ha en bra lättillgänglig kundservice med kommunikation 24 timmar/ 5 dagar i veckan
avatrade borja handla Samuelssons Rapport
markets.com borja handla Samuelssons Rapport
etoro-broker borja handla Samuelssons Rapport
xm borja handla Samuelssons Rapport
hotforex borja handla Samuelssons Rapport
plus500 borja handla Samuelssons Rapport
etxcapital borja handla Samuelssons Rapport

Vad är en CFD-mäklare?

Det finns två olika klasser av CFD-leverantörer: Market makers och DMA-leverantörer. Market makers kan vara antingen en enskild person eller en organisation som ägnar sig åt investering. Detta görs genom att köpa eller sälja större mängder av en specifik tillgång. DMA är en förkortning av Direct Market Acess och innebär att du får direkt tillträde till CFD-marknaderna. Det finns olika modeller av detta; i vissa fall kan leverantörer ge dig tillträde till båda delar och i andra fall är leverantörerna mer specifikt inriktade på en av klasserna.
I och med att CFD-marknaden är en förhållandevis ny marknad så finns det ännu inte några fastslagna riktlinjer för hur CFD-handeln ska gå till, utan handeln kan ske förhållandevis fritt. Det innebär att företag som ägnar sig åt hantering av CFDs är tvungna att skapa ett gott rykte kring sin verksamhet för att på så sätt få en större trovärdighet bland sina potentiella kunder. När du funderar på vilken CFD-mäklare du ska använda dig av kan du börja med att undersöka olika CFD-mäklares bakgrund och hur de agerat över tid.
Andra faktorer du kan ha i åtanke när du väljer CFD-mäklare kan vara saker som hur deras kundtjänst ser ut och hur CFD mäklarens kommunikation med kunderna är. Olika CFD mäklare kan även erbjuda olika typer av tjänster. Det kan till exempel vara att de erbjuder utbildning, samtidigt som de inte själva ger rådgivning gällande hur du ska investera. Andra CFD-mäklare erbjuder flera olika typer av kurser, vilket kan vara en bra grej speciellt för nybörjare men även för mer vana investerare.

Vad är CFD?

CFD är en förkortning av Contract for difference och är ett slags derivatainstrument som gör det möjligt för en investerare att spekulera i prisförändringar i underliggande finansiella instrument, utbud och tillgångar såsom aktier, obligationer, valutor, valutapar, råvaror, råvaror index och aktieindex. Ibland optioner, kryptovalutor, cfd:er och binära optioner. Genom att använda sig av CFD kan man dra nytta av prisförändringar som sker, både i form av värdeökningar och värdeminskningar.

Kontraktet tecknas mellan två parter, en köpare och en säljare, och går ut på att den ena parten betalar mellanskillnaden till den andra för mellanskillnaden som finns i värdet vid kontraktets upprättande och avslutande; om skillnaden är positiv – om värdet har ökat – kommer säljaren betala köparen, och om skillnaden är negativ – om värdet har minskat – kommer köparen betala säljaren.

 CFD-marknaden är en spegling av den officiella marknaden: om värdet för exempelvis en aktie stiger på den officiella marknaden kommer värdet på dina aktie-CFDs också stiga. Om värdet på aktien sjunker kommer värdet på dina aktie-CFDs också sjunka. CFD-aktien är alltid en representation av det faktiska aktievärdet.

 CFD finns bland annat i Australien, Cypern, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike. Det är förbjudet i flera andra länder, däribland USA.

Vad skiljer CFD-handel från traditionell handel?

I viss utsträckning har CFD-handel och traditionell handel flera saker gemensamt, och det finns framför allt två huvudsakliga saker som skiljer handel CFD från traditionell handel: hävstång och dess effekter och möjligheten att gå långt eller kort. Nedan kommer en beskrivning av vad detta innebär.

 •  Hävstångseffekt:

När du använder dig av CFDs har du möjlighet att få en större exponering mot en större position, jämfört med den exponeringen du kan få vid traditionell handel. Genom att handla med CFDs behöver du inte investera i hela positionens värde, utan kan utbyta enbart prisskillnaden för en specifik tillgång i en bestämd mängd. Om du till exempel handlar aktier gör du det genom att betala den totala summan för dessa. Om du istället använder dig av CFDs kan du ibland bara behöva investera en viss procent av den totala kostnaden. Du kommer fortfarande vara tvungen att betala mellanskillnaden, men på så sätt kan du ha möjlighet att göra större vinster än vad du annars hade kunnat göra – samtidigt som dina förluster kan bli väldigt mycket större än värdet på den ursprungliga kapitalinsatsen du hade.

 •  Att gå långt eller kort:

För att kunna spegla värdet på marknaden eller för en transaktion behöver du inte använda dig av CFD, utan kan också öppna något som kallas för CFD-position. CFD-positionen ökar i värde när den underliggande finansiella marknaden sjunker. När det sker kallas det för att man går kort, blankar eller säljer. Short på engelska. När CFD-positionen istället sjunker i värde på grund av att den underliggande finansiella marknaden stiger kallas det för att man går långt eller köper.

Om du till exempel har köpt en aktie-CFD i ett företag, och tror att värdet på företagets aktier kommer att sjunka, kan du om du vill sälja din aktie-CFD. Om aktiepriset skulle sjunka går du med vinst, och om aktiepriset skulle öka går du med förlust. Utöver det utbyter du även prisskillnaden från när din CFD öppnades och när den stängdes. Det är först när positionen har stängts som utfallet konkretiseras och det går att se vinst och förlust.

Hur fungerar CFD-handel?

Det finns några grundläggande saker som man kan ha koll på när det gäller att förstå hur CFD-handel fungerar. Nedan nämns och beskrivs några av dessa.

 1. Köpkursen och säljkursen. När det kommer till CFD-handel finns det både en köpkurs och en säljkurs. Köpkursen är är den kurs man använder sig av när man ska öppna en kort position, och säljkursen är den kurs man använder sig av när man ska öppna en lång position. Köpkursen är alltid lite lägre än säljkursen och vice versa. Skillnaden som finns mellan säljkursen och köpkursen kallas för
 2. Spread och courtage. Spread är den prisskillnad som finns mellan köpkursen och säljkursen. Det är vanligt att kostnaden för att öppna en CFD-position innefattas i spread-värdet. Med andra ord regleras såväl köpkursen som säljkursen utifrån de transaktionskostnader som finns. I vissa fall finns det ingen spread, till exempel vid vissa aktie-CFDs. Där kan istället courtage tillämpas, vilket är när köpkurserna och säljkurserna är desamma som de på den underliggande marknaden. På så sätt blir CFD-handeln mer lik traditionell aktiehandel på vissa sätt.
 3. När man handlar CFDs använder man sig vanligtvis av standardiserade kontrakt, vars storlek kan varieras beroende på den underliggande tillgången. Oftast används samma slags kontrakt som för den underliggande marknaden. Om man till exempel handlar en råvara för 10 000 kronor på råvarubörserna kan man handla råvaro-CFDs för 10 000 på CFD-marknaden. När man handlar aktier gäller samma princip. Ett CFD-kontrakt kan då motsvara en aktie, och en CFD-position kan motsvara ett visst antal av aktierna.
 4. Oftast har inte CFDs någon given giltighetstid, utan istället stängs ens positioner genom att man handlar i motsatt riktning. Om man till exempel vill stänga en köpposition gör man det genom att sälja lika många kontrakt som köppositionen motsvarar. Om du har CFD-positioner som är öppna efter att den underliggande marknaden har stängt för dagen kan du i flera fall bli debiterad med en avgift för detta.Det finns dock undantag för detta, vilket kallas för terminskontrakt. Dessa har ett givet förfallodatum och kostnaden det innebär att hålla positionen öppen ingår i den totala summan för terminen.
 5. Vinst och förlust. Värdet för en CFD-position beräknas genom att man räknar ut skillnaden mellan stängningskurs och öppningskurs och sedan multiplicerar det med det totala antalet kontrakt multiplicerat med värdet för varje kontrakt.Följande räknesätt kan användas för att beräkna vinsten eller förlusten:(stängningskurs – öppningskurs) x (antal kontrakt x värdet för varje kontrakt) = vinst eller förlust.Utöver dessa uträkningar behöver man även ha med eventuella avgifter i uträkningen. Det kan till exempel innebära kostnaden det innebär att ha positionen öppen över natten och liknande.
 6. Stopp- och och handelsgränser. Genom att lägga till stoppgränser och handelsgränser kan du både säkra dina eventuella vinster och minska dina potentiella förluster. Att använda sig av stopp- och handelsgränser är ett tips som ofta ges till nybörjare och är en del av en riskhanteringsstrategi. Det sker genom att du på förhand lägger in ett värde för en position, och om det värdet uppnås kommer positionen automatiskt att stängas. På så sätt kan du vara lite mer skyddad mot eventuella förluster. Ibland använder sig folk av handelsrobotar som sköter detta utefter förprogrammerade överenskommelser.
cfd broker
cfd broker

Vad är säkerhetskrav?

I och med att CFDs använder sig av en hävstångseffekt betyder det att man bara behöver sätta över en viss procentandel av det totala värdet för positionen man handlar. Den summan man överför kallas för säkerhetskrav. Det kan skilja sig åt hur många procentandelar säkerhetskravet motsvarar mellan 1 procent och 10 procent beroende på var och hur du handlar. Om du handlar av en CFD-mäklare är procentandelen oftast högre än om du handlar direkt på CFD-marknaden.

CFD-strategier

Det kan vara svårt att välja vilken marknad man ska handla på, men det kan vara ännu viktigare att ha en strategi för hur man ska göra. Det kan till exempel handla om att du ska kunna tillämpa dina styrkor och teknisk analys samtidigt som du utgår från dina ekonomiska förutsättningar såsom ekonomiskt kapital och hur mycket du är beredd att förlora. Två populära strategier inom CFD kallas för Breakout Strategy och Contrarian Strategy.

Breakout Strategy innebär att du identifierar en prisnivå som är rimlig för att betala säkerheten. När priset på CFD-marknaden når denna nivån köper du eller säljer du CFDs, beroende på hur trenden rör sig. Det är viktigt att inte handla på marknader som inte tillhandahåller tydlig information. Om du är osäker på i vilken riktning marknaden rör sig åt kan du försöka analysera de övergripande strömningarna. Det kan till exempel handla om att kolla på kursförändringar som skett över tid och försöka dra slutsatser utifrån dessa och för att kunna identifiera mönster. Om du fortfarande är osäker behöver du inte handla just den CFDn utan kan avvakta tills det dyker upp någon du känner dig mer säker på.

Contrarian Strategy handlar om timing och baseras på faktumet att trender ständigt förändras. Om en kurs till exempel har fallit kan du försöka identifiera en punkt där den börjar stiga och där du tror att trenden ändrat riktning. Samma princip kan användas i motsatt riktning: om du ser att en kurs har stigit ett tag och tror att den kommer börja falla kan du försöka identifiera tillfället där trenden ändrar riktning. Detta går att göra både manuellt, men det finns även analytiska verktyg du kan använda dig av för att kontrollera detta.

Att lära sig mer om CFD

När det gäller CFDs, liksom andra finansiella marknader, gäller det att hålla sig uppdaterad. Det finns ofta mer saker du kan lära dig om ämnet, olika strategier, utövande och handelssätt. Genom att lära dig mer om de underliggande mekanismerna för CFD kommer du också öka din sannolikhet att bli framgångsrik om du beslutar dig för att ägna dig åt CFD-handel. Det finns en mängd olika resurser du kan använda dig av. Det kan till exempel vara bloggar, kurser, forum, videor, texter, böcker, podcasts, onlineguider, föreläsningar, seminarium, diskussionsgrupper och liknande.

CFD-kontrakt och skatt

I Sverige betraktar Skatteverket CFD-kontrakt som ett ”terminsliknande instrument” och anser av den anledningen att den kapitelvinsten alternativt den kapitalförlusten som har gjorts med CFDs ska redovisas. Kontrolluppgifter ska därmed lämnas in för varje CFD-kontrakt. Här finns mer information om hur skatteverket behandlar och ser på CFDs.

Vad är anledningen till att investerare handlar med CFDs?

Det finns flera olika anledningar till att investerare handlar med CFDs. Det kan både handla om inneboende fördelar som kan finnas med CFDs som koncept, men även utformningen av dess plattformar.

 • Hävstångseffekten: En av anledningarna till att CFDs används av investerare är just hävstångseffekten. CFD-kontrakt kan innebära både snabba förluster, samtidigt som det möjliggör stora vinster. Professionella investerare har ofta god insyn i hur både marknaden och instrumentet fungerar, men det är viktigt att känna till att majoriteten som handlar med CFDs också går med förlust. I och med att enbart en viss del av värdet för en transaktion reserveras är det möjligt att få ut mer av det kapital som man har investerat i sina CFDs. Beloppet som har reserveras kallas för säkerhet. Den totala vinsten eller förlusten baseras dock alltid på positionens totala storlek och inte på beloppet som säkerheten motsvarar.
 • Tillgång till ett stort urval av marknader: När du handlar med CFDs får du tillgång till ett stort urval av marknader, där vissa av dem är nischade på att enbart sälja derivatprodukter som aktieindex och räntakurser. Det finns även marknader som säljer råvaror, valutor, aktier och optioner. Allt du behöver ha tillgång till finns samlat på en och samma plattform, och du kan handla CFDs på över 15 000 olika marknader. Marknaderna finns tillgängliga på samtliga enheter såsom mobiltelefon, dator och surfplatta, vilket gör det lättåtkomligt oavsett var du befinner dig.
 • Möjlighet att handla dygnet runt: Även om den underliggande marknaden är stängd så är CFD-marknaden öppen. Du kan därmed handla och stänga positioner även på till exempel nätter. Anledningen till att det är möjligt att handla dygnet runt beror bland annat på att man på så sätt kan använda sig av bolagsrapporter som har släppts. I och med att öppettiderna skiljer sig från den ordinarie marknaden kan det innebära att öppningspriserna kan skilja sig från priset som fanns vid marknadens stängning kvällen innan.
 • Hedging: Hedging betyder att man försöker förebygga eller förhindra en hög risk som kan uppstå till följd av en icke-önskvärd förändring i kurser eller priser. Detta görs genom att använda sig av täckningsaffärer av olika slag. Genom att göra flera investeringar kan man uppnå en effekt där vinsterna och förlusterna tar ut varandra, helt eller delvis. Detta kan till exempel göras genom vad som kallas för terminsaffärer. Det är vanligt förekommande att använda sig av denna strategi i flera delar av valutamarknaden.
 • Flexibilitet: Att handla med CFDs är ett väldigt flexibelt sätt att göra investeringar på. Det går att handla CFDs för både kurser som är på uppgång och fall. När du handlar CFDs kan du se både kursen för att göra köp och kursen för att sälja. Vilken av dessa kurser som investeras i beror på om man tror att marknadspriset kommer öka eller sjunka; om man tror att det kommer sjunka är det rekommenderat att man handlar köpkursen, och om man tror att det kommer stiga är det rekommenderat att man handlar säljkursen.
 • Köp- och säljmöjligheten: Om man tror att värdet för positionerna man har investerat i kommer sjunka i värde kan man sälja dessa. På så sätt kan man dra nytta av att priserna blir lägre, genom att sälja sina positioner och sedan köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris. Om det däremot visar sig att du haft fel och att priset går i motsatt riktning kan du förlora på att ha sålt dina positioner, då värdet för dem visade sig öka. Detta är dock inget som man kan veta med all säkerhet innan det faktiskt skett, även fast man ibland kan utgå från hur sannolikt det är att de olika alternativen inträffar.
cfd handel
cfd handel

Vilka risker kan finnas med CFD?

Riskerna som kan finnas med CFDs är i stor utsträckning den andra dimensionen av de fördelar som kan finnas med CFDs. Vissa av riskerna är högst generella, medan andra kan vara mer individuella och bero på vilka förutsättningar du har när du handlar med CFDs. Det är aldrig någon garanti för att en risk kommer inträffa bara för att möjligheten finns, däremot är det alltid en potentiell möjlighet att det kan ske. Nedan kommer några exempel på potentiella risker att listas:

 • Hävstångseffekten: När du handlar med CFDs behöver du bara överföra pengar så att det täcker summan för säkerheten. Om du till exempel handlar CFDs för 100 000 kronor och har en säkerhet som ligger på 5 procent är du bara tvungen att betala 5 000 kronor. Riskerna och chanserna som finns vid CFD-handel är desamma som vid andra typer av till exempel aktiehandel. Skillnaden ligger i att effekten på ditt kapital kan vara betydligt mer dramatisk vid CFD-handel – både beträffande vinster och förluster. När det sker förändringar på den ordinarie marknaden kommer detta ha en stor inverkan på ditt kapital om du har investerat i CFDs.
 • Förlust: I och med att positioner är föränderliga till sin karaktär kan din insättning påverkas både positivt och negativt. Om positionen förändras till din nackdel, det vill säga att värdet sjunker, kan det leda till att du går med förlust. Detta drabbar inte enbart de pengar som du har som säkerhet, utan det utgår från den totala summan för positionen du investerat i. Det gör det möjligt för dig att förlora mer pengar än den summan du satt in. Om det sker kan du vara tvungen att göra ytterligare insättningar.
 • Kostnader: Vilka kostnader som kan tillkomma när man handlar med CFDs beror på några olika faktorer. Det kan till exempel handla om vilka positioner man har handlat och hur länge de hålls öppna. I vissa fall kan man vara tvungen att betala en kostnad för att innehava dessa. Kostnaden för innehavet kan i vissa fall tillämpas dagligen om du har vissa typer av positioner öppna efter klockan 17:00 i GMT-4-tid, vilket är tidszonen i New York. Om man har sina positioner öppna över längre tid kan det ibland innebära att innehavskostnaderna blir större än de eventuella vinsterna eller ökar på de eventuella förlusterna. I båda fall kan du alltså förlora ekonomiskt på detta.En annan kostnad som finns när man handlar CFDs – precis som när man handlar på andra finansiella marknader – är spreadkostnaden; skillnaden mellan köppriset och säljpriset. När du köper CFDs använder du köppriset och när du säljer CFDs använder du säljpriset.På vissa marknader som tillhandahåller CFDs kan det även tillkomma en utgift för att få tillgång till deras prisdata. Det kan till exempel vara prisdata över aktie-CFDs. Vissa CFD-marknader kan dock vara kostnadsfria, och andra använder sig av en fast månadskostnad.
 • Likvidering: Du behöver alltid ha tillräckligt med ekonomiskt kapital på ditt konto för att kunna täcka både säkerheten och för att kunna täcka det totala värdet för din investering. Om du inte har ett saldo tillgängligt som motsvarar det värdet kan det leda till likvidering. Om det sker kommer antingen några – eller samtliga – av dina positioner att likvideras. För att undvika att det sker behöver du regelbundet kontrollera ditt saldo, samt stänga ner positioner i tid så att pengarna du har på kontot alltid täcker säkerheten som krävs.Om du handlar på marknader som är internationella kan det ske snabba förändringar i deras värden, vilket kan ske vid flera olika tidpunkter på dygnet. Det kan leda till att ditt kontosaldo förändras, och om saldot blir för lågt kommer dina positioner att stängas ner automatiskt. Det kan vara olika saldokrav på olika sidor, men det finns generellt en nivå för likvidering på samtliga CFD-marknader.
 • Snabba skiftningar: Det kan ske snabba skiftningar på de finansiella marknaderna, vilket alltid kommer att speglas i CFD-marknaderna. I vissa fall inträffar det som kallas för gap, vilket är när priset på produkter plötsligt går från ett pris till ett annat på grund av marknadsvolatilitet. När det sker kan det hända att en order som ska göras på positioner kan få väldigt ofördelaktigt pris; antingen lägre eller högre. Risken för att drabbas av detta kan minskas om du till exempel använder dig av boundary-order.

Hur tjänar CFD mäklare pengar?

CFD mäklare är innovativa och uppfinningsrika när det gäller att komma på nya sätt att tjäna pengar på sina kunder. De viktigaste intäkterssätt för de bästa CFD-mäklarna är:
Spreads
Det mest uppenbara sättet för en CFD mäklare att tjäna pengar är genom den så kallade spreaden. Det här är ett sätt att tjäna pengar från CFD-mäklaren som har byggs in i själva transaktionen och traden. Spreaden är detsamma som skillnaden mellan “köp” och “sälj” -kurserna som noteras på varje marknad. De blir därmed en direkt avgift som ska betalas till CFD-mäklaren. Det fungerar genom att CFD-mäklaren skapar en skillnad mellan det faktiska marknadspriset för tillgången och det noterade priset. Exempelvis kan CFD på aktier i Företag A ha en spread på 99-101 medan det faktiska priset är 100. Om du skulle köpa en CFD här så skulle du köpa en position som är värd 100 vid säljkurs 101. Detta innebär att du endast går med vinst i traden när den går ovanför 101 och upp till nästa kursnivå vilket kanske är 102. Skillnaden mellan det faktiska priset och det du betalade går direkt till CFD-mäklaren. När du väljer CFD mäklare så är det därför viktigt att välja en som har så liten spread och skillnad mellan köp och säljkurs som möjligt.
Hedgning
En annan väsentligt viktig men ofta förbisedd metod att tjäna pengar för CFD-mäklare är genom hedgning då de investerar i marknaderna själva. Hedgning är främst avsedd för att minska förluster, men det kan också visa sig vara en lönsam strategi för CFD mäklare om de genomförs korrekt. Hedgning är processen för att matcha skulder med motsägelsefulla eller kostnadsfria positioner på olika marknader, så att om tradern vinner kan CFD mäklaren kompensera sitt ansvar för den tradern. Medan hedgning är en svår process att få rätt kan det hjälpa CFD mäklare så att de kan minimera förluster och dra nytta av sin marknadskompetens.
Finansiering
Finansieringskostnaderna präglas också av CFDmäklare, så att de kan täcka kostnaderna för att ordna finansiering för sina kunder. För transaktioner som handlas på marginaler spelar finansiering en viktig roll för att tillåta tradern att ta större positioner än vad som annars skulle vara möjligt, vilket gör CFDs till det attraktiva och populära instrumentet de är idag. Kostnaderna för att tillhandahålla finansiering bygger på både en vinstdel för CFD-mäklaren och ett belopp som representerar risken för försummelse vid arrangemanget av finansieringen, fastän det i praktiken är CFD-mäklare som håller ett gott grepp om säkerheten över sina tradern, i form av marginalkrav .
Courtage
På samma sätt kan CFDmäklare också ta ut ett courtage i procent av storleken på en transaktion. Detta är återigen ett direkt sätt där CFD-mäklaren tjänar pengar på sina kunder, men arbetar utifrån att vinnande trades är mer lönsamma. Lyckligtvis har den svåra konkurrensmässiga karaktären på CFD marknaden för sent inneburit att många CFDmäklare avstår från sina Courtage och till och med minskar sina spreads till ett absolut minimum för att locka nya traders och kunder till marknaden. Till följd av detta har beroendet av alternativa intäktsströmmar för CFD-mäklare blivit allt viktigare.
CFD-mäklare tjänar pengar på många olika sätt, och de hittar ständigt innovativa och nya sätt att driva intäkter. Eftersom marknaden för CFD fortsätter att växa bland traders, kan CFDmäklare förvänta sig en konsekvent ökning av sina handelsintäkter, medan dessa primära alternativ fortsätter att göra CFD-industrin lönsam för CFD-mäklare.

Vad är CFDs?

CFDs är belånade derivatprodukter och handlas på marginalen. Så de möjliggör inte bara för investerare att spekulera om prisrörelser utan att behöva äga den underliggande tillgången, men tillåter också traders att styra större positioner med mindre summor pengar. Vinsten / förlusten i en CFD handel bestäms av skillnaden mellan köp- och säljkurs.

CFD-handel sker via värdepappersdepåer som är avsedda för detta ändamål. Dessa mäklare tar ut en provision för varje transaktion när man öppnar och stänger en transaktion. Vissa andra väljer att lägga till dessa provisioner på priserna i handeln (dvs. lägga till dem till spridningen), medan det finns andra som kommer att göra både och.

 

 

Ett CFD mäklarkonto möjliggör en trader att delta på kort sikt i tradingtillgångar utan att behöva äga dessa tillgångar, särskilt om handel på dessa tillgångar kräver en stor summa pengar för att kontrollera positioner. Till exempel, handel en aktieindex eller en råolje kontrakt kommer att kräva stora summor pengar om den handlas på en konventionell börs, men om handel sker i CFDs form av spridda satsningar gör det möjligt för tradern att använda sig av en lägre nivå av finansiella åtaganden som om hela avtalet handlades på en konventionell börs.

Olika typer av CFD Mäklare

Precis som på valutamarknaden, kan CFD leverantörer delas in i två klasser:

 1. Market makers
 2. Direkt tillträde till marknaden (DMA) leverantörer

Vissa leverantörer ger dig tillgång till båda modellerna av mäkleri i CFD-handel (t.ex. IG Markets), medan en del är antingen uteslutande marknadsgaranter eller exklusiva DMA leverantörer. Var och en kommer med sina fördelar och brister och det är upp till tradern att avgöra vilken modell som fungerar bäst för deras verksamhet.

Market makers driver traditionell spridning där handlaren måste handla mot CFD leverantör och på deras angivna priser. Provisioner och kapitalkraven är lägre, men frågor om intressekonflikter kommer att ske.

Med DMA leverantörer, skickas dina CFD order direkt till orderstocken. En handlare kan skicka en gräns för att antingen köpa på köpkurs och sälja vid sin gräns för att slippa betala spridning om en annan tillgång träffar köp- eller säljpris som handlaren har satt. DMA leverantörer tar vanligtvis högre provisioner.

CFD leverantörer kommer också med olika funktioner, oberoende av vilken modell av verksamheten som de erbjuder. Det finns skillnader i provision som erbjuds, tillgångar som handlas eller marknader som tradern kan delta i. Det är svårt att få alla de önskade egenskaperna i en enda CFD plattform så valutahandlare kan finna det mer givande att hålla konton med flera mäklare för att få en ordentlig blandning av önskade funktioner.

Välja en CFD Broker

När du väljer en CFD mäklare, det finns vissa punkter som handlaren har att tänka på:

 1. License: Har CFDn en tillgänglig licens för att erbjuda denna tjänst i ditt hemland? Dessutom, finns det särskilda villkor som denna mäklare måste uppfylla när det gäller hur kundernas betalningsmedel hanteras?
 2. Marginal: CFD-konton är i grunden marginal konton. Det är bra att känna till marginalnivåer och marginalreglerna.
 3. Kommissionens avgifter: Provisioner debiteras på CFD handel. Vilka är de provisioner som kommer att tillfalla kontot? Kom ihåg att vissa CFD mäklare också kommer att bygga upp avgifter med spridningen. Du måste veta vad du kommer att betala när du handlar på en CFD-plattform.
 4. Handelsplattformar: I Australien är det också möjligt att handla CFDs på börser. Vill du göra börshandlade CFDs eller plattformsbaserade CFDs? Om du använder en online platfrorm, se till att plattformen är tillförlitlig och erbjuder ett bra analysprogram för teknisk analys.
 5. Tillgångar / marknader som erbjuds för handel: Vissa länder kommer att begränsa vad som kan handlas som CFDs. Du måste veta om din favorit marknad / tillgång går att handlas på plattformen.
 6. Market Maker eller Direct Market Access? Detta är en stor fråga. Market makers erbjuder lägre inträde i form av kapitalkraven, men mindre ränta, men kommer i huvudsak att handla mot dig. DMA leverantörer kommer att vidarebefordra din order till orderstocken, men kommer att ta ut högre provisioner och kräva större kapital för handeln. Vad har du råd med och vad föredrar du om du har ett val?
 7. Tillgång till inhemska marknader och internationella marknader: Vissa CFD mäklare erbjuder bara inhemska tillgångar för handel. Andra kommer att ge dig en blandning av inhemska och internationella tillgångar. Det finns fördelar för varje del. Om du är baserade i samma land som mäklaren, kommer du att bli bättre betjänt när du gör handel i inhemska tillgångar. Jag vet mer om företagets aktier noterade i mitt land än de som handlas i ett annat land. För mig, kan inhemska tillgångar vara rätt väg att gå. Men om en annan aktör arbetar på andra håll som en expert kan han vilja få en blandning av inhemska och internationella tillgångar, så att han får en blandning av två världar.
 8. Trading Diagram och forskningsmaterial: Tabeller och forskningsresurser är nyckeln i att utföra analyser för handel. Se till att den mäklare du väljer kommer att erbjuda dessa.
 9. Riskhanteringsverktyg som garanterad stop loss order: Förmågan att hantera risker är ett verktyg som skyddar din framgång på marknaderna. Riskhanteringsverktyg som garanterade stopp är ett sätt att styra förluster när marknaden är på ett flyktigt humör. På så sätt kommer glidningen inte att rucka ditt konto. Det finns situationer när stora marknadsslirningar bokstavligen kan dra ner ditt konto i botten. Garanterad stop loss kommer att förhindra att detta händer till dina konton.

Så när du väljer en CFD mäklare, ta dessa punkter i beaktning och välj försiktigt. Det handlar inte om att välja en “bra” CFD mäklare. Det handlar om att välja mäklaren som passar dig bäst.

RISKVARNING: CFD produkter innebär en potentiell risk och är därför inte lämpliga för alla investerare. Information, detaljer, bilder, grafik och artikelförfattarnas åsikter som presenteras på Samuelssons Rapport är inte finansiell rådgivning och Samuelssons Rapport kan inte hållas juridiskt ansvariga för eventuella förluster och skador som eventuellt kan uppstå genom att förlita sig på information eller åsikter som presenteras på Samuelssons Rapport. Information som finns på Samuelssons Rapport är inte uppdaterad varje dag och kan i vissa tillfällen inte vara korrekt.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Bästa Trading Robot (Robotar som är för traders)

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik