April 4

Roblox – Hur många användare och tillväxtstatistik – 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Roblox är en spelplattform där användare kan spela såväl som utveckla egna spel och interagera med användare över hela världen. Plattformen lanserades redan 2006, men då som en blygsam start up med begränsad räckvidd.

På senare år har sajten vuxit enormt i popularitet – inte minst under pandemin då flera miljoner  nya användare registrerat sig och gått med i Roblox numera globala community. 

I april 2021 nådde plattformen en ny all time high i fråga om aktiva månatliga användare – hela 202 miljoner konton fanns då registrerade på sajten. Jämför man med siffran för motsvarande period året innan – vilken “endast” var 146 miljoner – blir det tydligt vilken imponerande tillväxt man lyckades åstadkomma på enbart ett år. 

Inför det nya året har Samuelssons Rapport sammanställt en hel hög med intressant statistik om Roblox användare och dess tillväxt så här långt. Nedan kan du läsa om:

 • Övergripande användarstatistik
 • Antal tillgängliga spel på Roblox
 • Vilka är de mest populära spelen?
 • Globala användandet av Roblox
 • Så många använder Roblox
 • Demografisk fördelning bland registrerade användare
 • Manliga respektive kvinnliga användare
 • Användande per plattform
 • Genomsnittlig daglig aktivitet på Roblox
 • Antal spenderade timmar på plattformen
 • Pengar spenderade på Roblox’ mobila spel
 • Intäkter genererade från direktköp
 • Så mycket är Roblox värt
 • Hur tjänar Roblex pengar?
 • Plattformens intäkter 
 • Antal spelutvecklare på plattformen
 • Så mycket kan spelutvecklare tjäna på Roblox

Övergripande användarstatistik för Roblox 2021-2022

 • Totalt finns över 40 miljoner olika spel tillgängliga på plattformen
 • Majoriteten – 67% – av alla registrerade användare är under 16 år
 • Antal spelutvecklare uppgick vid senaste mätningen till 9,5 miljoner
 • I fjol slogs rekord i antal samverkande spelare – 5,7 miljoner användare var vid ett tillfälle online samtidigt
 • I dagsläget har Roblox drygt 43 miljoner aktiva användare – en ökning med hela 14 miljoner på fem år
 • Totala intäkter för spelutvecklare på plattformen uppgick i fjol till 328 miljoner dollar

Antal tillgängliga spel på Roblox

De senaste uppgifterna från Roblox själva gör gällande att antalet tillgängliga spel på plattformen i dagsläget uppgår till omkring 40 miljoner. Roblox själva benämner emellertid inte spel som “spel”- utan kallar dem istället för individuella “upplevelser”.

Vilka är de mest populära spelen (“upplevelserna”) på plattformen?

Diagrammet nedan visar vilka de mest populära spelen var på Roblox plattform i slutet av 2021. Mätningen är gjord utifrån antal besök/inloggningar. Som synes är det Adopt Me som lockar överlägset flest användare, följt av Tower of Hell, MeepCity och Brookhaven på andra, tredje respektive fjärde plats. 

What are the most popular games on Roblox?

Nedan ser du en mer detaljerad redovisning av antal besök för de tio mest populära spelen på plattformen. 

Spel Antal besök
Adopt Me 25,4 miljarder
Tower of Hell 14,49 miljarder
MeepCity 11,78 miljarder
Brookhaven 11,39 miljarder
Piggy 9,36 miljarder
Royale High 6,6 miljarder
Murder Mystery 2 6,56 miljarder
Jailbreak 5,35 miljarder
Welcome to Bloxburg 5,05 miljarder
Work at Pizza Place 3,41 miljarder

Globala användandet av Roblox

Roblox är en global spelplattform vars användare finns utspridda i ett stort antal länder över hela världen. Tittar man på den geografiska fördelningen står USA och Kanada tillsammans för den största skaran användare – här finns hela 28% av plattformens dagligen aktiva kunder. I faktiskt användarantal är det lika med drygt 12 miljoner personer.

28% of Roblox’s daily active users are based in the US & Canada

Trots en imponerande siffra har tillväxten av antalet dagliga användare i USA och Kanada saktat ned något det senaste året. Mellan Q2 2020 och Q2 2021 ökade de bara med strax över 6%. I tabellen nedan ser du hur antalet dagligen aktiva användare förändrats i USA och Kanada från sista kvartalet 2018 och framåt. Över tid har skaran vuxit, men flera gånger har antal användare också minskat. 

Kvartal & år Aktiva användare
Q4 2018 5 miljoner
Q1 2019 5,7 miljoner
Q2 2019 6 miljoner
Q3 2019 6,7 miljoner
Q4 2019 6,3 miljoner
Q1 2020 7,8 miljoner
Q2 2020 11,4 miljoner
Q3 2020 11,5 miljoner
Q4 2020 11,3 miljoner
Q1 2021 12,6 miljoner
Q2 2021 12,1 miljoner

 

Hack i häl efter USA och Kanada är Europa den region med flest dagligen aktiva Roblox-användare. Här fanns enligt de senaste uppgifterna som Roblox Corp redovisade för amerikanska SEC under andra kvartalet 2021, drygt 11,8 miljoner användare som är online och spelar på daglig basis. I procent motsvarar den siffran 27,3% av den sammanlagda globala användarskaran

För Europa ser förändringen av antalet dagligen aktiva spelare ut så här från fjärde kvartalet 2018 till och med andra kvartalet 2021:

Kvartal & år Aktiva användare
Q4 2018 3,7 miljoner
Q1 2019 4,6 miljoner
Q2 2019 4,8 miljoner
Q3 2019 4,9 miljoner
Q4 2019 5,5 miljoner
Q1 2020 7 miljoner
Q2 2020 9,9 miljoner
Q3 2020 10,4 miljoner
Q4 2020 10,9 miljoner
Q1 2021 12,5 miljoner
Q2 2021 11,8 miljoner

 

Slutligen ska vi också titta på siffrorna för Asien och Stilla havs-regionen. Här finns betydligt färre användare än i USA och Kanada samt Europa, men tillväxten är desto bättre och har – till skillnad från övriga två regioner – inte visat någon negativ utveckling alls sedan Q2 2018.

I Asien och Stilla havs-regionen, till vilken bland andra Australien och Nya Zeeland hör, fanns vid slutet av Q2 2021 7,2 miljoner användare som dagligen spelar Roblox. Mellan Q2 2020 och Q2 2021 ökade antalet med 2,6 miljoner nya kunder. 

Kvartal & år Aktiva användare
Q4 2018 2,1 miljoner
Q1 2019 2,3 miljoner
Q2 2019 2,7 miljoner
Q3 2019 2,8 miljoner
Q4 2019 3,2 miljoner
Q1 2020 3,7 miljoner
Q2 2020 4,6 miljoner
Q3 2020 5,4 miljoner
Q4 2020 5,6 miljoner
Q1 2021 6,5 miljoner
Q2 2021 7,2 miljoner

 

Roblox har en gedigen användarskara även utanför Europa, Asien, Stilla havs-regionen samt USA och Kanada. Sammanlagt finns strax över 12 miljoner aktiva användare i länder utanför dessa regioner – däribland i Afrika och Mellanöstern. Under de senaste två åren har användarantalet i dessa länder ökat drygt 2,61 gånger – och mellan Q2 2018 till och med Q2 2021 har utvecklingen sett ut som följer:

Kvartal & år Aktiva användare
Q4 2018 2,8 miljoner
Q1 2019 3,3 miljoner
Q2 2019 3,6 miljoner
Q3 2019 4 miljoner
Q4 2019 4,1 miljoner
Q1 2020 5,2 miljoner
Q2 2020 7,4 miljoner
Q3 2020 9 miljoner
Q4 2020 9,4 miljoner
Q1 2021 10,6 miljoner
Q2 2021 12,1 miljoner

Så många använder Roblox varje dag och månad

Roblox has 43.2 million daily active users

Roblox has 202 million monthly active users

Den senaste estimeringen, vilken gjordes i april 2021, visade att Roblox vid tidpunkten hade smått otroliga 202 miljoner användare som besöker plattformen och spelar varje månad. Att pandemin varit en lyckosam tid för företaget blir mycket tydligt om man ser till hur många nya användare som hittade till plattformen bara under 2020 – hela 80 miljoner. 

Sedan 2016 har utvecklingen av månatliga användare alla länder och regioner sammanlagt sett ut så här:

Roblox User Growth

Statistiken redovisas även mer i detalj i tabellen nedan:

Månad och år Månatligt aktiva användare
feb. 2016 9 miljoner
dec. 2016 30 miljoner
mar 2017 48 miljoner
juli 2017 56 miljoner
dec. 2017 64 miljoner
sep. 2018 70 miljoner
apr. 2019 90 miljoner
aug. 2019 100 miljoner
dec. 2019 113 miljoner
jan. 2020 119 miljoner
feb. 2020 121 miljoner
mar 2020 134 miljoner
apr. 2020 146 miljoner
maj 2020 155 miljoner
jun 2020 158 miljoner
jul 2020 164 miljoner
aug. 2020 169 miljoner
sep. 2020 175 miljoner
okt. 2020 172 miljoner
nov. 2020 170 miljoner
dec. 2020 191 miljoner
jan. 2021 199 miljoner
feb. 2021 199 miljoner
mar 2021 192 miljoner
apr. 2021 202 miljoner

Demografisk fördelning bland registrerade användare

Roblox är framförallt en spelplattform som lockar yngre användare. En klar majoritet av alla som spelar är under 16 år, och allra störst är gruppen med barn mellan 9-12 år. Vid slutet av andra kvartalet 2021 var hela 67% av plattformens användare barn och ungdomar under 16 år, medan endast 14% var 25 år eller äldre. 

Den demografiska fördelningen bland åldrar såg ut så här:

Ålder Andel av dagligt aktiva användare
Under 9 år 25%
9-12 år 29%
13-16 år 13%
17-24 år 16%
25 år och äldre 14%

 

Enligt Roblox egna rapporter har den demografiska fördelningen bland antal aktiva spelare varit relativt konstant under de senaste åren. Endast väldigt marginella förändringar kan ses mellan 2018, 2019 och 2020.

År 2020 var 54,86% av alla användare under 13 år gamla. År 2019 var den siffran 59,3% och för 2018 var andelen 57,76%. 

Manliga respektive kvinnliga användare

Åldersfördelningen må ha varit hyfsat oförändrad de senaste åren, men desto mer har skett i fråga om fördelning mellan kvinnliga respektive manliga användare. År 2016 var enda 35% av alla aktiva användare på Roblex kvinnor. Fem år senare, år 2021, hade den delen andelen vuxit till 44%.

Manliga spelare utgör fortfarande majoriteten med sina 51%, medan resterande 5% är sådana som inte vill uppge kön alternativt identifierar sig som icke binära eller som individer med flera könstillhörigheter. 

Kön Andel av dagligt aktiva användare
Män 51%
Kvinnor 44%
Okänd 5%

Användande per typ av enhet

Roblox spelplattform finns tillgänglig på såväl smartphones som datorer och spelkonsoler med nätuppkoppling – exempelvis PlayStation eller X-Box. Tydligt är dock att användare framförallt föredrar mobilen vid spel i Roblox – hela 72% av allt användande sker via mobila enheter. Näst mest populärt är att spela via webbläsaren på en dator – denna del står för 25% – medan spelkonsoler endast står för 3% av användandet. 

72% of Roblox user sessions happen on mobile devices

Enhet Andel av dagligt aktiva användande
Smatphones 72%
Datorer 25%
Spelkonsoler 3%

Genomsnittlig daglig aktivitet på Roblox

En mätning gjord under Q2 2021 visade att användare i snitt spenderar 2,6 timmar per dag varje dag i veckan med att spela onlinespel på Roblox plattform. Statistiken för detta är framtagen av Roblox själva. 

Antal spenderade timmar på plattformen

Antal spenderade timmar på plattformen syftar alltså till summan av alla timmar som spelare använt Roblox sedan plattformen lanserades 2006. De första 10 åren – från starten 2006 fram till 2016 – gick ganska trögt, innan tillväxten därefter tog rejäl fart och såväl antal användare som antal spelade timmar ökade enormt. 

En ännu större ökning av timmar spenderade på Roblox spel kunde ses från Q2 2020 och framåt – vilket tidsmässigt stämmer väldigt väl överens med när pandemin slog till på allvar. Roblox är tydligt ett av de företag som gynnats av mycket hemmasittande de senaste två åren. 

Under andra kvartalet 2021 spenderade alla användare tillsammans totalt 9,73 miljarder timmar på plattformen. En markant ökning jämfört med samma period ett par år tidigare, då siffran landade på 2,1 miljarder timmar. 

Engagement hours on Roblox

I tabellen nedan har vi med hjälp av data från Roblox själva samt Statista och Youtube sammanställt totalen av timmar använda under olika kvartal och år. 

Period Antal spenderade timmar
Q1 2018 2,1 miljarder
Q2 2018 2,17 miljarder
Q3 2018 2,63 miljarder
Q4 2018 2,53 miljarder
Q1 2019 2,97 miljarder
Q2 2019 3,25 miljarder
Q3 2019 3,73 miljarder
Q4 2019 3,7 miljarder
Q1 2020 4,87 miljarder
Q2 2020 8,58 miljarder
Q3 2020 8,71 miljarder
Q4 2020 8,43 miljarder
Q1 2021 9,67 miljarder
Q2 2021 9,73 miljarder

Pengar spenderade på Roblox mobila spel

Roblox är gratis att ladda ned och skapa konto i, men inne på själva plattformen finns möjlighet att köpa så kallade Robux vilken är en digital valuta som kan användas för att köpa saker i de olika spelen. Köp kan genomföras på olika sätt – antingen genom att registrera ett kreditkort alternativt lägga in så att summan adderas på mobilräkningen. 

Precis som antal användare och antal spenderade timmar på Roblox har ökat markant senare åren, har så även summorna som folk handlar för. Under tredje kvartalet 2020 hade plattformens användare tillsammans spenderat 308 miljoner dollar på Robloxspel. Bara i USA genomfördes köp i Roblox för över 746 miljoner USD under år 2020.

Från Q1 2016 fram till Q3 2020 såg de totala summorna för respektive kvartal ut så här:

Period Pengar spenderade på mobilspel
Q1 2016 5 miljoner
Q2 2016 8 miljoner
Q3 2016 13 miljoner
Q4 2016 20 miljoner
Q1 2017 33 miljoner
Q2 2017 37 miljoner
Q3 2017 49 miljoner
Q4 2017 60 miljoner
Q1 2018 77 miljoner
Q2 2018 80 miljoner
Q3 2018 87 miljoner
Q4 2018 91 miljoner
Q1 2019 109 miljonr
Q2 2019 118 miljoner
Q3 2019 143 miljoner
Q4 2019 174 miljoner
Q1 2020 190 miljoner
Q2 2020 319 miljoner
Q3 2020 308 miljoner

 

Totala intäkter genererade från köp

Användares köp av plattformens virtuella valuta Robux är en stor intäktskälla för Roblox. Bara under det första halvåret av 2021 handlades Robux för totalt 1,3 miljarder USD.  

I tabellen nedan har vi med hjälp av data från Roblox investerarrapporter sammanställt intäkterna genererade från köp av virtuell valuta under de senaste åren. Därefter kan du se hur mycket varje användare i genomsnitt spenderar vid ett enskilt köptillfälle. 

Period Totala intäkter från bokningar
2018 499 miljoner USD
2019 694 miljoner USD
2020 1,24 miljarder USD
2021 (Q1+Q2) 1,31 miljarder USD

 

How much Robux is average user purchasing?

Period Genomsnittligt köp/användare
Q4 2018 $10,44
Q1 2019 $8,98
Q2 2019 $8,78
Q3 2019 $9
Q4 2019 $12,37
Q1 2020 $10,58
Q2 2020 $14,81
Q3 2020 $13,73
Q4 2020 $17,3
Q1 2021 $15,48
Q2 2021 $15,41

Så mycket är Roblox värt

Roblox Corporation börsnoterades på New York Stock Exchange i fjol. Vid noteringen i mars 2021 sattes företagets börsvärde till 35,7 miljarder dollar. Några månader senare.- i juni – nåddes en ny peak på 56,7 miljarder dollar. Mycket popularitet till trots blev senare höstens oro på marknaden kännbar även för Roblox Corporation, varpå börsvärdet sjönk en del under Q3 och början av Q4 2021. 

What’s Roblox worth?

I oktober 2021 uppgick Roblox börsvärde till 43,02 miljarder dollar. Sedan noteringen har utvecklingen sett ut så här:

Period Börsvärde i miljarder USD
mars 2021 35,69
april 2021 41,64
maj 2021 53,43
juni 2021 56,74
juli 2021 49,98
aug. 2021 41,12
sep. 2021 50,54
okt. 2021 43,02

Hur tjänar Roblox pengar?

Användares köp av virtuella valutan Robux är en stor och viktig inkomstkälla för Roblox Corporation. Det är dock inte det enda sättet på vilket bolaget tjänar pengar – prenumerationsavgifter från tjänsten Roblox Premium samt provisioner som genereras från plattformens spelutvecklare drar också sina respektive strån till stacken. 

I Roblox kan användare både spendera och tjäna pengar i Robux. Möjlighet finns också att växla in sina tillgångar till riktiga USD, men detta måste göras via en exchangeplattform som stödjer Robux som valuta. 

Värt att nämna är att merparten av alla tillgängliga spel är helt gratis att spela, men att det i de flesta erbjuds möjlighet till köp för olika typer av uppgraderingar och förbättringar. Spelare kan antingen handla genom enstaka köp, eller signa upp sig för Roblox Premium – vilken är en prenumerationstjänst som inkluderar fasta månatliga köp. 

Vad gäller provisioner från spelutvecklare får dessa vanligen behålla 70%, medan resterande 30% går till Roblox. Undantaget är objekt på Avatar Marketplace, där villkoren är tvärtom – Roblox får 70% och utvecklarna 30%. 

Plattformens intäkter 

Roblox's Revenue

Ovan diagram visar hur Roblox intäkter förändrats sedan första kvartalet 2018. Senaste tillgängliga siffran är i dagsläget från Q2 2021, då företaget drog in $454,1 miljoner. I nedanstående tabell visas kvartalsintäkterna från 2018 och framåt i detalj.

Period Intäkter i miljoner USD
Q1 2018 59,72
Q2 2018 72,58
Q3 2018 84,52
Q4 2018 95,95
Q1 2019 107,08
Q2 2019 115,78
Q3 2019 127,03
Q4 2019 138,34
Q1 2020 156,78
Q2 2020 189,7
Q3 2020 242,19
Q4 2020 310
Q1 2021 387
Q2 2020 454,1

Antal spelutvecklare på plattformen

Antal spelutvecklare på Roblox har liksom antal spelare ökat kraftigt under senaste åren. År 2016 fanns strax över 630 000 aktiva utvecklare på plattformen  Ett år senare var den siffran uppe i 1,7 miljoner – och vid slutet av 2021 fanns hela 9,5 miljoner utvecklare. 

Så mycket kan spelutvecklare tjäna på Roblox

Som redan nämnts får utvecklare behålla 70% av pengarna de tjänar på sina produkter, medan Roblox tar 30% i provision. För den med talang för spelutveckling kan här finnas stora pengar att hämta. Bara under Q2 2021 drog plattformens alla utvecklare tillsammans in 129 miljoner dollar. I diagrammen nedan visas tillväxten i utvecklarnas intäkter från 2018 och framåt. 

How much are developers & creators making via Roblox?

Period
Intäkter i miljoner USD
Q1 2018 16,28
Q2 2018 16,49
Q3 2018 18
Q4 2018 21,1
Q1 2019 22,72
Q2 2019 23,29
Q3 2019 26,2
Q4 2019 39,76
Q1 2020 44,5
Q2 2020 85,05
Q3 2020 85,47
Q4 2020 113,72
Q1 2021 118,93
Q2 2021 129,71

 

Några nyckeltal för spelutvecklare:

 • 960 000 utvecklare på Roblox tjänade pengar i virtuell valuta under perioden september 2019-september 2020
 • 3800 av dessa utvecklare uppfyllde kraven för att kunna växla sina Robux till riktig valuta – vilket 2800 av dem gjorde
 • Majoriteten av Roblox privata utvecklare (nästan 99,5%) tjänar mindre än 1000 USD per år på sina spelprodukter
 • Ett trettiotal privata utvecklare (det vill säga inte de som jobbar på Roblox Corp) tjänade 1 miljon USD eller mer i fjol, medan 1000+ tjänade 10 000 USD eller mer och knappt 250 personer drog in $100 000 eller mer. 
 • Av totalt 9,2 miljoner spelutvecklare tjänade tre (3) personer $10 000 000 dollar eller mer under 2021

Sammanfattning användar- &tillväxtstatistik Roblox 2021-2022

Den samlade statistiken ovan visar tydligt att Roblox Corporation är ett företag på stark frammarsch och för vilket utsikterna framgent ser mycket ljusa ut. Så gott som alla siffror pekar starkt uppåt – med fler användare som tillkommer, mer tid och pengar som spenderas på plattformen samt en stor ökning av nya spelutvecklare och nya spel. 

Med utvecklingen hittills och det faktum att bolaget nu är börsnoterat på NYSE ska det bli spännande att följa dess resa framåt. 

Har du fått mersmak på statistik och vill läsa om ytterligare ett multiinternationellt jättebolag? Spana in vår sammanställning och analys av Spotify för 2021-2022 i artikeln Spotify Antal Användare (Uppdaterad i jan 2022) – Användarstatistik

TikTok antal användare

Netflix antal användare

Tesla intäkts- och produktionsstatistik

Roblox är ett populärt dataspel som gjordes 2006 som har över 164 miljoner aktiva spelare varje månad. Det har över 54 miljoner användare som är inloggade varje dag. Roblox har mer än 33 miljoner spel som är tillgängliga för att spela. Varje spelare får ungefär 400 Robux för 250 kr. Många spelutvecklare tjänar pengar på att skapa innehåll och spel för Roblox-plattformen, och lönen är beroende på deras skicklighet och popularitet. En erfaren spelutvecklare kan tjäna upp till 25 000 dollar per månad. Vem som helst som spelar Roblox kan köpa Robux med riktiga pengar eller genom att göra uppdrag. Det finns även vissa användare som har mycket mer Robux än andra. I Sverige spelar det ungefär 5 miljoner personer dataspel varje månad. Roblox är ett av de mest populära dataspelen.

Felstavningar på ordet Roblox

Det är lite roande att gå igenom och kolla upp hur många felstaningar det finns på Google när det gäller ordet Roblox. Det finns en hel del. Här är några av de jag hittade:

robloc
robox
roblx
robloz
rolbox
roblxo
rolox
robloxc
robloxx
eoblox
robblox
robolox
ronlox
roblos
rblox
robiox
roblocx
rolblox
rovlox
robllox
roblix
roblax
oblox
robloxz
roblozx
roblex
toblox
roblux
riblox
robolx
robloks
robloxs
rpblox
robloox
rodlox
roboox
rodblox
rroblox
oroblox
roblkox
robloix
roblolx
rooblox
robvlox
boblox
rovblox
troblox
roblpx
roclox
rbolox
robl0x
robnlox
roplox
foblox
reblox

Det var alla jag kunde hitta av felstavningar på ordet Roblox.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK