April 5

Diversifiering – Vikten av riskspridning och diversifiera en aktieportfölj

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Diversifiering är avgörande för att minska riskerna och öka stabiliteten i en aktieportfölj. Genom att sprida investeringarna över olika branscher, tillgångsklasser och geografiska områden kan man minska exponeringen mot enskilda företags eller sektorers risker. Diversifiering hjälper till att balansera portföljen och mildra nedgångar på marknaden. Genom att inkludera olika typer av tillgångar som aktier, obligationer och råvaror kan investerare dra nytta av olika marknadsförhållanden och skydda sig mot volatilitet. En välspridd portfölj kan öka avkastningspotentialen samtidigt som den minskar den totala risken.

Vikten av riskspridning och diversifiera en aktieportfölj. Diversifiering betyder riskspridning. Det innebär att man äger flera olika investeringar för att försöka fördela risken man har i exempelvis en aktieportfölj. Det kan ske genom att exempelvis äga aktier i olika företag, men också genom att investera i olika branscher, värdepapper, strategier, tillgångsslag, och geografiska marknader.

Nyckelpunkter:

  • Sprid investeringar över olika sektorer och geografiska områden för att minska risk.
  • Inkludera olika tillgångsslag som aktier, råvaror och obligationer i portföljen.
  • En tumregel är 15-20 olika aktier för optimal diversifiering.
  • Diversifiering skyddar inte mot marknadsbredda risker som krig eller ekonomiska kriser.
  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Vikten av diversifiering och riskspridning

De flesta investerare, analytiker och forskare är överens om att det finns en viktigt nyckel till ett långsiktigt framgångsrikt sparande – nämligen diversifiering och riskpridning. Diversifiering innebär att man sprider sina investeringar över industrier, sektorer, marknader, länder, etc. för att exponera sig åt så många håll som möjligt och på så sätt minska sin totala risk. Vi ska titta närmare på diversifiering och se hur det och att sprida sin risk kan hjälpa dig att bli framgångsrik på börsen.

Olika typer av risk

För att förstå diversifiering bättre måste vi börja med att förstå risk när det kommer till investeringar. Det finns olika typer av risk. Det finns till att börja med den typen av risk som diversifiering och riskspridning inte kan skydda mot. Till exempel inflation, krig, börskrascher, osv. Alltså sådana händelser eller företeelser som påverkar alla aktörer på alla marknader.
Sedan finns det diversifierbar risk. Alltså sådan risk som man som investerare kan minska genom att just diversifiera portföljen. Här pratar vi framförallt om finansiell eller ekonomisk risk. Alltså sådan som gör att ett specifikt företag kan förlora pengar.

Varför ska man ha en diversifierad aktieportfölj?

För att göra det extra tydligt så vänder vi på det hela och ställer oss frågan; vad händer om vi inte har en diversifierad portfölj eller fondportfölj? Låt oss säga att vår aktieportfölj till 100% består av exporterande företag. Helt plötsligt stärks kronan och det blir dyrare för de utländska företagen att handla från sverige. Alla aktier i vår aktieportfölj tappar i värde.
Har man istället både exporterande företag och importerande företag i sin portfölj så kommer inte nedgången att slå lika hårt mot våra innehav. Förmodligen kommer de importerande företagen att tjäna mer pengar när kronan stärks, vilket kanske gör att det totala värdet på dina investeringar till och med stiger.

Diversifiering och riskspridning mot andra tillgångsslag

En diversifierad aktieportfölj innebär inte enbart att du exponerar dig mot olika marknader eller industrier. Du bör också titta på de tillgångsslag du investerar i. Som vi nämnde inledningsvis så finns det händelser och företeelser som är svårare än andra att gardera sig emot, såsom krig eller börsfall. Detta gäller ju främst om vi enbart har aktier i vår aktieportfölj. Låt oss säga att du utöver aktier även investerat i olika råvaror, statsobligationer, räntepapper och fonder. Då har du spridit dina risker ännu mer och ökat din diversifiering och riskspridning.

Hur många olika tillgångar ska jag ha i aktieportföljen?

Här finns det lika många skolor som analytiker. Självklart är det bättre att äga 5 aktier istället för bara 1. Men när är diversifieringen tillräckligt? När gör inte ytterligare en unik tillgång någon skillnad?
En vanligt tumregel när man tittar på aktieinvesteringar är att man ska ha 15 till 20 olika aktier i sin aktieportfölj för optimal diversifiering och riskspridning. Men då pratar vi alltså uteslutande om aktier. Sedan bör man alltså ha en del av sitt totala kapital i räntefonder, obligationer och andra tillgångar för att ytterligare öka sin diversifiering och minska sin risk.
Men har man 20 olika aktier spridda över olika marknader och industrier så har man lagt en bra grund för en sund aktieportfölj med optimal diversifiering!

Synonymer till diversifiera: göra mera varierad, bredda, skapa variation i.

På engelska säger man: diversify

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring

Hur ser en bra aktieportfölj ut? (2024)

Hur ser en bra aktieportfölj ut? (2024)

Bör man ombalansera sin aktieportfölj med jämna mellanrum?

Bör man ombalansera sin aktieportfölj med jämna mellanrum?