April 4

Vad betyder direktavkastning?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Direktavkastning är ett ord om ofta dyker upp om man håller på med aktier och investeringar. Den används som ett mått på hur stor utdelningen är i förhållande till priset på aktien. Vill man räkna ut den så tar du utdelningen per aktie och dividerar det mer aktiekursen. Direktavkastningen uttrycks i procent och visar hur stor del av din investering som du får tillbaka varje år.

Man kan också lätt hitta direktavkastning hos de flesta mäklare och webbsidor som listar aktier och värdepapper. På Avanza hittar du det här.

Direktavkastningar varierar med aktiekursen varje dag och även varje minut och timma. Så fort aktiekursen rör sig uppåt eller nedåt så innebär det att även detta nyckeltal ändras. Utdelningen är densamma i ett helt år givet att bolaget delar ut pengar årligen.
Formeln för direktavkastning är: Utdelning per aktie / Pris per aktie = Direktavkastning. Ett bolag som har utdelningen 10 kronor när aktiekursen står i 200 kronor per aktier har en direktavkastning på 5%. Stiger aktiekursen till 400 kronor och utdelningen är kvar på 10 kronor blir direktavkastningen 2,5%.

Är hög eller låg direktavkastning bäst?

Hög direktavkastning är inte nödvändigtvis bäst. Det finns en risk med detta. Den risken ligger i att ett företag med hög direktavkastning kan ha ekonomiska problem. I och med att direktavkastning stiger när aktiekursen sjunker så kan det vara så att aktien sjunker på grund av problem i bolaget.
Även om utdelningen kan vara ett plåster på såren så kommer det inte räcka att täcka den eventuellt stora nedgång som aktiekursen skapar i din portfölj.
Givetvis så behöver det inte vara så här när det gäller direktavkastning. Det kan finnas tillfällen då investerare och aktieägare överreagerar och säljer av ett bolag som inte alls har så stora problem och istället för att fortsätta ned går upp istället efteråt.
Vid situationer som dessa så är det ett mycket bra investeringstillfälle att köpa vid en sådan dipp. Du har då köpt på dig en aktie billigt och som kommer ge dig en hög utdelning i förhållande till din investering. Då är direktavkastning ett mycket bra nyckeltal.

Utdelningsaktier och direktavkastning

Att köpa utdelningsaktier med utdelning för en utdelningsportfölj kan vara ett bra och effektivt sätt att spara pengar på och få en passiv inkomst. Bästa utdelningsaktier är egentligen inget annat än aktier som har utdelning och utdelningshistorik och där bolaget delar it delar av sin vinst till aktieägarna. Jag har skrivit om det tidigare i en artikel här som heter just utdelningsaktier. Är du intresserad av att hitta bra aktier till en egen utdelningsportfölj med hög direktavkastning för utdelningsaktier så är den läsvärd.

Är historiken för direktavkastningen viktig?

Personligen så tittar jag inte så mycket på historiken från direktavkastningen även om det kan vara intressant. I och med att den varierar med aktiepriset så innebär det att jag inte tycker att den är lika tillförlitlig historiskt sett jämfört med exempel utdelningshistoriken. Jag vill helst att utdelningen skall ha gått upp, eller i varje fall inte gått ner, under en lång tid för min aktie. Om ett bolag och aktie kan visa historik på att man höjt eller inte sänkt utdelningen på exempelvis 10, 15 eller allra helst 20 år så är det ett plus i kanten.

Det visar att företaget och dess ledning är kompetenta och kan leda sitt bolag i både uppgång och nedgång. Det eliminerar en hel del risk för aktieägare som kan infinna sig i unga bolag eller bolag med inkompetent ledning. Det finns en lista med företag som har höjt utdelningen under en lång tid. Dom kallas på svenska utdelningsaristokrater. Dom har egentligen många namn men detta är ett av dom. Amerikanska aktier har i regel utdelning kvartalsvis, vissa till och med utdelning varje månad.

Hur räknar man ut direktavkastning för en aktie?

Du räknar enkelt ut genom att dividera aktiens utdelning med aktiekursen.
Direktavkastning

 

utdelning
utdelning

Vad är utdelning?

Som aktieägare är du delägare i ett aktiebolag och du har rätt till nuvarande och framtida vinster. En utdelning görs från företagets egna kapital. Företagets värde minskar med samma belopp som man betalar ut. Ger alla aktier utdelning? Nej, endast de som bestämmer sig för att dem vill göra det. En del företag vill inte dela ut pengar till sina aktieägare utan anser att dem själva kan göra mer för utdelningen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?