April 4

Drawdown, vad är det? – förklaring och definition av en drawdowns

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Drawdown

Drawdown, som på svenska kan översättas ungefär med värdeminskning. Drawdown är den skillnaden som uppstår från det högsta värdet på en investering (eller konto) till det lägsta värdet under en viss tid.
Drawdowns mäts oftast i procent.
En drawdown mäts från den tidpunkt då nedgången börjar till den tidpunkt när man når en ny högstanotering igen. En ny nedgång och dal kan aldrig mätas förrän en ny toppnivå nås. När den nya toppen uppnås dokumenteras den procentuella förändringen från den gamla högstanivån till den lägsta nivån. Detta är din drawdown. Alltså den största nedgången på ditt konto sedan förra toppen.
En drawdown kan användas för att avgöra en investerings finansiella risk.

drawdown

Reducera Drawdown med fler strategier

SMB berättar om hur fler strategier ger dig jämnare resultat. Att ha många olika strategier är en nyckel om du ska lyckas långsiktigt med tradingen. Alla strategier kommer inte att prestera varje dag och vissa kommer kanske att sluta fungera helt.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering