April 4

Kvalitetsaktier – Bra Aktier med kvalitet 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kvalitetsaktier är aktier i bolag med tydliga kvalitetsdrag i form av omsättningstillväxt, vinsttillväxt, rimlig skuldsättning och bra ledning. De klarar sig ofta bättre genom tuffa tider men kan egentligen förtjäna en plats i portföljen permanent.

I denna artikel går jag igenom vad kvalitetsbolag är, varför de är bra och hur du kan hitta dina favoriter.

Populära kvalitetsaktier

Aktie Utveckling 10 år
Vitec Software 2834%
Lagercrantz 1353%
Medistim 1300%
NIBE Industrier 1068%
Bahnhof 924%
Addtech 854%
Pandora 849%
DSV 826%
Beijer Ref 795%
Tomra Systems 793%
Leroy Seafood 705%
BTS Group 542%
Etteplan 541%
Hexagon 527%
SimCorp 521%
StrongPoint 490%
Sweco B 458%
Austevoll Seafood 400%
AAK 397%
Hexpol 345%
Ponsse 1 329%
Novo Nordisk 306%
Assa Abloy 292%
Boliden 244%
Huhtamäki 225%
Loomis 172%
TietoEVRY 126%
SinterCast 103%

Hur valde jag dessa aktier?

Jag utgick från samtliga aktier på alla börser och marknadsplatser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därefter satte jag som krav att varje aktie skulle ha ökat både omsättning och vinst med minst 5 procent per år i snitt i tio år.

Utdelningarna ska ha ökat med i snitt minst 5 procent per år och aldrig uteblivit de senaste tio åren.

Dessutom lade jag in som krav att skuldsättningen inte ska ha varit mer än två gånger det egna kapitalet, varken i snitt per år eller i skrivande stund.

OBS – detta ska inte ses som ett investeringsråd. Du måste själv göra din analys innan du köper aktier, även om de kan anses ha hög kvalitet.

Fonder med kvalitetsbolag

Vill du inte krångla med aktier? Då finns åtminstone ett par bra fonder som satsar på kvalitetsbolag:

Vad är kvalitetsaktier?

Att kvalitetsaktier är aktier av hög kvalitet behöver knappast nämnas. Men begreppet finns och måste förklaras.

Vad är då kvalitetsaktier egentligen? En definition kan vara bolag som har en robust historik och en god ledning. Så här säger fondförvaltaren Peter Lindvall som förvaltar fonden Kavaljer Quality Focus:

”Med kvalitetsbolag menar vi företag med god historik och en ledning vi har förtroende för – som gärna får ha eget ägande”.

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank säger så här:

”När vi pratar om kvalitetsaktier så avser vi företag som har vissa speciella kännetecken, som exempelvis en stabil intjäningstillväxt, hög lönsamhet och låg skuldsättning. Den här typen av bolag har också ofta en stabil utdelning”.

Bägge är ganska bra definitioner tycker jag, även om det hela givetvis måste konkretiseras för att vi ska kunna peka ut exakt vilka aktier som kan anses ha hög kvalitet.

Inte att förväxla med defensiva aktier

Även om ett ägande i kvalitetsaktier kan anses som defensivt ska dessa aktier inte förväxlas med defensiva bolag inom exempelvis dagligvaruhandel och läkemedel. Det kan finnas många kvalitetsbolag även inom dessa sektorer, men det är inte deras defensiva natur som gör att de kan klassas som kvalitetsföretag.

Nej, kvalitetsbolag kan egentligen finnas inom alla sektorer. Det kan handla om såväl teknikföretag som industriföretag, investmentbolag eller livsmedelsbolag.

Varför köpa kvalitetsaktier?

Kvalitetsaktier är bra för dig som söker stabilitet i portföljen. Om du vill satsa på lite tryggare placeringar är det den typen av aktier du ska leta efter. Även om risken är lägre än i många renodlade tillväxtaktier är det flera av kvalitetsbolagen som uppvisar stark tillväxt.

Det kan låta självklart att man ska investera i kvalitetsbolag, men det är inte så enkelt. På börsen finns ett stort spektrum av aktier med olika karaktär och riskprofil.

Det är knappast aldrig fel att köpa kvalitet men speciellt under starka ekonomiska perioder kan investerare vara villiga att ta extra stor risk och satsa på mindre kända aktier. Under sådana perioder brukar dessutom värderingarna bli nästan förbjudande höga i kvalitetsföretagen vilket är ännu en anledning till att investerare gärna tittar lite mer på riskfyllda placeringar.

Omvänt kan alltså kvalitetaktier bli extra intressanta inför och under perioder av ökad osäkerhet på börsen. När det skakar söker sig investerarna till tryggare placeringar. Vid sektorrotation omplacerar tungviktarna sina aktieinnehav från exempelvis teknikaktier till mer stabila placeringar.

Vitec kvalitetsaktie
Vitec är ett exempel på en kvalitetsaktie som lyckas leverera bra resultat till aktieägarna år efter år.

Detta gör kvalitetsaktier så starka

Det kan finnas många anledningar till att kvalitetsbolag klarar sig bättre i orostider. Här är några bra skäl:

  • Lång historik – Bra bolag som har uppvisat starka resultat år efter år. Det inger trygghet.
  • Tydlig ledning – Det behövs inga gissningar kring vad ledningen vill och tänker göra. Bra ledning ger bra bolag.
  • Starka finanser – I dåliga tider spelar det ingen roll hur bra en affärsidé är och hur stor potentialen är på sikt. Saknas likviditet blir det finansiella problem. Kvalitetsaktier har dessutom goda kreditbetyg vilket gör att de lättare kan få tillgång till extra pengar om det skulle behövas.
  • Bra marginaler – När ekonomin går dåligt kan kvalitetsbolag ha råd att sänka sina priser utan att riskera konkurs. Det gör att de blir mycket konkurrenskraftiga i ett sådant klimat.
  • Möjlighet att köpa upp konkurrenter – De stabilaste kvalitetsbolagen har tillräckligt med finanser att köpa upp konkurrenter i orostider. Detta stärker dem ytterligare.

När ska man köpa kvalitetsbolag?

När du ska satsa på kvalitetsaktier är egentligen en fråga om vilken strategi du har i ditt aktiesparande. Det finns gott om exempel på lyckosamma investerare – stora som små – som har som strategi att enbart ha kvalitetsinnehav i sin portfölj.

Warren Buffet är kanske den mest berömde av dem alla. Han har som filosofi att endast köpa aktier i bolag som du vill känna att du är en ägare i. För honom är själva ägandet en viktig del av aktiehandeln och då vill det till att man handlar kvalitet.

Man skulle även kunna säga att alla de som är utdelningsinvesterare tillhör denna kategori av folk som alltid satsar på kvalitetsaktier. Det är nämligen bara bolag av hög kvalitet som har möjlighet att år efter år höja utdelningen.

I övrigt kan de flesta investerare ha nytta av att åtminstone tidvis ha kvalitetsinnehav i aktieportföljen. Ett sätt är att allokera en del av portföljen till kvalitetsaktier och ha det som stötdämpande ”bas” i sparandet. Det är bra under orostider på börsen.

Ett annat sätt att tänka är att ha olika stor andel i kvalitetsaktier vs i mer riskfyllda och offensiva investeringar beroende på rådande börsklimat.

Tips – Vill du ha en bra marknadstajmer för att veta när du ska gå över till mer defensiva investeringar? Läs mer om min börsbarometer.

Ofta mycket hög värdering i aktier av hög kvalitet

Om du vill köpa kvalitetsaktier får du vara beredd att betala för dem. Värderingen är ofta skyhög. Det är egentligen inte så konstigt – det är många som vill äga dessa bolag och då springer värderingsmultiplarna gärna i väg.

Den som sitter och väntar på att värderingarna ska sjunka får ofta vänta länge. Är du intresserad av att köpa denna typ av bolag är det därför oftast smartare att slå till. Sannolikheten är stor att priset kommer att fortsätt stiga.

Med det sagt ska du givetvis inte göra våghalsade investeringar och göra en placering om du upplever att dessa aktier för tillfället är extremt övervärderade. Då kan ett alternativ vara att snitta in sig under en tid eller placera pengarna i andra tillgångar tills värderingarna normaliserats något.

Så kan du hitta kvalitetsaktier

Hur man hittar kvalitetsaktier beror mycket på vem du frågar. Investerare har olika metoder för att identifiera guldkornen på börsen.

Här är några av de saker jag tycker är viktiga för att hitta kvalitetsbolag:

  • Omsättningstillväxt: Leta efter aktier som haft en hög och ganska jämn intjäningstillväxt under många år.
  • Lönsamhet: Kvalitetsaktier är mycket lönsamma och ökar vinsten över tiden.
  • Låg skuldsättning: Nästan vilket bolag som helst kan växa om man skuldsätter sig. Kan man växa med låg belåningsgrad är det ett tecken på styrka och stabilitet. Dessutom minskar det risken.
  • Stabila utdelningar: Höjd utdelning vart eller vartannat år under en lång tid är ett gott tecken på att det är en kvalitetsaktie.
  • Ledning: Lite svårare att bedöma. Här måste du göra en kvalitativ bedömning av hur trovärdig företagsledningen verkar vara. Att de har egna innehav i bolaget är nästan ett måste.

En strategi kan vara att finkamma marknaden på bra bolag enligt dessa kriterier men som av någon anledning inte gillas av marknaden just nu. Då dippar värderingarna vilket kan vara ett bra köpläge.

Du kan hitta många fina svenska kvalitetsaktier, men är du beredd att även titta på de amerikanska börserna är utbudet mycket större.

Vill du ha tips på bra bolag att äga i det långa loppet? Här hittar du min lista med stabila aktier.

Vanliga frågor

Vad är kvalitetsaktier och varför är de viktiga?
Kvalitetsaktier är aktier i företag med starka fundamenta som hög avkastning på eget kapital och låg skuldsättning. De är viktiga eftersom de tenderar att ha en bättre risk/avkastningsprofil än andra aktietyper.

Hur identifierar man kvalitetsaktier?
Det finns flera metoder för att identifiera kvalitetsaktier, inklusive att titta på företagets fundamenta som avkastning på eget kapital, skuldsättning och vinsttillväxt, samt att undersöka företagets ledning och affärsmodell.

Varför är kvalitetsaktier ofta dyrare än andra aktietyper?
Kvalitetsaktier tenderar att ha starkare fundamenta och bättre långsiktig potential än andra aktietyper, vilket gör att investerare är villiga att betala mer för dem.

Är kvalitetsaktier mindre riskabla än andra aktietyper?
Kvalitetsaktier tenderar att ha en bättre risk/avkastningsprofil än andra aktietyper, men det betyder inte att de är helt fria från risk. Alla investeringar innebär en viss nivå av risk.

Kan man ha en diversifierad portfölj med endast kvalitetsaktier?
Det är möjligt att ha en diversifierad portfölj med endast kvalitetsaktier, men det kan vara svårt eftersom dessa aktier ofta är dyrbara. En mer vanlig strategi är att inkludera ett urval av kvalitetsaktier tillsammans med andra aktietyper för att minska risken i portföljen

Sammanfattning

Kvalitetsaktier är bolag som har en stark historik, goda finanser, bra omsättningstillväxt och går med vinst. De är ofta långsiktigt mycket goda placeringar, även om värderingarna stundtals kan springa i väg.

Att investera i kvalitetsbolag är alltid en god idé. Fråga exempelvis Warren Buffet vad han tycker! Men det kan även vara ett sätt att stundtals sänka risknivån i portföljen, exempelvis inför oroligare tider på marknaden.

Källor

danskeinvest.se/articles/jakten-paa-kvalitetsaktier-har-boerjat

kavaljer.se/wp-content/uploads/2021/03/DI-20210304-Forvaltaren-Har-ar-borsens-basta-kvalitetsaktier.pdf

Kvalitetsaktier är alltså aktier i bolag med tydliga kvalitetsdrag i form av omsättningstillväxt, vinsttillväxt, rimlig skuldsättning och bra ledning. De klarar sig ofta bättre genom tuffa tider men kan egentligen förtjäna en plats i portföljen permanent.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?