Hur fungerar ränta på ränta effekten? Vad innebär och betyder det?

Ränta på ränta kallas även för kumulativ ränta eller sammansatt ränta och innebär att du får ränta på ditt ursprungskapital plus räntan under en given period. För att förklara på ett enkelt sätt kan man tänka sig ett sparkonto. Har man ett sparkonto på banken så får man ränta på kapitalet. Om man sedan låter den utbetalda räntan sitta kvar på sparkontot får man sedan ränta på det också. Man får alltså ränta på räntan. Det kan verka komplicerat men det är faktiskt ganska enkelt om man får det förklarat på ett bra sätt. Vad denna ränta på räntan kommer betyda för dig är att summan på ditt sparkonto bara kommer att öka snabbare och snabbare.

Riskornen på schackbrädet

Riskornen på schackbrädet, även sädeskornen på schackbrädet, är ett matematiskt problem som visar den snabba ökningshastigheten vid exponentiell tillväxt:

Om på ett schackbrädes första ruta placeras ett riskorn, på nästa ruta 2 riskorn och därefter placeras en fördubbling av antalet för varje ruta, det vill säga på den tredje rutan placeras 4, på den fjärde 8 etcetera, hur många riskorn kommer att ligga på schackbrädet när riskorn lagts på samtliga 64 rutor?
Det sökta antalet riskorn är

18 446 744 073 709 551 615 (cirka 18 triljoner)

ränta på ränta

 

Leave a Reply

Läs mer om Sveriges mest kompletta

Daytradingkurs!