April 4

CAGR – Vad är det? | Compound Annual Growth Rate (C A G R)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

CAGR är detsamma som Compound Annual Growth Rate på engelska. CAGR är alltså en förkortning av detta. CAGR är detsamma som den genomsnittliga årliga tillväxttakten. Man brukar använda CAGR som ett mått på avkastning på en investering.

Det kan vara alltifrån fonder, aktier eller obligationer för en viss investeringsperiod som oftast är på några år. Ibland använder man uttrycket “utjämnad avkastningsgrad” också eftersom Compound Annual Growth Rate mäter investeringens tillväxt under antagandet av en konstant tillväxttakt baserat på en årlig bas.

Många gånger använder man istället uttrycket ”utjämnad avkastningsgrad” för CAGR. Detta på grund av att CAGR mäter investeringens tillväxt baserat på årlig bas och samtidigt som man antar  en konstant tillväxttakt.

Hur räknar man ut CAGR

Man kan räkna ut CAGR på många sätt för sin portfölj eller investering. För att börja så behöver du 3 värden och parametrar för att räkna ut CAGR.
Du behöver det ingående startvärdet (beginning value). Du behöver det utgående värdet (ending value). Till sist så behöver du lägga in vilken tidsperiod du vill räkna ut på. (# of years).

CAGR
CAGR

CAGR beräknas genom att dividera värdet på en investering i slutet av perioden med värdet i början på perioden, och sedan ta detta resultat upphöjt till ett dividerat med periodens längd, och slutligen ta det resultatet minus ett.

Hur räknar man ut CAGR i Excel?

Om man vill beräkna Compound Annual Growth Rate (CAGR) i Excel så använder du funktionen XIRR. Se bild på hur du räknar ut det. Läs mer om funktionen XIRR här.
Här är dessutom en bra artikel som beskriver hur man går tillväga för att räkna CAGR i Excel.

Risker med CAGR

När du använder CAGR är det viktigt att komma ihåg två saker:

  1. CAGR speglar inte investeringsrisken
  2. Du måste använda samma tidsperioder

Avkastningenn från investergingar och portföljer är volatila vilket innebär att de kan variera avsevärt från ett år till ett annat. Compound Annual Growth Rate speglar inte volatilitet. Det ger en jämn årlig avkastning så det kan lite grann ge illusionen att det finns en stabil tillväxt även när värdet av den underliggande investeringen kan variera avsevärt. Denna volatilitet eller investeringsrisk är viktig att överväga när man fattar investeringsbeslut.

CAGR Räknare, Kalkylator – Räknare

Här hittar du ett par bra andra räknare som kan hjälpa dig att räkna ut Compound Annual Growth Rate.

  1. Räknare
  2. Räknare

För att använda räknaren så behöver du följande värden.

  1. Ending value – Du behöver det utgående slutvärdet. Slutsumman.
  2. Beginning value – Du behöver det ingående startvärdet. Startsumman.
  3. Numbers of years (Invested) – Till sist så behöver du lägga in vilken tidsperiod du vill räkna ut på. (Hur många år är investeringen på)

Du kanske också är intresserad av att läsa detta?

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.

En summering

Compound Annual Growth Rate är ett bra och värdefullt verktyg för att utvärdera investeringsalternativ men det berättar inte hela historien. Investerare kan analysera investeringsalternativ genom att jämföra från samma tidsperioder. Investerare måste emellertid också utvärdera den relativa investeringsrisken. Detta kräver användning av en annan åtgärd, såsom standardavvikelse.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Vad är ett skattekonto?

Vad är ett skattekonto?