August 28

Diversifiering – Vikten av riskspridning och att diversifiera en aktieportfölj

Last Updated on 19 August, 2023 by Håkan Samuelsson

Diversifiering betyder riskspridning. Det innebär att man äger flera olika investeringar för att försöka fördela risken man har i exempelvis en aktieportfölj. Det kan ske genom att exempelvis äga aktier i olika företag, men också genom att investera i olika branscher, värdepapper, strategier, tillgångsslag, och geografiska marknader.

Vikten av diversifiering och riskspridning

De flesta investerare, analytiker och forskare är överens om att det finns en viktigt nyckel till ett långsiktigt framgångsrikt sparande – nämligen diversifiering och riskpridning. Diversifiering innebär att man sprider sina investeringar över industrier, sektorer, marknader, länder, etc. för att exponera sig åt så många håll som möjligt och på så sätt minska sin totala risk. Vi ska titta närmare på diversifiering och se hur det och att sprida sin risk kan hjälpa dig att bli framgångsrik på börsen.

Olika typer av risk

För att förstå diversifiering bättre måste vi börja med att förstå risk när det kommer till investeringar. Det finns olika typer av risk. Det finns till att börja med den typen av risk som diversifiering och riskspridning inte kan skydda mot. Till exempel inflation, krig, börskrascher, osv. Alltså sådana händelser eller företeelser som påverkar alla aktörer på alla marknader.
Sedan finns det diversifierbar risk. Alltså sådan risk som man som investerare kan minska genom att just diversifiera portföljen. Här pratar vi framförallt om finansiell eller ekonomisk risk. Alltså sådan som gör att ett specifikt företag kan förlora pengar.

Varför ska man ha en diversifierad aktieportfölj?

För att göra det extra tydligt så vänder vi på det hela och ställer oss frågan; vad händer om vi inte har en diversifierad portfölj eller fondportfölj? Låt oss säga att vår aktieportfölj till 100% består av exporterande företag. Helt plötsligt stärks kronan och det blir dyrare för de utländska företagen att handla från sverige. Alla aktier i vår aktieportfölj tappar i värde.
Har man istället både exporterande företag och importerande företag i sin portfölj så kommer inte nedgången att slå lika hårt mot våra innehav. Förmodligen kommer de importerande företagen att tjäna mer pengar när kronan stärks, vilket kanske gör att det totala värdet på dina investeringar till och med stiger.

Diversifiering och riskspridning mot andra tillgångsslag

En diversifierad aktieportfölj innebär inte enbart att du exponerar dig mot olika marknader eller industrier. Du bör också titta på de tillgångsslag du investerar i. Som vi nämnde inledningsvis så finns det händelser och företeelser som är svårare än andra att gardera sig emot, såsom krig eller börsfall. Detta gäller ju främst om vi enbart har aktier i vår aktieportfölj. Låt oss säga att du utöver aktier även investerat i olika råvaror, statsobligationer, räntepapper och fonder. Då har du spridit dina risker ännu mer och ökat din diversifiering och riskspridning.

Hur många olika tillgångar ska jag ha i aktieportföljen?

Här finns det lika många skolor som analytiker. Självklart är det bättre att äga 5 aktier istället för bara 1. Men när är diversifieringen tillräckligt? När gör inte ytterligare en unik tillgång någon skillnad?
En vanligt tumregel när man tittar på aktieinvesteringar är att man ska ha 15 till 20 olika aktier i sin aktieportfölj för optimal diversifiering och riskspridning. Men då pratar vi alltså uteslutande om aktier. Sedan bör man alltså ha en del av sitt totala kapital i räntefonder, obligationer och andra tillgångar för att ytterligare öka sin diversifiering och minska sin risk.
Men har man 20 olika aktier spridda över olika marknader och industrier så har man lagt en bra grund för en sund aktieportfölj med optimal diversifiering!

Synonymer till diversifiera: göra mera varierad, bredda, skapa variation i.

På engelska säger man: diversify

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2023 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen i Sverige och Utomlands

Aktiemarknaden 2023 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen i Sverige och Utomlands

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2023 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2023 (Inlösen)