February 9

Hur stor andel av alla daytraders tjänar pengar? –

Last Updated on 10 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Mitt under en börsyra och allmän hysteri är det lätt att få för sig att daytrading är lätta pengar. Överlevnadsbias och glamorösa bilder i sociala medier gör oss blinda för det faktum att det är låg sannolikhet att lyckas med daytrading. Följande är faktum:

Hur stor andel av daytraders tjänar pengar och hur många misslyckas? Ungefär 1-20 % av daytraderstjänar pengar på daytrading. Bara en liten del av daytraders tjänar någon större summa pengar.

Det innebär att mellan 80 och 99 % av dem misslyckas. Vi har gått igenom massor av forskning och mycket få traders kan skryta med att de tjänar någon betydande summa pengar på daytrading. Institutionella traders verkar klara sig bättre än privatpersoner (kanske som väntat).

Låt oss ta en titt på de rapporter vi har tittat på:

Hur många procent av institutionella day traders misslyckas (fallstudie 1)

Presterar institutionella traders bättre än icke-professionella handlare? Institutionella traders kan förväntas hantera sitt tradingkonto mer som ett företag än vad man kan förvänta sig att privatpersoner gör.

I USA finns ett regelverk som begränsar till vilken grad institutionella investerare kan trada för egen räkning (i motsats till för kundernas räkning). Redan 2008 ansåg amerikanska översynsmyndigheten SEC att en tradingfirma vid namn Tuco Trading var olaglig eftersom Tuco hade så kallade “prop traders” (institutionella investerare som handlar för egen räkning) som var “förklädda kunder”.

När rättegången inleddes var Tuco tvunget att visa alla sina traders handelsstatistik (eller snarare kundernas). Nästan alla var daytraders. Om vi antar att dokumenten från rättsfallet är korrekta kan vi dra slutsatsen att även professionella traders klarar sig dåligt på daytrading:

  • 206 aktiva handlare per 31. December 2007.
  • 33 lönsamma (16 %).
  • 173 olönsamma (84 %).
  • 7 med vinster på mer än 50 000 USD (3 %).
  • 57 med förluster på över 10 000 USD (28 %).

Dessa siffror visar att det även bland daytraders som behandlar sin handel mer eller mindre som ett företag är det många som misslyckas.

Hur många procent av de professionella traders misslyckas (fallstudie 2)

Efter dot com-bubblan publicerade tradingföretaget Broadway Trading sin statistik. Studien är gammal, men vi anser fortfarande att den är relevant. Broadway erbjöd både distanshandel och handel på kontor för sina traders.

I juli 2001 gick 196 traders av 559 med vinst, vilket motsvarar 35 %. Enligt huvudmännen på Broadway Trading är denna siffra lägre än genomsnittet under dot com-bubblan 1998-2000: de hävdade att 79 % tjänade pengar i april 2000, en månad då Nasdaq föll kraftigt.

I februari 2000 var andelen lönsamma traders 81 %. Under hela år 2000 tjänade 42 % pengar, medan 42 % av handlarna tjänade pengar under första halvåret 2001.

Tänk på att undersökningen endast skiljer mellan vinster och förluster. Antalet traders som lever av detta är ännu lägre.

Broadway visade också att de som handlade hemifrån var mindre lönsamma än de som handlade på ett kontor tillsammans med andra traders. Vissa handelskontor hade bra traders och kunde ha en kultur av vinnande traders.

Hur många procent av day traders misslyckas i Brasilien?

I en ganska berömd studie som heter Day Trading For A Living och som gjordes av tre akademiker följdes 1 600 brasilianska daytraders under ett år. Endast 3 procent tjänade pengar! Resultaten kan vara ännu sämre eftersom de endast följde de som höll på i över 300 dagar.

Värt att notera är också att endast 1,1 % av daytraders tjänade mer pengar än minimilönen i landet.

Hur många daytraders misslyckas i Taiwan?

En annan ofta citerad källa (The Cross-Section of Speculator Skill Evidence from Day Trading) gjordes i Taiwan och genomfördes mellan 1992 och 2006.

Slutsatserna är tvåfaldiga:

  • Få daytraders kan uppnå överavkastning efter avgifter – en liten grupp på cirka 15 % tjänade mer än provisionerna och kostnaderna.
  • Variation i investerarnas färdigheter är ett viktigt inslag på finansmarknaderna.

Författarna gjorde en andra undersökning som offentliggjordes 2013 där de hävdade att mindre än 1 % av daytraders på ett förutsägbart och tillförlitligt sätt kan uppnå överavkastning netto efter avgifter.

Varför misslyckas day traders?

Flera av de studier vi har gått igenom hävdar att övertro på trading är en av huvudorsakerna till att daytraders misslyckas. Detta kan vara korrekt, men författarna har förbisett en mycket viktig aspekt:

Handel är ett nollsummespel. Långsiktiga investeringar är inte ett nollsummespel eftersom du har medvind från ökade vinster och intäkter. Vad är bäst – trading eller investering? Trading kan vara skalbart, men det har en kostnad i form av en hög risk att misslyckas.

Men när du är en daytrader kan du inte dra nytta av den långsiktiga medvinden. Lägg till provisioner och slippage och du får ett “minus-summespel”.

Med andra ord är marknaden “riggad” så att endast ett fåtal konsekventa handlare tjänar pengar. Amatörernas främsta syfte är att utgöra “byte” och bidra med energi för de större aktörerna längre upp i näringskedjan, enligt Victor Niederhoffer i The Education Of A Speculator.

Handel är precis som poker: alla spelare runt bordet kan inte vinna – det du vinner måste några andra förlora. Vilka är dina rivaler? Vilka är rovdjuren? Du måste förstå var du befinner dig i näringskedjan.

Hur du undviker att förlora pengar som day trader

Daytrading handlar om att undvika oförutsedda misstag, för att låna en term från tennis. Den berömda investeraren Charlie Munger som också är Warren Buffetts partner gillar att se på problem från andra sidan. Vi har tidigare skrivit en artikel där vi vände ut och in på hur du kan förbättra dina odds i trading: Hur man misslyckas som trader.

Den här bloggen handlar om kvantitativ trading. Vi anser att detta är det bästa tillvägagångssättet för trading. Det kräver studier och mycket arbete, men våra egna anekdotiska bevis gör gällande att detta ökar sannolikheten för rimlig framgång drastiskt.

Tänk också på att 80 % av jobbet handlar om att ”dyka upp” – att ägna tid åt din trading. Inom trading innebär detta att du måste vara där varje dag för att lära dig och skaffa dig erfarenhet. Bara genom att ta dig överinlärningskurvan ökar du förmodligen dina odds dramatiskt.

Hur stor andel av alla daytraders misslyckas? Avslutande kommentarer

Tyvärr förlorar de flesta daytraders pengar eftersom kortsiktig trading är ett nollsummespel. För att undvika att bli en daytrader som förlorar pengar rekommenderar vi att du försöker utveckla en kvantitativ strategi för handel. Den här webbplatsen handlar till stor del om kvantifierade handelsstrategier och vi är övertygade om att du kan hitta en lönsam tradingstrategi på vår webbplats. Vi har också några enskilda strategier och strategipaket som går att köpa – alla baserade på dagsupplösning och inte daytradingstrategier.

Hur stor andel av daytraders misslyckas? De bevis som vi sammanställt i den här artikeln tyder på att cirka 80-95 % av daytraders förlorar pengar.

Related Posts

Lämpar Sig Kapitalförsäkringar För Trading? (Daytrading & Swingtrading)

Lämpar Sig Kapitalförsäkringar För Trading? (Daytrading & Swingtrading)

Köpa och sälja aktier samma dag – En guide för nybörjare

Köpa och sälja aktier samma dag – En guide för nybörjare

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)