April 4

FOREX mäklare – De bästa på marknaden 2024 | Valutamäklare

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

FOREX MÄKLARE

Att välja rätt Forex-mäklare är väldigt viktigt oavsett vad man handlar med och oavsett i vilken utsträckning man avser att göra en investering. För att kunna handla med Forex som privatperson behöver man använda sig av en valutamäklare. En Forex-mäklare är den aktör som erbjuder finansiella tjänster av detta slag. Genom en dessa får man tillgång till flera olika handelsverktyg som kan vara bra att ha. Vilka verktyg det rör sig om kan skilja sig åt mellan olika valutamäklare, vilket innebär att det är bra att vara uppmärksam på detta när man bestämmer sig för vilken mäklare man vill använda sig av.

Bästa FOREX Mäklare (valutamäklare):

avatrade new Samuelssons Rapport
Avatrade
borja handla Samuelssons Rapport
Samuelssons Rapport borja handla Samuelssons Rapport
E-toro borja handla Samuelssons Rapport
xm borja handla Samuelssons Rapport
hotforex borja handla Samuelssons Rapport
Plus500 borja handla Samuelssons Rapport
etxcapital borja handla Samuelssons Rapport
Dessa valutamäklare möter följande krav:

 1. Säker hantering av ditt kapital – alla valutamäklare regleras för att kunna vara verksamma inom Europa och vissa dessutom enligt Svenska Finans Inspektionens
 2. Låga handelskostnader med  bra priser
 3. Ett bra kundrykte från handlare över hela världen
 4. Bra lättillgänglig kundservice med kommunikation 24 timmar/ 5 dagar i veckan

Vad är Forex, Forex-handel och vad gör en Forex-mäklare?

Forex är ett företag och en bank som köper och säljer resevaluta, växlar valuta samt erbjuder olika typer av banktjänster såsom bankkonton, lån och bankkort. En valutamäklare är ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster för privatpersoner. De ger en tillgång till bland annat olika finansiella verktyg, relaterad information och en plattform på vilken du kan göra dina investeringar. För att kunna handla på Forex behöver du ha tillgång till en Forex-mäklare.

Forex-handel handlar främst om att spekulera i hur olika valutor kommer förändras i förhållande till varandra, samt att köpa och sälja valutor. Handel av detta slag kallas även för valutahandel. Valutahandel är en av de marknader som omsätter högst belopp, jämfört med andra investeringsmarknader som aktier och liknande. Tidigare har det främst varit banker, och i vissa fall företag och bolag, som har handlat med valuta – men numer är det någonting även privatpersoner kan ägna sig åt.

Valutahandel innebär att du handlar vad som kallas för valutapar. Valutaparen innebär att du köper en valuta och säljer en annan på samma gång. Några av de vanligaste valutorna att handla med är euro och amerikanska dollar, men det går även att handla med en mängd andra valutor. Det går att handla både med större och mindre valutapar. De större valutaparet består bland annat av amerikanska dollar, brittiska pund och australiensiska dollar. De mindre valutaparen kan bland annat innefatta svenska kronan. Valutorna skrivs ut i form av sina bokstavsförkortningar, till exempel EUR/USD, där euron i det här fallet utgör basvalutan och de amerikanska dollarna utgör motvalutan.

Vad som gäller vid valutahandel är främst att se valutaparet som en enhet – och inte två separata delar. Valutaparet består av både en basvaluta och en motvaluta. Om man tror att basvalutan kommer stärkas gentemot motvalutan köper man det valutaparet. Om man tror att basvalutan kommer att minska i värde gentemot motvalutan så säljer man istället valutaparet.

 

Senaste valutakurserna live

{
“width”: 770,
“height”: 400,
“currencies”: ,
“locale”: “en”
}

FOREX HEATMAP

{
“width”: 770,
“height”: 400,
“currencies”: ,
“locale”: “en”
}

Hur gör man för att välja rätt mäklare?

En bra Forex-mäklare är en viktig aspekt när det kommer till ens eventuella framgång inom Forexhandel. För att kunna fatta så bra beslut som möjligt är det en förutsättning att man har tillgång till så bra verktyg som möjligt. Verktygen kan vara allt från att hitta en plattform som man trivs med till att ha olika typer av Forex-mjukvaror som man känner sig bekväm med. Det finns inget objektivt svar på vilken plattform eller vilken programvara som är bäst, utan det handlar alltid om ens egna preferenser och vad man eftersöker.
Om man är ny inom Forex-världen kan det upplevas som svårt att navigera sig bland de olika Forex-mäklarna som finns, att veta vad det egentligen är man letar efter och att kunna jämföra de olika aktörerna med varandra. På de allra flesta Forex-plattformar går det att starta ett testkonto, med vilket man kan få tillgång till deras sida och verktyg under en viss tidsperiod för att testa hur det fungerar. En annan sak som går att göra är att starta ett riktigt konto hos någon Forex-mäklare, på vilken man gör en mindre insats för att se hur det fungerar i praktiken. Vad som passar bäst är individuellt: vissa föredrar att testa sidor utan att göra någon insats, medan andra tycker det är bättre att använda sig av riktiga pengar för att på så sätt kunna ta mer allvarligt på handeln.
En sak som kan skilja sig åt mellan olika Forex mäklare är hur många, och vilka, valutapar som finns tillgängliga att handla med hos dem. Det är vanligt att vissa Forex-mäklare bara ger en tillgång till de större valutaparen, medan andra valutamäklare kan erbjuda en tillgång på flera hundra olika valutapar. Om detta är en sak som är avgörande för vilken valutamäklare  du beslutar dig för att använda dig av bör du så klart vara observant på detta när du kollar runt bland de olika mäklarna.
När man kollar runt bland olika Forex-mäklare kan några saker att kolla på vara till exempel:

 • Vilka verktyg ges tillgång till?
 • Vilken information erbjuder Forex-mäklaren, både finansrelaterad information och annan information som anses vara relevant?
 • Vad finns på plattformen, i form av marknadsanalyser och valutakurser i realtid?
 • Vilka valutapar finns tillgängliga?
 • Finns det någonting som saknas på sidan?

Oavsett vilken väg man väljer till att börja med Forex-handel så är det alltid viktigt att sätta sin egen säkerhet först – både vad gäller ens personuppgifter och de pengar som man har på sitt Forex-konto. Det finns Forex-mäklare som är licensierade, och det finns andra som inte innehar licens. Att handla med licensierade Forex-mäklare innebär generellt en högre säkerhet för dig som privatperson, då licensieringen innebär att valutamäklaren har rätt att erbjuda finansiella tjänster av detta slag. Om en valutamäklare saknar licensiering innebär det att valutamäklaren inte har rätt att erbjuda finansiella tjänster av detta slag, i enlighet med de EU-regler som finns kring detta.

De allra flesta Forex-mäklare använder sig dessutom ofta av såväl bonusar som erbjudanden. Anledningen till detta är framför allt att det finns konkurrens mellan de olika Forex-mäklarna. Genom att ha olika erbjudanden för till exempel nya medlemmar kan det bli lättare för dem att sälja in sina tjänster – samtidigt som de nyregistrerade medlemmarna kan tjäna på det i något avseende. Det är dock vanligt att bonusarna som de olika Forex-mäklarna erbjuder är väldigt lika varandra. Det är vanligt att de till exempel erbjuder gratis demoversioner av sina tjänster, och ofta kombinerat med en bonus på upp till 50 USD. De kan också erbjuda insättningsbonusar när de nya medlemmarna gör sin första insättning på sitt konto hos dem.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns oseriösa Forex-mäklare som gör anspråk på att ge sina medlemmar väldigt stora bonusar eller väldigt exklusiva erbjudanden – så var försiktig så att du inte blir lurad. I vissa fall kan det till exempel se ut som att en valutamäklare låter sina användare testa en demoversion, för att sedan kräva en insättning av pengar efter en viss tid. Så se till att välja en bra Forex-mäklare som innehar licens!

valutamäklare
valutamäklare

Vilka olika handelsverktyg kan Forex-mäklarna använda sig av?

Det finns lite olika handelsverktyg som Forex-mäklare kan använda sig av. Verktygen handlar ofta om att kontrollera eller minimera ens risk och skydda en från att få ett negativt saldo.

 • Stop-Loss: När en stop-loss är garanterad innebär det att valutamäklare kommer se till så att försäljningen av dina tillgångar kommer ske även om dess kurs skulle komma att förändras väldigt kraftigt eller väldigt fort. Detta gäller oavsett om kursen skulle stiga eller sjunka. Stop-loss-verktyget ger dig som investerare en möjlighet att få en bättre överblick över hur kurserna för dina tillgångar ser ut, och ger dig samtidigt en större chans att kunna kontrollera den potentiella risken som kan finnas. Här kan du läsa mer om vad stoploss är rent generellt.
 • Take Profit: Take Profit är ett verktyg där Forex-mäklaren garanterar att det kommer göras en försäljning av de tillgångar som har angivits, och vid den kursen som har angivits.
 • Negative Balance Protection: Negative Balance Protection är det verktyg som ger dig ett skydd mot negativt saldo på ditt konto. Att ett saldo är negativt betyder att det understiger noll. När de skyddar mot detta innebär det att du aldrig kan förlora mer än det du har på ditt konto – du kan alltså inte hamna i skuld på ditt Forex-konto – utan kan bara förlora de pengar du har satt in.

Det kan skilja sig åt mellan olika Forex-mäklare vilka av dessa handelsverktyg de använder sig av, och om möjligheten finns är rekommendationen att välja en där alla dessa handelsverktyg finns tillgängliga.

Vad innebär det att en Forex-mäklare är licensierad?

Att en Forex-mäklare är licensierad innebär att denne har laglig rätt att bedriva finansiell verksamhet av det slaget denne gör, i enlighet med de riktlinjer som finns för detta. Valutamäklare som är registrerade för att få bedriva verksamhet för finansiella tjänster i Sverige innehar ofta en licensiering som gäller i hela EU. För att bolaget ska få bedriva verksamheten i Sverige krävs det dock, utöver licensieringen, även att de är registrerade hos Finansinspektionen i Sverige. Finansinspektionen är den statliga förvaltningsmyndigheten som har ett register över samtliga bolag som får bedriva finansiell verksamhet i Sverige.
För att ta reda på om en specifik valutamäklareär licensierad kollar man helt enkelt i de register som finns över licensierade bolag inom EU samt om de är registrerade hos Finansinspektionen. Det är enkelt att söka på Forex-mäklarna direkt på Finansinspektionens hemsida, då de har ett företagsregister som går att söka i. Du hittar Finansinspektionens företagsregister här.

Forex-analyser: Fundamental analys och teknisk analys

De två vanligaste analyserna som görs när det kommer till Forex-handel är fundamental analys och teknisk analys. Den fundamentala analysen utgår från de olika tillgångarna som man handlar med, i det här fallet valuta. Analysen görs genom att man studerar den information som finns att tillgå kring dessa tillgångar, bland annat i form av rapporter och utvärderingar. Förhoppningen med denna analysmetod är att kunna beräkna hur kurserna kommer röra sig framöver.
Det som skiljer den fundamentala analysen och den tekniska analysen åt är framför allt att den tekniska analysen enbart fokuserar på tillgångarnas kursrörelser. Detta görs genom att undersöka hur värdet på tillgångarna förändrats över tid. Efter att ha fått en uppfattning om hur värdet har förändrats historiskt kan det också bli lättare att förutse hur framtida kursrörelser kommer kunna se ut. På så sätt blir det också lättare att avgöra vilka tillgångar man vill investera i.
Det finns skilda tankar om vilken analys som är bäst att använda sig av. Vissa menar att den fundamentala analysen lämpar sig bäst när det kommer till Forex-handel, på grund av att det är värdet på tillgångarna som styr kurserna. Andra föredrar den tekniska analysen då det kan vara lättare att följa specifika kursrörelser då de ofta följer särskilda mönster som man lär sig känna igen och på så sätt kan avgöra sannolikheten för att en viss kursförändring kommer ske. Vanligtvis behöver man dock inte välja den ena eller den andra analysmetoden, utan de flesta Forex-mäklare erbjuder båda två. På så sätt kan man både se hur tillgångarnas värde förändras, och hur det påverkar kursrörelserna – vilket ger en större helhetsbild och därmed också en större förståelse för Forex-handel som sådan.

Hur tjänar Forex-mäklare pengar?

Valutahandel handlar om att spekulera i, köpa och sälja olika valutor. Principen för valutahandel är att följa de olika kursrörelserna som finns för att på så sätt kunna uppskatta huruvida värdet för en valuta kommer stiga eller sjunka. Valutamarknaden har bland annat beskrivits som en högriskmarknad då det är lätt att förlora stora summor pengar. Men det är inte bara privata investerare som kan tjäna pengar på valutahandel, utan även Forex-mäklare som tillhandahåller handelstjänster av olika slag tjänar pengar. Det finns flera olika typer av valutamäklare: vissa tjänar pengar på sina tjänster, avgifter och provisioner – medan andra tjänar pengar på bland annat rådgivning, informationsspridning och att hjälpa sina kunder att välja valutamäklare.
Det som skiljer en Forex-mäklare från till exempel en börsmäklare är att börsmäklaren ägnar sig åt att köpa och sälja valutor åt andra efter deras order och preferenser, medan valutamäklaren ofta är verksamma inom så kallad OTC-handel, vilket avser handel som sker över disk. När valutamäklaren utför sitt jobb, och växlar valutor, tillkommer ofta en provision. När du handlar valutor på Forex så finns det en åtskillnad mellan priset för anbudet och priset för handeln. I och med att valutamarknaden, och därmed Forex-handeln, inte regleras på samma sätt som används för att reglera till exempel värdepapper är det extra viktigt att veta vad valutamäklaren gör med din insats.
När Forex-mäklaren utför köporder eller säljorder tillkommer en avgift som blir till provision för mäklaren. valutamäklaren tar oftast betalt antingen per handel eller för varje spridning, i vissa fall tas en avgift för båda dessa delar. Spridningen är det värde som finns mellan anbudet och handelspriset. Det förekommer ibland att mäklare utger sig för att erbjuda handel utan provision, men detta innebär egentligen bara att de istället tar betalt för spridningen istället.
Spridningen kan vara antingen dynamisk eller statisk. När den är statisk får du i förväg veta dess värde. Vid en dynamisk spridning kommer spridningen röra sig beroende på hur marknaden förändras. Förändringen kan bland annat ske på grund av att räntorna på marknaden stiger eller sjunker. Detta kan vara både fördelaktigt och ofördelaktigt, beroende på åt vilket håll rörelsen sker. Inom valutahandel finns det vissa som ägnar sig åt att tjäna pengar just på spridningen. Detta görs genom att en valuta köps när den är billig och sedan säljs när värdet på valutan har ökat. Detta förutsätter att man är väldigt uppmärksam på hur kursrörelserna ser ut och känner till mekanismerna bakom dessa.
Forex-handel är ofta mer komplicerat än vad folk föreställer sig, men sammanfattningsvis kan Forex-mäklarnas sätt att tjäna pengar på summeras på följande sätt:

 • Spridning av valutapar: Den största, och kanske även främsta, inkomstkällan för en Forex-mäklare är spridningen av valutapar. Genom att skapa en större åtskillnad mellan handelspriset och budet tjänar valutamäklaren helt enkelt summan som mellanskillnaden motsvarar.
 • Hävstångseffekt: Forex-mäklare tjänar ofta inte särskilt mycket pengar på mindre insättningar och positioner, vilket är anledningen till att många mäklare erbjuder handel med hävstångseffekt. Genom att mäklaren kan handla större partier kommer också dennes förtjänst – eller förlust – att öka. Utan hävstångseffekten skulle mäklaren ha en mindre summa pengar att handla för, vilket skulle påverka hur stor vinst denne kan göra.
 • Spridningar under natten: När en person har kvar sitt kapital på sitt handelskonto under natten kommer denne betala en avgift för detta till Forex-mäklaren. Detta innebär alltid en fördel för mäklaren. Om värdet för ett valutapar har förändrats positivt kommer en viss summa pengar betalas ut från personens konto, till mäklaren. Betalningarna som görs är inte symmetriska, utan gynnar alltid mäklaren.
 • Provision: De valutamäklare som jobbar online brukar vanligtvis inte ta ut en provision per handel (med vissa undantag), men kan däremot ta ut andra typer avbetalningsavgifter för sina tjänster. Det kan till exempel handla om att pengar dras från ditt konto när du sätter in pengar där, eller när du vill ta ut dina pengar därifrån. Summan som dras är ofta konstant, och inte procentuell. I och med att det inte är några större summor det rör sig om är det enskilt inte det primära sättet som valutamäklare tjänar pengar på, däremot kompenserar det för vissa av deras utgifter.
 • Handel mot investeraren: I vissa fall kan det finnas oseriösa valutamäklare som tjänar pengar på att helt enkelt handla till sina kunders nackdelar. Det är ofta ett av de mest lönsamma sätten som Forex-mäklare kan tjäna pengar på – så det gäller att vara uppmärksam så man inte råkar ut för en mäklare av den typen. När mäklaren tjänar pengar på kundernas förluster är det mäklare som ska undvikas. Detta sker ofta när spridningarna som erbjuds är låga och hävstångseffekten obetydlig, kombinerat med att det inte finns någon provision för mäklaren – varpå det enda sättet som kvarstår för mäklaren att tjäna pengar på är genom din förlust.

När du läser på om olika Forex-mäklare är det alltid viktigt att du tar reda på hur de tjänar sina pengar, så du vet vad du har att vänta dig vid eventuell handel med dem.

Vilka risker kan finnas med Forex-handel?

Det finns risker med de allra flesta typerna av investeringar, vilket även gäller vid Forex-handel. Detta beror bland annat på att handeln utgår från en hävstångseffekt, vilket innebär att både eventuella vinster och potentiella förluster ökar. Med andra ord kan man förlora mer pengar än summan man använder som kapital vid sin handel. Riskerna som finns med Forex-handel gäller både för den privata investeraren och för valutamäklaren. Förändringarna som kan ske i varje valutakurs kan vara drastiska och ske plötsligt, till exempel på grund av att en bank börjar eller slutar stödja en viss valuta, vilket leder till förändringar både för den specifika valutan – men även för andra valutor. I och med att valutor inte är en isolerad enhet kommer de påverka varandra, och det kan i förväg vara svårt att veta på vilket sätt och i vilken omfattning det kommer ske.
När det väl sker kan det innebära stora förluster. För privata investerare kan det innebära att alla pengar denne har investerat kommer förlora sitt investerade kapital, och för Forex-mäklaren kan det innebära stora ekonomiska förluster och i vissa fall kan det även leda till att de går i konkurs.
Personer som funderar på att börja handla på valutamarknaden bör alltid vara medvetna om hur marknaden fungerar och vad det kan komma att innebära för dem. Det är många – både privata aktörer och Forex-mäklare – som har förlorat stora summor pengar på grund av marknadens föränderlighet. Då marknaden är både väldigt lite reglerad, samtidigt som priserna inte är transparenta och varje valutamäklare har sin egen handelsmetod, går det aldrig att veta i förväg hur en investering kommer att bli. Det är inte ovanligt att Forex-mäklare, och andra liknande aktörer, lovar saker som hög avkastning och liknande, fast det egentligen inte är någonting de kan garantera.
I det yttersta är det alltid upp till personerna som handlar på marknaden att undersöka mäklarpriserna – och eventuellt även att ha koll på kursrörelserna – för att på så sätt kunna försäkra sig om att de gör en bra affär.
Här kan läsa mer om CFD-mäklare om du är ute efter det istället?
RISKVARNING: CFD produkter innebär en potentiell risk och är därför inte lämpliga för alla investerare. Information, detaljer, bilder, grafik och artikelförfattarnas åsikter som presenteras på Samuelssons Rapport är inte finansiell rådgivning och Samuelssons Rapport kan inte hållas juridiskt ansvariga för eventuella förluster och skador som eventuellt kan uppstå genom att förlita sig på information eller åsikter som presenteras på Samuelssons Rapport. Information som finns på Samuelssons Rapport är inte uppdaterad varje dag och kan i vissa tillfällen inte vara korrekt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

"Death Cross" (dödskors) – Vad är det och bör vi oroa oss?

"Death Cross" (dödskors) – Vad är det och bör vi oroa oss?

10 fiender alla traders måste bekämpa

10 fiender alla traders måste bekämpa