February 10

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Last Updated on 18 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Fundamental analys – tillsammans med den tekniska analysen en av två de stora analysmetoderna när det kommer till aktiehandel. Här ska vi titta närmare på definitionen av själva begreppet, hur det används samt övergripande se på vilka nyckeltal vi kan använda oss utav.

Analysera aktier på lång och kort sikt

För att förstå begreppen bättre inom fundamental analys måste vi börja med att definiera vad som är kort- och långsiktiga investeringar. Kortsiktiga investeringar syftar till att dra fördel av de svängningar som uppstår på marknaden på grund av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer kan vara allt som påverkar den stora skalan investerare, så som nyhetsflöden, trender, rykten, osv. Långsiktiga investeringar påverkas inte lika mycket utav dessa kortsiktiga svängningar, utan syftar mer till att tjäna pengar genom stabila och långsiktiga avkastningar. Det är här som fundamental analys kommer in och kommer till användning.
Den skola som behandlar kortsiktiga investeringars analys kallas för teknisk analys. Här tittar man på mönster och cykler i kursrörelserna i syfte att kunna förutspå hur kursen kommer att röra sig på kort sikt. På lång sikt är det alltså fundamental analys som gäller. Teknisk analys kan dock vara till hjälp även för långsiktiga investeringar då det gäller att hitta ett bra läge att gå in i en aktie.

Vad är fundamental analys och fundamentalt starka aktier?

Fundamental analys kan ses som en form av företagsvärdering, där man tittar på ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera i ett försök att förutspå dess framtida utveckling. Den fundamentala analysen tar inte hänsyn till marknadens förväntningar på bolagets utveckling utan tittar på bolagets bedömda ekonomiska prestation.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Den fundamentala analysen beståndsdelar

Den fundamentala analysen består av strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys. I strategisk analys tittar vi på företagets strategi och hur väl rustat det står inför framtiden. Vilka svagheter har företaget och vilka hot står det inför? Samt vilka är företagets styrkor och möjligheter? Redovisningsanalysen tittar på de redovisade nyckeltalen så som omsättning och vinst. I finansiell analys tittar man på kassaflöden och tolkar de finansiella rapporter och bokslut som företaget tagit fram.

Olika Nyckeltal när du analyserar aktier och företag

Inom fundamental analys finns det en rad olika nyckeltal som man tittar på i sin bedömning av ett företag. De absolut vanligaste nyckeltalen inom fundamental analys är P/E-tal och P/S-tal.
P/E-tal står för price per earnings och betyder alltså pris per vinst. Denna kvot visar alltså hur billig eller dyr en aktie är i förhållande till den redovisade vinsten. Med hjälp av nyckeltalet kan man alltså ställa bolag bredvid varandra och, oberoende av deras storlek, jämföra dom mot varandra. Om vinsten är hög i ett bolag så bör alltså P/E-talet bli lägre. Börsnoterade företag med en jämn och stabil vinst brukar ha ett P/E-tal på mellan 10-15. Nyckeltalet säger även något om hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering. Om en aktie till exempel kostar 50 kr och vinsten per aktie efter skatt är 5 kr så får man ett P/E-tal på 10. Det bör då rimligen ta 10 år innan investeringen återbetalat sig. Detta är naturligtvis bara ett av flera nyckeltal man bör använda sig av i fundamental analys.
Det andra vanliga nyckeltalet är P/S-tal. Här tittar man också på priset på aktie men delar det med företagets försäljning per aktie. Nyckeltalet är lämpligt att använda om man jämför företag inom samma bransch. Detta på grund av att försäljningens påverkan på resultaten är mycket beroende på de marginaler som finns inom branscherna.

Vilka rapporter tittar man på i fundamental analys?

Börsbolagen lämnar ut en hel del rapporter under ett kalenderår. Dessa kan tyckas komplexa och tråkiga. De innehåller en hel del information men med små enkla knep kan man lära sig var man ska titta. Har man läst många årsredovisningar så hittar man enkelt de siffror man vill titta på i fundamental analys, oavsett vilket bolag man undersöker.

Resultaträkningen är den del där företaget presenterar sitt resultat. Här kan man se en sammanställning av företagets intäkter och kostnader och på sista raden om det blev en vinst eller förlust. Man ska som analytiker inom fundamental analys tänka på att ett företag kan styra sin vinst med enkla medel för att hålla förväntningar på rätt nivå samt ur skatteteknisk synvinkel. Genom att till exempel lägga in större investering på ena eller andra sidan av räkenskapsåret påverkas siffrorna på sista raden.

Fundamentalt starka aktier
Fundamentalt starka aktier

Balansräkningen är den del av årsredovisningen där man tittar på tillgångar och skulder och är en inte helt oviktig del av fundamental analys. Här ser man balansen mellan tillgångar och skulder. Dessa ställs på varsin sida i balansräkningen. På samma sida som skulder sätter man upp eget kapital och båda sidorna är sedan lika stora. Detta på grund av att posten “eget kapital” är differensen mellan tillgångarna och skulderna.

Andra värden att titta på när du analyserar att företag

Den fundamentala analysen tittar inte bara på hårda siffror. Man tittar även på vilka som är huvudägare i bolaget, vilka sitter i styrelsen. Vad har dom själva för engagemang i bolaget? Har VD:n egna aktier i bolaget? Att en VD går in köper aktien i det bolag hen jobbar i brukar vara ett tecken som får både den tekniska och fundamentala analytikerns uppmärksamhet. Det visar att personen tror på företaget personligen och är beredd att satsa sitt egna privata kapital i dess framtid. Detta är så klart ett starkt tecken på långsiktighet i ledningen. Och långsiktighet är ju just det som den fundamentala analytikern strävar efter.

Aktieanalys – Nyckeltal

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys.
Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut.
Här är ett axplock av några som är viktiga inom fundamental analys
P/E tal – Vad är det?
P/B tal – Vad är det?
P/S tal – Vad är det?
CAGR
Räntabilitet
EBITDA
Du pont-modellen
EBIT
Kassalikviditet
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelseresultat

Kända investerare som använder fundamental analys

Låt oss börja med världens mest kända investerare, alla kategorier – Warren Buffet. Han har gjort sig känd som en stor förespråkare för den fundamentala analysen. Han använder tolv olika områden i sin analys och ser mycket långsiktigt på sina investeringar. Den fundamentala analysens fader anses annars vara Benjamin Graham (1894-1976). Warren Buffet har i intervjuer sagt att han anammat Grahams strategier rakt av till 85%. Grahams bok “The Intelligent Investor” är enligt Buffet “den bästa bok som någonsin skrivits”.

Kom igång med fundamental analys

Det är enkelt att börja jämföra och analysera företag genom att gå till vilken aktielista som helst. Bolagens P/E-tal finns garanterat där och tittar du detaljerat på varje aktie så kommer du kunna se P/E-tal, P/S-tal, vinst per aktie och andra bra nyckeltal.

Jämför Courtage och avgifter för aktiehandel hos olika aktiemäklare

Att först jämföra courtage och avgifter hos olika aktiemäklare kan göra att du lyckas bättre med din aktiehandel. Här kan du jämför gratis bland Sverige aktiemäklare.

Vad heter fundamental analys på engelska

På engelska heter det “Fundamental analysis”.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

BTA, vad betyder det? – Betald Tecknad Aktie

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading

Extra inkomst Populära aktier och Swingtrading