April 4

Tradingstrategi för råolja – stor guide med backtesting 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Råolja är en av otaliga tillgångar du kan förkovra dig i som trader, men på grund av de många faktorer som påverkar marknaden är det inte den enklaste tillgången att handla. Om du vill trada olja är det viktigt att du har en välplanerad tradingstrategi för råolja – och att den är backtestad.

I artikeln nedan hittar du en matnyttig guide till allt från vad råolja är till hur trading med råolja fungerar, vilka faktorer som påverkar priset på olja, vilka strategier du kan använda för handel med olja och mycket mer därtill. Vi hoppas att du ska finna guiden hjälpsam och att du får svar på det du behöver för att känna dig trygg med att ta klivet in på oljemarknaden.

Vad är råolja?

Råolja är en naturlig fossil råvara i form av oraffinerat, flytande petroleum vilket extraheras direkt från jorden. Råolja upptäcktes och utvecklades för första gången under den industriella revolutionen på 1800-talet, och är än idag det främsta bränslet för den globala ekonomin. Råolja används för att driva flygplan, bilar, lastbilar, båtar och industrier – men nyttjas även för att framställa exempelvis vax, mjukgörare, textilier, läkemedel och plast. Användningsområdena är både många och breda, varför råolja är en av de mest frekvent handlade råvarorna på den globala marknaden.

Råolja utvinns vanligen genom borrning, såväl på land som ute till havs och källorna återfinns en bit under markens yta, liksom som naturgas och olika typer av mineraler. Färgen kan skifta från mörkt brun eller svart till mer gulaktig, beroende på dess kemiska sammansättning.

Världens största fyndigheter av råolja är koncentrerade till länder i Mellanöstern (exempelvis Saudiarabien, Iran, Kuwait, Irak och Förenade Arabemiraten) samt Ryssland, USA, Brasilien, Kanada och Kina. Även Norge har rika oljetillgångar, precis som vissa afrikanska och sydamerikanska länder.

De två största oljetyperna på marknaden (det finns många) är Brent, vilken utvinns i Nordsjön och därför också kallas för Nordsjöolja, samt WTI – West Texas Intermediate, vilken utvinns i USA.

  • Brentolja: Lätt och söt olja med en sammansättning som gör den idealisk för många olika användningsområden. Brent-olja utgör idag två tredjedelar av alla trades med oljeterminer på den globala råvarumarknaden.
  • WTI-olja: Utvinns i USA, främst i delstaterna Texas, North Dakota och Louisiana. WTI-oljan är ännu lite lättare och sötare än Brent-oljan, med låg densitet och lågt innehåll av sulfater. Sammansättningen gör den enklare, och därmed billigare, att både utvinna och raffinera än andra tyngre oljor.

Världens mest använda energikälla – och en populär tillgång för trading

Råolja har spelat en avgörande roll för den globala industrialisering som ägde rum under förra och förrförra seklet och de ekonomiska förändringar som följt därefter. Den har möjliggjort mycket och är än idag världens mest använda energikälla utan konkurrens. Den är också en populär tillgång för finansiell trading.

Råolja är, liksom guld och många andra naturresurser, en icke förnybar tillgång. Detta innebär att tillgången är begränsad och att de oljeresurser vi förlitar oss på idag, förr eller senare kommer att ta slut. Begränsad tillgång i kombination med hög efterfrågan och det faktum att ett litet antal länder kontrollerar hela marknaden – däribland flera politiskt instabila länder i Mellanöstern – gör oljemarknaden till en spelplan med mycket prisfluktuationer som skapar stort intresse bland traders.

Är råolja en bra tillgång för finansiell handel?

Råvaror tradas generellt för en av följande två anledningar; spekulering i prisfluktuationer eller för hedging – det vill säga skydd. Detsamma gäller för råolja. På grund av hög volatilitet är olja en attraktiv tillgång för spekulativ trading, antingen med själva råvaran i sig eller genom instrument som spekulerar i prisutvecklingen utan att du egentligen äger den underliggande tillgången.

Populariteten till trots är det emellertid viktigt att se till tillgångens lämplighet för vanliga privata handlare med ofta begränsade analytiska färdigheter och hjälpmedel. Är råolja ett bra instrument att trada för icke professionella och icke institutionella handlare?

Nej, inte enligt vår mening.

Priset på råolja, såväl Brent som WTI, är geopolitiskt känsligt och influeras mycket av flera olika makronyheter som är i princip omöjliga att förutse och spå utgången av. Vidare har olja heller ingen generell riktning, som i aktier där den långsiktiga utvecklingen så gott som alltid är positiv. Detta existerar inte i råolja. Olja är snarare ett strategiskt vapen som används för att påverka olika geopolitiska faktorer.

Faktum är att prisförändringar i olja som regel är politiskt sprungna. Något vi inte minst sett bevis på under det senaste året, när energipriserna skjutit i höjden som följd av Rysslands offensiv mot Ukraina och de sanktioner mot rysk olja som kommit därefter. Även till synes mindre händelser kan emellertid få stort genomslag på oljemarknaden. Ett sjukdomsfall i den saudiska kungafamiljen, ett telefonsamtal mellan Ryssland och Saudiarabien eller amerikanska sanktioner mot Venezuela, en stor oljenation i Sydamerika, kan skapa rejäla svallvågor på marknaden och sätta priset i gungning. Detsamma gäller för OPEC-möten, inrikes oroligheter i någon Mellanöstern-stat samt handelskrig mellan exempelvis Kina och något annat land.

Sammantaget är det för många variabler som påverkar priset på olja för att du som privat trader ska kunna spåra dem och förutse utfallet av dem. Vidare är både tillgång och efterfrågan också alltför politiskt drivna för att de ska kunna vara förutsägbara på ett tillförlitligt sätt. Allt inräknat gör oförutsägbarheten, volatiliteten och de politiska faktorerna som påverkar olja till en, i vårt tycke, alltför riskfylld tillgång att trada om du är privatperson med begränsningar i såväl analyshjälpmedel som kapitalresurser.

Med det sagt, kan någon form av exponering mot olja vara mycket värdefull för diversifieringen i din portfölj. Det förutsätter dock att du lyckas hitta något som fungerar långsiktigt, vilket är lättare sagt än gjort när det kommer till olja. I det avseendet är aktier betydligt mer fördelaktiga och enkla att lyckas med.

Trading med råolja – var och hur?

För den som vill trada olja går det att få exponering mot detta så kallade svarta guld på flera olika sätt – bland annat genom terminskontrakt, ETF:er, optioner, CFD:er och aktier. Nedan hittar du en kort beskrivning av respektive instrument:

Terminer

Terminer är kontrakt, eller avtal, mellan två parter – exempelvis dig som trader och din mäklare – om att köpa eller sälja en viss mängd olja till ett visst pris på ett förutbestämt datum. Terminer är liksom optioner och CFD:er så kallade derivatinstrument, vilket innebär att värdet på kontraktet härleds på värdet för en underliggande tillgång – i det här fallet råolja.

Vid terminshandel träffas avtal om pris och slutdatum då affären ingås, men betalning sker inte förrän vid det förutbestämda slutdatumet. Metoden gör det möjligt att handa på upp- och nedgångar i oljepriset, och är vidare ett av de vanligaste sätten att trada råolja.

För att trada terminskontrakt på råolja behöver du ett handelskonto hos en terminsmäklare – antigen en specificerad sådan eller en bra allround-mäklare med ett brett utbud av olika slags instrument och tillgångar. Terminer för såväl Brent som WTI kan handlas på börser som Intercontinental Exchange, CME Groups Globexplattform samt New York Merchantile Exchange.

ETF:er

Handlar du råolja genom ETF:er får du exponering mot flera olika underliggande tillgångar och därmed en bredare diversifiering. ETF:er är börshandlade fonder som innehåller ett antal utvalda aktier inom råoljeindustrin, alternativt råoljeterminer eller optioner – eller en kombination av både aktier, terminer och optioner kopplade till råolja.

ETF:er ger bra riskspridning och handlas enkelt på börsen på precis samma sätt som aktier. Den breda diversifieringen till trots är det likväl viktigt att hålla koll på vad som sker på marknaden. Flukturerar oljepriset kommer det påverka de aktier och eller derivatinstrument som en olje-ETF innehåller, varpå värdet på ETF:en också kommer att påverkas.

Optioner

Optioner är i likhet med terminer ett derivatinstrument med vilket du spekulerar i prisutvecklingen på olja. Precis som terminer är även optioner ett kontrakt som ger dig rätt att köpa eller sälja råolja på ett förutbestämt datum till ett förutbestämt pris. Till skillnad från vid handel med terminskontrakt, är du med optioner emellertid inte tvungen att utföra affären om du inte vill. Önskar du behålla din option längre än det först utsatta datumet, så gör det det.

Det finns två olika optioner att handla, beroende på hur du tror att priset på råolja kommer att utveckla sig. Spår du att priset kommer att stiga köper du så kallade call-optioner. Tror du istället på en nedgång satsar du på pull-optioner.

Både put- och call-optioner handlas på terminsmarknader, till vilka du får åtkomst genom att öppna ett tradingkonto hos en mäklare.

CFD:er

CFD:er är ännu en typ av derivatinstrument och kontrakt, men till skillnad från terminer och optioner utan slutdatum och förutbestämda priser. Med CFD:er, vilket är förkortning för Contracts For Difference, tradar du på skillnaden i pris från det att du öppnar en position tills dess att du stänger den. En position kan hållas öppne i sekunder, minuter, timmar, dagar eller veckor. Du äger ingen fysisk olja utan spekulerar endast i prisförändringar.

CFD:er handlas ofta med hävstång (belåning) som å ena sidan ökar exponeringen, men å andra sidan också ger en signifikant ökning av risk. Är du ute efter ett enkelt sätt att trada olja, kan CFD:er vara ett bra alternativ, givet att du är medveten om riskerna.

Aktier

Sist men inte minst är förstås aktier i oljebolag även det ett sätt att få exponering mot råoljemarknaden. Du kan till exempel köpa aktier i bolag som borrar efter olja, som raffinerar olja eller som är inriktade på marknadsföring av olja. Aktier med exponering mot råolja kan dels handlas hos olika svenska storbanker, dels hos mäklare som Avanza och Nordnet (hos vilka du hittar bäst utbud och lägst avgifter).

Vanliga frågor om trading med råolja

Handel med råolja, både kortsiktig trading och mer långsiktiga investeringar, är av stort intresse bland våra läsare och vi får in många mail med frågor om just detta. Nedan har vi samlat och besvarat några av de frågor vi får in oss mest.

Är olja bra för trading?

Olja har frekventa prisfluktuationer som talar till dess fördel för trading, men enligt vår samlade och långa erfarenhet är råolja dessvärre en av de svåraste marknaderna att handla på. De många makrofaktorer (inte minst geopolitiska) som påverkar gör det svårt att hitta någon strategi som fungerar i det långa loppet, till skillnad från med exempelvis aktier. Konsekvensen blir en inkonsekvent handel som är svår att förutspå och lyckas med.

Hur mycket kan man tjäna på trading med råolja?

Möjliga förtjänster går aldrig att förutspå säkert på förhand, oavsett tillgångsslag, men för olja skulle vi säga att majoriteten av alla traders inte tjänar något alls. Tvärtom – de flesta går med förlust. Uppskattningsvis omkring 90%. Oljeterminer är dessvärre mer eller mindre ett nollsummespel, och utöver det är det också viktigt att komma ihåg att olja främst används för hedging – inte för spekulation.

Vilken är den bästa strategin för oljetrading?

Oberoende av tillgångsslag kan ingen strategi stämplas som “den bästa”. Det finns för många relativa faktorer som spelar in, likväl som din egna förmåga som trader. Den enda gyllene regeln, och det som garanterat ger bra resultat, är diversifiering. För att kunna nå framgång inom trading behöver du ha många olika strategier fördelade på många olika marknader.

Vilken indikator är bäst lämpad för oljetrading?

Det här är en svår fråga. Varken traditionella mean reversion-indikatorer eller oscillerande indikatorer fungerar särskilt väl på oljemarknaden och bör snarare undvikas än testas. Faktum är att i de få strategier för råolja som vi faktiskt handlar med, har vi valt att avstå från indikatorer helt och hållet. Vi förlitar oss istället enbart på parametrar som tidpunkt på dagen och när i veckan det är.

Är scalping möjligt vid handel med olja?

Ja, scalping är absolut möjligt vid handel med råolja. Att det är möjligt betyder emellertid inte att det är lämpligt. Scalpar du olja bör du vara beredd på att gå lottlös ur dina trades.

Här kan du läsa mer om scalping som tradingmetod.

När är bästa tiden att handla råolja?

Den bästa tiden att handla råolja är generellt mot slutet av veckan. Ju närmare helgen, desto bättre. Vidare är oljetrading ibland säsongsbetonat. Senaste åren har vissa tider på året visat sig mer fördelaktiga för handel än andra.

Lista över strategier för trading med olja

Sedan Samuelssons Rapport startade har ett antal strategier för trading med råolja författas, likväl som strategier för andra råvaror. På sidan Råvaror (Crude Oil, Gold och andra energi och metallstrategier) har vi samlat en hel del matnyttig information om strategier explicit utformade för bland annat råolja, guld och andra energi- och metalltillgångar.

Tradingstrategi för olja – exempel och backtest

För att ge dig en uppfattning av hur en strategi för trading med råolja kan se ut, och vad utfallet kan bli, listar vi nedan ett exempel med backtest. Vi har valt att använda oss av Friday Seasonality in USO (olja) – ens strategi vi skapade för omkring 10 år sedan. Exemplet nedan strategin vid trading med WTI-olja.

Reglerna för denna strategi är som följer:

  • Beräkna instrumentets 25 dagars medelvärde av de dagliga priserna.
  • Aktuell tradingdag är en tisdag eller torsdag.
  • Dagens stängningskurs måste vara lägre än den för föregående handelsdag.
  • Försäljning vid stängning nästkommande handelsdag.

Den här omgången testar vi enbart terminskontrakt på olja, snarare än USO – vilket är en ETF som följer prisutvecklingen på råolja.

Som synes i diagrammen nedan har den historiska utvecklingen inte varit enastående, men väl hyfsad:

CrudeOilStrategy Samuelssons Rapport

Observera att ovanstående backtest inte inkluderade några marginaler eller hävstång, utan istället utfördes enligt samma premisser som för vanliga aktier – även om instrumentet som testades var ett terminskontrakt för råolja.

Testet inkluderar totalt 341 olika trades. Den genomsnittliga avkastningen per trade är 0,25%, vilket sammanlagt innebär att det tveklöst finns goda möjligheter att göra en bra vinst. Vinstration för testet ligger på 58%, och tittar vi på fördelningen mellan vinnare och förlorare är faktiskt den genomsnittliga vinnaren större än den genomsnittliga förloraren. Jämte dessa många fördelar finns emellertid ett potentiellt problem också – vinstfaktorn uppgår endast till 1,65, vilket är lite för lågt.

Daytrading-strategi för råolja

Råolja kan liksom aktier, index och andra tillgångar handlas med öppningar och avslut under samma handelsdag. Vår egen daytrading-strategi för råolja kommer vi emellertid inte att dela av oss just nu – helt enkelt för att det är en av få strategier vi utvecklat för råolja som faktiskt har fortsatt leverera under flera år.

Nedan visar vi däremot ett par diagram för strategier som vi hittade för några år sedan när vi skulle skriva en artikel om vilken veckodag som vanligen var den mest volatila för aktiemarknaden. Research som i sin tur kan vara behjälplig i skapandet av en daytradingstrategi, samt för att avgör vilken handelsdag som kan vara mest lönsam för daytrading.

För egen del har vi bägge dessa strategier under bevakning just nu – en slags inkubationstid för att se hur de levererar över tid.

Den första strategin, visad nedan, öppnar postioner direkt på morgonen och stänger dem senast samma kväll. Köp och försäljning beslutas om utifrån en enda variabel:

CrudeOilStrategy3 Samuelssons Rapport

Ovanstående strategi har hög tradingfrekvens – totalt 411 genomförda trades under vår testperiod – och uppvisar hyfsade resultat. Genomsnittliga avkastningen är 0,19% per trade och chansen att gå vinnande ur en trade är omkring 60%. På minussidan finns dock längre perioder av nedgångar och/eller väldigt slätstruken utveckling, vilket påverkar vinstchanserna i långa loppet. Den här strategin är en långsiktig strategi.

Den andra av de två strategier vi har under bevakning och som vi backtestat är en kort strategi. I diagrammet nedan syns tydligt att strategin beter sig precis som kan förväntas av många kortsiktiga strategier; den är oregelbunden och inkonsekvent och sannolikt alldeles för osäker för att trada med.

CrudeOilStrategy4 Samuelssons Rapport

 

Oljetrading med terminskontrakt – vanliga frågor

Terminskontrakt för råolja tillhör de mest aktivt handlade terminerna för råvaror överlag. Det är också det vanligaste instrumentet för oljetrading, även om det finns flera andra alternativ också – exempelvis ETF:er (vilka du kan läsa mer om lite längre ned), CFD:er och aktier.

Givet oljeterminers utbredning och popularitet, men också komplexitet, får vi många frågor om hur de fungerar och vad man bör tänka på vid trading med terminskontrakt för råolja. För att göra det lättare för dig som läsare och intressent av oljeterminer, har vi samlat ett gäng av de vanligaste frågorna här nedan. Vi hoppas att våra svar ger dig en bättre förståelse för handel med terminskontrakt på råolja.

Vad är terminskontrakt på råolja?

Terminskontrakt på råolja är, precis som namnet avslöjar, terminskontrakt med råolja – WTI eller Brent – som underliggande tillgång. Ett terminskontrakt representerar en juridiskt bindande överenskommelse om att köpa eller sälja en förutbestämd mängd råolja, till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Terminskontrakt för råolja handlas på börser som ICE och CME Group och själva affären som ett kontrakt avser avslutas i samband med att avtalad mängd olja fysiskt levereras av säljaren till köparen.

För den som vill trada olja utan att vara del i någon fysisk leverans, är det möjligt att bara spekulera i prisförändringen för olika oljeterminer. För enbart prisspekulation exekverar man sin position innan utgångstiden för kontraktet, alternativt kör en roll over på sin trade. Handel som inkluderar fysisk leverans av olja bedrivs förstås mest av aktörer i oljeindustrin, men spekulation i oljeterminer är mycket populära bland råvarutraders (både professionella och privata) eftersom de frekventa prisfluktuationerna i olja skapar många möjligheter. Den höga likviditeten bidrar även den till bra möjligheter.

Vilka typer av oljeterminer kan man handla?

Det finns många olika typer av råolja av olika kvalitet och från olika delar av världen. Marknaden domineras emellertid främst av två sorter – Brentolja, även kallad Nordsjöolja, samt WTI-olja – West Texas Intermediate.

WTI-olja är på grund av sin sammansättning även känd som “lätt råolja” och är den oljetyp som används som benchmark för oljepriser. Brent-oljan, vilken utvinns från områden i och runt Nordsjön, är tyngre än den amerikanska WTI-oljan.

Terminskontrakt för WTI-olja är världens mest likvida terminer för olja. Produkten introducerades på CME Group (NYMEX) i januari 1983.

Hur tradas oljeterminer?

Som nämnts ovan tradas oljeterminer på plattformarna ICE Futures Europe och CME Group Globex Platform. Brent-oljeterminer handlas på ICE Futures Europe varje vardag från klockan 01.00-23.00 (London-tid). Veckohandeln öppnar på söndag 23.00 och stänger på fredag 23.00. Det finns möjlighet till förhandel från klockan 00:45, det vill säga en kvart före ordinarie öppning. Kontraktstorleken omfattar 1000 fat olja och priset redovisas i amerikanska dollar och cents.

Terminskontrakt för amerikansk WTI-olja handlas på CME Group Globex Platform, från söndag kl 17.00 till fredag kl 16.00 (CT). Varje handelsdag inkluderar en 60 minuters paus med start kl 16.00. Liksom för Brent-kontrakt på ICE Futures Europe, prissätts även WTI-terminer i USD. För bägge gäller att fysisk leverans av olja (1000 fat per kontrakt) markerar avtalets slut.

Både Brent-terminer och WTI-terminer handlas med marginal (hävstång), vilket innebär att du inte behöver gå in med hela kontraktsvärdet 1000 fat i eget kapital. Istället tradar du med belåning, vilket dels ger dig ökad exponering men också högre risk. Vinner du, vinner du mer – men förlorar du, förlorar du också mer.

Är handel med oljeterminer säsongsbetonat?

Handel med olja, såväl terminer som via andra instrument, har visat sig vara till viss del säsongsbetonat. Med säsongsbetonat menas att priset tenderar att vara mer förutsägbart under vissa perioder på året och att utvecklingen kan vara bättre, exempelvis en viss årstid eller under specifika månader.

För oljeterminer brukar utvecklingen generellt vara bättre under vår- och sommarhalvåret, än under hösten och vintern. Observera att det inte finns någon garanti för att det alltid blir så, men att historiska data visar sådana tendenser, precis som kan ses i diagrammet nedan:

image 33 Samuelssons Rapport

Hur kommer jag igång med att trada oljeterminer?

För att kunna trada oljeterminer behöver du ha ett konto hos en mäklare som erbjuder råoljeterminer och som ger dig åtkomst till råvarumarknaden. Första steget för att komma igång med handel är alltså att hitta en bra mäklare, till exempel TradeStation, öppna ett konto och sätta in pengar på ditt konto.

Om du endast vill spekulera i prisutvecklingen på råoljeterminer kan CFD:er vara ett snabbare och smidigare sätt att komma igång. Även här behöver du ett handelskonto hos en mäklare, genom vilken du får åtkomst till oljebörserna. För bäst konsumentskydd och tryggare handel rekommenderar vi att du väljer en väletablerad och EU-reglerad CFD-mäklare – exempelvis IG.

När är handelstiden för oljeterminer?

På ICE Futures Europe, där Brent-terminer handlas, är tradingtiderna kl 01.00-23.00 varje handelsdag, med start söndag kl 23.00 och avslut kl 23.00 följande fredag.

På CME Group Globex Platform, för handel med WTI, löper tradingtiderna från kl 17.00 till 16.00 dagen därpå, från söndag till fredag. Måndagar-torsdagar har en schemalagd paus mellan 16.00-17.00 innan nästa tradingdag startar.

Vilka är tradingsymbolerna för olja med terminskontrakt?

Tradingsymbolen för ett terminskontrakt på WTI på CME Group Globex Platform är CL. För Brentkontrakt på ICE Futures Europe är symbolen BRN.

Vilka specifikationer gäller för terminskontrakt för råolja?

Terminskontrakten på CME (amerikansk WTI-olja) och ICE Futures (europeisk Brent-olja) omfattar bägge 1000 fat olja. För bägge kontrakten gäller också att prissättningen görs i amerikanska dollar och cents. Värdet för ett terminskontrakt är alltså priset per fat multiplicerat med 1000. Lägsta möjliga prisfluktuation är 0,01 cent, vilket motsvara en tick size på 10 USD för varje enskilt kontrakt.

På bägge börserna gäller även att nya månadskontrakt listas för dels innevarande år, dels kommande 10 kalenderår, plus 2 extra månader utöver det. Månadskontrakt (plus 2 extra månader) listas för ett nytt kalenderår i december månad under innevarande år. På både ICE Futures Europe och CME Group Globex gäller att kontrakten exekveras genom att olja av den mängd och kvalitet som kontrakten avser levereras fysiskt av säljaren till köparen, under översyn av den marknad handeln sker på.

Vad gäller avslutsperiod ser det något olika ut för de bägge börserna. På ICE gäller att slutdatumet för handeln är den sista handelsdagen på månaden näst före den månad kontraktet avser. Detta innebär till exempel att terminskontrakt för mars månad löper ut på den sista handelsdagen i januari, kontrakt för juni månad löper ut den sista handelsdagen i april och så vidare.

För WTI-terminer som handlas på CME gäller istället följande: trading upphör 3 dagar före den 25 kalenderdagen i månaden före den månad som kontraktet avser. Om den dagen inte är en handelsdag upphör tradingen istället 4 dagar för den 25:e i månaden före den månad som kontraktet avser.

Hur stora är kontrakten?

Ett terminskontrakt för råolja motsvarar 1000 fat olja. Detta gäller för såväl WTI som för Brent. För att räkna ut det totala värdet för ett kontrakt multiplicerar du det aktuella priset per fat med 1000. Med dagens kurs blir det 69,50*1000 för WTI = 69 500 USD, och 75,32*1000 för Brent = 75 320 USD.

Vilket är det lägsta prissteget (tick size) för oljeterminer?

Lägsta tick size för oljeterminer är $10 per kontrakt.

Vilken är den lägsta prisfluktuationen för oljeterminer?

Den lägsta möjliga prisfluktuationen för ett fat olja är 0,01 amerikanska cent.

Hur fungerar avslut i handel med oljeterminer?

Avslut, eller settlement method på engelska, sker genom leverans – det vill säga att överenskommen mängd olja (som avtalet i kontraktet) levereras av säljaren till köparen. När kontraktet löper ut levererar säljaren avtalad mängd och kvalitet av olja till köparen, under översyn den exchange som handhar affären.

Vad är minimistorleken för block trading med terminskontrakt för råolja?

Minsta storleken för blockhandel är 50 kontrakt på både ICE Futures Europe (Brent) och CME Group Globex (WTI).

Vad är skillnaden mellan oljeterminer och olje-CFD:er?

Bägge är derivatinstrument med olja som underliggande tillgång, men oljeterminer har ett förutbestämt utgångsdatum. De kan även inkludera fysisk leverans av oljefaten som kontraktet avser. CFD:er har ingen tidsfrist och inkluderar aldrig fysisk leverans – enbart spekulation i prisförändringar.

Finns det börshandlade fonder (ETF:er) inriktade på olja?

Ja, det finns en hel del börshandlade fonder med inrikting på råolja. Vill du ha en bred exponering mot flera olika tillgångar inom olika, kan ETF:er vara ett smidigt alternativ.

Följande är några exempel på börshandlade fonder inriktade på olja:

  • United States 12 Month Oil Fund LP (USL)
  • ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
  • ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK)
  • iPath Pure Beta Crude Oil ETN (OIL)

Tradingstrategi för råolja – slutsats

Sammanfattningsvis vill vi, precis som vi påtalat flera gånger i artikeln, säga att råolja är en relativt komplicerad tillgång att handla. Framförallt jämfört med aktier, vilken enligt vår mening är det främsta tillgångsslaget för både kortsiktig trading och långsiktiga investeringar. Har du svårt att nå framgång i handel med aktier, skulle vi avråda dig från att ge dig in på oljemarknaden. Risken är dessvärre hög att det bli än svårare att lyckas där.

Med det sagt kan en startegi för trading med olja, antigen med oljeterminer eller andra instrument, vara ett bra tillskott i din samling av strategier. Framförallt då korrelationen med främst aktier sannolikt är ganska låg.

Summa summarum är det relativt säkert att anta att en strategi för oljetrading (vilken som helst) mest troligt kommer att vara dels mindre robust och framgångsrik än strategier för aktiehandel, dels mindre trolig att klara sig genom en inkubationstid – det vill säga att visa sig så pass bra under en bevakningstid att man beslutar att använda den.

 

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant