vad är räntefonder
Räntefonder är fonder som investerar i räntebärande papper, till exempel statsskuldsväxlar och obligationer. Det finns även företagsobligationsfonder, vilka också är en slags räntefonder. Ett sparande har mycket lägre risk jämfört med aktiefonder eller aktier. Samtidigt är den förväntade långsiktiga avkastningen också lägre. Alla räntefonder påverkas av det ekonomiska ränteläget. De fungerar bra som ett komplement till annat sparande och som en stötdämpare i oroliga tider. De är även en lämplig sparform för pengar som du tror att du kommer att behöva i närtid.

Anledningar att köpa räntefonder

 • Alternativ till aktier när det är oroligt på börsen
 • Sprid på riskerna och diversifiera portföljen med räntepapper
 • Bra för placeringar med kort sparhorisont
 • Intressant alternativ till aktier när räntan är hög eller då den är på väg ner
Se räntefonder hos Avanza      Se räntefonder hos Nordnet

Bra räntefonder (Utvecklats bra de senaste åren)

Länken tar dig till Avanzas analyssidor för respektive fond.
Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap16.21%
Fidelity Global Bond A-Dis-USD21.60%
UBS (Lux) BS Global Dyn $ P-acc24.15%
UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) P acc16.90%
AS SICAV I Euro Govt Bd A Acc EUR16.75%
FIM Emerging Yield8.73%
SEB Corporate Bond C SEK – Lux7.10%
Carnegie Obligationsfond A3.37%
Nordea Stratega RäntaA3.65%
Nordea Obligationsfond icke-utd3.31%
Spiltan Räntefond Sverige2.56%
 

Vad är en räntefond?

Räntefonder är en fond som investerar i skuldsedlar, eller räntebärande papper som det också kallas. Du behöver själv inte äga skuldsedlarna direkt utan blir delägare genom att ha andelar i fonden. Du kan förvisso köpa skuldsedlar direkt om du vill, men det är inte att rekommendera. Det finns flera anledningar att köpa räntefonder istället för räntebärande papper direkt:
 • Minimibelopp:Det minsta beloppet för obligationer brukar ligga på 1 miljon kronor, vilket innebär att det blir omöjligt för de flesta att handla direkt. Räntefonder kan du handla med belopp från 100 kronor.
 • Diversifiering:Du kan lätt köpa andelar i olika typer av fonder, till exempel långa räntefonder, korta räntefonder och eller på olika marknader och i olika valutor.
 • Likviditet:När du säljer räntefonder har du oftast pengarna redan nästa dag.
 • Lätt att handla:Du kan köpa och sälja fonder direkt via din nätmäklare.
Räntefonder kan investera i räntebärande papper med olika löptid: Dessutom kan de investera i skuldsedlar med olika utgivare:
 • Stat
 • Kommun
 • Företag
Det finns fonder för olika marknader
 • Mogna marknader – lägre risk: Sverige, Norden, EU, USA
 • Utvecklingsmarknader – högre risk: Turkiet, Asien, Indien o.s.v.
 
Här är en bra och lärorik webbsida som enbart diskuterar och skriver om räntefonder.
 

Korta räntefonder eller långa räntefonder?

I jakten på bra fonder ställer sig de flesta frågan – ska jag köpa en kort eller långa räntefonder? Det som skiljer korta och långa räntefonder åt är löptiden:
 • Korta räntefonder: Löptid på mindre än 1 år. De med riktigt kort löptid (ca 1-3 månader) kallas även för likviditetsfonder eller penningmarknadsfonder. – Förslag på fonder
 • Långa räntefonder: Löptid på mer än 1 år. Kallas även för obligationsfonder.  – Förslag på fonder
Ett annat namn för löptiden är räntefondens duration. Detta är den tid som en stat, kommun eller ett företag har lånat pengarna. När löptiden är över är skulden betald. Längre löptid innebär en högre risk för dig som lånar ut dina pengar. Det i sin tur innebär som regel att du kan få en högre avkastning. Därför har obligationer vanligtvis en bättre avkastning än korta räntebärande värdepapper. En kort räntefond kallas  också för penningmarknadsfond och placerar enbart i räntebärande värdepapper med återstående löptider som är mindre än 1 år.

5 skäl att köpa räntefonder

Undrar du om du borde köpa räntefonder eller inte? Här är vår snabbguide om när det är bra att köpa räntefonder:

1. För pengar med en kort sparhorisont

De passar bra för placeringar som du kan tänkas vilja komma åt inom de närmsta åren. Till skillnad från aktier svänger inte priset på räntefonder särskilt mycket. Risken och volatiliteten är låg. Om din sparhorisont är lång är givetvis aktier ett oslagbart val, men för perioder på upp till 5 år kan det vara klokt att lägga pengarna här i istället.

2. En naturlig del av en balanserad portfölj

Räntefonder har en naturlig plats i en balanserad portfölj. Genom att bestämma sig för att en andel av portföljen ska bestå av räntepapper minskar du risken och volatiliteten i dina placeringar. Många väljer att ha 10-30 procent av sina placeringar i denna typ av fonder. Genom regelbundna rebalanseringar av portföljen ser du till att risknivån hålls konstant över tid. I själva verket betyder det att du tar hem en del av vinsten i aktier när börsen går bra och placerar dem i räntefonder. När börsen går dåligt tar du istället av räntefonderna och köper aktier billigt.

3. Klarar sig fint i oroliga tider

Räntebärande värdepapper påverkas inte så mycket när det skakar på börsen – tvärt om. När det är oroligt på världens börser och priset på aktier faller är det bra att ha en del av sitt sparande i räntefonder.

4. Bra ränta (ibland)

I skrivande stund är det historiskt låga räntor. Sverige och vissa andra länder har minusräntor. Trots det finns det de med lång löptid som har ganska höga räntor. När styrräntan ligger kring noll går det att hitta långa räntefonder (obligationsfonder) med en ränta på runt 4 till 6 procent. Räntan kan mycket väl komma att stiga i framtiden och då kan vi få se fonder med en avkastning som är riktigt bra, speciellt i förhållande till den låga risken.

5. När det är brist på andra alternativ

Räntefonder kan användas som alternativ när det råder brist på andra investeringsmöjligheter. I perioder då aktiemarknaden är extremt övervärderad eller rent av befinner sig i en bubbla är räntefonder ett tryggt alternativ. Ett annat scenario är när världsekonomin håller på att mattas av och investeringar på börsen framstår som allt mer osäkra. Då är det bra med denna typ av fonder.

img 5ea432528aca9 Samuelssons Rapport

Utvecklingen i räntefonder är jämnare än för aktier. Här ser vi utvecklingen för Spiltan Räntefond Sverige från finanskrisen fram tills idag jämfört med Stockholmsbörsens OMXS30. Utvecklingen under perioden var snarlik, men volatiliteten i räntefonden var mycket lägre. Källa: Avanza.

Räntefonder när räntan stiger

Det är en vanlig missuppfattning att man inte ska äga räntefonder när räntan stiger. Ändå finns det ett samband mellan hur räntan rör sig och värdet på räntefonden:
 • Räntan stiger:Värdet på räntefonden sjunker
 • Räntan sjunker:Värdet på räntefonden stiger
Det kan låta ologiskt men det har att göra med att om marknadsräntan stiger ökar efterfrågan på nyutgivna räntepapper (som har en högre ränta). Det gör att efterfrågan på de existerande räntefonderna minskar, alltså sjunker priset tills en ny jämvikt uppnåtts. Hur mycket sjunker räntefonder när räntan stiger? Hur mycket räntefonder sjunker i värde när marknadsräntan stiger beror på durationen. Ju längre duration (löptid) räntefonden har desto större blir värdeförändringen. Tumregeln är att värdeminskningen är lika med durationen gånger förändringen av marknadsräntan. Ett exempel:
 • Marknadsräntan stiger med 1%
 • En kort räntefond med löptid på 6 månader kommer enligt tumregeln att sjunka i värde med 0,5% (0,5 år x 1% = 0,5%).
 • En lång räntefond med en löptid på 5 år kommer enligt tumregeln att sjunka med 5% (5 år x 1% = 5%).
 • I själva verket är tumregeln just bara en riktlinje. Den verkliga förändringen beror på hur tillgången och efterfrågan på räntepapper ser ut för tillfället.
Vi ser att de långa räntefonderna (obligationerna) påverkas mer av ränteförändringar. Det omvända händer när räntan sjunker. Då ökar obligationerna mer i värde än vad de korta räntefonderna gör. Det misstag många gör är att fokusera helt och hållet på värdeförändringen  när räntan stiger eller sjunker. Räntefonder har även en kupongränta, vilket är den avkastning som räntefonden ger dig. Det innebär att även om värdet på fonden minskar en aning när räntan stiger kommer du så småningom att dra nytta av en högre kupongränta i takt med att fondens innehav förnyas. Här ser vi en skillnad mellan korta och långa fonder:
 • Korta räntefonder kommer att repa sig snabbare än långa.
 • En korträntefond på 6 månader kommer, allt annat lika, att ligga på plus redan inom ett år om räntan höjs. Det finns med andra ordknappast någon anledning att oroa sig för stigande marknadsräntor om du äger korta räntefonder.
 • En långräntefond kan behöva något eller några år på sig för att återigen ligga på plus.
Tyvärr missar många ändå huvudpoängen med räntefonder. Det primära syftet är inte att maximera vinsten, utan att bevara kapitalet. Det gör inget ifall de tillfälligt går ner någon procent eftersom de ändå uppfyller sin funktion att balansera upp portföljen. Det är aktierna som ska dra det tunga lasset och generera avkastning på sikt, inte räntefonderna.

Vad händer med räntefonder när räntan går ner?

Om marknadsräntan går ner så innebär det att värdet på räntefonden går upp. Här kan du läsa mer om vad som händer med räntefonder om räntan går ner.

Vad händer med räntefonder när räntan går upp?

Om marknadsräntan går upp så innebär det att värdet på räntefonden går ner. Här kan du läsa mer om vad som händer om räntan går ner.

räntebärande värdepapper

Skillnad mellan korträntefonder och lång räntefonder. Här ser vi Handelsbankens korta räntefond (blå linje) jämfört med deras långa räntefond (grön linje) de senaste 5 åren. Den långa räntefonden har haft positiv utveckling trots låga marknadsräntor. Dock har dess utveckling varit skakigare än för den korta räntefonden. Källa: Avanza.

Realräntefonder

En av de största riskerna är att inflationen äter upp en del av eller hela avkastningen. Med Realräntefonder kommer du runt detta problem genom att räntan definieras utöver inflationen. Räntan kan till exempel vara 1% plus inflationen. Om inflationen är 2% blir räntan i realräntefonden med andra ord 3%. Den främsta nackdelen med realräntefonder är att de brukar ha mycket långa löptider. Det innebär att en räntehöjning slår hårt mot värdet på realräntefonden. En annan nackdel är att urvalet av realräntefonder är mycket begränsat jämfört med andra fonder.

Företagsobligationsfonder och high yield

Det finns även företag som ger ut skuldsedlar, så kallade företagsobligationer. Dessa har en mycket högre risk jämfört med ”vanliga” räntebärande papper som ges ut av stat eller kommun. I gengäld är räntan högre. Löptiden brukar vara mellan 1 och 5 år. Skillnaden är stor mellan olika företagsobligationer. Obligationer i stora, stabila företag med god ekonomi har mindre risk än obligationer från småbolag med lågt kreditbetyg. Riskmässigt kan man säga att företagsobligationer ligger någonstans mellan institutionella räntepapper och aktier. Vissa företagsobligationer med hög risk och hög ränta kallas för ”high yield” eller högavkastande obligationer. De har blivit allt mer populära i takt med att marknadsräntorna sjunkit och bristen på investeringsalternativ tilltagit. Problemet är att det är lätt att invaggas i en falsk trygghet med high yield-obligationer. Dessa räntefonder är nämligen inte alls några trygga placeringar. Om företaget drabbas av problem kan betalningarna ställas in och i värsta fall blir du av med hela din placering.

Junk bonds

Junk bonds är företagsobligationer som även kallas för ”skräpobligationer”. De har en extra hög risk jämfört med andra företagsobligationer. Junk bonds ges ut av företag med mycket låg kreditvärdighet. Dessa företag behöver ta in pengar för att finansiera sin verksamhet och ger därför ut obligationer. Ofta kämpar de med sina finanser. Risken är med andra ord stor att de går i konkurs och då är det troligt att du som investerare förlorar dina pengar. Skräpobligationer lockar med sina mycket höga räntor, men risken är stor. Räntefonder med junk bonds är inte ett bra sätt för att minska risken i aktieportföljen.

img 5ea43276ac98e Samuelssons Rapport

Företagsobligationsfonder har högre risk än andra räntefonder. Samtidigt är risken oftast lägre än i aktier. Här ser vi Spiltan Högräntefond (en populär företagsobligationsfond – grön linje) jämfört med Stockholmsbörsens OMXS30 (gul linje). Periodvis gick börsen starkare men den sammanlagda utvecklingen var snarlik för perioden. Dock var volatiliteten i företagsobligationsfonden mycket lägre än för börsen. Källa: Avanza.

Höga räntor i utvecklingsländer

När man talar om att räntefonder har låg risk handlar det om räntefonder med skuldsedlar hos stat och kommun i välutvecklade, stabila länder. Risken i dessa räntebärande papper är låg. Behovet av att låna pengar återfinns i de flesta länder runt om i världen. Särskilt stort behov kan det vara i länder med sämre ekonomi. På grund av den låga kreditvärdigheten måste de erbjuda investerare en högre ränta för att kunna locka till sig pengarna. Visst går det att tjäna pengar på att köpa räntefonder i utvecklingsländer, men det blir mycket spekulation. Risken är mycket större än för ”vanliga” svenska korta och långa räntefonder. Om du är en erfaren investerare kan du med rätt analys dra nytta av höga räntor i utvecklingsländer, men för gemene man är det inte att rekommendera.

Faktorer som påverkar räntefonderna

Det finns ett antal faktorer som påverkar räntefondernas värde:
 • Marknadsräntorna:De stiger i värde när marknadsräntorna sjunker och minskar i värde när räntorna stiger.
 • Valutakursen:Värdet på dessa som är i utländsk valuta, t.ex. euro eller amerikansk dollar kan påverkas mycket mer av valutaförändringar än vad räntan och den egentliga värdeförändringen gör.
 • Inflationen:En hög inflation äter upp värdet av pengarna i räntefonden. Dessutom minskar efterfrågan för räntebärande papper om inflationen är hög. I Sverige är inflationen i dagsläget inget större bekymmer, men tänk på att den ligger runt 2 procent. Många räntefonder har en avkastning som är lägre än så!
 • Kreditrisken:Det finns alltid en risk att den som du (eller fonden) lånat ut pengar till inte betalar i tid eller inte betalar alls. Risken för att det händer med svenska räntepapper är förstås liten, men risken kan vara påtaglig för vissa länder – även i Europa. För företagsobligationer, speciellt high yield och junk bonds, är det särskilt stor risk, även i Sverige.

Räntefonder när börsen går ner

Räntefonder korrelerar mycket lite med börsen. Därför fungerar de utmärkt för att begränsa förlusten i portföljen när börsen går ner. Orsaken till den låga korrelationen är att skulderna är värda lika mycket oberoende av vad som händer på börsen. Det är en sanning med modifikation eftersom efterfrågan på räntebärande papper också påverkar priset. Om börsen går ner kommer investerare att söka nya investeringsmöjligheter. Många placerar sina pengar i räntebärande papper vilket får priserna på räntefonder att stiga. Kort och gott: det är bra att äga räntefonder när börsen går ner. Dessutom tenderar inflationen att minska när ekonomin går sämre, vilket innebär att många ser räntefonder ses som ett allt intressantare alternativ. Dessutom brukar centralbanker förr eller senare sänka räntan när ekonomin går sämre i syfte att väcka liv i ekonomin igen. Sänkta styrräntor leder till minskade marknadsräntor, vilket gör att räntefonder stiger i värde.

Populära och bästa räntefonder 2020

Hur väljer man bäst räntefonder? Eftersom avkastningen i räntefonder är så pass låg jämfört med aktier och aktiefonder (speciellt i rådande lågränteläge) är det extra viktigt att hitta fonder med så låg avgift som möjligt.

Bästa korta räntefonder

AvgiftAntal ägare (Avanza)
Spiltan Räntefond Sverige0,10%55 405
Simplicity Likviditet A0,15%465
Swedbank Robur Räntefond Kort0,10%14 585

Bästa långa räntefonder

AvgiftAntal ägare (Avanza)
AMF Räntefond Lång0,10%69 433
Öhman Obligationsfond A0,12%2 677
SPP Obligationsfond0,20%40 654
 

Bästa realräntefonder

AvgiftAntal ägare (Avanza)
Handelsbanken Realräntefond0,40%5 799
Öhman Realräntefond A0,51%3 317
Skandia Realräntefond0,50%348

Bästa företagsobligationsfonder

AvgiftAntal ägare (Avanza)
AMF Företagsobligationsfond0,10%385
Spiltan Högräntefond0,75%31 862
Lannebo High Yield0,90%1 145

Lathund för att köpa räntefonder

Innan du köper räntefonder bör du fundera på ett antal saker:
 • Amortera först:Ofta får du bättre avkastning på dina pengar genom att amortera på lånen innan du köper räntefonder.
 • Välj korta svenska om:
  • Du vill minska risken i aktie- eller fondportföljen
  • Tror att kronan kommer att stärkas eller vara oförändrad
  • Tror att räntorna kan komma att höjas den närmsta tiden
 • Välj korta räntefonder i EUR eller USD om:
  • Samma som ovanstående men om du tror att kronan kommer att försvagas
 • Välj långa räntefonderom du tror på fallande räntor och är villig att ta en lite högre risk.
 • Välj realräntefonder om:
  • Du vill slippa oroa dig för inflationen.
  • Du tror på fallande räntor (eftersom löptiden ofta är lång)
 • Välj företagsobligationsfonderom syftet med räntefonden är att få avkastning, men till en något lägre risk än med rena aktier.
 • Välj blandfond om du vill äga både räntepapper (genom räntefonder ) och aktier (via en aktiefond) utan att själv behöva balansera om innehaven.

Räntefonder 2020

Det finns flera hundra räntefonder att välja bland. Det stora utbudet gör att det kan kännas svårt att välja. Därför har vi gjort en genomgång av några av marknadens främsta räntefonder 2020.

Spiltan Räntefond Sverige

Spiltan Räntefond Sverige är en av landets mest populära räntefonder och en av de bästa räntefonderna, i varje fall bland dem som är korta. På Avanza är det den näst mest ägda räntefonden (efter AMF Räntefond Lång – se nedan) med drygt 50 000 ägare. Spiltan Räntefond Sverige har också blivit utsedd till bästa räntefond av flera tidningar och analytiker genom åren. Bland annat har ratingbolaget MoneyMate kallat Spiltans räntefond för den bästa fond med defensiv förvaltningsinriktning hela tre år i rad. Spiltan Räntefond Sverige är för dig som:
 • Spara till lägre risk än i många obligationer
 • Vill få högre avkastning än på banken
 • Är beredd att ta lite högre risk än vid ett vanligt banksparande
 • Har en sparhorisont på minst ett år

Aktivt förvaltade räntefonder med företagsobligationer

Detta är aktivt förvaltad räntefonder som främst investerar i företagsobligationer och företagscertifikat. Dessa räntebärande papper köper Spiltan i svenska bolag som har god kreditvärdighet. Fondförvaltaren gör ett köp först efter att noga ha analyserat risken i bolaget. Därför är risken relativt låg, trots att det rör sig om en företagsobligationsfond. Fondförvaltaren får även köpa räntepapper av stat, kommun, landsting och kreditinstitut. På så vis kan fonden sänka risken till exempel inför perioder av ekonomisk osäkerhet.

Högre risk än i statsobligationer

Den genomsnittliga räntebindningstiden är som mest 1 år. Det gör Spiltan Räntefond Sverige till en kort räntefond. Den genomsnittliga förfallolöptiden får som mest vara 2 år. Eftersom bindningstiden är så pass kort blir dessa räntefonder inte särskilt känslig för räntehöjningar och räntesänkningar. Detta gör att risken är låg: 1 på en skala med 7 risknivåer. Samtidigt bör du känna till att det är högre risk i Spiltan Räntefond Sverige jämfört med att spara i räntefonder med enbart statsobligationer och obligationer från kommun och landsting. Det blev uppenbart i samband med börsoron som började i februari 2020 till följd av coronapandemin. Då föll Spiltan Räntefond Sverige med runt 3 % på cirka en månad. Vi kan jämföra det med en fond som endast har räntebärande papper som utfärdats av stat och kommun, t.ex. SEB Likviditetsfond. Under samma period har den inte påverkats alls. img 5ea4329335bbd Samuelssons Rapport Spiltan Räntefond Sverige (grön linje) föll ganska mycket för att vara en räntefond i samband med börsoron i början av 2020. En kort räntefond med enbart räntepapper från stat och kommun (blå linje) behöll sitt värde intakt.

Chans till högre avkastning än på banken

Risken med Spiltan Räntefond Sverige kan verka hög, men den måste sättas i ett större perspektiv. Det finns nästan alltid ett samband mellan risk och avkastning. Zoomar vi ut ser vi att Spiltan Räntefond Sverige har klarat sig betydligt bättre än SEB Likviditetsfond (som vi jämförde den med i exemplet) sedan start. Spiltanfonden är upp drygt 30 % sedan slutet av 2007, vilket är starkt för att vara en korträntefond. Dippen i samband med coronakrisen är förhållandevis liten i ett större perspektiv.

img 5ea432a3d97f2 Samuelssons Rapport

Spiltan Räntefond Sverige (grön linje) jämfört med SEB Likviditetsfond (blå linje) 2007 – 2020. Den något högre risken i räntefonden från Spiltan har gett en betydligt bättre avkastning i det långa loppet. Man kan sammanfatta förhållandet mellan risk och avkastning på följande sätt. Spiltan Räntefond Sverige är bra för dig som tycker att du får för låg ränta på banken eller i vanliga korta räntefonder och kan tänka dig att ta lite högre risk för att få chans till bättre avkastning.

Mycket låg förvaltningsavgift

Trots att räntefonden är aktivt förvaltad ligger den årliga förvaltningsavgiften på låga 0,1 %. Det gör Spiltan Räntefond Sverige till en av de tio billigaste räntefonderna. Faktum är att avgiften inte blir lägre än så här i någon av räntefonderna – om vi bortser från PPM. Fondförvaltaren Lars Lönnqvist har förvaltarerfarenhet ända sedan 1985. Det gör honom till en av de mest erfarna fondförvaltarna i Sverige. Han har förvaltat Spiltan Räntefond Sverige sedan start i september 2007. Denna gedigna historik bådar för stabilitet och kontinuitet i förvaltningen.

Spiltan Högräntefond

Bland Spiltan räntefonder finns även Spiltan Högräntefond med samma stjärnförvaltare som i Spiltan Räntefond Sverige – Lars Lönnqvist. Det är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med varierande löptid. Den genomsnittliga räntebindningstiden får variera mellan noll och tio år. Det är upp till fondförvaltaren att bestämma beroende på hur framtida ränterörelser förväntas bli. Den genomsnittliga durationen får inte vara längre än tio år, vilket ändå är ganska lång tid. Spiltan Högräntefond kan med andra ord ses som både korta och långa räntefonder beroende på vilka val förvaltaren gör. Spiltan Högräntefond är för dig som:
 • Är beredd att ta en lite högre risk än i en kort räntefond
 • Vill ha möjlighet till högre avkastning än i en kort räntefond
 • Har en sparhorisont på minst tre år
 • Vill ha räntefonder som förvaltas aktivt av en erfaren fondförvaltare

Högre risk men aldrig garanterad avkastning

Att äga en (mestadels) långräntefond som Spiltan Högräntefond innebär att du har chans att få bättre avkastning än i en korträntefond. Det innebär samtidigt att fondens värde påverkas mycket av hur räntorna rör sig. Stiger räntorna sjunker värdet på fonden och vice versa. Dessutom finns det en ganska stor korrelation mellan Spiltan Högräntefond och aktiemarknaden. Dels äger fonden främst räntebärande papper i bolag. Därmed är risken betydligt högre än i långa räntefonder med huvudsaklig exponering mot lån till stat och kommun. Dels kan Spiltan Högräntefond även äga aktier och andra värdepapper med stort ränteinslag, t.ex. preferensaktier.

Spiltan ställer höga krav på innehaven

När Spiltan Fonder väljer ut vilka räntebärande papper som ska ingå i Spiltan Högräntefond är kraven ganska hårda. Man köper räntepapper i bolag som:
 • Har en hållbar och förutsägbar affärsmodell.
 • Har en stabil balansräkning.
 • Har stabila kassaflöden.
 • Helst har en tydlig huvudägare.
 • Kommer från olika branscher.
 • Främst finns i Sverige, men det kan även bli fråga om bolag från övriga Norden.
Målet med Spiltan Högräntefond är att slå alla penningsmarknadsfonder där löptiden är maximalt ett år.

Tuff men fin start

Fonden är relativt ny. Den lanserades i april 2014. Det gör att det är svårt att bedöma hur framgångsrik den är på sikt. Dessutom har den fått en tuff start med tanke på det lågränteklimat som råder i världen. Det slår hårt mot denna typ av räntefonder. Om vi jämför Spiltan Högräntefond med Spiltan Räntefond Sverige ser vi att den både haft lägre avkastning och högre volatilitet (större risk) sedan start. Se graf nedan. Samtidigt är det tydligt att potentialen är större i denna typ av räntefond som kan ha mer långa räntepapper i sin portfölj. Mellan 2016 och 2019 steg exempelvis Spiltan Högräntefond med nästan 20 %. Det är riktigt mycket för att vara räntefonder.

img 5ea432bc9c597 Samuelssons Rapport

Spiltan Högräntefond (grön linje) har uppvisat mycket större kursrörelser än Spiltan Räntefond Sverige. Orsaken är att högräntefonden är en till stor del lång räntefond medan Spiltan Räntefond Sverige är en renodlat kort räntefond. I grafen ovan ser vi även att det finns en betydande risk med att äga räntefonder som främst investerar i företagsaktier. Trots att många av de bolag som Spiltan Högräntefond köper räntepapper av har ganska hög kreditvärdighet är korrelationen med aktiemarknaden stor. När börserna föll i början av 2020 blev fallet i Spiltan Högräntefond ganska kraftigt. Den föll över 10 % på en månad.

Ingen valutarisk

När Spiltan Högräntefond investerar i räntebärande papper i Sverige och i övriga Norden tar den ingen valutarisk. Det innebär att fonden är okänslig för valutafluktuationer. Det kan låta som en detalj, men faktum är att en valutarörelse åt fel håll kan äta upp hela avkastningen annars. Så länge som du inte har tänkt spekulera i valutor är det bäst att köpa en räntefond i stil med Spiltan Högräntefond som inte påverkas av hur svenska kronan rör sig i förhållande till exempelvis Euron.

Bästa företagsobligationsfond

Spiltan Högräntefond kanske inte har hunnit få lika många utmärkelser som Spiltan Räntefond Sverige, men är på god väg. Räntefonden utsågs till Bästa Företagsobligationsfond i Morningstar Awards 2020. Juryn ansåg att fonden var en ”solklar vinnare”. Motiveringen var att dessa räntefonder haft en avkastning i linje med topp 25 % av fonderna fem år i följd men med en risk som bara var något högre än snittet.

Hög förvaltningsavgift

Spiltan Högräntefond har en årlig förvaltningsavgift på 0,75 %. Det är förvisso någonstans i mitten bland alla räntefonder men betydligt dyrare än t.ex. Spiltan Räntefond Sverige. Den högre förväntade avkastningen ska motivera den högre förvaltningsavgiften. Tyvärr är det ändå i överkant. Om vi tittar på utvecklingen sedan 2015 har förvaltningsavgiften i Spiltan Högräntefond ätit upp en betydande del av avkastningen. Avgiften i Spiltan Högräntefond som procent av avkastningen:
 • 2015: 24,0 %
 • 2016: 10,9 %
 • 2017: 15,0 %
 • 2018: 39,1 %
 • 2019: 15,9 %

AMF Räntefond Lång

AMF Räntefond Lång är den räntefond som har allra störst antal ägare på Avanza. Hos denna aktiemäklare har nästan 63 000 svenskar valt att spara i denna fond. Det är också en av de vanligaste räntefonderna i PPM. Det är nog många som skulle kalla detta för ”bästa räntefonden” utan att blinka. Varför är denna räntefond så populär? Hemligheten ligger i en låg förvaltningsavgift och hög historisk avkastning till en begränsad risk. AMF Räntefond Lång är bra för dig som:
 • Vill diversifiera din aktieportfölj med räntepapper
 • Vill köpa en räntefond med låg avgift
 • Vill ha en långräntefond med räntepapper från stat, kommun och mycket kreditvärdiga företag
 • Vill ha chans till hög riskjusterad avkastning

Räntefond med god historik

Det går knappast att säga att AMF marknadsfört sin Räntefond Lång särskilt hårt. En sökning på Google ger allehanda resultat men mycket lite info från AMF själva. Detta försäkringsbolag ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Kanske är strategin med en försiktig framtoning medveten. Hur som helst talar denna räntefond ganska bra för sig själv. Sedan år 2000 har AMF Räntefond Lång stigit med nästan 150 %. De senaste fem åren ligger fonden bland topp 10 räntefonder med högst avkastning. Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvoten är 0,65 vilket är bra. Det är sällan räntefonden dippat särskilt mycket. Den långsiktiga trenden är upp. AMF Räntefond Lång är helt enkelt en robust räntefond med lång löptid. Inte nog med det. Om vi jämför AMF Räntefond Lång med Stockholmsbörsens index OMXS30 ser vi att den faktiskt slagit börsen de senaste 20 åren. Historisk avkastning är förstås ingen garanti för framtida avkastning men det är en imponerande historik med tanke på att risken varit betydligt lägre än på börsen. Annars är det stående rådet att lägga pengar med lång sparhorisont på börsen och inte i räntefonder. AMF Räntefond Lång visar åtminstone att den hade kunnat vara ett utmärkt komplement till ett sparande i aktier i en långsiktig och välbalanserad sparportfölj.

img 5ea432c8eba12 Samuelssons Rapport

AMF Räntefond Lång december 1998 – april 2020. Räntefonden (grön linje) har slagit börsen (gul linje) till en lägre risk.

Stabila räntepapper

AMF Räntefond Lång köper räntebärande papper i huvudsak av fyra slag:
 • Stat
 • Bostadsinstitut
 • Företag med mycket god kreditvärdighet
 • Konto i kreditinstitut
Det är generellt sett mycket säkra och stabila räntepapper. Samtidigt är räntebindningstiden ganska lång – från 2 till 10 år. Det gör att denna räntefond är känslig för ränterörelser. Den har därför inte samma låga risk som en korträntefond. Å andra sidan är chansen till god avkastning betydligt bättre. Risken är 2 på en skala av 7. Hittills har fondförvaltaren lyckats justera risken ganska bra i förhållande till hur ränteläget utvecklats. Sedan 2010 har den årliga avkastningen legat på mellan 0,6 och 12,8 %. Den genomsnittliga avkastningen per år var 3,6 %. Det måste anses vara helt OK med tanke på det låga ränteläget och den begränsade risk som det ändå innebär med ett sparande i räntefonder.

img 5ea432d246e91 Samuelssons Rapport

Avkastning per år 2010 – 2019 i AMF Räntefond Lång. Denna räntefond har slagit jämförelseindex 8 år av 10. Källa: AMF

Låg avgift

AMF Räntefond Lång har en av marknadens lägsta förvaltningsavgifter. Den kostar endast 0,10 % per år. Det är viktigt med en låg avgift för alla fonder men särskilt viktigt är det för räntefonder. Annars äter avgiften upp en stor del av avkastningen. Här är AMF Räntefond Lång exemplarisk. Att det dessutom är en lång räntefond med möjlighet till högre avkastning på sikt jämfört med en kort räntefond gör att den låga avgiften känns ännu mer generös.

AMF Räntefond Kort

AMF Räntefond Kort är en av de mest köpta korta räntefonderna i Sverige. På Avanza har den över 10 000 ägare, vilket faktiskt gör den till en av de tio mest ägda räntefonderna (alla kategorier). En mycket låg förvaltningsavgift och ett välkänt namn är bidragande faktorer. Den fyller sitt syfte: att skapa likviditet i portföljen till en låg risk men med möjlighet till viss avkastning – och det till en mycket låg kostnad. AMF Räntefond Kort är för dig som:
 • Vill ha likviditet i portföljen (kunna sälja dina innehav när som helst)
 • Vill ha en aktivt förvaltad korträntefond till en mycket låg kostnad
 • Har en sparhorisont på maximalt ett år
 • Vill köpa en räntefond av en trovärdig förvaltare

Räntefond med låg risk

AMF Räntefond Kort har minimalt med risk. Standardavvikelsen ligger på under 0,20 %. Det innebär att den nästan inte pendlar något alls över tid. Givetvis innebär det också att potentialen till avkastning är mycket begränsad. Räntefonden får köpa överlåtbara räntebärande papper av:
 • Stat
 • Bostadsinstitut
 • Företag med hög kreditvärdighet
 • Konto på kreditinstitut
Fördelningen mellan de olika typerna av räntebärande papper får variera över tid. I skrivande stund är det ca 65 % bostadskrediter, 30 % räntepapper från staten och endast 5 % i företag och kreditinstitut. Det signalerar tydligt att fondförvaltaren prioriterar mycket låg risk framför avkastning.

En av de billigaste räntefonderna

AMF Räntefond Kort är en av de billigaste räntefonderna som finns att köpa i Sverige. Förvaltningsavgiften ligger på 0,1 % per år. Det finns inga räntefonder i Sverige som är billigare än så. Samtidigt får du komma ihåg att den förväntade avkastningen inte är särskilt hög den heller.

Begränsad avkastning

Låg risk och låga avgifter är bra, men tänk på att chansen till god avkastning är mycket begränsad i AMF Räntefond Kort. Ta en titt på följande diagram. Du ser att avkastning per år ofta varit kring noll eller ibland till och med svagt negativt. Det är helt naturligt att det är så i en kort räntefond när reporäntan är kring noll.

img 5ea432dec57d6 Samuelssons Rapport

AMF Räntefond Kort – avkastning per år 2010 – 2019. Källa: AMF. Under åren 2011 – 2014 gick det mycket bra för räntefonden, trots att både risken och räntan var låg. Då sjönk nämligen reporäntan vilket gjorde att värdet på AMF Räntefond Kort steg, trots att räntan i sig var nästan obefintlig. Om du köper denna typ av räntefonder är det troligtvis för att kunna ha likvida medel i portföljen som du kan investera i något annat när tillfälle ges. Skulle marknadsräntorna stiga kommer AMF Räntefond Kort att påverkas negativt, men troligtvis mycket mindre än vad en långräntefond gör i ett sådant läge. Som småsparare kan det ändå vara smartare att ha pengarna i kontanter på kontot i ett sådant läge istället. Då är det endast inflationen som är din risk och du betalar ingen förvaltningsavgift. Förhållandet mellan risk och avkastning blir tydligt om vi jämför AMF Räntefond Kort med systerfonden AMF Räntefond Lång. Vi har jämfört de två fonderna i grafen nedan. Den korta fonden uppvisar en mycket lägre risk men har också haft en begränsad avkastning under perioden 2005 – 2020. Skulle räntorna stiga är det dock troligt att AMF Räntefond Kort går bättre än den långa räntefonden från samma förvaltare, i varje fall under en viss tid.

img 5ea432e7bcbf5 Samuelssons Rapport

AMF Räntefond Kort (grön linje) jämfört med AMF Räntefond Lång (blå linje). Risken (volatiliteten) var mycket mindre i AMF Räntefond Kort, men även avkastningen.

AMF Räntefond Mix

AMF Räntefond Mix är en av Sveriges populäraste obligationsfonder. Den investerar i långa räntepapper i flera valutor, men valutasäkrar innehaven med hjälp av valutaderivat. Räntefonden startade 2012 och är därmed relativt ny. Sedan start har den dock lyckats uppvisa mycket goda resultat och en hög riskjusterad avkastning. AMF Räntefond Mix är för dig som:
 • Vill ha god riskspridning med en global räntefond
 • Vill ha valutasäkrade räntepapper
 • Vill ha chans till god riskjusterad avkastning
 • Har en sparhorisont på minst ett år

God riskspridning

Ordet ”Mix” i namnet signalerar om att det är en räntefond med god riskspridning. Det är inte tal om någon blandfond. Detta är en ren räntefond. Till skillnad från de två andra populära fonderna från AMF har AMF Räntefond Mix inte bara svenska räntebärande papper. Den köper värdepapper på de globala räntemarknaderna AMF Räntefond Mix köper räntepapper i:
 • Amerikanska dollar
 • Brittiska pund
 • Svenska kronor
 • Euro
Detta ger en god riskspridning. Skulle till exempel Sverige och svenska staten få ekonomiska problem kommer AMF Räntefond Mix inte att påverkas lika mycket som en ren svensk räntefond skulle ha gjort. För att ta bort valutarisken från ekvationen har AMF beslutat att valutasäkra alla sina innehav genom derivat. Det innebär att om till exempel euron eller den amerikanska dollarn försvagas mot den svenska kronan kommer valutarörelsen i sig inte att påverka dina innehav.

Lång räntefond

Den genomsnittliga räntebindningstiden är mellan 2 och 12 år. Det innebär att det är en långräntefond (obligationsfond) det handlar om. Detta innebär möjlighet till högre avkastning på sikt, men det innebär också att räntefonden blir känsligare för ränterörelser. Stiger räntan kommer värdet att påverkas negativt. Samtidigt får vi komma ihåg att det är en aktivt förvaltad räntefond. Fondförvaltaren kommer troligtvis att prioritera räntepapper med kortare bindningstid (snarare 2 år än 12 år) i ett sådant läge.

Bra avkastning hittills

Det är vanskligt att titta på historisk avkastning, men vi kan i varje fall konstatera att AMF Räntefond Mix uppnått en god avkastning i förhållande till den risk fonden tagit. AMF Räntefond Mix har allra högst Sharpekvot bland AMF:s fonder. En Sharpe kvot på 0,72 är bra. Det placerar denna räntefond någonstans bland de 10 – 15 % av räntefonderna som finns att köpa i Sverige med allra högst riskjusterad avkastning. Med det sagt – AMF Räntefond Mix är ingen raket. Hög riskjusterad avkastning innebär inte automatiskt hög avkastning i absoluta tal. En titt i kursdiagrammet (se nedan) visar att AMF Räntefond Mix (grön linje) stigit med cirka 20 % sedan starten i början av 2012. Den har gått ungefär lika bra som AMF Räntefond Lång (gul linje) men till en lägre risk. Samtidigt har den slagit den korta räntefonden AMF Räntefond Kort (blå linje) rejält.

img 5ea432f55bb5b Samuelssons Rapport

AMF Räntefond Mix (grön linje) har haft en god riskjusterad avkastning sedan start. Här jämför vi denna räntefond med AMF Räntefond Lång (gul linje) och Kort (blå linje). Källa: Avanza. Det är lätt att luras av vackra kursgrafer. Om vi tittar på hur stor avkastningen varit per år får vi en nyktrare bild:

img 5ea43304dfae2 Samuelssons Rapport

AMF Räntefond Mix – avkastning per år. Källa: AMF. I grafen ser vi att avkastningen i AMF Räntefond Mix för det mesta legat någonstans mellan 0 och 2 % per år. Inte dåligt, men inte heller särskilt mycket om vi väger in inflationen. 2014 var ett undantag. Då steg kursen med över 11 % på ett år. AMF Räntefond Mix har dock slagit jämförelseindex 7 år av 8.

SEB räntefonder

SEB har ett stort antal ganska populära räntefonder som även går att köpa på Avanza och Nordnet. Här är ett urval:

SEB Korträntefond

Det finns flera SEB korta räntefonder att välja bland. Vid en första anblick kan det verka lite förvirrande men det finns en logik:
 • SEB Korträntefond C USD – Lux: Obligationer, skuldförbindelser, amerikanska statsskuldsväxlar och penningsmarknadsinstrument. Alla räntepapper är i amerikanska dollar (USD). Genomsnittlig löptid på max ett år. Förvaltningsavgift 0,40 %. En mycket populär räntefond.
 • SEB Korträntefond C EUR – Lux: Obligationer, skuldförbindelser och penningmarknadsinstr Alla räntepapper är utfärdade i euro. Genomsnittlig löptid på max ett år. Förvaltningsavgift 0,30 %.
 • SEB Korträntefond D EUR – Lux utd: Kort räntefond som är som SEB Korträntefond C EUR men där eventuell ränta delas ut istället för att återinvesteras i räntefonden. Förvaltningsavgift 0,30 %.
 • SEB Korträntefond SEK – Lux: Korträntefond som är främst inriktad på den svenska räntemarknaden. Maximal räntebindningstid på ett år. Förvaltningsavgift 0,20 %.
 • SEB Korträntefond SEK – Lux utd: Som SEB Korträntefond SEK – Lux men räntan delas ut istället för att återinvesteras. Förvaltningsavgift 0,20 %.
Principen för alla SEB korträntefonder är densamma: att investera i räntepapper från stat, bolåneinstitut och företag med gott kreditbetyg och kort löptid. Det som man bör nämna här är att de korta räntefonder som SEB har i utländsk valuta inte är valutasäkrade. Det innebär både en möjlighet och en risk. Tror du på att den svenska kronan kommer att försvagas mot utländsk valuta kan du köpa en kort räntefond i exempelvis USD eller EUR. Då har du möjlighet att få en högre avkastning. Vill du inte ta den risken är det bättre att antingen välja någon av SEB:s svenska korta räntefonder eller välja en valutasäkrad räntefond från en annan förvaltare.

img 5ea43312ca4d7 Samuelssons Rapport

Jämförelse av SEB Korträntefonder. Det är stor skillnad mellan SEB:s räntefonder med kort ränta. Orsaken är att de är noterade i olika valutor och inte är valutasäkrade. Bra eller dåligt? Det beror på om du vill ha exponering mot utländsk valuta eller inte. Det är också på sin plats att anmärka på förvaltningsavgiften. Avgiften för SEB korta svenska räntefonder är OK med 0,20 %. Däremot blir det dyrare (0,30 – 0,40 %) om du vill köpa någon av deras korta räntefonder som är exponerade mot utländsk valuta.

SEB Likviditetsfond SEK

SEB Likviditetsfond SEK är en omtyckt räntefond med kort löptid och begränsad risk. Den investerar i räntepapper från stat, kommun eller kreditinstitut som har rätt att emittera bostadsobligationer. Den genomsnittliga återstående durationen får vara maximalt 12 månader. Däremot finns det inga gränser för hur lång löptiden får vara för varje enskilt räntepapper. Det ger fondförvaltaren viss frihet att bedöma vilken placering som är mest lönsam för tillfället. SEB Likviditetsfond SEK är bra för dig som vill placera dina pengar med en sparhorisont på upp till ett år.

SEB Dynamisk Räntefond SEK – Lux

SEB Dynamisk Räntefond köper räntepapper i både företag och av stat och kommun. Risken i räntefonden anpassas hela tiden för att svara mot förändringar i marknaden. Därav namnet ”Dynamisk Räntefond”. Målet för fondförvaltaren är att uppnå en avkastning som är minst 2 procentenheter bättre än den riskfria räntan under en konjunkturcykel. Förvaltaren gör en kreditriskbedömning för alla inköp. Köp av räntepapper i utländska valutor är tillåtna men bara upp till 20 %. Det kan vara värt att notera att denna räntebärande värdepapper får innehålla upp till 50 % räntepapper från företag med relativt svagt kreditbetyg. Mer exakt: från BB+ till CCC- på kreditbetygsskalan från S&P. Löptiden kan variera mellan 0 och 5 år, vilket ger stort manöverutrymme för fondförvaltaren. Avgiften ligger på 0,75 % vilket är dyrt för att vara en räntefond. SEB Dynamisk Räntefond SEK kan vara lämplig för dig som är beredd att ta en risk för att ha möjlighet till högre avkastning än i en vanlig kort räntefond. Du bör ha en sparhorisont på minst ett år.

SPP Obligationsfond

SPP Obligationsfond har nästan 35 000 ägare på Avanza. Det gör den till den fjärde mest köpta obligationsfonden i Sverige. Den blygsamma förvaltningsavgiften på 0,20 % är troligtvis en av anledningarna men här finns något mer än bara låg avgift. Det är en lång räntefond som lyckats visa upp en utmärkt historik som sträcker sig över många år. SPP Obligationsfond lanserades i början av 1999. Sedan dess har den klättrat med nästan 130 %. SPP Obligationsfond hamnar därmed i en liknande kategori som AMF Räntefond Lång. Jämför vi de två ser vi att det faktiskt inte är mycket som skiljer dem åt:

img 5ea4331daae10 Samuelssons Rapport

SPP Obligationsfond kursutveckling 1999 – 2020. Här jämför vi SPP Obligationsfond (grön linje) med AMF Räntefond Lång (gul linje). Utvecklingen var mycket snarlik. Källa: Avanza. SPP Obligationsfond är en hållbar långräntefond som investerar i räntebärande papper och penningsmarknadsinstrument i svenska kronor. Durationen ligger i snitt någonstans mellan två och sju år. Att fonden är hållbar innebär att den inte investerar i bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, folkrätt, arbetsrätt, tillverkar vapen, orsakar allvarlig miljöskada och så vidare. Dessutom finns SPP Grön Obligationsfond A som har ännu större fokus på hållbarhet. Skillnaden är att bolagen i den gröna obligationsfonden ska ha en ”klart positiv effekt på miljö och samhälle”. Förvaltningsavgiften är 0,30 %.

img 5ea433262f058 Samuelssons Rapport

SPP Grön Obligationsfond 2015 – 2020. Detta är en hållbar obligationsfond. Tyvärr har den inte presterat lika bra som SPP ”vanliga” obligationsfond de senaste åren.

AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är Sjunde AP-Fondens egen räntebärande värdepapper. Den ingår i AP7 Såfa men kan även köpas separat genom PPM valet. Däremot går den inte att köpa på exempelvis Avanza eller Nordnet. AP7 Räntefond består till större delen, närmare 80 %, av bostadskrediter. Resten är i from av räntepapper från stat, kommun och landsting. Fonden förvaltas av Richard Grottheim som har en mycket lång förvaltningserfarenhet. Trots det är förvaltningsavgiften mycket låg på endast 0,04 %.

Nordea räntefond

Nordea har ett ganska gott utbud av räntefonder. Många av dem går även att köpa på Avanza och Nordnet. Tyvärr är Nordeas räntefonder lite väl dyra. Den billigaste räntefonden kostar 0,50 % (Nordea 1 – Low Dur Eurp Cov Bd HB SEK) och den dyraste kostar hela 1,50 % (Nordea 1 – Renminbi Bd BP SEK). Det är mycket dyrt för att vara ett räntebärande värdepapper. Ett urval av intressanta Nordea räntefonder:
 • Nordea Obligationsfond icke-utd: En lång räntefond som främst investerar i Svenska räntepapper. Fem stjärnor på Morningstar och det är en av de mest populära räntefonderna i Sverige.
 • Nordea Stratega Ränta: En ansvarsfull räntefond som placerar i en blandning av stabila räntepapper och mer riskfyllda företagsobligationer med låg kreditvärdighet (high yield). En större del av innehaven är genom andelar i andra räntefonder från Nordea. Utmärker sig med fem stjärnor i Morningstar.
 • Nordea 1 – Renminbi Bd BP SEK: En räntefond med exponering mot kinesiska och asiatiska räntepapper av typen högränteobligationer. Hög risk men också större chans till hög avkastning och diversifiering bort från de svenska och europeiska marknaderna.
 • Nordea 1 – Long Duration US Bd BP SEK: Aktivt förvaltad långräntefond som investerar i räntepapper i USA med en duration på 10 – 30 år. Det är med andra ord en mycket längre duration än på de flesta europeiska räntefonder. Påverkas även av valutarörelserna. Detta återspeglas i tidvis extrema kursrörelser ex. +30 % första kvartalet 2020. Givetvis kan det gå åt andra hållet också.

Länsförsäkringar – LF räntefonder

Länsförsäkringar har flera räntefonder som går att köpa på Avanza och Nordnet:
 • LF kort räntefond: Länsförsäkringar Kort Räntefond är aktivt förvaltad och investerar i svenska räntebärande papper med en genomsnittlig duration på max ett år.
 • LF lång räntefond: Länsförsäkringar LångRäntefond A placerar i långa räntepapper utgivna i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen får vara upp till 10 år.
 • Länsförsäkringar Gl Strategisk Ränta A: Matarfond som köper andelar i fonden BGF Fixed Income Global Opportunities Fund. En ganska flexibel räntefond eftersom den får variera vilken typ av räntepapper som ingår. Den genomsnittliga löptiden får vara mellan -2 och 7 år.
 • Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation: Köper företagsobligationer med genomsnittlig duration som ligger mellan 0 och 6 år. Finns på Nordnet men inte på Avanza.

Swedbank räntefonder

Swedbank Robur har ett ganska stort utbud av räntefonder som de delar in i fem kategorier:
 • Räntefonder Europa
 • Räntefonder Global
 • Sverige
 • Sverige / Norden
 • Räntefond tillväxtmarknad
Här är ett urval av räntefonder Swedbank:
 • Swedbank Robur Räntefond Kort: En mycket populär korträntefond med låg avgift på 0,10 %. Placerar i både svenska och utländska räntebärande papper.
 • Swedbank Robur räntefond flexibel: En aktivt förvaltad räntefond med placeringar i både Sverige och utlandet. Främst statsskuldsväxlar och säkerställda obligationer men även företagsobligationer och obligationer från kommuner, banker, landsting m.m. Rekommenderad placeringshorisont ppå 2 år.
 • Swedbank räntefond kort plus: Investerar i obligationer från stater, kommuner, landsting, banker och företag. De företagsobligationer som ingår har i huvudsak ett gott kreditbetyg.
Tidigare fanns en fond som hette KPA Etisk Räntefond. Den slogs ihop med Swedbank Robur Penningsmarknadsfond 2019.

Handelsbanken räntefond

Handelsbanken har ett mycket gott utbud av räntefonder med olika duration och risk. Bland annat har man två korta räntefonder (Handelsbanken Kortränta) med en mycket låg förvaltningsavgift på 0,15 %. Handelsbanken Euro Ränta är en korträntefond med räntepapper främst i företag. Valutan är euro. Denna fond har hela fem stjärnor i Morningstar, vilket är imponerande. Förvaltningsavgiften är låga 0,20 %, vilket inte är mycket med tanke på att det är en företagsobligationsfond i euro. Handelsbanken Realränte är en rätt så populär realräntefond med 0,40 % avgift. Handelsbanken Euro Obligation är ytterligare en av Handelsbanken räntefonder som är ganska vanlig bland sparare, trots en något hög förvaltningsavgift på 0,60 %.

Nordnet och Avanza räntefonder

På Avanza finns ett stort utbud av räntefonder. Avanza har själv inga räntefonder men du hittar nästan 250 räntefonder i deras fondlista. Att titta i Avanzas fondlista och filtrera på räntefonder är ett bra sätt att hitta bra räntefonder. Du kan lägga in ytterligare filter som exempelvis valuta, duration, region och marknad. Dessutom finns mängder med kolumner som du kan sortera, t.ex.:
 • Antal ägare på Avanza
 • Fondbetyg
 • Risk
 • Utveckling 1 dag, 1 vecka, 1 månad, 3 månader, i år, 1 år, 3 år och 5 år
 • Förvaltningsavgift, löpande avgift, transaktionskostnad, växlingsavgift och övriga avgifter
 • Rekommenderad sparhorisont
 • Startdatum
 • Minimibelopp (minimi köpbelopp)
 • Minsta månadsspar
 • Hållbarhet
 • Sharpekvot
 • Standardavvikelse
 • Förvaltat kapital
Gå till Avanza räntefonder Även Nordnet har en bra lista med räntefonder. Den är inte lika detaljerad som Avanzas räntefondslista men istället är utbudet något större. Hos Nordnet finns nästan 300 räntefonder att välja bland! Gå till Nordnet räntefonder

Räntefond på ISK

Många undrar vilket konto man ska ha sina räntefonder på. Ska man ha dem på ISK? Det enkla svaret är nej. Orsaken är att ISK schablonbeskattas. Det innebär att du betalar skatt på hela ditt innehav i räntefonder oavsett om de går upp eller ner. Eftersom den förväntade vinsten är mycket låg jämfört med aktier är det sällan det lönar sig att ha räntefonder i ett iSK. Vi kan förklara det mer i detalj. Schablonskatten på ISK är 0,453% för 2020. Alla dina innehav på ditt ISK beskattas med denna procentsats. Om du har räntefonder på ett vanligt aktie- och fondkonto får du istället betala 30% skatt, men bara på vinsten. Slår vi ihop dessa två aspekter får vi fram att brytpunkten för när det lönar sig att ha värdepapper på ett ISK är då avkastningen är drygt 1,5% per år.

Undantag för räntefonder på ISK

De flesta fonder hör därför inte hemma på ett ISK, i synnerhet inte nu då räntorna är så pass låga. Det finns dock obligationsfonder och företagsobligationsfonder som passar att ha på ett ISK eftersom den förväntade avkastningen är över 1,5%. En annan orsak att ha räntefonder på ett ISK är ifall du lättare vill få en överblick över innehaven i din samlade portfölj. Kanske vill du kontrollera fördelningen och se hur portföljen utvecklas jämfört med index. Då kan du ha dessa på ett ISK – det är bekvämt – men du får vara medveten om att du betalar en liten premie genom att skatten blir något högre.

Räntepapper – ett bra komplement till aktier

Det råder inga tvivel om att ett långsiktigt sparande i aktier är ett oslagbart sätt att få dina pengar att växa på sikt. Om du vill maximera din avkastning och har lång sparhorisont är 100 procent aktier i teorin den bästa placeringen. Problemet med denna approach är att börsens utveckling inte är rak. Det blir då och då oro på världsmarknaderna. Börsen går sämre ibland och då och då går den rent av in i en så kallad björnmarknad – en längre period av fallande aktiekurser. Om vi tittar på hur aktiemarknaderna betett sig historiskt sett och antar att det blir lika i framtiden kommer dina aktieinnehav att tappa ungefär halva sitt värde 3-4 gånger på 30 år. Det amerikanska börsindexet S&P 500 har befunnit sig i björnmarknad nästan en fjärdedel av tiden sedan 1927. Så ser statistiken ut. I verkligheten kan det givetvis gå bättre på börsen – men även sämre. Försök att sätta dig in i ett läge då din aktieportfölj tappar halva sitt värde under ett år eller två. Om du har en lång sparhorisont är sannolikheten stor att din portfölj kommer att vara mer värd om några år, men det är ett teoretiskt antagande. I praktiken är det många som drabbas av panik när värdet minskar – även om man bestämt sig i förväg för att man bara ska strunta i hur marknaden rör sig. Säljer du när börsen redan sjunkit 20-50 procent kommer du att förlora pengar på sikt.

Räntepapper i portföljen

Därför väljer många investerare att satsa en del av sitt kapital i räntefonder vid sidan av aktier. Det blir som en krockkudde när börsen går dåligt. Dessutom ger det dig möjlighet att köpa aktier på ”rea” med hjälp av dina räntefonder när börsen har gått dåligt ett tag. Ett bra sätt att bestämma sig för när det är dags att köpa och sälja räntefonder är att på förhand sätta upp regler kring hur många procent räntepapper din sparportfölj ska ha. Hur många procent räntefonder som portföljen bör bestå av är en fråga om hur stor risk du vill ta. Ju mer räntepapper du har desto mindre kommer värdet på dina besparingar att svänga. Hur mycket fonder är bra? En tumregel som vissa följer är att ha lika många procent räntefonder som du är gammal. Är du 30 har du 30 procent i denna typ av fonder. Ifall du är 70 har du 70 procent räntefonder. Logiken är att ju äldre du blir desto troligare är det att du vill kunna använda pengarna. Eftersom vi lever allt längre modifieras denna tumregel ibland genom att dra av 10-20 procentenheter från siffran så att det inte blir överdrivet mycket räntefonder. Det kan kännas tråkigt och onödigt när börsen går bra, men du kommer att vara tacksam mot dig själv för att du haft en diversifierad portfölj som även innehåller räntepapper den dagen då börsen går sämre.

Högre riskjusterad avkastning med räntefonder

”Beviset” för att räntefonder är bra i kombination med aktier är att den så kallade riskjusterade avkastningen ökar om du har en del räntor tillsammans med aktier. Riskjusterad avkastning mäts med Sharpe-kvoten. En högre Sharpe-kvot innebär att du får en bättre avkastning givet den tagna risken. En blandning av aktier och räntefonder ger med andra ord bättre riskjusterad avkastning än enbart aktier eller enbart räntefonder.

Historiskt Sharpe ratio

För att illustrera effekten av räntepapper i portföljen kan vi se hur olika andel räntefonder påverkat Sharpe ratio. Vi har tittat på den amerikanska marknaden på grund av att vi hade gott om data tillgängligt för den. Samma logik gäller dock för räntefonder i Sverige och Stockholmsbörsen. Vi har testat tre portföljer från 1972 och fram till i dag:
 • Portfölj 1: 100% aktier
 • Portfölj 2: 75% aktier, 25% räntefonder
 • Portfölj 3: 50% aktier, 50% räntefonder
Vi rebalanserar portföljerna en gång om året, d.v.s. vi återställer förhållandet mellan aktier och räntepapper enligt den ursprungliga allokeringen. Resultatet är spännande:
VärdeutvecklingÅrlig tillväxt (CAGR)Standard-avvikelseBästa åretSämsta åretStörsta förlust (drawdown)Sharpe ratio
Portfölj 1 100% aktier2122%10,11%15,01%36,79%-37,04%-50,89%0,52
Portfölj 2 75% aktier, 25% räntefonder1852%9,35%11,35%31,38%-26,52%-38,68%0,58
Portfölj 3 50% aktier, 50% räntefonder1389%8,39%7,87%26,98%-15,99%-25,15%0,68
Vi kan bland annat dra följande slutsatser:
 • Den totala avkastningen för enbart aktier är överlägsen, MEN:
 • Den årliga avkastningen i portföljerna med räntepapper är bara något sämre. Med tiden har det betydelse p.g.a. ränta på ränta-effekten men under kortare tidsperioder hade man i snitt inte offrat så mycket avkastning.
 • Standardavvikelsen (svängningarna) i portföljerna med räntepapper är betydligt lägre.
 • Det sämsta året under hela perioden sedan 1972 var i en portfölj med 50% räntepapper endast knappt -16%. Det kan man kanske stå ut med. Det kan jämföras med det sämsta året för den rena aktieportföljen som var drygt -37%.
 • Den största dippen i en portfölj med endast 25% räntepapper var -38,69% – betydligt lägre än i de dryga -50% som portföljen med enbart aktier hade. I portföljen med 50% räntefonder var den största dippen endast drygt 25%.
 • Den riskjusterade avkastningen (Sharpe kvoten) var högst i portföljen med 50% räntepapper.

img 5ea4333bf25d7 Samuelssons Rapport

Jämförelse av tre portföljer med olika mängd räntefonder och aktier 1972-2020. Logaritmisk skala. Källa: PortfolioVisualizer. Tänk på att… Historisk avkastning är inte ett mått på framtida avkastningsmöjligheter. Målet för de flesta är inte heller att minimera risken helt och hållet. Istället handlar det att hitta en balans mellan risk och avkastning, mellan räntefonder och aktier, som du känner dig bekväm med.

Räntefond istället för sparkonto?

Ett sparande på kort sikt kan passa antingen på sparkonto eller i räntebärande värdepapper. I mångt och mycket är de båda sparformerna jämförbara, men det finns fördelar och nackdelar med bägge:
Kort räntefondSparkonto
Ränta nära marknadsräntanRänta nära marknadsräntan
Räntan kan bli negativRäntan kan inte bli negativ (i teorin kan den det, men har i varje fall inte blivit det ännu)
Sälj innehavet när du villVissa sparkonton har bindningstid
Utgivaren kan hamna i ekonomisk knipa även om det är osannolikt för svenska räntefonderPengarna skyddas av den statliga insättningsgarantin
Du ser innehavet direkt hos din nätmäklareDu har tillgång till pengarna via din bank

FAQ

Kan jag ha räntefonder på ISK?

Ja, men i de flesta fall lönar det sig att ha räntefonder på ett aktie- och fondkonto. Om du tror att avkastningen blir mindre än cirka 1,5% ska du inte ha räntefonderna på ditt ISK.

Vilka räntefonder är bäst?

Välj en räntefond med låg förvaltningsavgift och där förvaltaren kan uppvisa god historik. Spiltan Räntefond Sverige är en sådan räntefond (kort). Bland de långa räntefonderna är AMF Räntefond Lång populär.

Varför sjunker räntefonder i värde?

Räntefonder sjunker i värde när marknadsräntan stiger. Det beror på att nyutgivna räntepapper i ett sådant läge ger bättre avkastning. De gamla räntefonderna med lägre avkastning måste då sjunka i värde för att vara lika attraktiva som de nya räntepapperna på marknaden.

Vad påverkar räntefonder?

Marknadsräntor, inflation, valutarörelser och kreditrisken påverkar priset.

När ska man köpa räntefonder?

Det är bra att investera i räntefonder som komplement till aktiefonder eller aktier i portföljen. Det dämpar fallet när börsen går dåligt. Det är särskilt bra att äga när konjunkturläget försämras.

Hur mycket räntefonder ska man ha?

Det finns inget universellt svar på frågan. Många har mellan 10 och 30 procent. Det är bra att öka andelen räntefonder i portföljen ju äldre du blir. En tumregel säger att du kan ha lika stor andel som din ålder. På senare tid har gränsen flyttats framåt och många använder åldern minus 10-20 procentenheter.

Hur många räntefonder?

Det finns ingen anledning att ha många. Köp gärna en korträntefond och en lång räntefond. Det räcker bra som riskspridning.

Är räntefonder säkra?

De flesta har en mycket låg risk. Det förutsätter att utgivaren är stat eller kommun i stabila länder som t.ex. Sverige. Räntefonder på utvecklingsmarknader och företagsobligationsfonder har en mycket större risk.

Finns det någon räntefond utan avgift?

Nej, de billigaste har en förvaltningsavgift på 0,10%.

Kan man förlora pengar på räntefonder?

Ja. I dagsläget då räntorna är låga är det många korta räntefonder som har negativ ränta. Både korta och långa räntefonder kan minska i värde när räntorna stiger, även om de återhämtar sig så småningom ifall räntan är tillräckligt hög. Om avkastningen på ditt räntebärande värdepapper är lägre än inflationen förlorar du också pengar.

Vad händer med räntefonder vid börskrasch?

Om börsen kraschar brukar räntefonder klara sig bra. Om centralbankerna sänker sina räntor för att ge bränsle åt ekonomin påverkar det särskilt de långa räntefonderna positivt i det korta loppet. Däremot kan räntefonder med företagsobligationer, speciellt sådana av typen high yield, drabbas hårt om börsen kraschar.

Är det bra med räntefonder i utländsk valuta?

Det finns i varje fall två tänkbara skäl att köpa räntefonder i utländsk valuta. Det ena är att det ger möjlighet till riskspridning till andra marknader än Sverige. Det andra skälet kan vara om du vill använda räntebärande värdepapper för att spekulera i valutor. Stärks den utländska valutan mot den svenska kronan ökar även värdet på din räntefond i motsvarande grad.

Finns det någon varning för räntefonder?

Dagens Industri varnade för ett tag sedan för räntefonder. Man menade att avgifterna äter upp nästan hela avkastningen på grund av lågränteklimatet. Dessutom har många räntefonder valt att ta in räntepapper från företag, något som innebär en högre risk.

Är räntefonder bra eller dåligt?

Räntefonder kan vara bra för att diversifiera dina aktieinnehav med och för att sänka risken i din portfölj – oavsett ränteläge. Räntefonder kan också vara bra när sparhorisonten är kort, men då kan ibland ett vanlig bankkonto vara smidigare. När räntorna sjunker är räntefonder bra för då stiger de i värde. När räntorna är höga kan räntefonder ibland vara ett alternativ till aktier eftersom de då kan ge en bättre riskjusterad avkastning.

Vad är räntefonder?

Räntefonder är fonder som köper räntebärande papper. De kan köpas av exempelvis stat, landsting, kommun eller av företag. Hur lång den så kallade durationen (löptiden) är avgör om det är en kort eller långräntefond.

Ska man köpa långräntefond eller korträntefond?

Köp kort räntefond om du behöver pengarna inom ett år eller om det finns risk för att räntorna stiger kraftigt på kort sikt. Köp lång räntefond om du har en längre sparhorisont och speciellt om räntorna sjunker från en hög nivå.

Vad händer med en kort räntefond om räntan går upp?

Alla räntefonder påverkas av ränterörelser, men de korta räntefonderna påverkas inte alls lika mycket som de långa. Ofta märks det knappt i värdet på en kort räntefond ifall räntan går upp.

Ska jag välja räntefonder eller sparkonto?

När det är lågt ränteläge och du har kort sparhorisont kan det vara bättre att ha pengarna på sparkonto eftersom fondavgiften äter upp en stor del av (eller hela) avkastningen i en räntefond. Har du lite längre sparhorisont kan det löna sig att ha pengarna i en lång räntefond istället för på banken. Om du har mindre än 950 000 kronor täcks pengarna på ett sparkonto av den statliga insättningsgarantin. Har du mer pengar än så bör du öppna sparkonton i fler banker eller köpa räntefonder.

Statsskuldväxlar, vad är det?

Statsskuldväxlar ger ingen löpande ränta. Statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev för att finansiera en stats statsskuld, och därför en form av statspapper.
Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter som inte är rätt. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi använder sociala medier, det vill säga ssåsom Facebook, Twitter och Youtube. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Läs väldigt gärna mer. Vi rekommenderar att du läser mer på vår hemsida om liknande ämnen. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza. Vi använder cookies.