April 12

Bäst guldaktier 2022 – vad är bäst om man vill investera?

Last Updated on 2 November, 2022 by Håkan Samuelsson

Guldaktier eller fysiskt guld, ja det är frågan. Guld har i tusentals år, i Sverige och utomlands, varit ett sätt att lagra värden och rikedomar. Iden om att investera i guld är inte lika självklar om man frågar olika investerare. Warren Buffett har exempelvis hävdat att guld är långt underordnat aktier som investering. Andra menar att guld, guldaktier och även silver har ökat i värde över tid och blivit en fristad för att skydda sig mot ett tappat  förtroende för de finansiella systemen. Om du vill köpa guld som en del av din investeringsfilosofi så kan du välja mellan ett flertal sätt att investera. Nedan följer fem sätt att investera i guld.

Lista med Guldaktier

Om du istället vill äga en ETF som är inriktad på guldaktier så har du en lista med amerikanska och kanadensiska ETF’er här:

Guldaktier Avanza – lista

Här är en lista om du vill investera i guld eller rättare sagt guldaktier hos Avanza. I den här listan har Avanza samlat bolag som på olika sätt är kopplade till gruvverksamhet för utvinning av guld.
Klicka här på Guldaktier för att komma till listan nedan.

guldaktier
guldaktier

Guldaktier och Guld ETF

För de som inte behöver äga sitt guld direkt så erbjuder guld ETF: er en bra investeringsmöjlighet. En ETF kan liknas vid en fond som handlas som en aktie på börser som Stockholmsbörsen i Sverige eller NYSE i USA. Ett exempel på en sådan är. SPDR Gold Trust med symbolen GLD eller IAU.  Den representerar lite mindre än en tiondel av en uns guld. ETF:er äger fysiskt guld och lagrar det och fungerar som en support och stöd för ETF-aktiernas värde.
Fördelarna med guld ETF:er som GLD och IAU är att du kan köpa eller sälja aktierna närsomhelst då aktiemarknaden är öppen och transaktionskostnaderna är mycket lägre jämfört med fysiskt guld. En del guldinvesterare gillar inte ETF: er eftersom de är en finansiell tillgång och inte ger dig en konkret fordran på det fysiska guldet som ETF:en äger.

Investare i fysiskt guld

guldaktier

För många som investerar i guld finns det inget alternativ till att äga guld direkt. Den största fördelen med fysiskt guld är att du äger det direkt utan mellanhand. Men fysiskt guld har också utmaningar. Du måste hitta ett säkert sätt att lagra det vilket kan bli dyrt. Här kan du läsa mer om förvaring av ädelmetaller. En guldtacka genererar ingen ränta, inte heller någon utdelning. Men ett uns guld är en del av en, som vi känner världen, ändlig kaka. Till skillnad från en ett kalhygge i norrland som uppfyller samma kriterier, är guldet enkelt att ta med sig och att omsätta i kontanter. Men precis som mark, aktier, och fastigheter kan råvaror som guld vara felprissatta i tider av panik och eufori. Den ädla varan är också en räntekänslig tillgång. När bankkontot ger nollränta blir guld en relativt sett mer attraktiv investering, i alla fall i teorin.

Guldgruvbolag

Ett av problemen med att investera i guldaktier eller direkt i guld är att det inte ger någon inkomst. Guldgruvbolag som man i vissa fall kan köpa aktier i är dock aktiva företag och även om deras framtidsutsikter är knutna till guldpriset så kan gruvbolag öka i pris när deras verksamhet går bra. Dessutom går aktierna oftast upp mycket mer än fysiskt guld under de perioder när guldpriset stiger.
Guldgruvbolagens aktier har dock en del extra risken att ta hänsyn till. Även om guldpriset stiger så kan ett guldgruvbolags aktier gå ner om en något negativt inträffar i gruvbolagets affärer. Det skulle kunna vara en gruvolycka eller att man misslyckats med att hitta guld i en lovande gruva. Volatiliteten är också mycket högre i aktier jämfört med fysiskt guld.

Kapitalintensiv gruvdrift

All gruvdrift är en kapitalintensiv verksamhet med många och stora risker. Förutom uppenbara politiska risker, finns såväl operationella som geologiska risker. Även slutpriset utgör, som tidigare nämnt, en stor risk. Detta eftersom gruvbolagens höga operationella hävstång – det vill säga andelen fasta kostnader i förhållande till den rörliga delen i kostnadsmassan – gör att fallande priser snabbt kan urholka såväl marginaler som vinster.
Samtidigt bör man vara medveten om att risknivån är väsentligt högre i gruvaktier jämfört med traditionella börsbolag. Besvikelser är regel snarare än undantag i branschen med företagsledningar som kontinuerligt lovar för mycket och levererar för lite.

Termins eller futureskontrakt – derivat

Om du vill ha kontroll över mycket guld är terminsavtal ett billigt alternativ, om än med risker. Guldterminer på New York Mercantile Exchangekommer i enheter på 100 uns, värda nästan $ 130.000 till löpande priser. För att öppna en position i en guldtermin så behöver du en mindre initial margininvestering, och du måste också behålla en miniminivånivå hela tiden under din kontroll över guldet. För närvarande är underhållsmarginalen på NYMEX $ 4 200, eller bara 3% av kontraktets värde.
Som du kan se erbjuder detta sätt en betydande hävstång för guldinvesterare. Du är dock fortfarande ansvarig för förluster upp till det fulla värdet av terminsavtalet, och du kan bli skyldig att göra ytterligare kontantinsättningar för att täcka förluster. Personligen handlar jag guld i min trading och inte som en investering. Guldterminer är en bra marknad för trading och erbjuder bra volym och likviditet och vinstpotential.

Investera i Gold streaming-bolag

Ett hybrid sätt att investera i guld är att köpa aktier av gold streaming-bolag. Dessa företag letar eller gräver inte efter guld. De erbjuder istället finansiering till guldgruvebolag oftast i utbyte mot en del av deras guldproduktion. Fördelen med gold streaming-bolag är att de har exponering mot guldpriser samtidigt som de får en intäktsström från sina finansieringsarrangemang. Exempelvis har Franco-Nevada Corp ökat sin utdelning under mycket lång tid.

Priset på guld i sverige

Här är en populär källa där man kan följa priset på guld.

Investera i Silver

Mycket av det jag skrivit ovan kan appliceras även på silver.

Relation mellan guldaktier och guld

Ett intressant diagram som jag vet många guldanhängare följer (mig själv inräknad) är relationen mellan guld & silveraktier (XAU) och guld. Då detta är en intressant relation att följa om man är intresserad av att investera i guld eller att investera i guldaktier så säger den egentligen inte vad det är som är billigt relativt vad som är dyrt. Den säger egentligen bara någonting om förhållandet mellan de båda. Guld kan fortfarande gå ner och aktierna gå upp.
Idag så kan man argumentera för båda (mycket förenklad sådan följer):
1. (Guld är dyrt) Råvaror är på väg ned på bred front och så med detta även ädelmetaller. Silver och platinum har gått ner mer än vad guld har gjort och dom brukar följas åt. Guld är med andra ord dyrt, eller?
2. (Guldaktier är billigt) Aktier har gått ned på bred front och även tagit med sig guldaktier i fallet. Ingen ovanlighet när många dumpar sina aktieportföljer. Guldaktier är med andra ord billiga och köpvärda. Sedan har vi det kanske viktigaste faktum att guld är ett sk ”safe haven” i kristider och många därför tror att det kommer att gå upp. Om då ratiot är det lägsta på över 20 år så borde väl guldaktier vara att föredra, eller?

Volatilitet i guld och guldaktier

Volatiliteten är avsevärt lägre i guld än guldbolagsaktier vilket inte är helt ointressant om man vill investera i sektorn.

Många åsikter

Så här kan man argumentera fram och tillbaka om guld och guldaktier och tro mig, åsikterna om guld är många och det är inte alla som argumenterar för en uppgång även om det är en majoritet som tror på det. Själv så lyssnar jag gärna på båda sidors argument även om jag (fundamentalt) lutar mer åt en gulduppgång.
Om man inte vill investera i guld eller investera i guldaktier direkt så kan man faktiskt investera i ratiot istället. Gör en klassisk ”pairtrade”. Om nu ratiot är det lägsta på över 20 år och vi tror på en uppgång av detta, varför inte satsa sina pengar på det istället? Blanka helt enkelt guld och köp guldaktier. Sannolikheten för en vinst här lär vara betydligt större än i att köpa guld eller guldaktier samt att vi sänker risken avsevärt. Risken vi tar med denna trade är endast att ratiot mellan guldaktier och guld skulle bli ännu lägre…

Investera i guld certifikat

Guldcertifikat handlas via börsen. För den riskvillige finns certifikat som Handelsbankens Bull Guld X3 och X4 och som har en daglig hävstång på tre och fyra. Du köper Bull-certifikat om du tror på en uppgång och Bear-certifikat om du tror på fallande kurser.

Investera i guldfonder

Guldfonder investerar i företag verksamma inom guldutvinning. Du kan hitta e

Guld och min egen trading

Personligen så äger jag inget guld utan tänker mer som Warren Buffett att det ger inga intäkter. Om jag trots detta skulle investera i guld så skulle jag köpa Gold streaming såsom Franco-Nevada Corp som jag skrivit om ovan.

Investera eller handla i guldterminer

Däremot så handlar jag dagligen med guldterminer i min egen trading. Det är en bra diversifiering till exempelvis aktieindexterminer och andra mer vanlig trading. Guldterminer ger bra edger som man kan tjäna pengar på. Det finns en edger att hitta både inom Swing Trading och day trading. Jag trejdar även silver, koppar och platinumterminer. Min favorit är dock guld följt av platinum och sedan silver terminer. De är ganska lika i sin personlighet när man trejdar dem men de skiljer sig såpass mycket åt att man separat måste leta efter olika edger inom de olika metallerna. Är du intresserad av att handla med ädelmetaller inom trading så är du välkommen att höra av dig till mig.

Fungerar guld som en hedge mot inflation?

Ja, kanske om man läser denna artikel skriven av Jan Harvey. Svar på detta hittar du även i denna artikel: Gold as Inflation Hedge

Guldpris

Här nedan hittar du senaste guldpriset.

Vi använder cookies. Läs mer på vår hemsida.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Därför ska du månadsspara i aktier – 15 bra anledningar

Därför ska du månadsspara i aktier – 15 bra anledningar

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)