April 5

En defensiv aktieportfölj med lägre risk (Låg Risk Portfölj)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

En lågriskaktieportfölj sammansatt av stabila företag med låg volatilitet och en historik av konsekvent avkastning. Denna portfölj fokuserar på sektorer med låg känslighet för ekonomiska svängningar, såsom hälsovård, livsmedel och försörjning. Med en diversifierad mix av etablerade bolag, inklusive defensiva alternativ som konsumentvaror och tjänster, strävar denna portfölj efter att minimera risk och erbjuda långsiktig stabilitet åt investeraren.

Nyckelpunkter:

 • Investera i defensiva aktier för att hantera börsens svängningar.
 • Diversifiera portföljen över olika sektorer för minskad risk.
 • Inkludera räntepapper och guld som en del av en defensiv strategi.
 • Återinvestera utdelningar för ökad stabilitet i portföljen.
 • Ombalansera regelbundet för att bibehålla önskad risknivå.

Är du orolig för att börsen är övervärderad men du vill ändå inte kliva av? Då är en defensiv aktieportfölj ett alternativ till mer riskfyllda investeringar.

I denna artikel gör jag en snabb genomgång vad defensiva aktier är och hur du bygger en försiktig aktieportfölj.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Varför skapa en defensiv aktieportfölj?

Börsen brukar gå upp på sikt. Så har det i varje fall varit historiskt sett och det finns god anledning att tro att det blir så även i framtiden.

Zoomar vi ut grafen för Stockholmsbörsens främsta index OMXS30 på Avanza ser det ut så här:

Stockholmsbörsen 1984 - 2021

Resultat: Nästan 3000 procent tillväxt sedan 1984. Att ha en aktieportfölj är en bra investering.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Men samma graf avslöjar att resan inte är rak. Här har jag markerat 6 större fall:

Börsfall - anledningar att investera i en defensiv aktieportfölj

Vissa av dessa börsfall kan kanske kallas rena börskrascher. Exempelvis Svarta måndagen 1987, IT-kraschen 2000, finanskrisen 2008 och Corona-kraschen 2020.

I själva verket ser vi att det var fall som varade i månader och i vissa fall år. Turbulensen övergick i deprimerande, och i vissa fall utdragna, perioder av björnmarknad innan börsen återhämtade sig igen.

Denna typ av fluktuationer är helt naturlig på börsen. Det händer på en svenska finansmarknaden såväl som på andra börser i världen.

Börsfall, björnmarknader och börskrascher kommer och går. Tyvärr är det ingen som med säkerhet kan förutspå när.

Är du orolig för att dina aktier ska dras med ner i det fall som förr eller senare kommer är det en god anledning att investera i en defensiv aktieportfölj.

Många stora investerare har rutin på att rotera sina aktieinnehav till mer defensiva positioner i takt med att värderingarna blir allt högre på börsen, risken ökar eller högkonjunkturen börjar mattas. Eller på grund av något annat som gör att investeraren bedömer att fallhöjden blivit för hög.

Med en defensiv aktieportfölj kan du ofta klara oroliga år på börsen bättre än om du har mer offensiva investeringar som exempelvis tillväxt-aktier.

Vad är defensiva aktier?

Exakt vad som klassas som defensiva-aktier är mycket en definitionsfråga. Vanligtvis brukar man definiera det som aktier som klarar sig OK även när konjunkturen sviker. Det handlar alltså om motsatsen till cykliska-aktier, kontracykliska eller ocykliska-aktier.

Dessa aktier finns bland annat i följande sektorer:

 • Läkemedelsbolag
 • Dagligvaror
 • Telekom
 • Spelbolag
 • Alkoholbolag
 • Tobaksbolag
 • Försvarsindustri

Gemensamt för dessa är att efterfrågan på deras produkter inte påverkas särskilt mycket trots att ekonomin blir sämre. Vi måste fortfarande köpa mat och medicin och vi fortsätter att ringa och surfa på nätet. Konsumtion av alkohol, tobak och spel kan till och med öka.

Tips: Undrar du vilka aktier som du ska välja till din defensiva portfölj? Ta då gärna en titt på mina aktieportföljer. Där finns flera exempel på defensiva allokeringar som slagit index länge trots att de är försiktiga.

Läs mer om mina portföljer

Utdelningsaktier – en slags defensiva aktier

Oavsett om vi talar om kontracykliska bolag eller inte betraktas många stabila utdelningsaktier som defensiva. Det är bolag med sunda finanser och som går med vinst. En stor del av överskottet delas ut till aktieägarna som själva får välja vad de ska göra med utdelningarna.

Förutom att utdelningsaktier i sig är en mer defensiv investering än mer riskfyllda tillväxtbolag får du som sparare eller investerare en slags ”krockkudde” tack vare utdelningarna.

Går börsen ner och utdelningarna fortsätter komma kan du återinvestera dem i nya aktier som du då kan köpa till ett extra lågt pris. Det ger stabilitet i portföljen och jämnar ut svängningarna.

Utdelningsaktier i bolag inom sektorer som inte är konjunkturkänsliga är givetvis extra defensiva investeringar.

Mogna bolag är ofta defensiva

Det finns även en tendens att aktier blir mer och mer försiktig ju mer de mognar. När ett bolag är nystartat eller ungt behöver det ta lite större risker för att expandera och ta marknadsandelar.

Efter flera decennier på börsen har många bolag vuxit till sig och etablerat sin position på marknaden. De kan förvisso fortsätta att expandera, etablera sig på nya marknader och avsätta kapital åt forskning och utveckling. Men den stora tillväxtresan ligger ofta bakom dessa bolag.

Detta gör att de kan ses som mer defensiva innehav. Det är värdebolag som kan bedömas efter värdmultiplar snarare än hur snabbt omsättningen kommer att växa.

Denna typ av aktier hittar vi bland Stockholms-börsens Large Cap-bolag. Observera docka att inte alla stora bolag är defensiva investeringar.

Räntepapper och guld som komplement?

En försiktig aktieportfölj kan med fördel innehålla även en andel räntepapper och guld. Det ger ännu mindre svängningar vilket kan ge en högre riskjusterad avkastning.

Exempel på sådana portföljer är Golden Butterfly och Ray Dalio All Weather portfolio.

En sådan defensiv allokeringsstrategi har fördelen att du som sparare kan dra nytta av marknadens tillväxt utan att behöva oroa dig för mycket för börsnedgångar.

Viktigt att diversifiera innehaven

Även om defensiva aktier ofta är stabilare och har mindre risk att drabbas av förödande fall i aktiekursen än många andra aktier måste du fortfarande diversifiera dina innehav noga.

En diversifierad aktieportfölj innehåller minst 12 – 15 aktier. Även defensiva aktier kan drabbas av problem. Har du 15 aktier och ett av innehaven tappar 50 procent av sitt värde kommer värdet på din aktieportfölj bara att minska med drygt 3 procent.

Förutom att sprida på risken mellan olika bolag är det klokt att diversifiera innehaven mellan olika sektorer. Sikta på att ha aktier från minst 5 olika sektorer. Drabbas en sektor av problem får det begränsade konsekvenser för ditt sparande.

Så bygger du en defensiv aktieportfölj

Hur skapar man en stabil aktieportfölj med defensiva aktier? Här är några tips för att komma igång:

Öppna konto hos en nätmäklare

Börja med att öppna ett konto hos en nät-mäklare. Där får du ett lågt courtage och det är lätt att köpa och sälja aktier. Jag rekommenderar Avanza eller Nordnet.

Bestäm fördelningen i portföljen

Du bör som sagt sprida på riskerna. Försök att hitta minst 5 olika sektorer att investera i. Ur dessa sektorer väljer du totalt 12 – 15 olika aktier så det blir rimligtvis runt 2 – 3 aktier per sektor.

Hitta defensiva aktier att köpa

Ett tips kan vara att fokusera på de defensiva sektorer som jag nämnde tidigare. Möjligtvis behöver inte alla innehav i en defensiv portfölj vara fullständigt defensiva aktier. En blandning kan vara OK.

Tillväxtaktier är aktier i bolag som växer mer än övriga aktier på börsen. De uppvisar en hög vinsttillväxt eller omsättningstillväxt. Vanligtvis är tillväxtaktier högt värderade, vilket återspeglar marknadens tro på dessa bolag. På lång sikt brukar potentialen i tillväxtaktier vara mycket god.

Tillväxtaktier på Stockholmsbörsen

Det finns gott om tillväxtaktier på Stockholmsbörsen. Här är ett urval av svenska aktier som har hög vinsttillväxt och omsättningstillväxt. Tips – klicka på företagsnamnet för att läsa mer om bolaget på Avanzas analyssidor.

Tillväxtaktier Vinsttillväxt (per år, 5 år) Omsättningstillväxt (per år, 5 år)
Swedish Orphan Biovitrum 114.1% 36.9%
Fortnox 50.0% 33.3%
Duroc 32.9% 50.0%
HMS Networks 28.6% 15.4%
JLT Mobile 28.4% 10.1%
Gullberg & Jansson 28.4% 24.1%
NOTE 25.5% 11.0%
Sweco B 24.6% 13.6%
Consensus 24.1% 22.0%
Bredband2 22.4% 13.5%
G5 Entertainment 22.1% 26.4%
Biotage 19.3% 12.6%
VBG 19.1% 20.8%
Tethys Oil 17.1% 10.4%
ALM Equtiy 16.6% 16.3%
TF Bank 16.2% 16.4%
Stille 15.2% 13.2%
Beijer Ref 14.9% 11.2%
Avanza 14.0% 13.1%
Bufab 13.5% 12.9%
Lifco 13.3% 11.6%
GHP Specialty Care 13.3% 10.7%
SinterCast 13.0% 10.3%
Invisio 12.9% 19.7%
Nolato 12.9% 12.8%
BTS Group 12.8% 12.3%
Sectra 12.8% 11.5%
XANO Industri 12.8% 14.5%
Platzer 12.6% 14.2%
Bahnhof 12.6% 15.5%

Urval: Tillväxtaktier med minst 10 % årlig vinsttillväxt och omsättningstillväxt de senaste 5 åren. Källa: Börsdata.se

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

Vad är tillväxtaktier?

Tillväxtaktier kallas de aktier som växer eller förväntas växa mer än genomsnittet på börsen. Många tillväxtbolag återfinns inom nya trendande sektorer som exempelvis informationsteknologi, bioteknik och miljöteknik. Men det finns tillväxtaktier inom alla marknadssegment.

Många tillväxtaktier har inga utdelningar såsom utdelningsaktier tenderar att ha och fokusera mycket på. Istället återinvesterar de vinsten i verksamheten för att kunna dra nytta av tillväxtpotentialen. För dig som investerare är det ändå intressant att köpa aktier i denna typ av bolag eftersom tillväxten återspeglas i aktiekursen.

Det finns i huvudsak två sätt att mäta tillväxten i bolag:

 • Vinsttillväxt
 • Omsättningstillväxt (försäljningstillväxt)

Utdelningar i tillväxtbolag

Den typiska tillväxtaktien har inte utdelningar. Vissa lite mer mogna tillväxtaktier kan dock ha börjat dela ut den liten del av vinsten till aktieägarna. Utdelningen är ofta mycket liten jämfört med den i exempelvis värde-aktiers. Å andra sidan tenderar utdelning och tillväxten att vara stor eller mycket stor i denna typ av aktier. På sikt kan det därför bli en god investering även för dig som är utdelningsinvesterare.

Exempel på tillväxtaktier med hög utdelningstillväxt:

 • SinterCast
 • Catena
 • Platzer
 • BTS Group
 • Lifco

Så hittar du bra tillväxtbolag att investera i

När du letar efter bra tillväxtaktier att investera i ligger fokus på tillväxten. Vinsttillväxt är ett vanligt mått på tillväxt. Ett företag som lyckas öka vinsten år efter år mer än de flesta andra bolag på marknaden är ofta en bra investering.

Omsättningstillväxt är ett alternativt mått på tillväxt i företag. Särskilt nyttigt är detta nyckeltal i aktier som ännu inte går med vinst. Genom att titta på omsättningstillväxten har du möjlighet att bli aktieägare i ett tidigt skede.

I tillväxtaktier är det särskilt viktigt att hålla koll på sådant som ger indikation om företaget är inne på rätt väg eller inte. Det gäller speciellt om företaget ännu inte går med vinst. För att hitta de bästa tillväxtaktierna kan du exempelvis kontrollera att företaget inte är omåttligt skuldsatt, att det har god brutto-marginal och att kassaflödet håller på att stärkas. För företag som redan går med vinst kan du titta på om vinstmarginalen verkar stabil.

Hur stora är tillväxtaktier?

Det finns tillväxtaktier i alla möjliga storlekar – från mikrobolag till stora multinationella bolag. En stor andel av alla tillväxtbolag återfinns på de mindre aktielistorna. I Sverige innebär det First North, NGM, Spotlight Stock Market och Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Om vi fokuserar på stabila tillväxtaktier – tillväxtbolag som har vinsttillväxt vid sidan av omsättningstillväxt finns det en hel del på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista men även bland Large Cap-bolagen.

Svårt att värdera tillväxtaktier

Det är ganska svårt att värdera tillväxtaktier. Den höga tillväxttakten gör att en värderingsmultipel som P/E-talet snabbt blir värdelös. Ett P/E-tal återspeglar bara hur vinsten värderas just nu, inte i framtiden. Därför kan denna typ av aktier se orimligt dyra ut jämfört med övriga aktier om vi tittar på P/E-talet.

PEG-talet (Price/Earnings to Growth ratio) är bättre för att värdera tillväxtaktier. Detta nyckeltal tar nämligen hänsyn till tillväxttakten. PEG är detsamma som P/E-talet dividerat med den årliga tillväxttakten per aktie.

PEG är ändå ett trubbigt redskap för att investera i tillväxtaktier. Många investerare väljer helt enkelt att mer eller mindre bortse från värderingarna när de väljer vilka aktier de ska köpa. Istället fokuserar de på tillväxten, tillväxtpotentialen, ledarskapet, marknadsdynamiken och andra faktorer som kan avgöra hur lyckad en investering kan komma att bli.

 

img 60c37b5cd3d0a Samuelssons Rapport

 

Läs mer på vår hemsida om aktier och investeringar. Du kan också hitta oss på sociala medier såsom twitter, Facebook, Instagram och You Tube. Vi har även en hel del intressant gällande dina privata affärer och ekonomi. Du ser information direkt om du får tillgång till dessa källor bland annat. Du kan också göra en annons för detta som kommer fram om du söker på procent.

är också ett sätt att bygga en defensiv aktieportfölj utan att nödvändigtvis bara hålla sig till defensiva sektorer.

Håll ordning i portföljer

Med jämna mellanrum bör du stämma av i din portfölj och kontrollera hur innehaven utvecklats. Vissa av aktierna kommer att ha sprungit ifrån övriga. Då gör du rätt i att sälja av lite av de aktier som gått bäst och köpa mer av dem som gått sämre.

Detta kallas för att ombalansera portföljen och det är bra för att hålla risken på en jämn nivå.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Prenumerera på en defensiv aktieportfölj

Du kan hitta bra defensiva aktier att köpa till din portfölj om du letar och jämför olika aktier noga, exempelvis med en aktiescreener. Men vill du komma igång snabbt och använda en strategi för en defensiv aktieportfölj som bevisligen fungerar kan det vara smart att följa en färdig portfölj istället.

Här på Samuelssons Rapport hittar du flera aktieportföljer med olika inriktning. Min Large Cap-portfölj är ett bra val för dig som vill göra en defensiv placering men även min utdelning och portfölj är en sådan. Aktieportföljerna har slagit jämförelseindex sedan 2008.

En gång i månaden får du ett email med information kring vilka aktier som det är dags att byta ut i portföljen.

Läs mer om mina portföljer

Lästips om aktieportföljer:

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Hur många aktier ska man köpa? – Till sin Aktieportfölj

Hur många aktier ska man köpa? – Till sin Aktieportfölj

Kan Barn Äga En Aktieportfölj?

Kan Barn Äga En Aktieportfölj?

Hur många aktier skall man köpa? Mailar ni ut info om aktieportföljerna?

Hur många aktier skall man köpa? Mailar ni ut info om aktieportföljerna?