April 5

Hur många aktier skall man köpa? Mailar ni ut info om aktieportföljerna?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fråga:

Bara för att förtydliga, så undrar jag om det fungerar så att ni helt enkelt mailar ut listor med de aktier ni köper /säljer varje månad till aktieportföljerna?
Alltså, portföljsvis, får man rekommendationer på vilka aktier som ska köpas, säljas, och proportionerna mellan hur ens investerade kapital ska fördelas över dessa aktier? Hoppas min fråga inte var alltför otydlig.
Väl mött,

Svar:

Vi skickar ut ett mail till alla medlemmar när portföljerna har uppdaterats. I mailet hittar du också en länk till portföljerna på SR. Där finns också all den info som du kommer att behöva för att se hur Samuelsson investerar. Han brukar i princip alltid ha lika stora delar i de aktier som ingår i portföljerna.
Jag hoppas att detta hjälper. Hör gärna av dig igen annars!
img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Så skapar du en aktieportfölj åt barnen

Så skapar du en aktieportfölj åt barnen

Rebalansera Aktieportföljer: Så optimerar du din avkastning

Rebalansera Aktieportföljer: Så optimerar du din avkastning

Analysera din aktieportfölj i 7 steg

Analysera din aktieportfölj i 7 steg