Bli rik på bra utdelningsaktier

Att köpa utdelningsaktier med bra aktieutdelningar och direktavkastning för en utdelningsportfölj kan vara ett bra och effektivt sätt att spara pengar på och få en förhållandevis trygg passiv inkomst. Utdelningarna kan vara periodiska eller enskilda och kan variera mellan svenska och utländska bolag. En aktieutdelning är oftast en kontant utbetalning till bolagets aktieägare.

Anledningen till varför bolagen delar ut bolagets vinster till aktieägarna är på grund av att bolaget inte har behov av att återinvestera allt vinstkapital och därför delas vinsten ut till aktieägarna istället. Utdelningsaktier är något som alla kan ägna sig åt och som är extra bra för den som vill äga aktier mer passivt och istället låta kapitalet jobba. En bra vald utdelningsportfölj sköter sig själv under lång tid och du behöver bara titta till den någon eller ett par gånger per år.

Tips på bra utdelningsaktier med hög utdelning – stabila aktier

Här är en lista på svenska utdelningsaristokrater även kallade Swedish Dividend Aristocrats. Du kan läsa mer om dessa utdelningsaktier som också är en bra start för en utdelningsportfölj längre ner i artikeln. Flera av dessa ingår också i de utdelningsportföljer som jag själv satt samman här på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de som jag anses vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.

Här är en lista med stabila aktier som man också skulle kunna kalla svenska utdelningsaristokrater. 

 

Utdelningsaktie
Atlas Copco
Assa Abloy
Wallenstam
Castellum
Hufvudstaden
Swedish Match
Fenix Outdoor
NIBE Industrier
SWECO B
AstraZeneca
Beijer Ref B
BTS Group B
Fast Partner
Vitec
Alfa Laval
Beijer Alma B
Skanska
H&M
ÅF B

 

 

Investmentbolag är ofta också bra utdelningsaktier. Här finns en läsvärd artikel om detta.

Här kommer fler listor med utdelningsaktier och företag som har haft en stabil utdelningshistorik och som är värda att titta närmare på för din utdelningsportfölj. Flera av dessa ingår som sagt i mina egna favoritportföljer som jag satt samman med bra utdelningsaktier.

High Yield bolag – utdelningsaktier med hög aktieutdelning.

Nordea
Handelsbanken B
SEB
Swedbank
Millicom
Nobina
Skanska
Swedish Match

Dividend growth – utdelningsaktier som nästan varje år höjer sin aktieutdelning

Investor
Vitec
Assa Abloy
H&M
Atlas Copco
Fenix Outdoor
Fagerhult
Hufvudstaden
Atrium Ljungberg
Castellum
Fabege

ETF – börshandlade fonder

XACT Högutdelande – En börshandlad fond som innehåller aktier med hög aktieutdelning. Fonden kan handlas som en aktie på börsen – som en ETF.

 

Fler tips på utdelningsaktier och aktier med hög aktieutdelning

På denna lista så kan du se vilka utdelningsaktier i Norden som har högst Direktavkastning. Denna listan är en mycket bra start om du vill leta efter bra utdelningsaktier att starta med i din utdelningsportfölj. Nyckeltalet visar hur stor aktieutdelningen är jämfört med senaste dagens stängningskurs. Fram tills dess att kommande aktieutdelning är känd så baseras datan på föregående års aktieutdelning. Här är listan för högst direktavkastning idag.

Aktierna med högst Direktavkastning

Aktierna med högst Direktavkastning i Sverige och Norden

 

Amerikanska månadsutdelare och Kanadensiska månadsutdelare

Här är en lista med utdelningsaktier i USA och Kanada som har aktieutdelning månadsvis (månadsutdelare). Vill man ha aktieutdelning portionerad jämnt över hela året så är detta en bra lista. Det är inte nödvändigtvis de bästa amerikanska eller kanadensiska utdelningsaktierna men en bra lista för din utdelningsportfölj om du vill ha en jämn inkomst över året med månadsutdelare.

I Sverige lämnas aktieutdelningen vanligtvis en gång per år men vissa bolag har börjat dela upp utdelningen halvårsvis och börsens preferensaktier ger normalt utdelning kvartalsvis. Kvartalsvis är sedan länge för övrigt tradition bland amerikanska utdelningsaktier. Det är svårare att hitta månadsutdelar i Sverige. Här är en lista med amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier som också är månadsutdelare.

Dubbelkolla alltid bolagen så att dom inte har ändrat någon policy med sin aktieutdelning från månadsutdelare till något annat. Dessa utdelningsaktier är inte bara utdelningsaktier från USA utan även från Kanada. Så listan nedan har bolag från båda länderna.

Här är en annan bra källa till utdelningsaktier i USA. S&P 500 Dividend Aristocrats

 

 

Amerikanska månadsutdelare och Kanadensiska månadsutdelare

Amerikanska månadsutdelare och Kanadensiska månadsutdelare

 

 

Utdelningsaktieindex – Utdelningsaktier index

Här har jag samlat de aktier som jag anser ingår i Svenska aristokrater och sedan gjort ett index av dem. Du hittar aktierna som ingår i en av de portföljer som finns här på Samuelssons Rapport. Länk här. Jag uppdaterar nedan utdelningsindex en gång i veckan.

Uppdateras veckovis – senaste uppdatering 13 april 2020

Utdelningsaktieindex

Utdelningsaktiers för- och nackdelar

Utdelningsaktiers för- och nackdelar

Utdelningsaktiers för- och nackdelar

Utdelningsaktier har olika för-och nackdelarna. Det är bra att ta reda på vad som är vad med denna typ av investering innan du riskerar några pengar i din utdelningsportfölj. Här är några av de främsta fördelarna och nackdelarna med att investera i utdelningsaktier.

Fördelar med en utdelningsportfölj

 • Aktieutdelning gör så att du kan utnyttja ränta på ränta effekten. När du återinvesterar dina aktieutdelningar tillbaka in i aktien, får dina utdelningar ännu mer aktieutdelning i framtiden. Ju längre tid du låter dina investeringar vara desto mer växer det.

 • Aktieutdelningar gör att du kan säkra upp de pengar som du satt in från början snabbare. Aktien kan falla 5%, men om aktien betalar 4% i utdelningar har du bara förlorat 1% på din investering. Utdelningarna kan på detta sätt kompensera för eventuella förluster i aktien.
 • Lönsamma företag ökar ofta aktieutdelningen. Mer vinst ger ofta mer i utdelning.
 • Stabila företag delar ut pengar i form av aktieutdelningar och det betyder mindre volatilitet för din utdelningsportfölj.
 • Utdelningsaktier tenderar att klara nedgångar på börsen bättre än övriga marknaden. Företagen betalar utdelningar som ett sätt att hålla aktieägarna kvar. Många investerare söker också tryggheten i utdelningsföretag i dåliga tider.

Nackdelar med en utdelningsportfölj

 • En aktieutdelning kan ökas, minskas eller tas bort när som helst. Företag kan när som helst besluta att de inte har råd att betala ut aktieutdelningar längre. Det finns alltså ingen garanti för din utdelningsportfölj att utdelningsbetalningen fortsätter.
 • Bra utdelningsaktier brukar sällan vara några snabbväxare utan är ofta äldre företag som hellre returnerar vinster till ägarna än använder dom i verksamheten. Snabbväxande företag behöver sitt kapital i sin verksamhet för att växa. På detta sätt är det ofta svårt att hitta några tillväxtföretag vars aktiekurs mångdubblas.
 • Höga utdelningar kan vara vilseledande. Höga utdelningar kan vara ett tecken på ekonomiska svårigheten. Gör en ordentligt analys av dina utdelingsaktier i din utdelningsportfölj om varför utdelningen är så hög. Det kan betyda ökad risk för din utdelningsportfölj.
 • Skatten för dina utdelningsaktier kan ändras när som helst.

Ovan för och nackdelar speglar några av möjligheterna och svårigheterna med att investera i utdelningsaktier och en utdelningsportfölj. Med rätt analys och information så kan det dock bli en riktig bra investering. Vinnarna är de som kommer att göra sin hemläxa och lära sig om sina utdelningsaktier i sin utdelningsportfölj.

Kalender för utdelningsaktier – När får man aktieutdelningen? – Datum för kommande aktieutdelningar

Här hittar du aktier, noterade på någon av de nordiska börserna, som ger aktieutdelning inom två veckor. Tänk på att du behöver äga aktien senast dagen innan ”Handlas utan utdelning” för att få kommande aktieutdelningen. Här är en lista med de aktier som snart ger utdelning.

Denna listan är också bra om du vill få veta vilka kommande aktieutdelningar är. Utdelningar (30 dagar framåt)

 

Kalender för utdelningsaktier - När får man aktieutdelningen?

 

Stabila utdelningstrender

Företag med stabila utdelningstrender och en bra aktieutdelning är några av de viktiga ingredienserna för att lyckas med utdelningsaktier men dock inte de enda. Jag kommer fortfarande använda en del av den analys som gjort våra andra utdelningsportföljerna framgångsrika i denna analysmix. Kombinationen av detta gör denna utdelningsportfölj unik i sitt slag. En utdelningsportfölj perfekt för den som vill kunna leva på sina aktieutdelningar någon gång i framtiden.

Målet med utdelningsportföljen är densamma som för övriga aktieportföljer på Samuelssons Rapport. Att ha en avkastning som är bättre index. (OMX30). Som långsiktig investerare vill du äga stabila företag med god utdelningshistorik. Stabila utdelningsbolag brukar ofta vara välskötta, mindre riskfyllda och med en bra resultat- och balansräkning. I och med att de nästan aldrig sänker sina utdelningar är det också nästan en garanterad avkastning som tillfaller dig som investerare år efter år.

Att köpa en del i ett företag

Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina utdelningsportföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en utdelningsportfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett ord om ofta dyker upp om man håller på med aktier och investeringar. Direktavkastning används som ett mått på hur stor aktieutdelningen är i förhållande till priset på aktien. Vill man räkna ut diretkavkastningen så tar du aktieutdelningen per aktie och dividerar det mer aktiekursen. Direktavkastningen uttrycks i procent och visar hur stor del av din investering som du får tillbaka varje år.

Man kan också lätt hitta dessa uppgifter hos de flesta mäklare och webbsidor som listar aktier och värdepapper. På Avanza hittar du det här.

Direktavkastningen varierar varje dag

Direktavkastningen varierar med aktiekursen varje dag och även varje minut och timma. Så fort aktiekursen rör sig uppåt eller nedåt så ändras även direktavkastningen. Utdelningen är densamma i ett helt år givet att bolaget delar ut pengar årligen.

Är hög direktavkastning bäst?

Inte nödvändigtvis. Det finns en risk med hög direktavkastning. Den risken ligger i att ett företag med hög direktavkastning kan ha ekonomiska problem. I och med att direktavkastningen stiger när aktiekursen sjunker så kan det vara så att aktien sjunker på grund av problem i bolaget. Även om aktieutdelningen kan vara ett plåster på såren så kommer det inte räcka att täcka den eventuellt stora nedgång som aktiekursen skapar i din portfölj.

Givetvis så behöver det inte vara så. Det kan finnas tillfällen då investerare överreagerar och säljer av ett företag som inte alls har så stora problem och istället för att fortsätta ned går upp istället. Vid situationer som dessa så är det ett mycket bra investeringstillfälle att köpa vid en sådan dipp. Du har då köpt på dig en aktie billigt och som kommer ge dig en hög aktieutdelning i förhållande till din investering.

Är historiken för direktavkastningen viktig?

Personligen så tittar jag inte så mycket på historiken för just direktavkastningen även om det kan vara intressant. I och med att direktavkastningen varierar med aktiekursen så tycker jag inte att den är lika tillförlitlig historiskt sett jämfört med exempel utdelningshistoriken. Jag vill helst att aktieutdelningen skall ha gått upp, eller i varje fall inte gått ner, under en lång tid. Om ett bolag kan visa historik på att man höjt eller inte sänkt aktieutdelningen på exempelvis 10, 15 eller allra helst 20 år så är det ett plus i kanten.

Det visar att företaget och dess ledning är kompetenta och kan leda sitt företag i både uppgång och nedgång. Det eliminerar en hel del risk som kan infinna sig i unga bolag eller bolag med inkompetent ledning. Det finns en bra lista med företag som har höjt aktieutdelningen under en lång tid. Dom kallas på svenska utdelningsaristokrater. Dom har egentligen många namn men detta är ett av dom.

 

direktavkastning

Preferensaktier – bästa utdelningsaktierna 2020?

Ett sätt att utveckla sin utdelningsportfölj är med preferensaktier. Här är en bra lista för detta. Kort beskrivet ger dessa aktier företrädesrätt till bolagets tillgångar före stamaktier vid konkurs eller likvidation. De ger även en särskild rätt till aktieutdelning före stamaktierna. Preferensaktiens mer gynnade ställning avspeglas vanligen i ett högre marknadspris än för stamaktien, allt annat lika.

Preferensaktier med hög garanterad aktieutdelning får delvis karaktären av en företagsobligation. En fundamental skillnad är dock att företagets kreditgivare går före alla aktieägare inklusive innehavare av preferensaktier i händelse av att företaget utvecklar betalningssvårigheter. Att dessa aktier skulle vara de bästa utdelningsaktierna 2020 är troligen inte fallet men de skulle kunna vara en bra del av en väldiversifierad portfölj.

Lista på preferensaktier

Här nedan är en riktigt bra lista på preferensaktier.

Här är vad som utmärker en preferensaktie:

Att ett bolag delar ut mycket eller lite pengar kan tolkas på flera sätt. Om bolaget stoppar sin aktieutdelning brukar detta signalera problem för bolaget. Att man återinför en aktieutdelning är ett tecken på att bolaget ser framför sig bättre tider och att kunna klara av att hålla en god vinstnivå under en överskådlig framtid.

När får man sin aktieutdelning?

Oftast delar de aktier med hög aktieutdelning i Sverige ut det i samband med årsstämman. För de flesta bolag inträffar detta någon gång under våren. Om man vill leva på utdelningar kanske det kan vara en god idé att sprida ut sina inkommande utdelningar över året. I andra länder såsom exempelvis USA så är det vanligare att bolag lämnar sin utdelning spridd över hela året.

Ett vanligt förfarande är att ge aktieutdelning varje kvartal, men det finns även bolag som ger utdelning varje månad. Det kan därför vara en bra idé att titta på både svenska och utländska aktier som delar ut pengar på olika delar av året för att få en så jämn inkomstfördelning som möjligt.

Var ser jag vilken direktavkastning en aktie har?

Direktavkastningen förändras i takt med att aktiekursen förändras. Avanza visar exempelvis direktavkastningen på aktieöversikten och räknar på gårdagens stängningskurs. Under ”Utdelningar” kan man se hur hög utdelningen är i kronor. Förutom årets aktieutdelning kan man även se fjolårets, och det kan vara intressant att se om bolaget har ökat eller minskat utdelningen jämfört med tidigare år. Här kan du direktavkastningen idag för exempelvis Hennes & Mauritz.
utdelningsportfölj

utdelningsportfölj

Var kommer utdelningen ifrån?

För att ett bolag ska kunna höja aktieutdelningen över tid så krävs det att bolaget höjer sin vinst. Om bolaget skulle dela ut pengar men inte gå med vinst, då skulle kassan snart sina och bolaget skulle tvingas att sänka eller helt sluta med att dela ut pengar.

Kom ihåg att utdelningskapaciteten är beroende av bolagets lönsamhet. Om bolaget inte tjänar pengar så finns det inga pengar att dela ut. Det är därför viktigt att företaget går bra och gör vinst även framåt i tiden.

Aktieutdelning, varför vill man ha det?

Ett vanligt sätt att tjäna pengar på aktier är genom att ta del av en aktieutdelning. Den vinst som företagen gör och som dom inte behöver återinvestera i verksamheten kan delas ut till aktieägarna i form av aktieutdelning. Förr var det ofta bolag som funnits ett tag som delade ut pengar.

Sådana bolag som varit lönsamma över en längre tid och antingen är så stora att de kanske inte längre kan växa så mycket längre eller för att de anser att aktieägarna kan göra mer med pengarna än dom själva kan göra. En anledning är också för att ge aktieägarna avkastning på det kapital dom har investerat och en gång riskerat. Därför bestämmer sig dessa bolag för att dela ut återstående kapital till aktieägarna.

Utdelningsandel, vad är det? – Hur räknar man ut det?

Utdelningsandel är ett nyckeltal som talar om hur stor andel aktieutdelningen är av vinsten. Om ett bolag gör 100 kronor i vinst och i aktieutdelning så delar de ut 50 kronor. Detta betyder att utdelningsandelen är 50%. Bolagets utdelningsandel kan vara mellan 0-100 procent. Är den noll delas det inte ut några pengar. Är utdelningsandelen 100 procent innebär det att hela bolagets vinst delas ut till aktieägarna.

Generellt kan man säga att stora bolag som har funnits ett tag delar ut en större andel av sin vinst till aktieägarna än mindre tillväxtbolag där vinsterna återinvesteras istället. Detta är som sagt en mycket generell bild och det finns många undantag. Bolag som Google och Berkshire Hathaway delar exempelvis inte ut någonting. En del menar också att utdelningsandelen visar på hur starkt ledningen eller bolaget tror på sin egen verksamhet. Tror man att man kan använda vinsten till att utveckla bolaget ytterligare och växa ännu mer eller har aktieägarna mer användning för pengarna.

 

Aktieutdelning

 

Personligen så tror jag många som investerar i utdelningsaktier underskattar denna punkt. Det kan finnas fantastiska bolag som växer starkt fortfarande och tror oerhört mycket på sin verksamhet och behöver sina pengar för tillväxt. Det kan också finnas bolag som är ”gamla och trötta” och hellre delar ut sina pengar till aktieägarna för att de tror på sin egen verksamhet lika mycket längre. Dessa bolag bör undvikas till varje pris. Det är givetvis inte lätt att analysera och hitta dessa bolag. Men personligen så tycker jag att man kan vara lite subjektiv här och titta på hur hungrigt ett bolag är och hur mycket nya produkter osv som kommer ut från bolaget.

Köper dom upp nya bolag, uppfinner dom mycket nytt, expanderar dom fortfarande etc. Med det sagt så kan man ändå sammanfatta att aktieutdelningsandelen är ett viktigt nyckeltal och det kan berätta hur uthållig en utdelning är. Kommer utdelningen höjas eller sänkas framöver? Generellt kan man också säga att lägre utdelningsandel är bättre. Man har då ett utrymme att behålla eller höja utdelningen även om vinsten skulle minska ett visst år.

Utdelningsandel heter på engelska ”dividend payout ratio” eller ”payout ratio”.

Bilden visar utdelningsandelen för samtliga bolag på Stockholmsbörsen.

Utdelningsandel

Utdelningsandel

 

Aktiestrategier och utdelningsportföljer för utdelningsaktier

Detta är en bra strategi för utdelningsaktier där fokus ligger på aktier med bra och stabil utdelning. Vi fokuserar på att maximera avkastningen främst med hjälp av utdelningen och aktier med hög utdelning 2020. Utdelningsportföljen på denna börsblogg består av 20 st olika bolag och alla är viktade till ungefär 5%. Det är en blandning av svenska och utländska bolag. De här aktierna är något man köper för den långsiktiga aktieutdelningens skull, inte för att lyckas köpa och sälja vid bästa tidpunkt. Tillväxtaktierna som man köper för att sälja när kursen går uppåt må ha högre potential, men utdelningsaktierna betyder både mindre risk och mindre arbete, samtidigt som man har en nästan garanterad avkastning.

Det är enkelt att följa utdelningsportföljerna

Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. Resultaten som du hittar om du följer länken kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa utdelningsportföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen. Målet med våra aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet. Här kan du anmäla dig till vår utdelningsportfölj.

Svenska Aristokrater, Swedish Dividend Aristocrats, utdelningsaristokrater eller utdelningsmästarna – här är en lista för din utdelningsportfölj

I USA talar man ofta om om “Dividend Aristocrats” eller “Dividend Champions”, dvs bolag som har höjt aktieutdelningen minst 25 år i rad. Den historiken är ju givetvis otroligt lockande för en investerare. Sannolikheten för framtida utdelningsökningar är alltså högre hos dessa bolag än hos bolag med kortare historik av att höja utdelningarna årligen. Jag har satt samman en lista för Sverige också. Svenska AristokraterSwedish Dividend Aristocrats Listan består av svenska bolag, de så kallade utdelningsmästarna, som under de senaste 15 åren inte har sänkt sin utdelning. En utdelningsportfölj som fokuserar på att maximera avkastningen främst med hjälp av utdelningen.

Jag kallar utdelningsportföljen Svenska Aristokrater och har naturligtvis lånat namnet efter Standard and Poors Dividend Aristocrats. Där är kravet att aktien skall ha 25 år av utdelningshöjningar och vara en del av indexet SP500. Vi har inte så många aktier i Sverige som uppfyller de kraven så jag har varit tvungen att minska kraven lite. Och de enda kraven i nuläget är att företaget inte får ha sänkt aktieutdelningen eller och att den inte upprört att dela ut något de senaste 15 åren. Detta kan absolut vara potentiellt de bästa utdelningsaktierna 2020.

Swedish Dividend Aristocrats består av stora och stabila bolag med mycket fina verksamheter och bra direktavkastning som under lång tid har lyckats skapa större och större kassaflöden som har använts för att utveckla verksamheten vidare men även för att göda aktieägarna. Oftast har detta skett med ett lågt risktagande och en stark balansräkning.

Bolagen har tagit sig igenom en mängd olika utmaningar på vägen som testat både produkter, tjänster och ledning i bolagen. Det är troligt att det finns höga vallgravar i verksamheten som gör att bolagen år efter kan fortsätta att växa och vara framgångsrika.

Det är inte svårt att förstå att dessa bolag blivit populära bland många investerare då risken i bolagens verksamhet är bevisat låg och de göder dessutom aktieägarna med en aldrig sinande ström av aktieutdelningar och oftast bra direktavkastningar.

Portföljen består av ett snitt på årets utveckling av alla aktierna som har uppfyllt kravet. De senaste resultaten hittar du här.

Utdelningsaktier och ränta på ränta

Bästa sättet att utnyttja ränta-på-ränta effekten är att återinvestera aktieutdelningarna du får på aktier varje år. Över tid kommer du att bli förvånad över hur mycket mer pengar du tjänar. När man återinvesterar aktieutdelningen som man kan få från aktier som delar ut pengar så får man en ränta på ränta effekt som är mycket kraftfull.

På detta sätt så ackumuleras investeringskapitalet för varje år som går. Den kanske mest framgångsrike investeraren någonsin, Warren Buffett har tjänat en stor del av sin förmögenhet på detta sätt. Två portföljer på Samuelssons Rapport som har utnyttjat denna effekt bra är Svenska Utdelnings Aristokrater, G0rdon Gekko och Utdelningsaktier.

Kommande aktieutdelningar för bolagen på börsen

När kommer aktieutdelningen?  Det är naturligtvis intressant att veta när man får sina pengar. Det finns många källor på nätet där man kan se utdelningsdatum.  Min favorit är för närvarande hos Avanza. Här är länken till detta. Utdelningar (30 dagar framåt)

Här hittar du ännu en lista över alla kommande aktieutdelningar på börsen som är bra. Du kan också söka direkt på bolag och få svar på när de har en aktieutdelning. Får du inte fram en notering när du söker finns det ingen beslutad kommande aktieutdelning för närvarande eller så har den redan skett.

Direktavkastningsmetoden

Detta har egentligen inget med direktavkastning och aktier att göra utan används inom fastighetsbranschen för att värdera framtida kassaflöden. Här kommer en förklaring i alla fall. Direktavkastningsmetoden är en metod där driftnettot tillsammans med avkastningskravet ger nuvärdet av alla framtida nettokassaflöde. Driftnetto består av hyror minskat med drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatten.

Vad är direktavkastning? – videoförklaring

Här nedan är en bra video från Nordnet som handlar om vad direktavkastning är. Vet du inte vad direktavkasntning är så rekommenderar jag dig att titta på den. Den är kort och går igenom det viktigaste om direktavkastning.

 

Hur mycket kan man tjäna på utdelningsaktier i en utdelningsportfölj?

På sidan Z2036 så finns det en bra sparkalkylator där man kan räkna ut avkastningen i olika sparsituationer med dina bästa utdelningsaktier.

Jag  väljer att räkna med att man återinvesterar alla dina aktieutdelningar och på så sätt skapar ränta på ränta effekten i följande scenario:
Utdelningsportföljen startar med 100 000kr och ger 4% årlig direktavkastning + 5% årlig värdeökning. I mitt exempel antar jag att du är 40 år och har 25 år till pensionen. Sparar du 5000kr in i utdelningsportföljen varje månad till pensionen i 25 år så kommer du kunna få ca 16000 kronor i utdelningar per månad.

Även om det inte är några jättesummor så kan det lätt utökas genom att du sparar lite mer varje månad eller har ett högre startbelopp eller att du helt enkelt börjar tidigare. Ett trevligt verktyg att använda sig av.

utdelning aktier

utdelning aktier

Join the discussion One Comment

 • K skriver:

  Hej, jag är intresserad av din algotradingkurs. Jag jobbar heltid som tekniker med stadig Inkomst och har begränsad tid för kursen och undrar om det ändå finns möjlighet att genomföra på ett bra sätt. Jag är 53, har konto på avanza sedan 10 år. Har ett kapital på f.n. 440k Tappade 150K efter börsens fall. Känner att avanza’s plattform inte längre fyller mitt behov men behöver mer kött på benen för att göra bättre affärer och gärna komplettera med automatisk trading.
  Med vänlig hälsning

Leave a Reply