April 4

Kalendereffekter i aktier på aktiemarknaden och inom trading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kalendereffekter

Precis som att ekonomin och olika sorters verksamheter rör sig genom olika perioder som är olika gynnsamma, finns det återkommande kalendereffekter på de finansiella marknaderna. T.e.x brukar aktiemarknaden som en helhet prestera bättre under vissa delar av året än andra.

Kalendereffekter existerar inte bara på aktiemarknaden som en helhet, utan också hos enskilda aktier. Medan vissa aktier brukar prestera bättre under sommaren, kan det hända att andra presterar bättre under vintern, bara för att nämna ett exempel.

Det är dock viktigt att påpeka att det aldrig finns någon garanti för att kalendereffekter skall återupprepas i framtiden. Marknader förändras hela tiden, vilket kan leda till förändringar som sätter vissa effekter ur spel. I de fall då kalendereffekter fungerar är de snarare ett spel med sannolikheter, än en garanti att någon skall hända under en viss tid av året.

Kalendereffekter på aktiemarknaden

Om vi tar oss en titt på S&P500 som följder de 500 största bolagen i USA, ser vi att indexet brukar prestera bättre under vissa månader än andra.

S&P-500
S&P-500

Från bilden ovan, som visar den genomsnittliga avkastningen för S&P-500 från 1964 till 2015, kan man se att marknaden oftast presterar bättre under början och slutet av året. Detta har givit upphov till följande etablerade uttryck:

  1. Januarieffekten: En av anledningarna till att marknaden brukar gå upp mycket under januari, är att investerare stänger sina negativa positioner i slutet av december, för att kunna dra av förlusterna på deklarationen. Ofta köper dessa investerare tillbaka sina aktier när året börjar igen, vilket hjälper till att pressa upp marknaden. Optimism över det nya året är en annan anledning som ofta nämns.
  2. Sell in May and go away: Detta ganska fyndiga uttryck syftar på den tendens som finns mellan maj och oktober månad, då börsen historiskt inte har presterat så bra. Detta har till vissa delar att göra med att semestermånaderna infaller under den här tiden.
  3. Julrally: Från oktober fram till slutet av året brukar marknaden gå väldigt bra.

Kalendereffekter i enskilda aktier

Kalendereffekter och hur de tar sig uttryck i enskilda aktier beror på hur olika företags presterar under olika tider på året. För att ta ett exempel, kommer ett blag som säljer badkläder att ha en mycket högre försäljning under sommaren, men inte alls sälja lika mycket under hösten och de kalla vintermånaderna. På så sätt är det sannolikt att en aktie som denna visar på tydliga kelendereffekter mellan sommar och vinter.
På samma sätt brukar bensinpriset gå upp under sommaren, när bilar används i större utsträckning för nöjes- och semesterkörning. Samma sak gäller även aktier som verkar inom resebranschen. Ett annat exempel är bolag som har luftkonditionering och kylprodukter som sin huvudsakliga verksamhet, där efterfrågan ökar under sommaren.

Hur traders nyttjar kalendereffekter i trading

Genom att betrakta en graf över historiska kalendereffekter, kan det verka klokt att köpa i oktober och sälja i april. Vad som återigen är viktigt att komma ihåg, är att historiska resultat inte alltid upprepas framöver. Dessutom är det viktigt att, som vi just belyste, beakta att säsongseffekter i enskilda aktier kan variera kraftigt från marknadsindexet.
Med andra kan det vara mer gynnsamt att bedöma kalendereffekterna i de aktier du har tänkt att handla, för att se om det finns något återkommande mönster. Vanligtvis använder man sedan säsongseffekterna som ett filter, där man exempelvis inte kortar marknaden om man för tillfället befinner sig i en månad där den brukar gå upp.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan