April 5

MACD crossover- Fungerar det i trading? (Med historik)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

MACD är i grunden en oscillerande momentumindikator, som enligt den förhärskande uppfattningen har flera användningsområden. Vissa använder MACD för att finna vändpunkter i marknaden, medan andra använder den för att hitta trender som är tillräckligt starka att följa.

I den här artikel kommer vi att ha en närmare titt på MACD-indikatorn, och hur den fungerar i riktig trading. Huvudfokus kommer att ligga på att använda kvantitativa metoder för att undersöka hur indikatorn har presterat historiskt.

På så sätt kommer vi att kunna svara på frågan huruvida en MACD crossover fungerar som de flesta tror eller inte!
Låt oss börja med att titta på hur MACD är uppbyggt. Om du enbart är intresserad av de statistiska testerna kan du hoppa över den här delen!

Hur fungerar MACD?

MACD kan sägas bestå av 3 delar, vilka är följande:

  1. MACD-linjen
  2. Signallinjen
  3. Histogrammet
MACD
MACD

1.MACD-linjen

MACD-linjen kan sägas vara den huvudsakliga delen av indikatorn, och beräknas utifrån två medelvärden, där ett är längre än det andra.
De vanligaste inställningarna för de två medelvärdena brukar vara 26 för det långa medelvärdet, och 12 för det korta medelvärdet.
För att få MACD-linjen subtraheras det korta medelvärdet från det långa medelvärdet.

2. Signallinjen

Signallinjen i sin tur, är ett glidande medelvärde av MACD-linjen. Den vanligaste inställningen är 9. Signallinjen har fått sitt namn från att en signal anses genereras när MACD-linjen går över eller under signallinjen. Detta är något vi kommer att titta närmare på snart!

2. Histogrammet

Den tredje delen är histogrammet. Denna är helt enkelt en visuell representation av skillnaden mellan MACD-linjen och signallinjen
Om du är intresserad av att läsa mer om hur MACD fungerar, har vi en längre artikeln på MACD indikatorn.

MACD crossover – Fungerar den verkligen?

Som med alla tekniska indikatorer, finns det oerhört många sätt att tolka MACD på. I den här artikeln kommer vi att gå in på MACD crossovers, vilket är ett av de vanligaste sätten att använda MACD-signalerna på.
En MACD crossover sker när signallinjen korsas av MACD-linjen. Nedan ser vi ett exempel på en sådan signal.

MACD crossover
MACD crossover

Vi kommer att testa denna signal på 20 år med dagsdata för OMXS30- och S&P-500 indexet.
Signalen anses vara starkare om MACD är under noll, vilket betyder att marknaden har gått ned ett tag. Därför sätter vi upp våra testkriterier som följer.
Vi köper om:

  1. MACD med standardinställningen går över signallinjen underifrån
  2. MACD är under 0.

När det gäller exiten provar vi att stänga positionen efter 5 dagar.

Test1: MACD Crossover på OMXS30 börsindex

Vi börjar med att testa signalen på OMXS30, med daglig upplösning.

MACD crossover
MACD crossover

Här fanns ingen edge alls!
Låt oss prova vad som händer om vi tar en signal om MACD-linjen är över 0 istället. Det innebär att det korta medelvärdet är över det längre medelvärdet. Med andra ord har marknaden gått upp ett tag.

MACD crossover
MACD crossover

Detta såg tyvärr lika illa ut, om inte värre. Det ser nästan ut som att vi har en nedåtgående trend.

Test2: MACD crossover på S&P-500

Här följer samma test som ovan, fast på S&P-500.
Vi börjar med att se vad som händer om vi köper på en MACD crossover, och MACD är under 0.

MACD crossover
MACD crossover

Inget vi skulle vilja trada alls!
Låt oss också prova att se vad som händer om vi bara tar en position om MACD är över 0.  

MACD crossover
MACD crossover

Även om det verkar som att signalen i det här fallet fungerar bättre när MACD är över noll , har vi ingen riktig edge här heller.
Det verkar tyvärr som att en MACD crossover inte är en tillförlitlig signal.

Test på andra tidsupplösningar

När vi testade på daglig data fick vi inga resultat som övertygade riktigt. Därför tänkte vi att det kunde vara intressant att testa på lite andra tidsupplösningar.
Efter att ha testar lite olika tidsupplösningar fann jag mest intressant resultat på 240 minuters-upplösningen. Efter att ha ändrat om lite i inställningarna för indikatorn, lyckades vi skaffa den här grafen, på S&P-500 med 15 år av data. Vi köper på en MACD crossover om MACD är under 0, och säljer fem dagar senare.

240 min S&P 500
240 min S&P 500

De nya inställningarna för MACD är 10 för det korta medelvärdet och 20 för det långa. Inga andra inställningar är ändrade

Vi har en riktigt stor drawdown i början, men det ser ändå okej ut från 2009 och framåt.

Nedan följer samma setup på 240 minutersupplösningen i OMXS30-indexet, med data från 2009.

240 min OMXS30
240 min OMXS30

Inte samma fina graf, men det fortsätter upp i alla fall!
Detta är något som definitivt kan vara värt att ta sig en titt på. Med ytterligare filter skulle det eventuellt kunna bli något!

Slutsats

Tvärtemot vad många tror är inte en MACD crossover en särskilt tillförlitlig signal. Genom att ändra inställningarna och skifta till 240-minutersupplösning, kunde vi dock hitta en edge som eventuellt skulle kunna användas som grund i en tradingstrategi.
Är du intresserad av att veta vad som fungerar och inte i trading?
Då vill vi passa på att göra reklam för vårt unika TA Explorer medlemskap. Där får du reda på vad som fungerar, och inte. En riktig ögonöppnare, som förhoppningsvis kommer att spara dig mycket pengar i längden!
Vi kommer att gå igenom mängder av teknisk analys, och det bästa av allt är att våra medlemmar får vara med och bestämma vad vi skall inkludera framöver! Skriv in din mail nedan för att få mer information närmare kurssläpp! 

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Keltner Channel, vad är det? – förklaring och definition av Keltner Channels

Keltner Channel, vad är det? – förklaring och definition av Keltner Channels

Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?

Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!