Adhokrati

Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Adhokrati

Adhokrati
Adhokrati

Adhokrati (Adhocrati)heter på engelska Adhocracy. Det är en företagsledning och ledarskapsstil som betonar självorganisation och uppmuntrar till enskilda initiativ för att utgöra uppgifter. Det finns inte mycket byråkrati och formella regler. Organisationsformen sägs fungera främst i organisationer med en omgivning som är föränderlig. Den lämpar sig bra för organisationer som lägger ned mycket pengar på utveckling.
Uttrycket gjordes känt genom framtidsforskaren Alvin Toffler (1928-2016) runt 1970. Adhokrati kännetecknas av många horisontella kontakter i företag eller organisationen mellan medarbetare. Det blev sedan också ett centralt begrepp i Henry Mintzbergs (f 1939) organisationsteori.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter