February 14

Hur många håller på med algoritmisk trading?

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Hur många håller på med algotrading?

Det är svårt att säga exakt hur många människor som håller på med algoritmisk trading. Det finns många olika företag som utför algoritmisk trading, och det finns också många individer som har utvecklat egna algoritmer eller som har köpt sådana från andra. Det finns också många olika storlekar och nivåer av algoritmisk trading, så det är svårt att säga exakt hur många som är involverade.

Det är dock klart att algoritmisk trading har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt en studie från 2018 utförde de största algoritmiska trading-företagen över 75% av all handel som sker på amerikanska finansiella marknader. Dessutom använder ett stigande antal institutionella investerare, såsom hedgefonder och investeringsbanker, algoritmisk trading. En annan trend är att fler och fler personer börjar utföra algoritmisk trading med hjälp av automatiserade system och robotar. Således är det sannolikt att antalet personer som involveras i algoritmisk trading har ökat kraftigt de senaste åren.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

6 månaders tradingutbildning – Algotrading (10 algostrategier)

6 månaders tradingutbildning – Algotrading (10 algostrategier)

Backtesting, vad är det? – Historiska tester och backtester | trading

Backtesting, vad är det? – Historiska tester och backtester | trading