April 4

Aktierna med Högst Direktavkastning 2024 – 30 aktier (Aktier med Hög utdelning)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Letar du efter aktierna med högst direktavkastning? Direktavkastningen i utdelningsaktier visar hur stor utdelningen är i förhållande till nuvarande aktiekurs. Avanza har en bra lista med aktier med högst direktavkastning som du hittar här. I denna artikel ska vi gå in lite mer på djupet vad en hög direktavkastning innebär. Ibland är det bra att köpa sådana aktier men andra gånger kan det vara bättre att köpa aktier med inte fullt så hög direktavkastning.

Aktier med hög direktavkastning

Hur hög direktavkastningen är just nu varierar hela tiden. I listan nedan har vi sammanställt bolag med högst ordinarie direktavkastning på Stockholmsbörsen i snitt under tre år. Det ger en indikation på vilka aktier som brukar ha stora utdelningar.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Klicka på företagsnamnet så kan du läsa mer om varje utdelningsaktie hos Avanza!

Aktierna med högst direktavkastning Ordinarie direktavkastning, snitt 3 år
Havsfrun Investment 8.5%
Electra Gruppen 7.3%
Samhällsbyggnadsbolag D 6.6%
Sagax D 6.2%
NAXS Nordic Access 5.9%
Fastpartner D 5.8%
Diös 5.2%
Betsson 4.8%
Öresund 4.6%
Dustin Group 4.4%
NP3 4.1%
Axfood 4.0%
JM 4.0%
FM Mattsson 3.8%
Corem A 3.8%
Castellum 3.7%
Creades 3.5%
SkiStar 3.4%
BillerudKorsnäs 3.4%
Christian Berner Tech 3.4%
Wihlborgs 3.3%
Scandi Standard 3.3%
Atrium Ljungberg 3.3%
TietoEVRY 3.2%
ICA Gruppen 3.2%
Balco Group 3.1%
Boliden 3.1%
Tethys Oil 3.1%
Ferronordic 3.0%
NetEnt 3.0%

Varför har aktier hög direktavkastning?

En hög direktavkastning uppstår när ett bolag har en stor utdelning i förhållande till aktiekursen. Det kan finnas flera skäl till varför direktavkastningen blir hög.

Utdelningar istället för tillväxt

Många äldre företag med stabil verksamhet bedömer att de inte kan återinvestera all vinst på ett effektivt sätt i verksamheten. Då kan de besluta att dela ut en del av vinsten till aktieägarna istället.

Det är inte ovanligt att denna typ av mogna bolag delar ut 80 till 90 procent av vinsten, eller mer. Denna typ av utdelningsaktier uppvisar ofta en mycket hög direktavkastning, vanligtvis på runt 4 – 6 procent. Om marknaden dippar och aktiekurserna faller kan utdelningen i denna typ av aktier bli ännu högre – uppåt 7 – 8 procent eller mer.

Extrautdelning ger högre direktavkastning

En vanlig anledning till att ett aktiebolag får en mycket hög direktavkastning är att bolaget beslutar att göra en extrautdelning. Det kan till exempel hända om vinsten blir oväntat hög eller om företaget säljer av en del av verksamheten. Ofta följer aktiekursen med, men sällan så mycket så att direktavkastningen ligger kvar på samma nivå. Resultatet blir att direktavkastningen stiger.

När ett bolag har extrautdelning kan det leda till att direktavkastningen blir en bra bit över 10 procent.

Om du köper aktier för att ta del av extrautdelningen (eller vanlig utdelning) är det viktigt att du köper dem innan X-datum. Det är den första dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning.

Dessutom bör du vara medveten om att en extrautdelning är just en ”extra” utdelning. Det är sällan utdelningen blir lika stor nästa år igen. Då blir direktavkastningen alltså lägre.

Preferensaktier har ofta hög direktavkastning

En särskild typ av aktier – preferensaktier – har ofta en betydligt högre direktavkastning än sina motsvarigheter bland stamaktierna. Preferensaktier är aktier som företag ger ut för att finansiera verksamheten utan att spä ut rösterna i bolaget särskilt mycket. Investerarna får i gengäld ofta en betydande direktavkastning.

Det du bör känna till är att preferensaktier nästan aldrig har några utdelningshöjningar. Dessutom kan bolaget välja att lösa in preferensaktierna vid ett visst datum eller i förtid till en angiven inlösenkurs.

Bolag med problem har ofta högst direktavkastning

Slutligen finns det en typ av bolag med hög direktavkastning som du ska se upp särskilt noga för. Om ett företag får någon form av problem händer det ofta att aktiekursen sjunker eller störtdyker. Det kan t.ex. handla om finansiella problem, svårighet att betala tillbaks lån, skandaler eller problem med ledningen.

När kursen faller kan det leda till att direktavkastningen blir skyhög. Det är lockande att köpa sådana aktier. Tyvärr är det sällan den höga direktavkastningen blir verklighet i denna typ av bolag. Har företaget exempelvis finansiella problem kommer det kanske inte ha råd med att betala ut pengarna. Marknaden känner ofta till problemen och prisar in det i aktiekursen. Med andra ord är det inte utan anledning som direktavkastningen är hög.

Denna typ av aktier med allra högst direktavkastning kallas för utdelningsfälla. Du luras att köpa aktier på grund av den höga avkastningen men det blir en dålig investering på grund av bolagets underliggande problem.

Så hittar du bra aktier med hög direktavkastning

Som tur är finns det flera bra sätt att kvalitetssäkra utdelningsaktier så att du inte köper aktier där utdelningen är alltför hög. Ett sätt är att vända ut och in på företagets balansräkning men det är tidskrävande och inte helt lätt.

Ett enklare sätt att se om en hög utdelning är hållbar är genom att studera ett enda nyckeltal: utdelningsandelen.

Utdelningsandel är den del av vinsten som ett företag betalar ut till aktieägarna. I normalfall ligger den mellan 0 och 100 procent. I undantagsfall delar företag ut mer än sin vinst.

Om en aktie har en hög direktavkastning och en hög utdelningsandel finns anledning att tro att det kanske inte håller i längden. Ligger utdelningsandelen på under 80 procent är det som regel ganska lugnt. Ligger den på under 60 procent kan det vara ett kap.

Aktier med negativ utdelningsandel kan du bortse helt ifrån, likaså om den är över 100 procent.

Förutom att kontrollera utdelningsandelen bör du titta igenom nyhetsflödet och se om det ändå inte finns några direkta orosmoln på himlen för den aktie som du funderar på att köpa.

Om du inte själv vill leta efter bra aktier med hög direktavkastning kan du köpa fonden Xact Högutdelande. Det är en billig fond med innehav i 45 nordiska bolag med hög direktavkastning. Fonden satsar på kvalitetsbolag och har ofta en direktavkastning på runt 4 procent. Du hittar Xact Högutdelande hos Avanza här.

Alternativ till aktier med högst direktavkastning

Om du har lite längre sparhorisont kan det ofta löna sig att inte sikta på aktierna som har allra högst direktavkastning. Det känns förvisso bra när utdelningarna kommer in på kontot. Men till saken hör att utdelningsaktier med hög direktavkastning sällan har särskilt bra utdelningstillväxt.

Dessutom har många av dessa aktier hög direktavkastning eftersom bolaget inte ser några uppenbara möjligheter att återinvestera vinsten och expandera verksamheten.

Allt detta innebär att du får ett stabilt kassaflöde i aktieportföljen om du köper aktier med högst direktavkastning men det blir sällan tal om någon riktig lönsam investering på sikt.

Alternativet till att köpa aktier med högst utdelning är att investera i aktier med stark utdelningstillväxt. Denna typ av aktier växer ofta kraftigt men utdelningen är som regel blygsam just nu. Vi talar om en direktavkastning som kan vara under 1 procent. Detta avskräcker många. Men tänk efter! Om utdelningen höjs med 10 – 20 procent per år de närmsta tio åren kan du själv räkna ut att det blir en god investering. Direktavkastningen om tio år på räknat på dagens kurs kan bli riktigt hög! Dessutom brukar denna typ av utdelningsaktier ha en mycket starkare tillväxt i aktiekursen.

Havsfrun har högst direktavkastning men Fortnox har starkare utdelningstillväxt
En hög direktavkastning är inte alltid en bättre affär. Här ser vi Havsfrun (grön linje) med 8,5 % genomsnittlig direktavkastning de senaste tre åren. Blå linje visar Fortnox med endast 0,4 procent genomsnittlig direktavkastning. Utdelningstillväxten var dock nästan 26 procent i snitt per år! Håller du med om att Fortnox var en bättre investering på tre års sikt?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?