April 4

Svenska aktier i USA – (ADR och OTC och mycket mer)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Sverige är hem för flera välkända, branschledande och globala bolag som inte bara har lyckats på den svenska hemmamarknaden, utan som dessutom har tagit sin framgång utomlands. I den här artikeln listar vi kända svenska aktier i USA och tittar närmare på deras väg till den amerikanska börsen. 

Den amerikanska marknaden utgör omkring 65% av hela världsindex, vilket därmed gör USA till världens största ekonomi. Landet är framstående inom ett flertal olika branscher och segment – däribland teknik, life science, finans och konsumtion – och huserar många av världens absolut största och mäktigaste bolag.

Som exempel kan bland andra nämnas Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc samt den smått legendariska Warren Buffett’s välkända investmentbolag Berkshire Hathaway.

För svenska bolag kan en expandering till USA och en notering på någon av de amerikanska börserna innebära nya och större möjligheter att växa och nå framgång på nya marknader. USA är betydligt större till såväl yta, befolkning och ekonomi – och det är trots allt inte för intet som landet ofta refereras till som “the land of promises”.

En etablering på andra sidan Atlanten i ett land där såväl möjligheterna, men också konkurrensen är på en helt annan nivå än i Sverige kräver förstås både kapital och en stabil verksamhet, varför de svenska bolag som finns börsnoterade i USA är stora, mogna och robusta företag.

Låt oss kika på några av dem och deras resa mot den amerikanska marknaden, för att sedan dyka i ned vad en börsnotering i USA innebär och hur det egentligen fungerar med handel av svenska aktier i USA.

Svenska aktier i USA

ADR

 1. ABB Ltd
 2. AstraZeneca PLC
 3. Autoliv Inc
 4. Ericsson
 5. Veoneer Inc
 6. Millicom International Cellular SA
 7. Calliditas Therapeutics AB

OTC

 1. Addtech AB
 2. Alfa Laval
 3. Arcam (en del av General Motors)
 4. ASSA Abloy
 5. Atlas Copco A
 6. Atlas Copco B
 7. Axfood
 8. Axis Communication
 9. Betsson
 10. BillerudKorsnas
 11. BioGaia
 12. Boliden
 13. Boozt AB
 14. Castellum
 15. Cyber Security 1 AB
 16. Duni
 17. Electrolux
 18. Elekta
 19. Epiroc AB
 20. Essity
 21. Evolution Gaming
 22. Fabege
 23. Getinge
 24. Hennes & Mauritz
 25. Heliospectra
 26. Hexagon
 27. Hexpol
 28. Holmen
 29. Holmen AB B-aktie
 30. Husqvarna
 31. Intrum AB
 32. Kungsleden
 33. Loomis
 34. Lundin Energy
 35. Medicover
 36. Modern Times
 37. NetEnt
 38. Abliva (f d NeuroVive Pharmaceutical)
 39. Nobia
 40. Nordea Bank
 41. Oasmia Pharmaceutical
 42. Orexo
 43. Oriflame
 44. Pricer
 45. Rottneros
 46. Saab
 47. Sandvik
 48. SAS
 49. Securitas
 50. SEB
 51. Skanska
 52. SKF
 53. Studsvik
 54. SSAB
 55. SCA
 56. Svenska Handelsbanken
 57. Swedbank
 58. Swedish Match
 59. Tele 2
 60. Telia Group
 61. Thule Group
 62. Vitrolife
 63. Volvo
 64. Wihlborgs Fastigheter

Tips: Klicka på länkarna för att komma till respektive akties sida hos Avanza.

Risinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital. Ovanstående lista är inte att betrakta som tips eller råd om investeringar, endast inspiration.

Vad betyder ADR respektive OTC?

Söker du på svenska aktier i USA kommer du att stöta på begreppen “ADR” och “OTC”, vilka står för “American Depositary Receipt” samt “Over The Counter”.

En ADR kan beskrivas som ett depåbevis som gör det möjligt för investerare att handla icke-amerikanska aktier på de reglerade amerikanska börserna. ADR:er kan handlas av såväl amerikanska som utländska investerare, och genom depåviset äger man rätten till sin andel av de underliggande tillgångarna.

ADR:er utfärdas av amerikanska finansinstitut – oftast banker. Syftet med ADR:er är att göra det enklare och mer tillgängligt att handla utländska värdepapper på de amerikanska börserna, vilka utan dessa depåbevis ofta skulle bli alldeles för kostsamma för vanliga sparare att handla.

Själva certifikaten eller depåbevisen skapas genom att banker köper upp ett stort antal aktier i bolag de är intresserade av, för att sedan emittera dem på någon av de amerikanska börserna. En ADR kan motsvara fler än en faktisk aktie eller endast en del av en aktie.

Viktigt att känna till är att banker och mäklare ofta tar ut en administrativ avgift vid handel med ADR:er, utöver det courtage som redan gäller. Avanza och Nordnet tar mellan 0,005 USD – 0,05 USD per bevis.

OTC-aktier handlas over the counter – vilket innebär att de handlas utanför de reglerade marknaderna. Svenska aktier som handlas OTC i USA köps och säljs alltså inte på NYSE eller Nasdaq, utan via mäklare som förmedlar handel med sådana aktier.

Fem av de största

Skarmavbild 2020 12 16 kl. 16.32.55 Samuelssons RapportABB Ltd

ABB Ltd är resultatet av en fusion mellan det svenska bolaget Asea (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget), som grundades redan 1890, och det schweiziska företaget Brown Boveri som också det startades i början av 1890-talet.

ABB Ltd (Asea Brown Boveri Ltd) är sedan fusionen 1988 en global koncern inom automationsteknik och modern elkraft. Koncernen är multinationell och finns etablerad i ett hundratal länder världen över. Totalt arbetar över 140 000 medarbetare i koncernen.

Huvudkontoret finns i Zürich, men en betydande del av verksamheten och många ledningsfunktioner är också förlagda i Sverige.

Verksamheten är främst inriktad på lågspänningsprodukter, vilka tillhör en av två specifika divisioner, samt automatiserade drivsystem och elektriska motorer som ligger under den andra av de två huvudsakliga divisionerna.

ABB Ltd har ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro och är således listat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Aktien finns också att handla på Zürichbörsen, och är sedan den 6 april 2001 dessutom noterad på NYSE (New York Stock Exchange).

Skarmavbild 2020 12 16 kl. 16.33.23 Samuelssons RapportAstraZeneca PLC

Svensk-brittiska läkemedelskoncernen AstraZeneca är precis som ABB också resultatet av en fusion mellan två olika bolag. Svenska Astra AB gick i april 1999 samman med brittiska Zeneca Group Plc och bildade en av världens största koncerner inom utveckling och produktion av läkemedel.

Koncernens huvudkontor ligger i Cambridge, men en stor del av verksamheten finns också på svensk mark – däribland en av världens största tablettfabriker. AstraZeneca är ett av Sveriges allra viktigaste exportföretag och har drygt 7000 anställda i Sverige.

Även AstraZeneca är börsnoterat på Stockholmsbörsens Large Cap-lista, samt på amerikanska Nasdaq sedan år 2000.

Skarmavbild 2020 12 16 kl. 16.33.48 Samuelssons RapportAutoliv

Svenska trafiksäkerhetsföretaget Autoliv AB hette till en början Autoservice AB och grundades i Vårgårda på 1950-talet. Verksamheten bestod till en början av tillverkning av tvåpunktsbälten, men utvecklades med åren till att omfatta ytterligare produkter och lösningar inom trafiksäkerhet.

Genom såväl uppköp som organisk tillväxt expanderade Autoliv AB rejält i Europa under 1980- och 1990-talet, för att slutligen fusioneras med det amerikanska företaget Morton ASP Inc år 1997 och bilda koncernen Autoliv Inc. Autoliv Inc innehar idag nästan 40% av alla marknadsandelar inom sin bransch och är således en av världens största tillverkare av trafiksäkerhetsprodukter.

Det svenska bolaget Autoliv AB tillhör via Autoliv Holding AB den amerikanska moderkoncernen, vars aktie finns att handla på både Nasdaq Stockholm Large Cap samt NYSE.

Skarmavbild 2020 12 16 kl. 16.34.15 Samuelssons RapportEricsson

Svenska telekombolaget Ericsson är ett Sveriges mest kända bolag och en betydande del av svensk affärshistoria. Företaget grundades redan 1876 i Stockholm och har under de gångna drygt 150 åren både vuxit, expanderat till nya marknader samt köpt upp och fusionerats med andra bolag inom liknande segment.

L M Ericsson har haft stor betydelse för såväl telekombranschen och utvecklingen av nätverk för mobil kommunikation, som det svenska företagsklimatet i stort och industrialiseringen i Sverige.

Idag är Ericsson-koncernen en av de största aktörerna inom mobila nätverk och mobil kommunikation., med runt 100 000 anställda på kontor och fabriker världen över.

Ericsson-aktien finns att handla på Stockholmsbörsens lista för Large Cap-bolag, samt på Nasdaq i USA och Helsingforsbörsen.

Skarmavbild 2020 12 16 kl. 16.34.44 Samuelssons RapportVeoneer

Veoneer är till skillnad från ovanstående fyra väletablerade tungviktare ett nystartat bolag med endast två år på nacken. Företaget grundades 2018 som en avknoppning från Autoliv Inc, i syfte att driva vidare och utveckla verksamheten inom fordonselektronik och körautomatik.

Veoneers verksamhet inkluderar bland annat produktion av mörkerkameror, krocksensorer, airbagsystem och mjukvara för bilar.

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, och aktien finns att handla på såväl Nasdaq Stockholm Large Cap som på NYSE.

Hur kan svenska företag gynnas av att börsnoteras i USA?

En börsnotering i USA kan föra med sig en hel del nya möjligheter för svenska företag. Precis som vi tog upp i inledningen är den amerikanska marknaden avsevärt mycket större än den svenska, vilket naturligtvis innebär helt andra förutsättningar för expandering.

Genom en börsnotering på någon av de amerikanska reglerade aktiemarknaderna kan svenska bolag få exponering mot en helt annan region, ett helt annat land – som dessutom är världens största ekonomi – samt ett helt annat kapital.

Amerikanska aktiemarknader

 • NYSE/New York Stock Exchange: New York Stock Exchange är världens största börs, på vilken närmare 2800 bolag finns listade. NYSE har sin huvudbyggnad på välkända börsgatan Wall Street i New York och beräknas för närvarande ha ett totalt marknadskapital på smått hisnande 25 biljoner dollar. NYSE är sedan 2007 även ägare till den europeiska börsen Euronext.
 • Nasdaq: Nasdaq grundades 1971 och har precis som NYSE också sitt säte i New York. På börsen finns omkring 3200 bolag listade, vilket alltså är fler än på NYSE – men det totala marknadskapitalet är mindre. Generellt sett är de bolag som finns noterade på Nasdaq mer expansiva och snabbväxande än de på NYSE, varför riskerna i många bolag på Nasdaq också ofta är högre. År 2008 köpte Nasdaq svenska OMX AB och bildade Nasdaq OMX Group, vilka idag driver alla de nordiska börserna utom den norska.

Var kan man handla svenska aktier i USA?

Samtliga av de svenska aktier som vi har listat här ovan av typen ADR finns att handla hos såväl Avanza som Nordnet.

Använder du till exempel sökfunktionen hos Avanza och skriver in “ABB Ltd” kommer både den svensklistade aktien och den amerikanska aktien att komma upp. Det handlar alltså om samma företag, men beroende på vilken marknad du önskar göra din investering är det två olika aktier som gäller.

Handel med svenska aktier i USA är egentligen inte mer komplicerat än att köpa eller sälja aktier på den svenska börsen. Viktigt att tänka på är emellertid att det medför en valutarisk, eftersom värdepapper noterade på den amerikanska marknaden handlas i US dollars. Mer om detta kan du läsa lite längre ned i artikeln.

Vidare måste man också ta tidsskillnaden i beräkning vid handel på amerikanska börsen. Eftersom USA ligger ett antal timmar efter Sverige tidsmässigt, ser öppettiderna för handel lite annorlunda ut – de amerikanska börserna öppnar först på eftermiddagen svensk tid.

Vill du handla OTC-aktier måste du vända dig till en onlinemäklare som förmedlar handel med aktier utanför de amerikanska börserna.

Marknadsrisk och courtage

Handel med aktier innebär alltid en marknadsrisk; dels en generell övergripande sådan och dels en specifik för den aktuella marknaden aktierna handlas på – i det här fallet USA. Utöver marknadsrisk föreligger också branschspecifika risker och bolagsspecifika risker.

När du investerar i svenska aktier listade i USA är den landsspecifika marknadsrisken koncentrerad till USA, även om företaget i fråga egentligen är svenskt. Just därför är det viktigt att som investerare hålla sig insatt och uppdaterad om nyheter och händelser som kan komma att få effekt på den amerikanska marknaden.

Information om utländska börser och utländska nyheter kan vara svårare att både hitta och tillgodogöra sig eftersom det inte är skrivet på svenska. Vad gäller USA finns det dock gott om kända nyhetssajter och andra typer av medier som är enkla att hitta.

Courtaget – det vill säga den avgift din mäklare eller bank tar ut varje gång du köper eller säljer en aktie – är oftast lite dyrare för aktier listade på utländska börser än för de på den svenska marknaden. De senaste åren har priserna dock sjunkit ganska rejält, vilket har gjort det betydligt billigare att handla med bland annat amerikanska aktier.

Valutarisk (eller valutadiversifiering)

Som vi snuddade vid lite kort här ovan innebär handel med aktier noterade i USA alltid en valutarisk – eller en valutadiversifieriang som man också kan kalla det.

Valutarisken innebär att du inte bara exponerar ditt kapital för möjligheter/risker kopplade till själva bolaget och aktiemarknaden, utan även för vinster/förluster relaterade till valutakursförändringar.

Äger du svenska aktier noterade i USD på NYSE, innebär förändringar i kursen mellan USD/SEK att värdet på dina tillgångar också förändras. Om den svenska kronan stärks mot den amerikanska dollarn får du ut färre kronor för varje dollar om du säljer dina aktier.

Om det istället är dollarn som stärks påverkar det värdet i SEK positivt och du gör en valutavinst om du säljer. Av den anledningen har det varit gynnsamt för svenskar att äga aktier i USA under de senaste åren då kronan varit historiskt svag.

Ska man köpa svenska aktier på Stockholmsbörsen eller USA-börsen?

Svenska aktier som är dubbelnoterade på både Stockholmsbörsen och i USA följs ofta åt i kursutveckling och ger likvärdig utdelning. För svenska sparare är det i regel mer lönsamt att köpa de svenska aktierna eftersom man då slipper ett högre courtage och eventuellt valutaväxlingspåslag.

Även om man köper den svenska aktien kan man dock behöva betala utländsk källskatt på utdelningar. Detta om bolaget är registrerat i ett annat land än Sverige. ABB Ltd är ett bra exempel på det – aktien kan handlas i både Sverige och USA, men eftersom själva företaget är registrerat i Schweiz kan utländsk källskatt tillkomma vid utdelningar.

Svenska aktier i Kanada

För den som har siktet inställt på att handla svenska aktier i USA, kan även grannlandet Kanada vara av intresse. Följande är exempel på aktier som finns listade på både Stockholmsbörsen och Toronto Stock Exchange:

 1. Lundin Mining Corporation
 2. Lundin Gold
 3. Africa Oil
 4. Etrion
 5. Filo Mining Corp
 6. IPC – International Petroleum Corporation
 7. Josemaria Resources
 8. Lucara Diamond
 9. ShaMaran Petroleum Corp

Handla svenska aktier i USA – bra att tänka på

Avslutningsvis rundar vi av med att sammanfatta och lista några bra att tänka på-punkter om du är intresserad av att köpa och sälja svenska aktier i USA:

 • Svenska aktier i USA finns att handla hos bland andra Avanza och Nordnet
 • En börsnotering på amerikanska börserna NYSE eller Nasdaq innebär nya expanderingsmöjligheter för ett svenskt bolag
 • Köper du svenska aktier i USA får du exponering mot en annan marknad än den svenska, vilket är viktigt ta tänka på för riskhantering
 • Aktier som handlas i USD innebär valutarisk – förändringar i valutakursen mellan USD och SEK kan orsaka både vinster och förluster
 • Tänk på att kontrollera vilket courtage som gäller då amerikanska aktier ofta kan vara lite dyrare än svenska
 • Utländska aktier, däribland svenska, handlas med så kallade ADR:er på de amerikanska börserna, vilka är depåbevis som ger dig äganderätt till de underliggande tillgångarna

 

Tips! Här hittar du fler intressanta artiklar om aktier och investeringar

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?