April 5

Volatilitetsindex VIX, vad är det? – Hur man använder VIX index i trading

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Vix är ett volatilitetsindex som skapades av CBOE för att mäta volatiliteen i S&P-500. VIX beräknas från priset på S&P-500 optioner, och mäter med andra ord marknadsspelarnas förväntningar på kommande prisrörelser. VIX är alltså ett index som mäter volatilitet. Ett så kallat volatilitetsindex. VIX index är egentligen symbolen för Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index och mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-indexet som underliggande tillgång.

Vad är då VIX?

Vad är då VIX? Indexet mäter volatilitet och kallas ibland för “fear index”. Detta beror på att ett högt värde oftast är ett resultat av hög volatilitet som uppkommit pga stora svängningar på börsen och i de flesta fall börsnedgångar.

Hur använder man VIX i trading?

Som med allt, kan VIX användas på olika sätt. Här följer några vanliga tillvägagångssätt:

Bedöma volatiliteten i marknaden

VIX skapades för att mäta marknadsspelarnas förväntningar på framtida rörelser i aktiemarknaden. Ett värde på 18% innebär exempelvis att den årsjusterade förändringen som tros ske inom de kommande 30 dagarna är 18%. För att få den månatliga förväntade volatiliteten dividerar man detta värdet men roten ur 12, vilket i det här fallet leder till en förväntad volatilitet på 4.24% för den kommande månaden.

Förbereda sig inför kommande prisrörelser

Även om VIX skall följa volatiliteten i marknaden oavsett om det gäller volatilitet på upp-eller nedsidan, tenderar den att bara stiga när marknaden går ner, i och med att mer vikt läggs på säljoptioner.

När marknaden förväntas gå ned, händer ofta något liknande scenariot nedan:
De institutionella spelarna köper på sig säljoptioner när de förväntar sig att börsen skall gå ned inom en snar framtid, för att skydda sig mot den kommande prisrörelsen. Den ökande efterfrågan på säljoptionerna driver upp priserna, vilket leder till att VIX går upp. På så vis får vi en förvarning att marknaden kan komma att gå ned snart.

Avgöra när en korrektion är över

Ju mer en marknad går ned, desto mer rädsla brukar det finnas, vilket ökar efterfrågan på säljoptioner, och resulterar i att VIX rusar i höjden. När förtroendet för börsen återigen kommer tillbaka, tenderar VIX att återigen sjunka, vilket i sig kan vara ett tecken på att marknaden snart kommer att gå upp igen, och att korrektionen är över för den här gången.

VIX
VIX

 

Efter ett marknadsfall väljer vissa traders att använda VIX för att bedöma när tilltron till marknaden är på tillbakagång. Ofta brukar man säga att ett fall mot 20%-nivån är ett tecken på tilltagande optimism i marknaden!

För att trada index

I och med att man nyttjar VIX för att förstå vad som händer i marknaden, går den också att använda som en slags indikator för att trada olika börsindex, likt SP-500 eller OMXS30. När VIX faller brukar indexen generellt gå upp, och vice versa. Detta är ett förhållande som är värt att utforska mer!
En bra sak att veta i det här sammanhanget, är att VIX är jämviktspendlande, vilket innebär att det tenderar att vända om när det har gjort stora rörelser åt ett håll.

Trada VIX

Även om VIX bara är ett syntetiskt index, finns det vissa värdepapper som erbjuder exponering mot indexet. Så gott som alla dessa värdepapper baserar sig på VIX-terminen, vilket innebär att de påverkas av contangoeffekten som är stark på marknaden.
Du kan läsa mer om VIX och contango i vår artikel om VIX.

VIX

Tolkning av olika nivåer

Höga nivåer innebär att traders ser stor risk att marknaden kommer röra sig mycket och detta skapar osäkerhet.
Låga nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite. Osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. I samband med uppåtgående trender på marknaden går VIX index ofta ner.
Ett annat men mer effektivt sätt att använda det på är i relativa termer och inte i absoluta tal. Istället för att titta på nivån så tittar du på hur nivån idag är i förhållande till sitt medelvärde eller liknande. På detta sätt kommer du få en mer effektiv och sanningsenlig mätning av indexet.

Realtidkurser

Här hittar du VIX med livekurser VIX i Realtid

VIX index i Sverige – OMX30

I Sverige finns en svensk motsvarighet till VIX index. Volatilitetsindex på Börsstatistik mäter volatiliteten på aktierna som ingår i OMXS30-indexet.

Går det att handla VIX indexet?

Man kan handla indexet på många olika sätt idag. Här är några:

Vissa produkter kan också drabbas av så kallad contango om den underliggande tillgången är en termin.
vix

Andra volatilitetsindex?

Det finns mängder med olika index liknande VIX som mäter volatilitet på olika marknader. Här är några:

  • VXN som mäter Nasdaq 100-indexet
  • RVX som mäter Russell 2000
  • VXD som mäter Dow Jones Industrial Average Index
  • OVX som mäter olja
  • GVX som mäter Guld
  • VXO som mäter SP100 och som också är originalet
  • VXAPL som mäter Apple
  • VXGOG som mäter Google

VIX index och tradingstrategier?

Det finns en mängd användningsområden för VIX index om man designar tradingstrategier. Du kan använda den till din swingtrading och köpa aktieindex när VIX index i relativa termer är lågt och sälja när den är hög. Ett enkelt 5- eller 10 dagarsmedelvärde kommer man långt med här. Du kan även applicera en RSI-indikator på VIX index och istället använda svängningarna på den för att tajma köp i aktieindex eller börsaktier.
Riktningen mer långsiktigt kan användas för att förutspå längre trender. Även här kan man titta på medelvärden med längre tidsperspektiv. Titta exempelvis på hur aktieindex har gått om du VIX har gått ner 6 eller 7 dagar i sträck. Det finns många liknande exempel man kan göra.

Daytrading VIX index

Inom daytrading kan man titta på mer extrema rörelser. Vad händer på kort sikt om den går upp eller ned mycket en dag. Vad händer om aktieindex stänger upp och även VIX gör det? Detta är ovanligt då de brukar gå åt motsatt håll. Går dom åt samma håll brukar det signalera att något ä på väg att hända.
Jämför 2 olika volatilitets index mot varandra. Testa VIX och VXO som ett ratio. Varför inte testa VIX och VXN som ett ratio.

Backwardation

Backwardation brukar ge en hel del rörelse också. Här är en favoritsida som jag har för detta ändamål. VIX Central kallas den.
En annan idé som är värd att testa är om du har längre perioder av låg volatilitet. Vad händer efter det? Volatilitet går i cykler och dessa kan vara värda att försöka tajma.
Jag har jobbat med Volatilitetsindex i snart 20 år och tycker fortfarande att volatilitets index är spännande. Det jag beskriver ovan är några av de observationer som jag gjort genom åren. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera volatilitet. Love it!

Hur fungerar volatilitetsindexet?

Här är en bra video som förklarar vad volatilitets indexet är och hur det fungerar.

Kursdiagram

Här hittar du ett VIX index chart.

ETF’er

Det finns även ETFér med VIX som underliggande. Här är en lista på några av de största.

Terminer

Det finns även en termin som baseras på volatilitets indexet. På engelska säger man futures. Denna termin är något som jag personligen handlar med i min algotrading och robothandel.

Vanliga Frågor

1. Vilka är de faktorer som inverkar på VIX-indexet?
Svar: Faktorer som inverkar på VIX-indexet inkluderar marknadens riskaptit, förväntad volatilitet, försiktighetspremier, tillgångspriser, förväntad avkastning, likviditet, korrelationsnivåer, hävstångseffekter och sentiment.

2. Hur används VIX-indexet som en marknadsindikator?
Svar: VIX-indexet används som en marknadsindikator för att mäta marknadsvolatilitet och för att förutsäga framtida marknadsrörelser.

3. Vad är volatilitetsfördelningen för VIX-indexet?
Svar: Volatilitetsfördelningen för VIX-indexet är ett diagram som visar frekvensen av olika volatilitetsnivåer för ett finansiellt instrument eller en marknad.

4. Hur hanterar man portföljer med hjälp av VIX-indexet?
Svar: Man kan hantera portföljer med hjälp av VIX-indexet genom att använda det för att få en djupare förståelse för marknadsvolatilitet och använda denna information för att fatta bättre investeringsbeslut.

5. Hur är VIX-indexet relaterat till marknadsvolatilitet?
Svar: VIX-indexet är direkt relaterat till marknadsvolatilitet och används som en indikator för att förutsäga marknadsrörelser och för att mäta marknadsrisk.

6. Vilka är de olika strategierna för att investera i VIX-indexet?
Svar: Strategier för att investera i VIX-indexet inkluderar att sälja indexoptioner, använda terminer för terminer, använda futures för att hedga marknadsrisk, köpa VIX-optioner, använda ETF:er för att investera i VIX-indexet, och köpa VIX-futures.

7. Hur kan investerare skydda sig mot marknadsvolatilitet med hjälp av VIX-indexet?
Svar: Investerare kan skydda sig mot marknadsvolatilitet med hjälp av VIX-indexet genom att använda det som en marknadsindikator för att förutsäga framtida marknadsrörelser och för att välja rätt investeringsstrategi.

8. Hur kopplar man vektorautoregressiva modeller till VIX-indexet?
Svar: Man kan använda vektorautoregressiva modeller för att förstå de säsongsbaserade förändringarna av marknadsvolatiliteten och för att förutsäga framtida volatilitetsförändringar.

9. Vad är de historiska tendenserna för VIX-indexet?
Svar: De historiska tendenserna för VIX-indexet har visat att VIX-indexet tenderar att stiga när marknadsvolatiliteten ökar och falla när marknadsvolatiliteten sjunker.

10. Hur kan investerare dra nytta av VIX-indexet för att förbättra sin portföljprestanda?
Svar: Investerare kan dra nytta av VIX-indexet för att förbättra sin portföljprestanda genom att använda det för att få en djupare förståelse för marknadsrisk, för att välja rätt investeringsstrategier, för att förutsäga marknadsrörelser och för att hedga mot marknadsvolatilitet.

Övrigt

Volatilitetsindexet för s&p 500 hittar du här.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier

Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier

Vilken tidsfrekvens är bäst för adx-indikatorn?

Vilken tidsfrekvens är bäst för adx-indikatorn?

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!