April 4

Stabila aktier – 2024 | stabilaste aktierna för en långsiktig portfölj

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Det finns en stor variation bland alla aktier på börsen. Där finns allt från ett ganska stort antal förhoppningsbolag till mycket stabila aktier.

Du som vill spara på börsen och har en lång sparhorisont gör klokt i att välja den sistnämnda kategorin. Kvalitetsaktier. Robusta och finansiellt starka bolag med goda marginaler som går med vinst.

Vilka är dessa aktier och hur hittar man dem? Det ska vi titta på i denna artikel.

Stabila aktier

Här är några av de mest stabila aktierna om  man vill köpa aktier:

Stabilaste Aktierna
Castellum
Hufvudstaden
Vitec
Wihlborgs
ABB
Hexagon
Loomis
Atlas Copco
Assa Abloy
Swedish Match
SWECO B
NIBE Industrier

 

Aktierna i listan är ett exempel på några av de stadigaste aktierna på Stockholmsbörsen. De är utvalda utifrån sin utmärkta utdelningshistorik, vilket också avspeglar sig positivt i aktiekursen.

OBS – Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Detta är inget investeringsråd. Gör din egen analys innan du investerar i aktier!

Vad gör en aktie stabil?

Det finns stabila bolag inom de flesta sektorer på börsen. Vad som ofta avses med denna typ av aktier är att de står sig ganska så bra i ur och skur.

Dessa bolag är robusta och bjuder sällan på överraskningar – varken uppåt eller nedåt.

Inte sällan är det bra att äga just sådana bolag. Någon lär ha sagt att det ska vara tråkigt med aktier. När det blir allt för mycket spänning är risken för hög.

Samtidigt bör du känna till att det alltid finns en risk med att spara i aktier. Utan risktagande blir det inte heller någon avkastning.

Gemensamt för stabila företag är att deras aktier kan utvecklas ganska bra utan att risken för den sakens skull är för hög. Den så kallade riskjusterade avkastningen är god.

Gemensamma drag för stabila aktier

Det finns ett antal gemensamma drag som karaktäriserar de flesta aktier som är relativt trygga:

 • Går med vinst: Företaget går med vinst och har gjort det i ett antal år.
 • Har goda marginaler: Motgångar enstaka år hotar inte bolagets långsiktiga utveckling eftersom det finns gott om marginaler.
 • Finansiellt starka företag: Hög kreditvärdighet, bra kassaflöden och rimlig skuldsättning gör bolagets kortfristiga betalningsförmåga god och långsiktiga finansiella risk låg.
 • Aktier med lång historik: Bolag som varit framgångsrika på börsen i 10, 20, 50, 100 år eller mer har gott om historik. Framgångar enskilda år måste sättas i ett större sammanhang. Det är lättare att göra en bedömning med historiska data.
 • Bransch med goda framtidsutsikter: Hur bra ett bolag än är kommer det att få problem förr eller senare ifall det är verksamt i en bransch som inte har framtiden för sig.
 • Stabil ledning: Kontinuitet och förutsägbarhet i ett företag hänger till stor del på hur ledningen beter sig. Tänker ledningen mer på sitt eget eller ägarnas bästa?
 • Hållbara utdelningar: Företag med en hållbar utdelningspolicy och lång utdelningshistorik tenderar att vara stabila.
 • Låg volatilitet: De ovan nämnda aspekterna brukar avspegla sig i en kurshistorik som är robust och inte allt för svängig. En positiv utveckling av aktiekursen men till en relativt låg volatilitet indikerar att det är en sund verksamhet.

Stabila utdelningsaktier

Utdelningsaktier är ofta mycket stabila. Det är aktier i bolag som delar ut en del av vinsten till aktieägarna.

Att kunna dela ut en del av vinsten är ett tecken på styrka. Det är nämligen bara företag som går med vinst som kan ha utdelningar i det långa loppet.

Men det är inte alla utdelningsaktier som är bra aktier. Vissa bolag delar ut en för stor del av vinsten för att det ska vara hållbart. Andra gör omfattande utdelningar men bara ibland.

För att bedöma vilka utdelningsaktier som är stabila kan du titta på deras utdelningshistorik. Undersök hur många år de haft utdelningar och hur ofta det varit utdelningshöjning. Kontrollera så att det inte finns allt för många utdelningssänkningar historiskt sett.

För att hitta de mest robusta utdelningsaktierna kan det löna sig att sikta på bolag med låg utdelningsandel, ganska låg direktavkastning men med hög utdelningstillväxt.

Utdelningsaktier med fin utdelningshistorik

Här är en lista med några av de utdelningsaktier som har allra bäst utdelningshistorik på Stockholmsbörsen:

 • Castellum
 • Hufvudstaden A
 • Vitec Software
 • Wihlborgs
 • ABB
 • Hexagon
 • Loomis
 • Atlas Copco A
 • Assa Abloy
 • Swedish Match
 • Sweco A
 • NIBE

Tips – Läs också min artikel om de aktier med bäst utdelningshistorik på Stockholmsbörsen.

Stabila aktier - Hexagon
Hexagon är ett exempel på stabil aktie. Lång utdelningshistorik, ökande omsättning och vinst.

Stabila aktier med hög utdelning (direktavkastning)

Det kan vara smartare att köpa utdelningsaktier som har hög utdelningstillväxt än att sikta på en hög utdelning i form av direktavkastning. Men det går faktiskt också att hitta stabila utdelningsaktier som har riktigt bra utdelning just nu.

Kom bara ihåg att inte bara jaga utdelningen. Kontrollera så att den är hållbar.

Det kan du göra genom att kasta ett öga på utdelningsandelen. Den bör inte vara allt för nära 100 procent, gärna under 80 procent och helst under 60 procent.

Här är exempel på stabila aktier med relativt hög utdelning

  Direktavkastning, snitt 5 år Utdelningsandel, snitt 5 år
Betsson 4.5% 55%
Castellum 3.8% 28%
Swedish Match 3.6% 59%
Wihlborgs 3.3% 21%
Beijer Alma 3.2% 61%
Skanska 3.2% 47%
Atrium Ljungberg 3.1% 30%
BTS Group 2.8% 63%
Hufvudstaden A 2.7% 44%

Investmentbolag

En av de mest stabila aktierna på börsen är investmentbolag.

Dessa bolag äger aktier i många andra aktiebolag. De är långsiktiga ägare som väljer sina innehav noga.

Därför är det ofta en mycket god och solid utveckling i investmentbolag. Det är inte ovanligt att de slår börsen samtidigt som risken är relativt låg.

Av den anledningen kan det vara bra att ha ett eller två stora investmentbolag i aktieportföljen.

Här är några exempel på investmentbolag:

 • Investor
 • EQT
 • Latour
 • Lundbergföretagen
 • Industrivärden
 • Kinnevik
 • Lifco
 • Bure Equity
 • Creades
 • Öresund
 • Svolder

Stabila tillväxtaktier

Om du har en lång sparhorisont är det ofta en god idé att ha en viss del tillväxtaktier i din aktieportfölj. Det är aktier i bolag som växer mer än övriga företag på börsen.

Dagens stabilaste aktier var en gång i tiden små bolag som växte snabbt. En intressant tanke!

Om du har en sparhorisont på säg 10, 20 eller 30 år kan det vara bra att se bortom de allra stabilaste och mest mogna bolagen på börsen. Dessa bolag är bra, men de har lagt det mesta av sin tillväxtresa bakom sig.

Det innebär förvisso också en större risk – avkastning och risk hänger nästan alltid ihop. Men det innebär inte att du behöver ta onödigt stora risker.

Många förknippar felaktigt tillväxtbolag med förhoppningsbolag. Det är dock inte nödvändigtvis samma sak.

Ett förhoppningsbolag har en intressant idé som kan komma att ge goda resultat i framtiden om det lyckas. Dessa bolag går sällan med vinst. Risken är mycket hög.

Bra tillväxtaktier har däremot mycket gemensamt med de mer mogna aktierna när det kommer till finansiell styrka. Framförallt – de går med vinst.

Exempel på stabila tillväxtaktier

  Lägsta vinstmarginal 5 år Omsättningstillväxt per år, 5 år
Samhällsbyggnadsbolag B 25.0% 221.3%
Stillfront 10.6% 123.4%
Fastator 112.9% 111.0%
Angler Gaming 18.9% 59.4%
Spiltan 33.0% 50.9%
Better Collective 13.5% 46.8%
Evolution Gaming 27.5% 46.8%
Swedencare 13.8% 38.0%
Swedish Orphan Biovitrum 15.5% 36.9%
Fortnox 16.0% 34.9%
Paradox Interactive 29.0% 20.4%
CellaVision 17.9% 15.8%

Urvalet av aktier i detta exempel har jag främst baserat på vinstmarginal, omsättningstillväxt och hållbara finanser:

 • Alla bolag har en vinstmarginal på minst 10 procent varje år de senaste 5 åren.
 • Omsättningstillväxten per år var minst 15 procent i snitt de senaste 1, 3 och 5 åren.
 • Inget av bolagen har en överdrivet stor skuldsättning (max 2 gånger det egna kapitalet).

Så hittar du stabila tillväxtaktier

Om du själv vill hitta robusta tillväxtaktier behöver du vara lite mer kritisk än när du letar bland börsens stabilaste bolag. Anledningen är att du inte har lika mycket historik att gå på.

Här är några förslag på vad du kan titta på när du bedömer tillväxtbolag:

 • Vinst: Leta efter företag som redan går med vinst. Ökar den från år till år? Hur ser vinstmarginalen ut?
 • Omsättning: Det är bra om omsättningen ökar successivt över tid.
 • Skuldsättning: Hur mycket skulder har företaget? Allt för stora skulder i förhållande till det egna kapitalet innebär en större risk.
 • Bruttomarginal: En stor bruttomarginal kan indikera att det finns utrymme för effektiviseringar. Dessutom kan bolaget tjäna på stordriftsfördelar i takt med att det växer.
 • Utdelning: När tillväxtbolag kan ha en liten men växande utdelning samtidigt som de växer är det ett styrketecken.
 • Ledning: Är företagsledningen förtroendeingivande? Berättar de om både positiva och negativa saker i företagets utveckling?
 • Bransch: Är bolaget aktivt inom en bransch som tros ha fortsatt god potential i framtiden?

Aktier som du bör undvika

Jag var inne på det i det förra avsnittet – förhoppningsaktier. Dessa ska du undvika helt och hållet om du inte råkar ha utomordentligt god insikt i bolaget, d.v.s. mycket bättre än de flesta andra.

Kom ihåg: Förhoppningsaktier är aldrig stabila.

Av alla förhoppningsbolag är det bara några få som kommer att lyckas på sikt. Det är högriskaktier där chansen till en god riskjusterad avkastning är mycket låg.

Tyvärr är det allt för många nybörjare som blir brända på denna typ av bolag.

Det är lätt att lockas av aktier där verksamheten verkar både spännande och lovande. Inte sällan är det aktier i ”häftiga” branscher med ny och spännande teknik.

Prickar man rätt bland denna typ av bolag kan belöningen bli god. Problemet är att det är nästan omöjligt att på förhand veta vilka som kommer att lyckas. Det liknar mer spel än en investering.

Företag som börjar gå med vinst och som börjar få en viss historik av framgångar bakom sig kan däremot vara intressanta att ha på radarn.

Aktier som är bra under en börskrasch

På lång sikt går börsen upp. I det korta loppet kan det vara ganska skakigt.

Ibland blir det till och med en krasch – en börskrasch. Vilka aktier ska man äga då?

Till att börja med gäller det att planera.

Räkna med att du kommer att vara med om en eller flera rejäla börskrascher under ditt liv. Däremellan kommer det att bli ett antal björnmarknader med svagare utveckling på börsen. Det hör till.

Därför bör du ha detta i åtanke när du väljer vilka aktier du ska köpa idag. Hoppas inte på att det går bra. Räkna med det värsta.

Stabila och robusta aktier är rustade för att klara en börskrasch. De dras oftast med ner i fallet men studsar sedan förr eller senare upp från avgrunden.

Vilka aktier är det?

1. Finansiellt starka vinstdrivande bolag

Alla de typer av aktier som jag gått igenom i denna artikel har stor sannolikhet att komma helskinnade ur nästa börskrasch. Aktier i stabila, vinstdrivande bolag med goda marginaler och starka finanser.

2. Utdelningsaktier

Utdelningsaktier tenderar att stå emot fall bättre än övriga aktier. Givet att börskraschen inte har med en händelse som får bolaget att dra in på utdelningen.

Varför är utdelningsaktier bra när börsen går dåligt? Det finns flera skäl:

 • Direktavkastningen stiger när kursen faller. Det gör att fler blir intresserade av att köpa aktien, vilket bromsar upp fallet.
 • Utdelningsaktier ses som en defensiv investering. Därför allokerar många om från mer riskfyllda placeringar och köper utdelningsaktier, vilket påverkar priset positivt. Det blir nästan en självuppfyllande profetia.
 • När du får utdelningar under en börskrasch och återinvesterar dem får du väldigt många nya aktier för pengarna.

3. Kontracykliska aktier

Slutligen är det bra att äga kontracykliska eller icke-cykliska aktier, t.ex. i livsmedelsbolag. De brukar klara sig relativt bra när börsen är på dåligt humör eller kraschar.

Skapa en robust aktieportfölj

I jakten på de bästa aktierna är det lätt att lägga allt fokus på enskilda aktier. Tänk då på att det är ditt totala sparande som räknas, inte bara varje enskild aktie.

Nyckeln till framgång är att bygga upp en stabil aktieportfölj.

Spara i olika sektorer

En intressant aspekt är att utvecklingen i din portfölj troligtvis kommer att bero mer på vilka sektorer du investerar i än vilka aktier du väljer.

Om du har som mål att skapa en stabil aktieportfölj behöver du därför fundera på vilka sektorer du ska satsa på.

Här finns ett par saker att tänka på.

Till att börja med är vissa sektorer stabilare än andra. Vi har cykliska och icke-cykliska sektorer:

 • Cykliska: Aktier i bolag som påverkas mycket av konjunkturen. T.ex. sällanköpsvaror och verkstadsaktier.
 • Icke cykliska: Aktier i bolag som är relativt okänsliga för konjunktursvängningar. T.ex. dagligvaror.

Vill du investera i de absolut stabilaste aktierna satsar du därför lite mer på icke-cykliska aktier i din portfölj. Det brukar dock vara bra med en blandning.

Sedan har vissa sektorer mer stabila framtidsutsikter än andra – oavsett om de är cykliska eller icke-cykliska aktier. Ett klassiskt exempel är miljöteknik vs oljesektorn. Du kan själv avgöra vad du tror kommer vara mest framgångsrikt på sikt.

Bäst av allt är att försöka sprida på riskerna genom att köpa aktier från olika sektorer.

Skapa en robust mix i portföljen. På så vis behöver du inte försöka förutspå vilken eller vilka sektorer som är bäst.

Sprid på riskerna

Även om du köper aktier med relativt låg risk är det oerhört viktigt att du diversifierar din portfölj.

Det händer att bolag som upplevs som trygga råkar ut för motgångar och kriser av olika slag. Har du då bara några få aktier i din portfölj kan det vara förödande för ditt sparkapital.

Lösningen är att köpa tillräckligt många aktier för att en enda aktie inte ska kunna påverka portföljvärdet särskilt mycket. Det kallas för att sänka bolagsrisken i portföljen.

Hur många aktier ska man ha? Om du köper 12 – 15 olika aktier brukar det räcka för att du ska få en god riskspridning i ditt sparande.

Du kan köpa fler aktier än så om du vill men köp inte för många. Det blir bara jobbigt att hålla koll på alla dina innehav.

Balansera om

För att risken i din aktieportfölj ska vara jämn över tiden är det viktigt att balansera om innehaven. Det kallas också för att rebalansera portföljen.

Anta att ett av dina stabila innehav utvecklas flera gånger bättre än övriga aktier i din portfölj. Efter ett tag kommer den aktien att utgöra en oproportionerligt stor del av portföljen.

Denna obalans är dålig eftersom det innebär att du utsätter dig för en onödigt stor risk. Ifall det händer något med denna aktie drabbas hela ditt sparande. Du har fått en ökad bolagsrisk.

Lösningen är att rebalansera portföljen med jämna mellanrum. Sälj av en bit av de innehav som gått bäst och köp mer av dem som gått sämre.

Hur ofta ska man balansera om portföljen? En gång om året räcker för de flesta. Vill du vara lite mer aktiv kan du rebalansera en gång i kvartalet, men tänk på att det ökar din courtagekostnad!

Sammanfattning

Bolag som uppvisar stabil vinsthistorik, goda marginaler, starka finanser och en robust tillväxt är ofta stabila aktier och en relativt trygg investering.

Ofta handlar det om bolag med en förnuftig och transparent ledning som sätter aktieägarna i första rummet.

Hållbara och ihållande utdelningar kan vara en bra indikator, men är egentligen inget krav för att en verksamhet ska kallas för stabil. Det finns även tillväxtbolag som gott och väl kan ta plats bland övriga kvalitetsaktier.

Kom ihåg att det inte bara handlar om att köpa bra aktier. Det är minst lika viktigt att försöka skapa en välbalanserad portfölj med god riskspridning.

FAQ – Vanliga frågor och svar om de stabilaste aktierna

Vilka är de stabilaste bolagen?

Bolag som går med vinst, har goda marginaler, starka finanser, en förnuftig ledning och åtminstone viss tillväxt är ofta en bra investering.

Finns det fonder med aktier som är stabila?
Ja – det finns till exempel en fond som heter Nordea Stabila Aktier som investerar i bolag som går med vinst och som har en stadig utveckling på en global nivå. Ett annat exempel är Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader.

Är det bra att köpa aktier med hög utdelning?

Det kan vara bättre att fokusera på utdelningstillväxten och utdelningshistoriken snarare än att titta på vilka bolag som har högst utdelning för tillfället.

Finns det några stabila utländska aktier?

De amerikanska Dividend Aristocrats – utdelningsaristokraterna – tillhör några av de mest stadiga aktierna som finns.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?