April 4

Candlestick – Allt du behöver veta – Formationer, Mönster, Signaler, Pattern och Trading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Candlestick diagram visar högsta-, lägsta-, öppnings- och stängningspriser för värdepapper såsom aktier för en specifik tidsperiod. Candlesticks härstammar från Japanska rishandlare och traders som använde det för att studera och analysera priser på ris. Detta gjorde dem hundratals år innan det blev populärt inom trading i Sverige och väst.

Som svensk trader är det nästan omöjligt att klara sig utan ett aktiediagram. Det finns många att välja mellan, såsom den vanliga linjegrafen, stapeldiagrammet, “point and figure chart”, candlesticks, range-staplar, och renko bars.

Alla dessa val till trots, har candlestick formationer lyckats bli en av de mest populära och omtyckta typerna av teknisk analys och prisdiagram bland traders som analyserar aktier och värdepapper.

Med sina stora kroppar och lättavlästa former underlättar candlesticktrading en hel del när det kommer till att analysera prisdata och snabbt få en överblick över vad som har hänt i marknaden.
I den här svenska guiden kommer vi att ta upp allt du behöver veta om candlesticks och teknisk analys när det rör trading (daytrading och swingtrading).

Nyhetsbrev

Intresserad Av Trading?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av våra utskick om trading. (Gratis)

Artikelns Innehåll

Som ni ser är det en hel del saker vi har att gå igenom, så låt oss sätta igång!

Trading Signaler på Samuelssons Rapport

Hur man tyder candlesticks inom trading

Candlesticks och teknisk analys ger oss en hel del information om hur en marknad har rört sig, inte bara när det gäller öppnings och stängningspris , men också högsta- och lägstanoteringar. En candlestick representerar den valda tidsperioden som kan vara allt från år till så lite som en sekund.
För att fatta sig kort, ger en candlestick oss följande information:

 • Öppningspriset
 • Stängningspriset
 • Högstanotering
 • Lägstanotering

Dessa datapunkter ger oss sedan följande tre delar:

 • En box, eller kropp
 • En övre veke
 • En undre veke

Boxen eller kroppen är avståndet mellan öppningspriset och stängningspriset, och visar prisökningen eller prisminskningen för den valda perioden.
Vekarna visar vilka nivåer som värdepappret eller aktien har handlats på under dagen, men som är utanför stängnings- eller öppningspriset.
För att göra det lättare att avgöra om en candlestick visar en prisökning eller prisnedgång, ges de olika färger. Vanligtvis innebär en grön eller vit candlestick i ett diagram att aktiepriset har gått upp, medan en röd eller svart candlestick innebär att priset har gått ned.

Här är en bild, om än på engelska (från vår systersida TheRobustTrader) som förhoppningsvis gör det lättare att förstå

Wick= Veke
Body= Kropp eller box

Candlesticks
Candlesticks

Bullish (positiva) och bearish (negativa) candlesticks

En candlestick inom trading anses normalt vara positiv om stängningspriset är högre än öppningspriset. I många tradingprogramvaror brukar man kunna välja fritt mellan olika färger för kroppens färgsättning, men som vi har varit inne på tidigare är de vanligaste färgerna vit eller grön.
För en positiv candlestick ligger den övre veken mellan högstanoteringen och stängningen, medan den undre veken ligger mellan öppningen och den lägsta noteringen.

Positiv Candlestick
Positiv Candlestick

En candlestick och teknisk analys anses oftast vara negativ när stängningspriset är lägre än öppningspriset. Vanligtvis ritas den svart eller röd, och den övre veken ligger mellan högstanoteringen och öppningspriset, medan den undre veke ligger mellan lägstanoteringen och stängningspriset.

Negativ Candlestick
Negativ Candlestick

Fördelar med Candlesticks inom trading

Sedan dess att de introducerades för mer än tre decennier sedan, har candlesticks blivit en av de mest vanliga och mest omtyckta diagramtyperna på marknaden.
Candlesticks har helt enkelt många fördelar, och här är några av dem:

Enkelt att läsa av marknaden

Candlesticks är enkla att tolka, och t.o.m en amatör kan känna sig hemma fort och följa marknadens rörelser. De färggranna boxarna gör candlesticksen lättlästa och enkla att tyda, viket gör att man direkt får en överblick över marknadens rörelser.
Det faktum att du inte behöver slösa tid och kapacitet på att tyda vad marknaden har gjort ger dig mer tid och kraft åt att göra vad som räknas, nämligen att analysera marknaden.

Candlesticks bildar mönster

Som många av er säkert redan vet, kan candlesticks bilda en uppsjö av olika candlestick mönster och candlestick formationer, som alla tolkas olika. Senare i artikeln kommer vi att ta upp en rad olika exempel, men bara för att nämna några är hammer, shooting star, hanging man, marubozu, candlestick doji, och spinning top några populära candlesticks.
När flera candlesticks sätts ihop tillsammans, bildar de lättigenkännliga mönster, såsom harami, hikkake, evening star, abandoned baby och tweezers.
Alla dessa mönster berättar olika historier om hur marknaden har rört sig, och hur utbud och efterfrågan har format prisgrafen.

Candlesticks kan ge dig ett övertag i marknaden

Eftersom att de olika candlestickmönstrena visar hur marknaden har betett och rört sig, kan de också användas till att försöka förutspå vad som kommer att hända.
Till exempel, kan vissa candlesticks indikera en nära förestående vändning i marknaden, medan andra signalerar att trenden troligen kan komma att fortsätta.
Med andra ord, kan candlesticks hjälpa oss i vår marknadsanalys, och många traders använder sig av dem för att försöka förutsäga vart marknaden är på väg.

Hur man använder candlesticks utan att memorera dem

I den här guiden kommer vi att täcka en massa olika candlesticks och candlestick formationer. Vad vi dock redan nu vill påpeka, är att det inte är nödvändigt att memorera alla mönster var för sig.
Det viktiga ligger i att förstå hur candlesticksen speglar marknadsbeteenden, och vad dessa beteenden betyder.
Här kommer några tips för att enklare kunna avläsa candlesticks utan att memorera dem.

Candlens Stängningspris

Att titta närmare på var i förhållande till rangen som candlesticket stängde, kan hjälpa dig att förstå vilka krafter som styr för tillfället i ett candlestick diagram.
Om stängningspriset är nära högstanoteringen, är det ett tecken på en stark positiv kraft. Likaledes är en stängning nära lägstanoteringen en indikation att det är säljarna som har kontrollen för tillfället.
För att ta ett exempel, är stängningspriset i en bullish engulfing, som är en positiv signal, nära högstanoteringen. Detta visar att det är köparna som har kontroll. Om man däremot tittar på en bearish engulfing eller dark cloud cover, är stängningspriset på exempelvis aktien nära lägstanoteringen, vilket indikerar att det är säljarna som har kontroll för tillfället.

(Dessa candlestickmönster kommer vi att gå igenom snart)

Här är ett exempel på hur en candle stängde nära toppen, och följdes av en uppgång.

Bullish Engulfing Candlestick
Positiv Candlestick

 

Nedan ser vi istället hur stängingen skedde nära lägstanoteringen.

Candlestick
Candlestick

 

Genom att jämföra storleken på den nuvarande stapel mot de andra närliggande staplarna, kan du få en uppfattning om övertygelsen bakom prisrörelsen i aktien.
Om candlesticket är större än de andra candlesticken, kan det vara en indikation att marknaden kommer att fortsätta i candlens riktning. På samma sätt kan en liten candle vara en signal att marknaden saknar kraft, och kan komma att vända om.

I bilden nedan ser du hur små negativa candlesticks övertrumfades av en stor, bullish candlestick, varefter marknaden fortsatta uppåt.

Bullish Engulfing
Bullish Engulfing

 

Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att detta inte är en universell regel. Vissa mönster kan mycket väl gynnas av att ha en förhållandevis liten range.

Gap

Gap är viktiga att hålla koll på, eftersom att vad som sker medan marknaden är stängd kan förse oss med starka ledtrådar om vilken riktning marknaden kommer att röra sig framöver.
Ett gap är helt enkelt när marknaden öppnar högre eller lägre än den stängde, vilket skapar ett mellanrum i prisserien.
Förutom att notera i vilken riktning gapet sker, borde du också notera om gapet fylls igen eller inte. Ett öppet gap som inte fylls igen signalerar att marknaden inte är tillräckligt stark för att fylla gapet. Och självklart kan en sådan insikt hjälp dig i din marknadsanalys.

Hur candlesticksen passar in i den generella marknadsstrukturen

Prisrörelser skapar ofta olika strukturer, eller överhängande mönster i marknaden. Några mönster som många traders tittar på är huvud-skuldraformationen, dubbelbotten- och dubbeltoppformationer, trianglar och kilar.

Och beroende på var ett candlestickmönster uppstår i relation till dessa strukturer, kan det vara mer eller mindre relevant.
För att ta ett exempel är en positiv omslagsformation på högra skuldran i en huvud-skuldraformation inte särskilt relevant. Däremot kanske en negativ omslagsformation skulle vara något att hålla ögonen öppna för!

Här ser ni hur en evening star (som kommer att gås igenom snart) formades på toppen av den högra skuldran i en huvud-skuldraformation.
Evening Star Candlestick
För att vara helt uppriktig, så är vår erfarenhet att grafmönster så som huvud-skuldraformationen att de inte fungerar särskilt bra! Var försiktig när du inkorporerar saker i din trading! Det absolut bästa sättet att undvika att använda saker som inte fungerar, är backtesting!

Hur tidsupplösningen påverkar candlesticks i ett diagram

Som med vilken annan typ av signal som helst, påverkas en candlesticks tillförlitligheten väldigt mycket av den tidsupplösning du använder. En omslagsformation som bildas i 1-minutersdiagrammet är inte på långa vägar lika tillförlitlig som en i det dagliga diagrammet. Med andra ord har högre tidsupplösningar högre tillförlitlighet, och det finns flera anledningar till det:

Högre tidsupplösningar täcker fler transaktioner

Varje candlestick representerar alla transaktioner i marknaden som ägde rum under en viss tidsperiod. Med andra ord hinner många fler transaktioner äga rum i candlesticks som representerar en längre tidsperiod, vilket ger större vikt åt det de visar.
Till exempel kan det hända att 5 minuter inte är tillräckligt länge för att absorbera en enda order från en institutionell spelare. Under loppet av en dag är det dock mycket större sannolikhet att även en stor spelare skall hinna göra en hel del transaktioner, vilket ökar tyngden bakom den signal som ges.

Högre tidsupplösningar har mindre brus

Vad som verkar vara en stor prisrörelse i små bars kanske inte ens är tillräckligt för att märkas av i de högre tidsupplösningarna. En trend i femminutersupplösningen skulle t.e.x kunna vara en enda candlestick i 4-timmarsupplösningen.
Vanligtvis blir det mer brus ju kortare intervaller du använder!

Högre tidsupplösningar visar trenden mycket tydligare.

En högre tidsupplösning har tillräckligt mycket tyngd i sig för att kunna utstaka en trend i marknaden, vilket kanske inte är fallet med lägre tidsupplösningar.

Candlesticksens Historia

Steve Nilson anses av många vara den som introducerade Candlesticks i Väst. I en artikel i ”futures magazine” i USA gav han första gången en introduktion till candlesticks, och 1991 släppte han sin bok ”Japanese Candlestick Charting Techniques” som gick djupare in på ämnet.

Steve Nilson gav ut ett antal ytterligare böcker på ämnet, med han var knappast dess uppfinnare. Som namnet på hans första bok antyder, kommer candlesticks ursprungligen från Japan, då en rishandlare vid namn Munehisa Homma i 1700-talets Sakata kom på ett finurligt sätt att utnyttja fluktuationer i rispriset.

Japan var under 1700- talet hemvist för en av de tidiga terminsmarknaderna, i det här fallet för ris, vilket möjliggjorde spekulation i aktiepriset. Munehisa märkte snart att prisrörelserna i rismarknaden inte bara var en konsekvens av fundamentala faktorer, så som lagervolym, väder eller skördeutsikter, men också sentimentet i marknaden. Kort och gott upptäckte han att marknaden inte var rationell, och utvecklade således ett sätt att mäta marknadssentimentet.

Hans metod gick ut på att notera öppnings- och stängningspriset tillsammans med högsta och lägsta notering för dagen, för att sedan sätta samman dessa till vad vi idag kallar candlestickttrading.
Trots sin framgång dröjde det ändå till mitten av 1800-talet innan andra rishandlare anammade Menuhisas metoder. Och som vi vet kom det att dröja ännu längre innan metoden upptäcktes av oss här i Väst.

Funkar verkligen Candlesticks?

Det mest vanliga sättet att använda candlesticks är att notera och agera på mönster som bildas i marknaden.
Många nya traders omfamnar candlestick formationer, eftersom att de ger oss tydliga och lättföljda råd om hur vi ska tolka prisrörelser i exv. aktier.
Vad man skall vara medveten om, är dock att de flesta candlestickmönster inte är lämpliga för trading, eftersom att de helt enkelt inte är tillförlitliga nog!
Försök aldrig att trada en candlestickformation utan att backtesta den först!
I den här guiden, kommer vi att täcka många av de vanligaste candlesticken, och vilken betydelse de tillskrivs av de stora massorna. Kom bara ihåg att många människors övertygelser inte är sanna och inte kommer att leda till framgångsrik trading.
Med det sagt är candlestickmönster ett mycket bra sätt att lära sig förstå hur utbud och efterfrågan driver marknaden. Ta dem bara inte för den enda och slutgiltiga sanningen!

Mönstren vi kommer att gå igenom

Candlestickmönster och teknisk analys kan kategoriseras baserat på antalet candlesticks som ingår i varje mönster, eller vilken typ av signal de är. I den här guiden kommer vi att att kategorisera dem efter vilken kategori de tillhör. Kategorierna är följande

 • Positiva omslagsformationer
 • Negativa omslagsformationer
 • Positiva fortsättningsformationer
 • Negativa fortsättningsformationer
 • Dojiformationer

Låt oss gå igenom dessa kategorier en och en!

Positiva omslagsformationer

Den här kategorin av candlesticks är ett tecken på att den rådande, negativa trenden har förlorat i styrka, och att en uppgång kan vara nära förestående. Med andra ord måste priset har varit i en nedtrend innan vi kan börja leta efter positiva omslagsformationer.
De candlestickformationer vi kommer att gå igenom är:

Låt oss gå genom den en och en!

Hammer

img 5d3a117336474 Samuelssons Rapport
En hammer är en formation som består av en candlestick. Det är en omslagsformation som kommer efter en en tids nedgång. Om en hammer-formation skulle uppstå efter en tids uppgång, är det istället en “hanging man”. (Denna kommer att tas upp senare, under “negativa omslagsformationer
En hammer har en liten kropp, som kan vara antingen grön eller svart. Med andra ord kan den ha stängt högre eller lägre än den öppnade.
Veken är lång, och syns mestadels på nedsidan.
Så här identifierar du en hammer i ett candlestick diagram:

 • Den övre veken är liten eller icke-existerande
 • Den lägre veken är ungefär två till tre gånger större än kroppen, eller mer
 • Stängningen sker i den övre fjärdedelen av rangen

Detta betyder en hammer:

 1. Säljarna hade övertaget och tryckte priset lägre.
 2. Men köparna kom sedan tillbaka, och lyckades trycka upp priset på exempelvis aktier och värdepapper tillbaka, så att stängningen skedde upp mot eller över öppningen

Inverted Hammer

img 5d3b34be4fbbd Samuelssons Rapport
En inverted hammer är väldigt lik en hammer, men precis som hörs på namnet är det en inverterad variant.
Såhär identifierar du en inverted hammer:

 • Candlen har en liten kropp (färg spelar ingen roll) och en liten, eller icke-existerande nedre veke
 • Den har en lång övre veke som är två till tre gånger så stor som kroppen

En inverted hammer betyder att:

 1. Marknaden var i en nedtrend
 2. Trots den negativa trenden gavs köparna tillräckligt utrymme för att tillfälligt pressa upp kursen. Snart återkom dock säljarna och tryckte ned kursen igen.

Även om candlen inte stängde i den övre regionen av rangen, är den långa övre veken ett gott tecken på att marknaden snart kan komma att ändra riktning!

Bullish Engulfing

img 5d3a117d21876 Samuelssons Rapport
En bullish engulfing är en formation som består av två stycken candlesticks. Den uppträder efter en tids nedgång, och siar om att marknaden snart är på väg att vända om.
Så här identifierar du en bullish engulfing:

 • Den första stapeln är negativ
 • Den andra är positiv, och dess kropp omsluter den föregående stapeln helt-och-hållet.

Precis som med en hammer, kan vi utläsa en intressant historia om vad som har skett i marknaden:

 1. Säljarna trycker först ned priset på exempelvis terminer eller optioner, och den första candlen stänger lägre än den öppnade.
 2. Senare återkommer köparna starkt, och den andra stapeln stänger över föregående candles öppning.

Det faktum att den andra, positiva candlen förmådde bryta upp över föregående stapels öppning, är ett starkt tecken på styrka i marknaden. Speciellt med tanke på att den positiva stapelns kropp är av en betydligt större storlek än den föregående negativa stapeln.
En intressant detalj är att en bulllish engulfing formar en hammer om man går upp i tidsupplösning. För att ta ett exempel är en bullish engulfing i 30-minutersupplösningen en hammer i 60-minutersupplösningen!

Piercing Pattern

img 5d3a1184bd85f Samuelssons Rapport
Piercing pattern är en annan candlestickformation som uppträder efter en tids nedgång. Den liknar en bullish engulfing, men den andra, positiva candlen täcker inte riktigt den första candlen.
Såhär identifierar du en piercing pattern:

 • Den första candlen är negativ.
 • Den andra candlen öppnar lägre än föregående candles lägsta, men stänger över dess mittpunkt.

En piercing pattern betyder om du analyserar den att:

 1. Säljarna dominerade först, och såg till att den första candlen stängde negativt.
 2. Även om den andra candlen öppnade med ett gap nedåt, tog köparna snabbt tillbaka kontrollen och tryckte upp priset så att candlen stängde över föregående candles mittpunkt.

Precis som med bullish engulfing-mönstret innebär det faktum att marknaden lyckade återhämta sig efter ett gap ned, att det finns en underliggande styrka i marknaden. Vad som dock kan tänkas, är att en piercing line inte är en lika kraftfull signal som en bullish engulfing då den inte lyckas klättra över föregående candles öppning.
I en högre tidsupplösning bildar en piercing pattern en hammer.

Tweezer Bottom

img 5d3a118e6a1cf Samuelssons Rapport
Tweezer bottom är en annan candlestickformation som uppstår efter en tids nedgång. Den består av två candles som båda har samma lägstanivå.
Så här identifierar du en tweezer bottom:

 1. Den första candlen är negativ eller positiv, och har en veke på nedsidan.
 2. Den andra candlens lägstanivå går ned till föregående candles lägsta, men går aldrig under den.
 3. Så länge som lägstanivån inte överträdes, blir kommande candles del av mönstret.

En tweezer bottom betyder om du analyserar den att:

 1. Säljare tryckte ned priset först, med möttes av ett starkt köptryck.
 2. I den andra candlen försökte säljarna återigen trycka ned priset, men möttes av stort motstånd kring föregående candles lägsta.

Med andra ord visar en tweezer bottom att en prisnivå har försvarats med framgång flera gånger. I en lägre tidsupplösning bildar en tweezer bottom faktiskt en dubbel-botten-formation, vilket enligt traditionell teknisk analys ses som en omvändningsformation.
T.e.x blir en tweezer bottom i daglig upplösning en dubbelbottenformation i en 60-minutersgraf

Bullish Harami

img 5d3a11b2d6f84 Samuelssons Rapport
En bullish harami är en candlestickformation som består av två staplar, och som formas i en nedtrend. Vanligtvis anses den vara en omslagsformation, men vissa använder den också som en fortsättningssignal.
Såhär identifierar du en bullish harami:

 • Den första stapeln är negativ och har en lång kropp
 • Den andra stapeln är positiv, och dess kropp omsluts av den föregående stapelns range

Detta är vad som kan ha hänt i marknaden:

 1. Säljarna dominerade och tryckte ned priset
 2. Nästa dag tar köparna över kontrollen och trycker upp priset igen, med avstamp i ett positivt gap.

Själva gapet är en stark signal om att trenden håller på att vända, och när det följs av en positiv stapel, blir det en sorts bekräftelse att trenden faktiskt har vänt!

Bullish Hikkake

img 5d3a11a8c6db5 Samuelssons Rapport
En bullish hikkake är en formation som innefattar flera staplar, och indikerar en potentiell positiv trendomvändning, när den uppstår efter en negativ trend. En bullish hikkake  bildas i princip när vi får ett falskt utbrott från en inside bar.
En inside bar är en stapel vars range till fullo omfattas av den föregående stapelns range. 
Såhär identifierar du en bullish Hikkake:

 1. Invänta en inside bar
 2. Se om priset bryter ned under lägstanoteringen av inside-bar-formationen
 3. Om priset går över högstanoteringen i insidebar-mönstret, har vi en bullish hikkake

Här är vad som händer i marknaden:

 1. En inside bar uppstår, och signalerar osäkerhet i marknaden
 2. Den nästa stapeln bryter ned genom lägstanoteringen av inside bar-mönstret, vilket signalerar att trenden kanske inte är riktigt är redo att ändra riktning än.
 3. Köparna lyckas sedan ta över rodret igenom, och trycker priset uppåt.
 4. När priset går över inside bar-mönstrets högstanotering, har marknad bevisat att den har tillräcklig styrka för att fortsätta uppåt.

Som ni ser, förlitar sig en bullish hikkake på att det sker ett utbrott över en tidigare högstanivå.

Morning Star

img 5d3a18ed42b6e Samuelssons Rapport
En morning star består av tre stycken candlesticks, och är en positiv omslagsformation som bildas efter en tids nedgång.
Såhär identifierar du en morning star:

 • Den första candlen är lång och negativ
 • Den andra stapeln är liten och öppnar med ett negativ gap.
 • Den tredje stapeln är positiv, och öppnar med ett positiv gap.

Detta är vad en morning star betyder:

 • Säljarna dominerade först, och tryckte ned priset.
 • Marknaden börjar tvivla, och köptryck och säljtryck är lika starkt.
 • Köparna vinner sedan, och trycker upp marknaden.

Om den andra stapeln är en såkallad candlestick doji, kallas mönstret istället för en “morning doji star”. Vi kommer att gå igenom dojis senare i artikeln!

Bullish abandoned baby

img 5d3a191cba6af Samuelssons Rapport
En annan vanlig omslagsformation är en så kallad “bullish abandoned baby”.
Såhär identifierar du en bullish abandoned baby:

 • Den första stapeln är lång och negativ
 • Den andra stapeln bildar en candlestick doji, och öppnar med ett negativ gap från föregående stapel
 • Den tredje stapeln är posotiv och öppnar över föregående stapels högstanotering.

En bullish abandoned baby betyder om du gör en analys:

 1. Vi först hade starkt säljtyck.
 2. Säljtrycket övergår till ett jämviktsförhållande mellan köpare och säljare.
 3. En stor våg av säljtryck trycker upp marknaden ordentligt.

Hur man tradar positiva omslagsformationer

Som vi nämnt tidigare är candlestick formationer inte tillräckligt träffsäkra för att förlita man skall kunna förlita sig på dem enkom. För att finna bra signaler måste du använda dig av andra tekniska hjälpmedel för att förbättra dina förutsättningar att göra vinst. Här är några exempel på verktyg som du kan använda dig av i din trading:

Oftast är det bäst att leta efter köpsignaler när marknaden är i en långsiktigt stigande trend. Under sådana förhållanden står många redo att köpa på en dip, vilket ökar chanserna att eventuella omslagsformationer faktiskt fungerar.
T.e.x kan du vänta på att marknaden rör sig ned mot en stödlinje, motstånd, eller glidande medelvärde, och agera på eventuella omslagsformationer runt dessa nivåer.

Positiva omslagsformationer i översålda marknadsförhållanden

Ett annat bra sätt att öka dina chanser till vinst, är att se till att marknaden är översåld innan du går in i en trade. Aktiemarknaden har en tendens att prestera en del överdrivna rörelser, som korrigeras emellanåt med en rörelse i motsatt riktning. Och om du hittar en positiv omslagsformation när marknaden har blivit översåld, ökar chanserna att din trade kommer sluta med en vinst.
Ett bra sätt att se om marknaden är översåld, är genom att använda RSI, eller Stochastic. När någon av de två går under 30, anses marknaden traditionellt vara översåld.
Om du använder stochastic kan du också vänta på att signallinjen korsas, vilket agerar som en bekräftelse på den nya trendriktningen.

Hammer Candlestick och Stochastic
Hammer Candlestick och Stochastic

I bilden ovan ser du hur en hammer närmade sig en tidigare motståndsnivå , och hur stochastic korsade signallinjen efter att ha visat översålda värden.

Negativa omslagsformationer

Negativa omslagsformationer indikerar att den pågående positiva trenden håller på att vända. Med andra ord, kan de enbart uppstå efter en tids uppgång.
Hursomhelst, så skall du inte förvänta dig att marknaden vänder om bara för att du ser några av de mönster vi kommer att gå igenom. Som vi har gått igenom tidigare, behöver du kombinera mönstren med andra hjälpmedel för att få fram något som kan fungera.
Med det sagt, kommer vi att gå igenom följande formationer:

 • Shooting star
 • Bearish engulfing
 • Dark cloud cover
 • Tweezer top
 • Bearish harami
 • Bearish hikkake
 • Evening star
 • Bearish abandoned baby

Shooting Star

img 5d3a1bcfe141c Samuelssons Rapport
En shooting star är en negativ omslagsformation som sker efter en tids uppgång. Stapeln som utgör mönstret kan vara negativ eller positiv, men har en stor övre veke, vilket indikerar att marknaden är tveksam till att fortsätta högre.
Så här identifierar du en shooting star:

 • Den har en mycket liten eller ingen nedre veke
 • Kroppen är liten, och stapeln stänger i den nedre fjärdedelen av rangen
 • Den övre veken är minst dubbelt så stor som kroppen.

Detta är vad en shooting star betyder:

 1. Köparna tryckte upp marknaden till att börja med.
 2. Under dagen övertog säljarna stafettpinnen, och tryckte ned priset så att marknaden stängde nära öppningen.

Även om en shooting star har sitt namn oberoende av om den stänger högre eller lägre än den öppnat, anses en shooting som stänger lägre än den öppnade mer negativ.
En shooting star som uppstår efter en negativ trend kallas istället för en inverted hammer, och är en positiv candlestickformation. 

Bearish Engulfing

img 5d3b6ef9d431e Samuelssons Rapport
En bearish engulfing består av två staplar, och uppstår efter en positiv trend.
Såhär identifierar du en bearish engulfing:

 • Den första stapeln är positiv
 • Den andra stapeln, som är negativ, täcker den första stapelns range helt och hållet.

En bearish engulfing betyder att:

 1. Köparna först tryckte upp marknaden.
 2. Att marknadssentimentet skiftade, och säljarna började trycka ned marknaden.

Det faktum att den negativa stapeln lyckades omsluta den positiva helt och hållet, är en starkt negativ signal, som visar att säljarna dominerar för tillfället.
I en högre tidsupplösning bildar en bearish engufling istället en shooting star. För att ta ett exempel, skulle en bearish engulfing i 30-minutersupplösningen vara en shooting star i 60-minutersgrafen.

Dark Cloud Cover

img 5d3b6f0fa175b Samuelssons Rapport
Dark cloud cover är en annan negativ omslagsformation som  uppstår efter en upptrend. Den liknar en bearish engulfing, med skillnaden att den andra stapeln inte riktigt omsluter den första.
Såhär identifierar du en dark cloud cover:

 • Den första stapeln är positiv
 • Den andra stapeln öppnar över den första stapelns högstanotering, men stänger under dess mittpunkt.

Detta betyder en dark cloud cover:

 1. Köpsidan var till en början mycket starkare än säljsidan, vilket fick stapeln att stänga positivt.
 2. Köparna förblev starka under den följande stapelns öppning, vilket resulterade i ett positiv gap.
 3. Säljarna tog dock snabbt över, och pressade ned marknaden under föregående stapels mittpunkt, som utgjorde ett motstånd.

I en högre tidsupplösning bildar en dark cloud cover en shooting star med en positiv stapel.

Tweezer Top

img 5d3b6f7fb08c1 Samuelssons Rapport
En tweezer top är ännu en formation som består av två staplar. Den uppstår efter en tids upptrend.
Såhär identifierar du en tweezer top:

 • Den första candlen har en någorlunda stor över veke, som signalerar att marknaden stötte på motstånd, och föll tillbaka.
 • Den andra stapeln har också en övre veke som snuddar vid föregående stapels högstanotering, dock utan att gå över den.

En tweezer top indikerar att:

 1. Köparna pressade upp priset, men stötte på patrull i form av starkt säljtryck
 2. Marknaden gjorde ett till försök att penetrera samma nivå, men misslyckades

I kort visar en tweezer top att en motståndsnivå framgångsrikt har försvarats av säljarna. I en lägre tidsupplösning formar en tweezer top en dubbeltoppformation.
I regel gäller att en motståndsnivå blir mer signifikant ju fler gånger den har testats utan punkteras.

Bearish Harami

img 5d3b6fe041e46 Samuelssons Rapport
En bearish harami består av två staplar och signalerar att den nuvarande trenden har kommit till ända. Vissa betraktar det dock mer som en pausformation, om marknaden bryter upp över formationens högstanotering.
Så här identifierar du en bearish harami:

 • den första stapeln är positiv och har en lång kropp.
 • Den andra stapeln har en liten kropp och är negativ.
 • Den andra stapeln är innesluten i den föregående stapelns range.

En bearish harami visar följande:

 1. Den pågående positiva trenden tar sig uttryck i den första positiva stapeln.
 2. Det följande negativa gapet signalerar att säljarna har börjat få grepp om marknaden. När stapeln stänger nedåt får vi ytterligare indikationer om att marknaden är på väg att vända om.

Bearish Hikkake

img 5d3b6ff4bba0a Samuelssons Rapport
Precis som en bullish hikkake, är en bearish hikkake ett mönster som grundar sig på ett utbrott från en tidigare motståndsnivå. For bearish hikkake-mönstret utgörs utbrottsnivån av en tidigare lägstanotering.
Såhär identifierar du en Bearish Hikkake:

 • Först formas en inside bar, d.v.s att en stapel omsluts till fullo av den föregående stapeln kropp.
 • Sedan bryter priset ut upp över föregående två staplars högstanotering. Försöket misslyckas dock, och marknaden faller tillbaka.
 • När marknaden bryter ut under lägstanoteringen, räknat från inside-bar stapeln, har formationen bildats

En bearish hikkake kan ha följande betydelse:

 1. Inside bar formationen visar att marknaden börjar bli osäker.
 2. När den följande stapeln stänger över föregående stapels högsta, får vi ett utbrott, vilket är positivt.
 3. Säljarna kommer dock tillbaka, och pressar ned kursen under utbrottsnivån.
 4. Säljarna fortsätter dominera, och lyckas snart skapa ett utbrott på nedsidan, vilket signalerar att marknaden kommer att gå ned.

Evening Star

img 5d3b702add3a7 Samuelssons Rapport
En evening star består av tre staplar, och uppstår efter en tids nedgång.
Såhär identifierar du en evening star:

 • Den första stapeln är positiv
 • Den andra stapeln är liten och öppnar med ett positivt gap.
 • Den tredje stapeln är stor och negativ, och öppnar med ett negativt gap

Innebörden av mönstret är att:

 1. Köparna hade kontroll, och tryckte upp priset
 2. Marknaden började sedan tveka, vilket gav upphov till den lilla översta stapeln.
 3. Tillslut tog säljarna över stafettpinnen och tryckte ned marknaden.

Om den andra stapeln är en doji, kallas mönstret istället för “evening doji star”. Nedan ser du ett exempel på en sådan.

img 5d3b705901ab5 Samuelssons Rapport

Bearish Abandoned Baby

img 5d3b70936cea0 Samuelssons Rapport
Bearish abandoned baby är en omslagsformation som består av tre staplar, och liknar till viss del en evening doji star.
Såhär identifierar du en bearish abandoned baby:

 • Den första stapeln är positiv och lång
 • Den följande stapeln är en candlestick doji som öppnar med ett positivt gap
 • Den tredje stapeln gapar ned och är negativ

Detta betyder en bearish abandoned baby om du gör en analys:

 1. Köparna dominerar först, och ger upphov till den första positiva stapeln.
 2. Efter att ha producerat ett positivt gap är marknaden uttröttad, och producerar en mindre stapel.
 3. Säljarna tar sedan över stafettpinnen, och den negativa trenden har börjat.

Hur man tradar negativa omslagsformationer

Många traders väljer att bara ta negativa omslagsformationer i en nedtrend, genom att vänta på att marknaden rör sig uppåt mot en motståndsnivå. Denna kan utgöras av olika nivåer såsom trendlinjer, glidande medelvärden, eller nivåer i en tradingindikator. Vanligtvis brukar man säga att negativa omslagsformationer som sker runt dessa nivåer har större träffsäkerhet.
Ett vanligt sätt att ta reda på om en negativ omslagsformation är värd att ta eller inte, är att använda RSI eller stochastic. Om dessa visar höga värden, är det en indikation på att en eventuell omslagsformation kan vara värd att ta!
Om du använder dig av stochastic, kan du också titta efter ett signallinjekors.
I bilden nedan ser du hur en tweezer top bildas på toppen runt en motståndsnivå, samtidigt som stochastic går under signallinjen från en hög nivå.

Tweezer top Candlestick
Tweezer top Candlestick

Nedan ser du hur vi har en nedåtlutande trendlinje (svart) och en motståndsnivå(gul). När marknaden når denna nivån producerar den en bearish engulfing, samtidigt som stochastic vänder ned från höga nivåer.

Bearish Engulfing
Bearish Engulfing

Var försiktig med blankning!
Att blanka aktiemarknaden är mycket svårt, i och med den långsiktiga positiva trenden som genomsyrar hela marknaden.
Vi rekommenderar att du inte försöker dig på att korta marknaden till att börja med, utan försöker tjäna pengar på uppgång istället. På så sätt ökar du markant dina chanser att lyckas!

Positiva fortsättningsformationer

Positiva fortsättningsformationer indikerar att priset kan komma att fortsätta gå upp, även om det ser ut som att marknaden tar en paus för tillfället. Med andra ord uppstår dessa mönster när marknaden trendar uppåt.
Kom dock ihåg att ingenting är 100% säkert i de finansiella marknaderna. Även om dessa mönster sägs förutsäga en fortsatt uppgång, är de inte tillräckligt tillförlitliga för att användas utan andra tekniska hjälpmedel.
Här är de positiva fortsättningsformationer som vi kommer att gå igenom i den här artikeln.

 • Deliberation pattern
 • Rising three methods
 • Bullish separating lines
 • Mat hold pattern
 • Upside Tasuki gap
 • Bullish trend doji star
 • Upside gap two crows
 • Bullish side by side white lines
 • Advance block
 • Hanging man
 • Matching high
 • Bullish trend harami

Deliberation Pattern

img 5d3b11486f0df Samuelssons Rapport
Deliberation pattern, som också går under namnet “stalled pattern” är en candlestickformation som består av tre stycken staplar, och som traditionellt ses som en negativ omslagsformation. Vissa menar dock att mönstret faktiskt är en fortsättningsformation, som oftast följs av en stigande marknad.
Så här identifierar och analyserar du en bullish deliberation pattern:

 • Formationen består av tre staplar
 • Den första och andra stapeln har långa kroppar, men den den tredje stapeln har en kort kropp
 • Varje stapels öppnings- och stängningspris är högre än samma värden på föregående stapel.

Innebörden av en deliberation pattern är att:

 • Köparna först var entusiastiska, och pressade upp priset.
 • De följande två staplarna gapar ned, vilket visar på att säljarna vid flera tillfällen försöker pressa ned priset. Marknaden fortsätter dock upp ändå, om än med förminskad styrka under tredje candlen..
 • Marknaden har nu tröttat ut sig och blivit överköpt, vilket ökar sannolikheten att den snart kommer att vända om.

Rising three methods

img 5d3b11e021074 Samuelssons Rapport
Rising three methods är en formation som består av fem staplar, och som påminner om de populära flagg-eller vimpelformationerna.
Såhär identifierar du en rising three methods:

 • Den första stapeln är lång och positiv
 • De andra, tredje, och fjärde staplarna är korta och stänger lägre än föregående stapel. Dock aldrig under den första stapelns lägstanivå.
 • De andra och tredje staplarna är negativa, men den tredje kan vara antingen positiv eller negativ.
 • Den femte stapeln är en lång och positiv, och stänger över formationens tidigare högstanivå.

En rising three methods betyder att: 

 1. Köparna tog en paus i upptrenden.
 2. Detta utnyttjades av säljarna, som passade på att pressa ned priset.
 3. Köparna kommer dock tillbaka med full kraft, och pressar priset över de föregående fyra staplarnas högstanivå.

Bullish separating lines
img 5d3b11ed4ed37 Samuelssons Rapport
En bullish separating lines är en candlestickformation som består av två staplar, och uppstår i en upptrend.
Så här identifierar du en bullish separating line:

 • Den första negativa stapeln uppstår i en positiv trend, och följs av en lång, positiv stapel.
 • Den positiva stapeln måste öppna på samma nivå som den negativa stapeln. Med andra ord gapar marknaden upp kraftigt.

En Bullish separating lines betyder att:

 1. Säljarna först var i överläge, och tryckte ned priset.
 2. Köparna kom tillbaka med full kraft, och fick marknaden att gapa upp kraftigt, för att sedan stänga positivt.

Mat hold pattern
img 5d3b11f879221 Samuelssons Rapport
En mat hold är en candlestickformation som uppstår i en upptrend, och kan sägas vara en variant av rising three methods.
Så här identifierar du en mat hold pattern:

 • Den första stapeln är lång och positiv
 • Den andra, negativa stapeln är liten och gapar upp
 • Den tredje stapeln kan vara antingen positiv eller negativ, och skall täcka över gapet.
 • Den fjärde stapeln är liten och negativ, och stänger nedanför den första stapelns stängning.
 • Den femte stapeln är positiv och stänger över de tidigare fyra staplarnas högstanotering

En mat hold betyder att:

 1. Marknaden blev överköpt efter att ha rört sig för långt upp, vilket får köpare att tveka.
 2. Säljarna tar över kontrollen och försöker trycka ned marknaden igen.
 3. De misslyckas dock, och köparna tar över kontrollen igen.

Upside tasuki gap

img 5d3b1205c7c39 Samuelssons Rapport
Upside Tasuki Gap är en candlestickformation som består av tre staplar, och som uppstår i en positiv trend.
Såhär identifierar du en upside tasuki gap:

 • den första stapeln är positiv
 • Den andra stapeln öppnar högre än föregående stapels stängning och utvecklas till en positiv stapel.
 • Den tredje stapeln är negativ, och stänger i gapzonen mellan den första och andra stapeln.

En upside Tasuki Gap betyder att:
Det positiva marknadssentimentet var tillräckligt starkt för att få marknaden att producera ett positivt gap
När marknadsspelarna bevittnar hur marknaden snabbt ökade i pris, väljer en del att ta hem sina vinster, vilket resulterar i den negativa stapeln.
Dock visar sig köparna vara starkast, och kommer tillbaka när det visar sig att den viktiga stödnivån kring gapzonen höll.
Bullish trend doji star
img 5d3b1231d1c41 Samuelssons Rapport
En bullish trend doji star är en candlestickformation bestående av tre staplar, som uppstår i en upptrend. I grunden är det en evening doji star som saknar den sista, negativa stapeln.
Så här analyserar du en bullish trend doji star:

 • Den första stapeln är lång och positiv
 • Den andra stapeln är en candlestick doji som öppnar med ett gap från föregående stängning.
 • Det är viktigt att formationen inte följs av en negativ stapel, då den istället blir en evening doji star.

En bullish trend doji star betyder att:

 1. Köparna fortsätter att trycka upp priset, och blir närmast euforiska när de får marknaden att prestera ett stort gap
 2. Nästa dag visar sig köp- och säljtryck vara lika starkt, vilket innebär att marknaden för tillfället konsoliderar, men med största sannolikhet kommer att fortsätta i utbrottets riktning.

Upside gap two crows
img 5d3b12521b421 Samuelssons Rapport
Upside gap two crows är en candlestickformation som består av tre staplar, och som traditionellt ses som en negativ omslagsformation. Dock har vissa valt att betrakta formationen som en fortsättningsformation, vilket är anledningen till att vi har med den på listan!
Så här analyserar du en upside gap two crows:

 • Den första stapeln är positiv och lång och sker i en upptrend.
 • Den andra stapeln gapar över den föregående stapelns högstanotering, men stänger negativt
 • Den tredje stapeln är också negativ och omsluter den andra stapeln, efter att ha gapat upp över den andra stapelns öppning. Dess stängning är dock kvar över den första stapelns stängning.

Detta betyder efter en analys en upside gap two crows:

 1. Köparna dominerade först och pressade priset högre upp
 2. Den andra stapeln som gapar upp, visar att köparna fortfarande dominerar i början av stapeln. Säljtrycket tilltar dock snart, och får stapeln att stänga lägre än den öppnade.
 3. Nästa dag kommer köparna tillbaka och trycker upp priset ännu en gång, så att marknaden öppnar högre än vad den stängde. Säljtrycket sätter dock snart in och drar ned marknaden ännu en gång.

Som du kan se innebär en upside gap two crows att både köpare och säljare var i stort sett lika starka. Detta innebär att marknaden med stor sannolikhet kan komma att röra sig upp med trenden som trycker på underifrån.
Bullish side by side white lines
img 5d3b124153362 Samuelssons Rapport
En bullish side by side white lines är en fortsättningsformation som uppstår i en positiv trend.
Så här identifierar du en bullish side by side white lines:

 • Den första stapeln är lång och grön, och del av den pågående upptrenden
 • Den andra stapeln är en mindre grön stapel som öppnar högre än föregående stapels stängning.
 • Den tredje stapeln liknar den föregående stapeln, och öppnar och stänger nära föregående stapels öppnings- respektive stängningskurs.

Detta betyder en bullish side by side white lines:

 • Köparna hade först kontroll, vilket fick marknaden att gapa upp.
 • Under natten kom dock säljarna tillbaka och tryckte ned marknaden igen.
 • Köparna kom dock tillbaka med full kraft under dagen, och såg till att pressa upp marknaden igen

Advance block

img 5d3b12632a58a Samuelssons Rapport

Advance block är ett candlestickmönster som består av tre staplar och som traditionellt ses som en negativ omslagsformation. Återigen anser dock en del personer att formationen snarare skall ses som en positiv fortsättningsformation.
Så här identifierar du en advance block efter en analys:

 • Du har tre på varandra följande positiva staplar, som följer en positiv trend.
 • Både den andra och tredje stapeln har kroppar som är mindre än den föregående stapelns kropp. Samtidigt blir de övre vekarna allt större.
 • Varje stapels öppning sker inom föregående stapels kropp

En advance block betyder att:

 • Köparna först dominerade, men sedan började tveka. Detta syns på de långa övre vekarna.
 • Säljtrycket var dock inte starkt nog för att vända om marknaden, då varje stapels topp blev högre och högre.

Hanging man

img 5d3b128b1f227 Samuelssons Rapport

En hanging man består enbart av en stapel. Oftast ses den som en negativ omslagsformation, men en del väljer ändå att tolka den som en positiv fortsättningsformation.
En hanging man bildas om följande kriterier uppnås:

 • Marknaden trendar upp
 • Stapeln har en liten kropp. Dess övre veke är mycket kort och den undre veken är minst 2 gånger så stor som själva kroppen.

En hanging man visar att säljarna försökte trycka ned priset, men misslyckades. Således är en positiv rörelse att vänta.

Matching high

img 5d3b12993e44c Samuelssons Rapport
En matching high är en formation som består av 2 staplar. Likt en hel del av de senaste formationerna vi har gått in ses en matching high ofta som en fortsättningsformation.
Så här identifierar du en matching high efter en analys:

 • Den första stapeln är positiv och stänger runt högstanoteringen för dagen.
 • Den andra stapeln stänger ned och är mindre, men stänger ungefär runt föregående stapels stängning.

En matching high betyder att:

 1. Köparna först dominerade och tryckte upp priset
 2. Säljarna sedan kom tillbaka och fick marknaden att öppna lägre.
 3. Köparna kommer tillbaka ännu en gång och trycker upp marknaden.

Bullish trend harami
En bullish trend harami liknar en bearish harami, vilken traditionellt ses som en negativ omslagsformation. Om marknaden dock bryter upp på ovansidan bildas istället en trend harami, vilket signalerar att trenden kommer att fortsätta upp.
Såhär identifierar du en bullish trend harami:

 • Den första stapeln är stor och positiv
 • Den andra stapeln är negativ och liten, och både stängning och öppning sker inom den föregående stapelns kropp.

En bullish trend harami betyder att:

 1. Marknaden först fortsätter upp, understödd av det positiva marknadssentimentet.
 2. Köparna snart blir oroliga att marknaden kommer att slå om, och därför väljer att sälja av sina positioner. Detta resulterar i ett negativ gap, och den följande lilla stapeln.
 3. När marknaden bryter upp över formationens högstanotering ser vi dock att köparna är tillbaka, och reda att pressa priserna högre.

Hur man tradar positiva fortsättningsformationer

Enligt många traders signalerar positiva fortsättningsformationer bra tillfällen att gå in i en marknad om andra analysmetoder ger en samstämmig bild.
Till exempel använder många trendlinjer och glidande medelvärden för att bedöma den generella trendriktningen. Vissa använder sig också av indikatorer som stochastic eller MACD.
När marknaden är i en stark positiv trend och momentumindikatorer (teknisk analys) visar på styrka i rörelsen, anses det generellt vara fördelaktigt att agera på en fortsättningsformation.

Fortsättningsformation och Tradingindikator
Fortsättningsformation och Tradingindikator

I bilden ovan är det tydligt hur marknaden är över sitt glidande medelvärde och stiger fort. Vi kan också se hur den tasuki gap som formades var ett perfekt tillfälle att gå in i marknaden, vilket förstärktes av en stark MACD-nivå.

Bullish Side by Side Candlestick
Bullish Side by Side Candlestick

Här ser vi hur en uppåtlutande trendlinje indikerar att marknaden befinner sig i en upptrend. När marknaden närmade sig denna studsade den upp igen och bildade en bullish side by side white line. Detta i samband med att stochastic inte var på översålda nivåer vilket stärkte vår övertygelse att marknaden var på väg upp!

Negativa omslagsformationer

Candlesticks och teknisk analys som tillhör den här kategorin signalerar att marknaden kan komma att fortsätta lägre i den pågående negativa trenden, även om det för tillfället kan verka som att den tvekar något.
Här följer några vanliga negativa fortsättningsformationer:

 • Concealing baby swallow
 • Falling three methods
 • Bearish separating lines
 • Bearish side by side white lines
 • Bearish trend doji star
 • Stick sandwich
 • Downside Tasuki gap
 • On neck line
 • In neck line
 • Matching low
 • Unique three rivers
 • Bearish trend harami

Låt oss nu ta en titt på alla candlesticksen ovan!

Concealing baby swallow

Concealing Baby Swallow
En concealing baby swallow består av fyra candlesticks och uppstår i en negativ trend. Som med många av de mönster vi tar upp ses den både som en positiv omvändningsformation, och en negativ fortsättningsformation.
Så här identifierar du en concealing baby swallow:

 • De första två staplarna är långa och negativa
 • Den tredje stapeln, som öppnar med ett gap, är också negativ och har en lång övre veke.
 • Den fjärde stapeln öppnar över föregående högstanotering, och stänger under föregående stapels lägsta.

En concealing baby swallow betyder att:

 1. Säljarna dominerade totalt under formandet av de tre första staplarna.
 2. Så fort den fjärde stapeln öppnade högre än föregående stapels högsta, möttes det med massivt säljtryck

Falling three methods

img 5d3b2dfceb7b3 Samuelssons Rapport
En falling three methods består av 5 candlesticks, och uppstår i en negativ trend.
Så här identifierar du en falling three methods efter en analys:

 1. Den första stapeln är lång och negativ
 2. De andra, tredje och fjärde staplarna är små och trendar högre utan att stänga över den första stapelns högstanivå.
 3. Den andra och fjärde stapeln är positiva, men den tredje stapeln kan vara antingen negativ eller positiv.
 4. Den avslutande, femte stapeln är negativ och stänger under formationens lägsta punkt.

Formationen betyder att:

 1. Säljarna dominerade och tryckte ned marknaden, men tog sedan en paus
 2.  När köptrycken kom tillbaka gick marknaden upp igen.
 3. Köpsidan var dock inte tillräckligt stark för att orka trycka upp marknaden längre. Säljtrycket satte in, och fick marknaden att stänga under formationens lägstanivå.

Bearish separating lines

img 5d3b2ed53c544 Samuelssons Rapport
En bearish separating lines består av 2 candlesticks och uppstår i en negativ trend.
Så här identifierar du en bearish separating lines:

 1. Den första stapeln är lång och positiv
 2. Den andra stapeln är negativ, och öppnar ungefär vid föregående stapels öppning.

Formationen betyder att:

 1. Köparna plötsligt fick ökat förtroende för marknaden, vilket pressade upp priset.
 2. Säljarna snabbt kom tillbaka och raderade ut föregående stapels vinningar.

Bearish side by side white lines

img 5d3b2f7ae9bf6 Samuelssons Rapport
En bearish side by side white lines består av tre staplar och uppstår i en negativ trend
Så här identifierar du en  bearish side by side white lines efter en analys:

 1. Den första stapeln är lång och negativ
 2. Den andra stapeln är mindre än föregående stapeln, men positiv. Den öppnar med ett negativ gap från föregående stapels stängning.
 3. Den tredje stapeln gapar ned och stänger nära den föregående stapelns öppning

Formationen betyder att:

 1. Säljarna var aggressiva, vilket syns på den första negativa stapeln och gapet
 2. Köparna kom tillbaka i två omgångar, men lyckades trots det inte det göra något nämnvärt intryck på marknaden.

Bearish trend doji star

img 5d3b30088ac4b Samuelssons Rapport
En bearish trend doji star består av två candlesticks och uppstår i en negativ trend. Det är i princip en en morning star, med skillnaden att den saknar den sista bekräftande stapeln.
Så här identifierar du en bearish trend doji star:
1.Den första stapeln är negativ och lång.
2.Den andra stapeln är en doji som gapar ned.
3.Den tredje candlesticken är helst negativ, vilket bekräftar att vi har haft att göra med en fortsättningsformation.
Formationen betyder att:

 1. Säljtrycket pressade ned marknaden i första stapeln, men också i gapet mellan den första och andra stapeln.
 2. Köparna försökte vända om marknden, men misslyckades.

Stick sandwich

img 5d3b317f6536b Samuelssons Rapport
En stick sandwich består av tre staplar och ses vanligtvis som en positiv omslagsformation. Vissa traders väljer dock att betrakta den som en negativ omslagsformation.
Så här identifierar du en stick sandwich efter en analys:

 1. Den första stapeln är negativ och gapar ned.
 2. De andra stapeln öppnar högre än den första stapelns stängning och stänger positivt.
 3. Den tredje stapeln är negativ och, gapar ned under föregående stapels öppning, och stänger nära den första stapelns stängning.

Formationen betyder att:

 1. Säljarna först dominerade
 2. Köparnas försök att vända om marknaden slogs bort med full kraft.

Downside Tasuki gap

img 5d3b324e82c6b Samuelssons Rapport
En downside tasuki gap består av tre candlesticks och uppstår när priset trendar nedåt.
Så här identifierar du en  downside tasuki gap:

 1. Den första stapeln är negativ
 2. Den andra stapeln, som också är negativ, öppnar med ett negativt gap.
 3. Den tredje stapeln är positiv och öppnar över den andra stapelns stängning, och stänger över dess mittpunkt, i gapzonen.

Formationen betyder att:

 1. Säljarna dominerar och inte bara orsakar två negativa staplar, utan också ett negativ gap mellan dem.
 2. Köparna gör ett försök att pressa upp marknaden, men lyckas inte täcka gapet, som utgör ett motstånd.

On neck line

img 5d3b32eccc0fa Samuelssons Rapport
On neck line består av två staplar och bildas när marknaden trendar nedåt.
Så här identifierar du en on neck line:

 1. Den första stapeln är negativ och del av den nedåtgående trenden
 2. Den andra stapeln är positiv och öppnar med ett negativt gap. Dess stängning sker mycket nära den föregående stapelns lägstanotering.

Formationen betyder att:

 1. Säljarna tryckte ned priset i första stapeln, och lyckades även orsaka ett negativ gap.
 2. Köparna gjorde ett försök att pressa upp priset igen, men misslyckades att återta den senaste tidens förluster. Detta ses som ett svaghetstecken.

In neck line

img 5d3b33c4de553 Samuelssons Rapport
En in neck line är består av två candlesticks och påminner om on neck line som vi precis gick igenom. Skillnaden är att den andras stapeln stänger en liten bit över den föregående stapelns stängning.
Så här identifierar du en in neck line:

 1. Den första stapeln är ganska lång och negativ.
 2. Den andra stapeln gapar ned, men stänger strax över föregående stapels stängning.

Formationen betyder att:

 1. Säljarna först dominerar, och pressar ned marknaden.
 2. Säljtrycket kvarstår vid öppningen av nästa stapel. Då tar dock köparna chansen att försöka pressa tillbaka marknaden
 3. Även om köparna täckte gapet, lyckades de inte ta sig över föregående stapels mittpunkt, vilken utgör ett motstånd.

Matching low

img 5d3b365819662 Samuelssons Rapport
En matching low består av två candlesticks, och ses vanligtvis som en positiv omslagsformation. Vissa traders väljer dock att istället se den som en negativ fortsättningsformation.
Så här identifierar du en matching low:

 1. Den första stapeln stänger väldigt nära sin lägstanotering.
 2. Den andra mindre stapeln stänger nära föregående stapels stängning.

Formationen betyder följande:

 1. Efter den första negativa stapeln försöker köparna att trycka upp marknaden, vilket leder till att den andra stapeln öppnar med ett positivt gap.
 2. Säljarna kommer dock snabbt tillbaka och trycker ned priset igen.

Även om föregående stapels stängning höll för trycket, visar säljarna att de fortfarande dominerar och med stor sannolikhet kommer att pressa ned marknaden ännu lägre.

Unique three rivers

img 5d3b38eca849c Samuelssons Rapport
Unique three rivers består av tre stycken candlesticks, och anses av många vara en positiv omslagsformation. I vissa fall presterar den dock mer som en negativ omslagsformation!
Så här identifierar du en unique three rivers:

 1. Den första stapel är en lång och negativ.
 2. Den andra stapeln gapar upp,  är också negativ och har en lång nedre veke. Dess lägstanivå är inom den föregående stapelns range.
 3. Den tredje stapeln är positiv och liten, och befinner sig innanför den andra stapelns range.

Formationen betyder att:

 1. Marknaden först går ned, vilket innebär att säljarna dominerar. Den första negativa stapeln formas
 2. Under de kommande två staplarna försöker köparna att pressa upp marknaden, men den stänger istället lägre varje gång

Bearish trend harami

img 5d3b3aeb07b18 Samuelssons Rapport
Den här candlestickformationen tog vi upp  under”positiva omslagsformationer” men som vi sade där, kan den också indikera en fortsatt nedgång om marknaden bryter ned under formationens lägstanotering.
Så här identifierar du en bearish trend harami:

 • Den första stapeln är lång och negativ
 • Den andra stapeln ryms inom föregående stapels range

Formationen betyder att säljarna först dominerade, men att marknaden kom att bli osäker, vilket syns i den andra stapeln. Om priset sedan bryter ut på nedsidan visar det på att marknaden valde att fortsätta i en negativ riktning

Hur man tradar negativa omslagsformationer

Om annan teknisk analys signalerar att att marknaden kan komma att fortsätta nedåt kan negativa omslagsformationer vara bra entrysignaler för att korta marknaden.
För att bekräfta den negativa trenden kan du t.e.x använda glidande medelvärden och trendlinjer. Du kan också använda dig av momentumindikatorer såsom MACD och stochastic för att bedöma trendstyrkan. När marknaden är i en stark nedtrend och momentumindikatorerna indikerar att det är ordentligt tryck i nedtrenden, kan det vara ett bra tillfälle att korta marknaden!

Negativa fortsättningsformationer
Negativa fortsättningsformationer

I bilden ovan ser vi en klart negativ trend i vilken en bearish doji star bildas. MACD visar samtidigt att momentumet är nedåtriktat.

Resultatet blev att marknaden gapade ned, och fortsatte att utvecklas i en negativ riktning.
I bilden nedan ser ni hur marknaden gick under det glidande medelvärdet och sedan formade en falling three methods , samtidigt som stochastic visade att trenden var starkt nedåtriktad.

Falling Three Methods
Falling Three Methods

Dojis – candelstick

Dojis är ensamma candlesticks som visar på att köparna och säljarna var lika starka, och inte lyckade röra marknaden nämnvärt i någon riktning. Detta innebär att formationen stänger och öppnar på ungefär samma nivå.
Dessa är de mest vanliga typerna av candlestick doji:

 • Neutral doji
 • Dragonfly doji
 • Gravestone doji
 • Spinning top

Neutral Doji

img 5d3c030c2815a Samuelssons Rapport
En neutral doji en väldigt vanlig formation som innebär att marknaden stängde och öppnade på samma nivå, trots att den handlades både över och under stängningspriset för dagen.
Så här identifierar du en neutral doji:

 • De övre och undre vekarna är ungefär lika stora
 • Candlesticket saknar i stort en kropp, i och med att den stängde och öppnade på samma nivå

En neutral doji visar att köpare och säljare var lika starka, i och med att ingen lyckades röra marknaden mer i en riktning än någon annan.

Dragonfly Doji

img 5d3c03529d5cd Samuelssons Rapport
En dragonfly doji är en typ av candlestick där öppningen, stängning, och högstanivån ligger på samma pris, medan formationens lägstanotering skedde långt ned.
Så här identifierar du en dragonfly doji:

 1. Stapeln har ingen kropp eftersom att den stänger och öppnar på samma nivå
 2. Den nedre veken är lång, medan den övre är mycket liten eller saknas

En dragonfly doji visar att det i stort var säljarna som dominerade under dagen, trots att köparna mot slutet lyckades pressa tillbaka priset mot öppningen.

Gravestone Doji

img 5d3c03c8e2569 Samuelssons Rapport
En gravestone doji är en candlestick där öppningen, stängningen och lägstanivån ligger på ungefär samma nivå, medan högstanivån ligger en bra bit över.
Så här identifierar du en gravestone doji:

 1. Formationen saknar en kropp
 2. Den övre veken är mycket lång, medan den nedre veken saknas eller är mycket liten.

En gravestone doji signalerar att köparna hade ett övertag, även om säljarna mot slutet lyckades trycka ned priset mot öppningen.

Spinning Top

img 5d3c0452e7528 Samuelssons Rapport
En spinning top utgörs av en stapel med en liten range, och långa vekar på vardera sida.
Så här identifierar du en spinning top:

 1. Kroppen är liten och i mitten av rangen. Färg spelar ingen roll.
 2. De övre och lägre vekarna är ungefär lika långa.

Likt de andra dojiformationerna visar en spinning top att köpare och säljare var ungefär lika starka. Skillnaden här är att någon av sidorna visade mer dominans än den andra, i och med att stapeln stängde antingen upp eller ned för dagen.

Hur man tradar doji candlesticks

Ett bra sätt att använda doji candles på är tillsammans med andra candlesticks inom teknisk analys med vilka de bildar större mönster, likt några av de vi har gått igenom i den här artikeln.
I bilden nedan ser du hur en doji candle bildar en inside bar runt en motståndsnivå. Detta i samband med att den översålda stochasticindikatorn visade en fördelaktig entry för att korta marknaden.

Doji Candlestick
Doji Candlestick

Ett annat exempel kan ses i bilden nedan, där en spinning top ingår i tweezer-formationen. Som vi kan se gick marknaden ned direkt efter.

Spinning Top Doji
Spinning Top Doji

 

Och slutligen kan vi ta oss en titt på en gravestone doji som syns i bilden nedan. Det viktiga är den långa veken, som signalerar osäkerhet i marknaden.

Gravestone Doji - Avanza
Gravestone Doji – Avanza

 

Bullish Kicker Candlestick – Fungerar bullish kicker i trading?

Slutsats

Candlestickdiagrammet har blivit ett oumbärligt verktyg för många traders inom teknisk analys , som visar prisdatan på ett enkelt och lättöverskådligt sätt.
Utöver att vara en användbar diagramlösning, bildar candlesticks olika mönster som kan sia om framtiden. De flesta traders använder sig dock inte av candlestick formationer utan att ta till andra verktyg. Detta inkluderar andra typer av teknisk analys, såsom trendens riktning, översålda och överköpta nivåer, och viktiga motstånds-och stödnivåer. (svans, index,svansar,instrument,sjunker)

Här hittar du fler Candlestickartiklar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bullish Engulfing i trading- Fungerar denna candlestick?

Bullish Engulfing i trading- Fungerar denna candlestick?

Morning Star- Fungerar Denna Candlestick? (Kvantitativ analys)

Morning Star- Fungerar Denna Candlestick? (Kvantitativ analys)

Swingtrading Onlinekurs