April 5

Så skapar du en aktieportfölj åt barnen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att skapa en portfölj med aktier är en av de bästa gåvor du kan ge dina barn. En aktieportfölj för barn har vanligtvis en lång eller mycket lång tidshorisont. Låt oss säga minst tio år men ofta kan det handla om 15, 20 år eller mer.

För att skapa en aktieportfölj åt barnen är det viktigt att förstå deras ålder, risktolerans och långsiktiga mål. En diversifierad portfölj med aktier från stabila bolag inom olika sektorer är lämplig. Exempelvis kan man inkludera aktier från teknik, hälsa och konsumentvaror. Fondandelar kan också vara en bra idé för att sprida risken ytterligare. Genom att involvera barnen i beslutsprocessen kan de lära sig om ekonomi och investeringar på ett tidigt stadium. En sådan portfölj kan ge dem en bra grund för framtida ekonomiskt välbefinnande.

Nyckelpunkter:

 • Öppna ett konto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet för att starta barnets aktieportfölj.
 • Välj mellan ISK och KF beroende på om barnet eller du själv ska äga portföljen.
 • Diversifiera investeringarna med 12-15 aktier från olika sektorer för att sprida riskerna.
 • Spara regelbundet och utnyttja ränta-på-ränta-effekten för att bygga portföljens värde över tid.
 • Gå igenom och justera portföljen årligen för att balansera risk och hålla den uppdaterad.

I denna artikel delar jag med mig med tips på hur du kan tänka när du bygger en barnportfölj med aktier som har potential att ge en mycket god avkastning fram tills dina barn ska ta över portföljen.

Så skapar du en aktieportfölj för barnen

Det är lätt att komma igång med ett sparande för barnen. Det enklaste, billigaste och enligt mig bästa sättet är att öppna ett konto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet.

Så här skapar du en aktieportfölj för ditt barn:

 1. Öppna konto hos Avanza eller Nordnet.
 2. Välj mellan kontotyp ISK eller KF.
 3. Bestäm vilka aktier du ska köpa.
 4. Sätt in ett sparkapital. Spara gärna en slant varje månad.
 5. Se över portföljen en gång om året.

Vi ska nu gå igenom de olika stegen i lite mer detalj. Dessutom tar jag upp några tankar som är värda att fundera över innan du bestämmer dig för hur du ska lägga upp sparandet för barnen.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Öppna aktiekonto

Jag tycker du kan börja med att skapa ett konto hos någon av de två stora svenska nätmäklarna Avanza eller Nordnet. De är yngre än storbankerna, men har ändå funnits i mer än ett par decennier och är ett tryggt val – oavsett vilken du väljer.

Nätmäklarna har generellt sett mycket lägre avgifter än storbankerna. Dessutom är deras plattformar lätta att använda. Du får en god översikt över ditt sparande för barnen.

Alla deras konton, inklusive ISK och KF, är helt gratis och du kan öppna hur många konton du vill med några få klick. Perfekt om du har många barn som du vill skapa egna konton åt!

Öppna aktiekonto hos Avanza  Öppna aktiekonto hos Nordnet

Ska jag spara till barn i ISK eller en kapitalförsäkring?

När du öppnar ett konto hos Nordnet eller Avanza får du som standard ett investeringssparkonto – ISK.

En vanlig fråga är om det är bäst med ISK eller kapitalförsäkring (KF) för barnen.

Bägge alternativen är bra men på lite olika sätt. Utgångspunkten är istället om du ska skapa en aktieportfölj åt ditt barn i barnets namn eller ditt eget.

Om du vill att aktiekontot ska stå i barnets namn får du vara medveten om att barnet har rätt till pengarna den dag hen fyller 18. Vill du själv kunna bestämma när dina barn ska få tillgång till sitt kapital är det bättre att du spar i ditt eget namn.

ISK är bra om barnet står som ägare för portföljen

Väljer du att skapa egna konton åt dina barn är ISK det bästa valet. Skatten på ISK och KF brukar vara densamma men på ett ISK är det barnen och inte nätmäklaren som står som den faktiska ägaren av värdepappren. En KF klassas nämligen som en försäkring rent tekniskt. Skillnaden i risk är marginell, men här är det ändå ett plus för ISK.

KF är bra ifall du sparar åt barnen i eget namn

Många föräldrar väljer istället att spara i sitt eget namn för att kunna ha lite mer kontroll över när barnen ska få pengarna. Då kan en KF vara smidigare än ett ISK eftersom du kan sätta dina barn som förmånstagare. Om du skulle gå bort innan du hunnit lämna över aktieportföljen till barnen löser det sig per automatik om aktierna ligger i en kapitalförsäkring och du angivit barnen som förmånstagare.

Flera barn – spara i ett eller flera konton?

En sak att fundera över är hur ni ska göra om ni har flera barn eller om det blir tillökning längre fram.

Det finns flera alternativ. Ett sätt är att skapa en aktieportfölj åt varje barn. Eller så startar ni en enda portfölj och fördelar den sedan den dagen då det är dags att barnen ska få ta del av sitt kapital.

Det kan vara en fördel att spara allt i samma portfölj. Då slipper ni ställas inför dilemmat kring hur ni ska göra om ett av barnens portföljer utvecklas mycket bättre eller sämre än de andra barnens. Det ger varje barn samma summa vilket kan kännas mer rättvist.

Nackdelen är den att ni då antingen måste fördela kapitalet mellan barnen samtidigt eller komma på ett bra sätt att ge varje barn en lika stor aktieportfölj vid olika tidpunkt. Det kan ni exempelvis göra genom att fördela återstående belopp jämnt mellan barnen den dagen då de alla fått varsin portfölj eller ännu längre fram i tiden.

Exempel:

 • Ni har tre barn och bestämmer er att varje barn ska få tillgång till pengarna på 25-årsdagen.
 • Aktieportföljens värde är 4 miljoner kronor den dagen då det äldsta barnet fyller 25.
 • Ni bestämmer att vart och ett de tre barnen ska få lika stor andel.
 • För att ha lite marginal säger ni att varje barn ska få en fjärdedel av portföljens värde.
 • Barn 1 får då en fjärdedel av portföljens värde, d.v.s. 1 miljon kronor när hen fyller 25.
 • Barn 2 fyller 25 två år senare och får då också 1 miljon kronor.
 • Barn 3 fyller 25 år 3,5 år senar och får sin miljon då.
 • När alla tre barnen fått en varsin miljon finns det pengar kvar i aktieportföljen. Kanske har portföljen stigit ytterligare i värde så att det är mer än 1 miljon kvar att fördela mellan de tre barnen.

Välj aktier – Hög risk är mer möjlighet än risk

Det klassiska misstaget som många gör i en barnportfölj att ta en alldeles för låg risk. Inom investeringar hänger risk och avkastning ihop. Utan risk får du ingen eller dålig avkastning.

Skräckexemplet är när man lägger barnens sparkapital på ett bankkonto. De extremt låga räntorna gör att inflationen kommer att äta upp eventuell ränta. Troligtvis kommer värdet på pengarna till och med att sjunka till den dag då barnen får tillgång till dem.

Hög risk låter avskräckande men det är helt rätt väg att gå när du ska bygga en aktieportfölj åt dina barn. Att risken är hög innebär inte att du ska ta onödiga risker. Istället handlar det om att satsa på aktier (eller aktiefonder) framför både bankkonton och räntefonder.

Sprid på riskerna

För att inte aktieportföljen för ditt barn inte ska utsättas för onödigt stor risk är det viktigt att du diversifierar innehaven. Jag brukar ha som riktlinje att en portfölj bör innehålla ungefär 12 till 15 aktier.

Skulle ett av innehaven drabbas av problem kommer de övriga aktierna i portföljen att hindra att värdet på sparkapitalet påverkas för mycket.

Vilken typ av aktier ska jag köpa?

Till riskspridningen hör också att köpa aktier inom olika branscher. Du kan till exempel köpa en mix av industribolag, detaljhandelsföretag, serviceföretag, IT-aktier, livsmedelsföretag, farmaceutiska aktier och så vidare.

Kanske kan du till och med blanda svenska aktier med en viss andel utländska, exempelvis amerikanska.

Hur väljer jag aktier till barnens aktieportfölj?

Du bör satsa på aktier i vinstdrivande bolag som har goda förutsättningar att skapa ett värde i din aktieportfölj för dina barn.

Många väljer att köpa aktier i de ”klassiska” svenska bolagen som Volvo, Ericsson, Handelsbanken och H&M. Det behöver inte vara fel, men tänk på att många av storbolagen redan har gjort mycket av sin tillväxtresa.

För att barnportföljen ska kunna utvecklas riktigt bra kan det vara klokt att ta med några stabila tillväxtbolag också. Det ska inte förväxlas med förhoppningsbolag utan jag menar tillväxtaktier som går med vinst och som har sunda finanser.

Ett annat tips är att köpa en del svenska investmentbolag. De brukar vara bra på att ge en bättre avkastning än index samtidigt som riskspridningen blir god tack vare deras breda innehav.

Hitta de bästa aktierna åt barnen

Det kan vara svårt att hitta rätt bland den stora mängden aktier som det finns att välja bland. Därför har jag skapat en tjänst där du varje månad får tips om vilka aktier som kan ingå i portföljen.

Mina aktieportföljer har slagit index sedan 2008 och är ett bra alternativ till dyra fonder som lovar mer än vad de kan leverera i form av avkastning.

Läs mer om mina aktieportföljer

Spara regelbundet till barnens aktieportfölj

Hur mycket ska man spara till barn? Det beror dels på hur stort kapital du vill spara ihop till ditt barn, dels vilken avkastning du förväntar dig på barnets aktieportfölj.

Det är också viktigt att fundera på hur stor summa du kan tänka dig att lägga undan varje månad. Ett månadssparande i aktier är det mest effektiva sättet att bygga upp barnens portfölj.

Låt oss anta att du kommer att spara i aktier åt ditt barn i 20 år. Från det att barnet föds till dess att det fyller 20.

 • Tänk dig att du lägger undan 100 kronor i månaden och får en genomsnittlig avkastning i portföljen på 8 procent per år. Det är ungefär vad börsen brukar ge i snitt. Då kommer slutvärdet på barnets aktier att vara 59308 kronor efter 20 år.
 • Lägger du istället 500 kronor i månaden kommer du att ha sparat ihop 296538 kronor efter 20 år.
 • Kanske kan det vara en idé att lägga 1000 kronor i månaden. Då blir det beräknade slutvärdet 593075 kronor.
 • Kan du lägga undan 2000 kronor per månad och aktieportföljen ökar med 8 procent i värde per år kommer ditt barn att få en portfölj som är värd nästan 1,2 miljoner.

Ränta på ränta-effekten gör att även ganska små belopp kan växa och bli värda mycket pengar på sikt.

Hur mycket som är ”lagom” beror på vad du tänker dig att ditt barn ska kunna göra för pengarna. Många föreställer sig att kapitalet ska fungera som insats vid det första lägenhetsköpet och det kan vara en bra riktlinje.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Se över barnportföljen regelbundet

Tänk på att innehaven i barnets aktieportfölj kommer att utvecklas olika starkt över tid. Vissa aktier kommer att gå bättre än andra. Därför är det bra att se över portföljen då och då. Sälj av lite av de aktier som gått bäst och köp mer av dem som gått sämst. På så vis håller du en jämn risk i portföljen.

Sist men inte minst – se sparandet åt dina barn som en chans att involvera dem i sparandets och aktiernas värld. Låt dem följa hur det går för aktieportföljen och berätta hur du tänker kring värdeskapande och att investera för framtiden.

Lästips om aktieportföljer:

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Hur många aktier ska man köpa? – Till sin Aktieportfölj

Hur många aktier ska man köpa? – Till sin Aktieportfölj

Kan Barn Äga En Aktieportfölj?

Kan Barn Äga En Aktieportfölj?

Hur många aktier skall man köpa? Mailar ni ut info om aktieportföljerna?

Hur många aktier skall man köpa? Mailar ni ut info om aktieportföljerna?