April 4

Vad Är Ett P/B Tal – (Så Beräknar Du Nyckeltalet – Med Exempel)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

P/B Tal är ett av de vanligaste och enklaste nyckeltalen som används för att värdera ett företag. Nyckeltalet P/B-tal står för pris/eget kapital (price/book på engelska). Det visar hur bolagets eget kapital värderas av marknaden.

När du investerar pengar på aktiemarknaden, köper du andelar i något eller några av de bolag som har aktier listade på marknaden. Det gör du med avsikt att generera en vinst på dina besparingar, och därigenom ha mer pengar i framtiden. Nyckeltal så som P/E och P/B är användbara för att öka sannolikheten för att köpa aktier som går upp i värde. Men, det är inte alla som vet hur nyckeltal fungerar, vart man hittar informationen som behövs för att genomföra beräkningarna och mycket annat.

I denna text kommer vi att introducera dig till ett av de mest centrala nyckeltalen, P/B-talet, vilket betyder ”Price per bookvalue”. Med hjälp av ett exempel kommer du att förstå hur du själv kan beräkna dem på dina aktier och förbättra dina egna investeringar. Vi skrapar även på ytan för några alternativa nyckeltal, och belyser för och nackdelar med dessa. Några av de ämnen vi berör i texten är som följer

  • Vad är p/b talet
  • Hur räknar man ut p/b tal
  • Räkna ut P/B-tal exempel
  • Vilket p/b tal är bra
  • Vad betyder ett negativt p/b tal

Läs vidare och öka sannolikheten att dina framtida investeringar får ett positivt utfall.

Vad är P/B-tal – Vad menas med P/B Talet?

P/B-talet är ett nyckeltal som ger dig som investerare en uppfattning om vad du får för dina pengar. Vad menar vi med det?
När du investerar pengar i aktier, köper du en andel av bolaget som emitterat dem mot aktiebörsen. Du köper då rätten att ta del av framtida vinster som företaget gör. Men för att kunna betala ut vinst till sina aktieägare måste de behandla sina tillgångar väl. P/B-talet ger dig en uppfattning om hur många kronor du betalar, för andelen tillgångar du får i företaget.
P/B är en förkortning tagen från den engelska motsvarigheten. I förkortningen står P för price, och B representerar book value. Den svenska motsvarigheten är pris per eget kapital.

Du kan nu besvara frågan ”Vad menas med P/B Tal?”. Därmed har det blivit dags att gå vidare, och utforska formeln för hur ett P/B talet beräknas.

Så beräknar du P/B talet för ett bolag

Nu när du vet vad P/B talet är, kanske du är nyfiken på att få reda på hur du kan beräkna det för dina aktier. Precis som namnet P/B indikerar så rör det sig om en kvot. Det är nämligen kvoten mellan priset på aktien, dividerat med värdet på de egna tillgångarna per aktie, som ger dig kvoten.

Formel för beräkning av P/B Talet

Formeln för hur P/B talet beräknas lyder som nedan:
P/B Talet = Aktiekurs / (Eget kapital / Antal Aktier)
För att beräkna P/B talet, och därigenom ta ett steg närmare en värdering av det företag vars aktier du analyserar, behöver du alltså 3 inputvariabler. Men vart återfinns informationen?

Hitta inputvärden för beräkning av P/B tal

Nu när du vet vilka variabler du behöver för att kunna beräkna nyckeltalet för dina aktier som är huvudämnet i denna artikel, måste vi hitta dem. Totalt är det som sagt tre variabler som behövs. Låt oss börja med aktiekursen.
Aktiekursen är helt enkelt priset för en given aktie. Denna information kan du enkelt hitta genom att besöka din börsmäklare och gå in på respektive aktier. Om du inte redan har ett konto att handla finansiella tillgångar genom, rekommenderar vi att du kikar in på antingen Avanza eller Nordnet.

Den andra variabeln som du behöver stoppa in i formeln är företagets egna tillgångar. Detta är lite klurigare att hitta än aktiekursen. Med det sagt, detta är allmän information som måste delas ut av börsnoterade företag. Alltså kan du hitta summan av företagets egna tillgångar genom att kontakta dem. Det gör du enklast genom att besöka det utvalda bolagets hemsida, och klicka dig in på den senaste finansiella rapporten.
Slutligen behöver du även få reda på hur många aktier företaget har emitterat. Även den informationen är offentlig, och återfinns i företagets finansiella rapporter. Men du kan även lägga händerna på den genom att besöka de ovan nämnda aktiebörsmäklarna. De tillhandahåller nämligen viss information rörande de börsnoterade företagen på sin respektive hemsida.

Somliga bolag som finns noterade på marknaden erbjuder till och med eget kapital per aktie direkt i sina finansiella rapporter. Således behöver du inte leta efter antalet aktier. Vid dessa tillfällen skriver du om formeln rörande att beräkna P/B tal enligt följande:
P/B-Talet = Aktiekurs / Eget kapital per aktie

Med andra ord, du behöver inte dividera nämnaren med antalet aktier, utan placerar det värde som tillhandahålls på dess plats.
Efter att ha gått igenom vart du hittar den information du behöver, har det blivit dags att kika på två exempel. Därefter kommer vi diskutera hur du tolkar kvoten.

Beräkna P/B-Tal – Exempel

För att du som läsare ska få en bättre förståelse för hur ett P/B-tal beräknas vill vi visa ett exempel. Som vi nämnt ovan är finansiell information rörande börsnoterade företag offentlig. Så vi väljer att beräkna P/B talet för Sandvik, ett av bolagen som utgör OMXS30.

Räkna ut P/B talet – Exempel Sandvik

Som vi tidigare konstaterat, behöver vi söka upp värdena på de input variabler som behövs för att beräkna P/B-värdet.
För att identifiera värdet av det egna kapitalet, vänder vi oss till Sandviks egna hemsida där den senaste årsrapporten återfinns. Bilden nedan visar en sammanställning av vissentlig finansiell information för investerare. Bland annat ser vi antalet aktier vid årets slut, samt eget kapital per aktie. Detta är precis vad vi behöver, och med värdena kan vi beräkna P/B-talet. Notera dock att data presenteras per aktie, således behöver vi inte genomföra beräkningen för eget kapital per aktie själva.

Nyckeltal Sandvik p/b talet
Nyckeltal Sandvik p/b talet

Som du kan se, så redovisas siffror för de föregående åren, likväl som de senaste. Det är givetvis de färskaste siffrorna som är av intresse för att beräkna det nuvarande price / book value talet.
För att identifiera den senaste aktiekursen vänder vi oss till vår nätmäklare. I detta fall använder vi oss av Avanza.

Beräkna P/B Tal Exempel
Beräkna P/B Tal Exempel

Enligt Avanza är värderingen av Sandviks aktie 160.45SEK. Med den vetskapen, har vi samlat in all nödvändig data.
Aktiekurs: 160.45SEK
Eget Kapital Per Aktie: 49.3SEK
Vi sätter nu in värdena i formeln:
P/B-Talet = Aktiekurs / Eget kapital per aktie
P/B-Talet Sandvik = 160.45/49.30 = 3.25
Beräkningen av Sandviks P/B tal genererade kvoten 3.25. Men, vilket p/b tal Sandvik har säger ingentin utan att du kan tolka kvoten på rätt sätt. Så, låt oss fortsätta med att förklara det. Vi kommer även diskutera frågor som ”vad innebär lågt eller högt P/B tal?”, ”Vad är ett bra P/B tal?” och liknande.

Så tolkar du ett P/B Tal

För att tolka P/B talet, är det viktigt att ta sektorn som företaget är aktivt inom i beaktning. För olika sektorer är nämligen olika nyckeltal viktiga. Exempelvis är substansvärdet ett nyckeltal som används flitigt när investerare värderar investmentbolag.
P/B talet i sin tur, är främst användbart för dig som investerar i företag som har mycket fysiska tillgångar. Exempelvis Sandvik som i exemplet ovan, men även andra företag inom industri sektorn.
Svaret på frågan, ”hur tolkar jag P/B talet?” är att det är en indikator på hur mycket du som investerare måste betala för bolagets egna kapital. Så vad är ett bra P/B Tal?

Vad är ett bra P/B tal?

Ett bra P/B tal, är i regel ett lågt P/B tal. Det beror på att, desto lägre kvoten är, desto mindre betalar du för att få äga företagets tillgångar. Så om kvoten understiger 1.00 innebär det att du betalar mindre än vad du faktiskt får för pengarna. Med andra ord är det önskvärt att se en så låg kvot på Price / book value kvoten som möjligt.

Vad är ett dåligt P/B tal?

Som vi konstaterade ovan är det önskvärt att ha en så lågt värde och kvot som möjligt mellan företagets aktiekurs och dess egna tillgångar. Med det i bakhuvudet kan man dra slutsatsen att ett dåligt P/B tal är ett högt P/B tal.
De sämre nyheterna är att det är en aning godtyckligt vad som är en hög respektive lågt värde och kvot. Det är upp till dig som investerare att bilda dig en egen uppfattning. Ett steg på vägen kan dock vara att besvara frågan, ”vad är ett normalt P/B tal?”
Ytterligare en faktor att ha med sig är att, ett högt P/B tal kan indikera höga förväntningar på företagets framtid. Således är det inte hugget i sten att ett högt P/B tal måste vara negativt.

Vad är ett normalt P/B tal?

Att veta vad som är ett normalt P/B talet kan vara fördelaktigt när du försöker värdera P/B talet för ett enskilt företag. Dessvärre är även detta en aning godtyckligt, och vad som kan anses vara normalt varierar kraftigt mellan olika branscher. En av de faktorer som tenderar att inverka P/B talet kraftigt är kapitalintensiteten. Det är en av de främsta anledningarna till att PB talet lämpar sig extra bra för värdering av företag inom industri sektorn. Grovt räknat kan man dock, som en tumregel, anta att en normal P/B kvot ligger någonstans i spannet 1.4 – 2.4.

Bra P/B tal för Sandvik?

Låt oss återigen vända blickarna mot exemplet med Sandvik. Låt oss utvärdera om Sandvik har ett högt (eller lågt) P/B tal. Baserat på vad vi lärde oss om att tolka P/B talet, och vad som kan anses vara ett normalt P/B tal, är 3.25 aningen högt.
Om vi endast gjorde en analys baserat på Sandviks kvot i förhållande till vad som kan anses vara normalt, är företaget dyrt. Men du måste även ta i beaktning att bolaget återfinns inom en kapitalintensiv bransch. Där var ett högre än normalt P/B tal förväntat.
För att få en lite bättre uppfattning kan du testa att jämföra Sandviks kvot med andra företag inom samma sektor. Det kan ge perspektiv, och ge lite extra skärpa åt din egen företagsanalys.

Komplettera P/B-tal – Fler Nyckeltal

Det finns så klart komplement till P/B talet. Det kan vara en god idé att titta på dessa för att göra din analys av bolaget mer robust. Tre vanliga nyckeltal som används av investerare är som följer:

  • Vinst / Totalt Kapital
  • ROCE
  • P/E Talet

Vinst / Totalt Kapital

Det förstnämnda innebär att du dividerar vinsten med totalt kapital, men först efter att du subtraherat skulder från det totala kapitalet. . Fördelen är att du tar i beaktning att delar av framtida vinster måste återbetalas till långivarna.
Nedsidan är att det kan vara svårt att få en bra bild av vad skulden är. Exempelvis kan det handla om skatteskulder eller pensionsavsättningar.

ROCE

ROCE, är oerhört kraftfullt och inkluderar väldigt detaljerad information. Således får du en mer komplett bild av företaget om du använder dig av detta nyckeltal i din fundamentala analys. ROCE, är en förkortning av engelskans Return on Capital Employed.
Formeln lyder enligt nedan:
ROCE = Vinst /Sysselsatt kapital
Dessvärre är det oerhört komplicerat att få fram alla input variabler som behövs för att kalkylera nyckeltalet. Således är det inte användarvänligt, och det faktum att du behöver investera mycket tid medför en hög alternativkostnad.

P/E Talet

Ett av de absolut enklaste, och vanligaste nyckeltalen som de flesta har hört talas om är P/E kvoten. P representerar price, E står för earnings. Med andra ord, detta är en kvot som indikerar hur mycket du betalar för att få en andel av företagets vinst.
P/E Tal = Aktiekurs / Intäkter

Köp in beräkningarna

Ett alternativ för dig som inte vill genomföra alla beräkningar, och leta efter data själv, är att köpa in den. Därigenom behöver du inte beräkna P/B talet, utan du måste endast bemästra tolkningen av det.
Det finns mängder av olika företag som säljer relevanta nyckeltal till dig som är villig att betala en liten summa för dem. Exempel på dessa är börsdata.

Summering och Slutsatser

P/B talet är kvoten mellan företagets aktiekurs och värdet av dess egna tillgångar. Det är ett vanligt förekommande nyckeltal som lämpar sig väl för dig som vill värdera ett bolag inom kapitalintensiva sektorer.
Ett normalt P/B talet varierar mellan olika sektorer, men en tumregel är att värdet på kvoten är mellan 1.4 – 2.4. För att tolka kvoten, kan du tänka dig att en lägre kvot innebär att företaget är billigare, eftersom du kan köpa andelar i bolaget till en relativt lägre kostnad.

Lästips: Värdera en aktie? | Räkna ut aktiekurs & undervärderade aktier

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad Är Ett P/S Tal? – Hur använder man detta nyckeltal?

Vad Är Ett P/S Tal? – Hur använder man detta nyckeltal?

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys