April 4

Hur många använder Twitter 2024? (Twitter statistik)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Världens första tweet publicerades den 21 mars 2006 av Twitters VD Jack Dorsey.

Drygt tre år senare – närmare bestämt tre år, två månader och en dag – nådde plattformen en imponerade milsten då man för första gången passerade en miljard i antal publicerade tweets på sajten.

Ytterligare ett eftertraktat mål uppfylldes ännu några år år senare, när bolaget år 2013 introducerades på börsen och dess aktie därmed blev tillgänglig för publik handel. Vid tidpunkten för börsnoteringen hade Twitter omkring 200 miljoner registrerade användare. Idag har användarantalet näst intill fördubblats och Twitter rankas som en av topp tre digitala plattformar för socialt nätverkande i USA.

Nyfiken på hur Twitters siffror för tillväxt och användande sett ut under de senaste åren – och vilka utsikterna är för 2022? Samuelssons Rapport har sammanstället en massa matnyttig statistik om bolaget och dess populära plattform. I artikeln nedan kan du läsa om:

 • Övergripande statistik för Twitter
 • Global rankning bland sociala medier
 • Twitter användarstatistik
 • Användare per land
 • Demografisk fördelning bland användare
 • Varför Twitter används – mest populära anledningarna
 • Användartillväxt över tid
 • Twitters finansiella tillväxt
 • Daglig användning
 • Daglig aktivitet på Twitter-konton
 • Topplista: Mest populära Twitter-kontona
 • Mest använda emojis
 • Mest använda #hashtags
 • Gaming som ämne på Twitter
 • Så många jobbar på Twitter
 • Datasäkerhet och integritet – användarnas förtroende för Twitter

Övergripande statistik för Twitter

 • Twitter har i dagsläget nästan 400 miljoner (396,5 miljoner) registrerade användare världen över.
 • Av dessa använder 206 miljoner plattformen på daglig basis.
 • 25% av alla dagligen aktiva användare finns i USA.
 • Största åldersgruppen är 25-34 år.
 • Twitter är globalt sett mer populärt bland män, än bland kvinnor.
 • År 2020 drog Twitter totalt in 3,72 miljarder dollar i intäkter.
 • Kvartalsintäkterna för Q1 2021 landade på 1,1 miljarder dollar.
 • Av alla som aktivt använder någon typ av sociala medier, har 8,85% ett konto på Twitter.
 • En liten skara användare står för den mesta aktiviteten – i USA står de användare som utgör de mest populära 10%-en för 92% av alla tweets.
 • Fjärde kvartalet 2020 laddades Twitter-appen hem över 6 miljoner gånger. Majoriteten av alla nedladdningar sker i AppStore.
 • Den genomsnittlige användaren i USA spenderar omkring 152 minuter per månad på plattformen.

Global rankning bland sociala medier

Twitter blev efter lanseringen snabbt en av världens mest populära plattformar för socialt nätverkande online. På senare år har dock allt fler spännande alternativ tillkommit och konkurrensen på marknaden hårdnat. I juli 2021 rankades Twitter som nummer 16 bland de mest använda sociala medierna i världen. Runt 8,85% av alla som är närvarande på sociala medier runt om i världen är registrerade på plattformen. I fjol uppskattades att minst 4,48 miljarder människor använder sociala medier varje månad.

Twitter has 8.85% of the world’s overall social media user base

Twitter användarstatistik – i korta drag

 • Twitter har 396,5 miljoner användare världen över (senaste mätningen gjord 2021) – 206 miljoner av dessa besöker plattformen dagligen
 • 96% av alla användare i USA använder plattformen minst en gång per månad
 • Drygt 7% av alla som använder Internet surfar in på Twitter minst en gång per månad

Användare per land

Twitter är ett amerikanskt bolag och plattformen lanserades först i USA. Således finns den största andelen användare också just där. Vart eftersom åren gått har sajtens succé emellertid letat sig långt utanför den amerikanska gränsen och Twitter är numera ett fenomen i så gott som alla världsdelar.

Trots att majoriteten av befintliga användare finns i USA just nu, sker den största tillväxten i andra länder. Inte minst i Asien, där Japan och Indien leder i fråga om flest antal registrerade Twitteranvändare. Slår man ihop de bägge ländernas användarantal är de fler än i USA.

Följande diagram visar de 10 länder i världen med flest registrerade användare på Twitter:

Twitter users by country

USA är som synes fortfarande den överlägset största marknaden, men Japan är snart hack i häl med en snabbt växande skara twittrare. Nedan har vi också sammanställt en tabell över de 15 länder med flest Twitteranvändare, komplett med antal miljoner användare per nation. Datan är hämtad från Statista och är senast uppdaterad 2021.

Placering Land
Miljoner användare
1 USA 73
2 Japan 55,55
3 Indien 22,1
4 Storbritannien 17,55
5 Brasislien 17,25
6 Indonesion 15,7
7 Turkiet 15,6
8 Saudiarabien 12,7
9 Mexiko 12
10 Tahialnd 9,45
11 Frankrike 9,05
12 Filippinerna 9
13 Spanien 8,1
14 Tyskland 7
15 Kanada 6,9

Demografisk fördelning bland användare

Åldersfördelning

Twitter är mest populär bland unga vuxna och personer i yngre medelåldern. Nästan 53% av plattformens användare tillhör åldersspannet 25-49 år. Här skiljer sig Twitter markant från exempelvis TikTok, vilken har en betydligt yngre största målgrupp. I tabellen nedan ser du hur stor procentuell andel varje åldersgrupp utgör av Twitters totala användarantal.

Åldersgrupp Andel användare
13-17 6,60%
18-24 17,10%
25-34 38,50%
35-49 20,70%
50+ 17,10%

Könsfördelning

Till skillnad från sociala medier överlag, där könsfördelningen är relativt jämn på de flesta plattformar, är Twitter betydligt mer populär bland manliga användare. Vid den senaste mätningen, som gjordes i fjol, var antalet manliga twittrare fler än dubbelt så många som de kvinnliga.

Manliga användare står för 68,1% av totalen, medan endast 31,9% är kvinnor.

Varför Twitter används – mest populära anledningarna

Twitter är ett socialt medie som kan användas till såväl nyhetsrapportering som interaktion med vänner och bekanta. I USA är det förstnämnda – det vill säga nyhetsrapportering – den anledning flest anger till varför de nyttjar Twitter. Andra vanliga skäl är underhållning, uppdateringar från olika bolag samt att nätverka med vänner och familj.

Anledning Andel i %
Nyhetsrapportering 48%
Underhållning 48%
Kontakt med familj och vänner 34%
Uppdateringar om företag/varumärken 33%
Stärka sitt yrkesmässiga nätverk 14%
Annat 12%

 

Användartillväxt över tid

Twitters användartillväxt började enligt uppgift ta fart först några år efter det att plattformen hade lanserats. Statistik över månatligt användande började inte föras förrän 2010 – alltså fyra år efter det att Twitter introducerades på marknaden – men innan det sägs det att det tidvis gick ganska trögt.

Från 2010 och framåt kan däremot en tydlig positiv användartillväxt ses – såväl årligen som per kvartal. Endast 2018 sticker ut som ett år då tillväxten istället blev negativ.

I diagrammet nedan syns den årliga användartillväxten från 2010 och framåt. Statistiken är sammanställd med hjälp av data från såväl Twitter själva, som ett antal oberoende källor.

Twitter user growth

Mer detaljerade siffror ser du i tabellen nedan:

År
Miljoner aktiva användare
2010 54
2011 117
2012 185
2013 241
2014 288
2015 305
2016 318
2017 330
2018 321
2019 330
2020* 353
2021* 396,5

 

*Twitter slutade redovisa antal aktiva användare 2019, varför 2020 och 2021 års siffror representerar det totala antalet registrerade användare. 

Twitters finansiella tillväxt

Twitters substantiella värde har vuxit markant från det att plattformen lanserades 2006/2007 fram tills idag. Som start up i behov av investerare i början av 2007, sattes bolagets värde till 220 000 dollar. Därefter klättrade det snabbt uppåt. I mitten av 2011 värderades Twitter Inc till 9,25 miljarder USD – och vid börsnoteringen 2013 uppgick värdet till 14,2 miljarder USD.

För drygt ett år sedan – i januari 2021 – låg bolagets marknadsvärde på hela 46 miljarder dollar. Twitters intäkter kommer i huvudsak från två olika källor; reklam och marknadsföring samt utfärdande av datalicenser. Det är gratis för användare att öppna ett konto på Twitter, liksom att posta tweets.

Årliga intäkter

Twitter kan stoltsera med rejäla intäkter från framförallt reklam, men även olika typer av datalicenser. År 2020 landade de totala årsintäkterna på 3,716 miljarder dollar – vilket var en ökning med 7,4% från året innan.

Andra kvartalet 2021 drog företaget in smått otroliga 1,053 miljarder USD i reklamintäkter – och 137 miljarder dollar från licenser. En rejäl uppskalning har gjorts vad gäller just reklam och marknadsföring. Från 2020 till 2021 ökade bolagets intäkter från reklam med över 87%. Licensintäkterna har stigit med i snitt 15,5%.

Diagrammet och tabellen nedan visar hur Twitter – med undantag för 2017 – stadigt ökat sina intäkter år för år sedan 2010.

Twitter revenue by year

År Intäkter i USD
2010 28,2 miljoner
2011
106,31 miljoner
2012
316,93 miljoner
2013
644,99 miljoner
2014 1,403 miljarder
2015 2,218 miljarder
2016 2,529 miljarder
2017 2,443 miljarder
2018 3,02 miljarder
2019 3,459 miljarder
2020 3,72 miljarder
2021 Q1 1,04 miljarder
2021 Q2 1,19 miljarder

Daglig användning – antal timmar spenderade per dag

I USA lägger den genomsnittlige vuxna användare ungefär 6 minuter per dag på Twitter. Antingen för egna publiceringar, för att läsa andras eller både och. Senaste statistiken för detta är från juni 2021.

Samma år undersöktes också genomsnittlig spenderad tid (per dag) på Twitters webbplattform. Här är användandet lite högre än i mobilappen – i snitt lägger varje användare över 18 år (världen över) ca 11 minuter om dagen på Twitter på webben.

Daglig aktivitet på Twitter-konton

Twitter mäter själva den dagliga aktiviteten på plattformen genom att bland annat kolla antal unika visningar per dygn. Nyckeltal benämns i deras egna rapporter som DAU – Daily Active Users. Under 2021 kunde följande konstateras utifrån undersökningar av DAU:

 • Antalet aktiva användare uppgick under 2021 till 206 miljoner
 • Antalet mDAU – registrerade Daily Active User – var 37 miljoner (konton vars inloggningar registrerades och för vila annonser visades)
 • Globalt sett har Twitter 187 miljoner mDAU varje dag – exkluderat USA är siffran 169 miljoner
 • I USA uppger drygt hälften – 52% – att de använder Twitter på daglig basis

Topplista: Mest populära Twitter-kontona

Twitter har ett antal konton som med ihärdigt arbete lyckats komma upp i ett imponerande antal följare. Detta trots att närmare 400 miljoner konton finns, och att konkurrensen således är tuff. Bland de mest populära twittrarna finns kända profiler inom politik, underhållning, sport och nyheter.

Följande är de 20 Twitterkonton som i dagsläget har flest följare:

Profil Miljoner följare
Barack Obama 129,9
Justin Bieber 113,9
Katy Perry 108,7
Rihanna 102,8
Christiano Ronaldo 93,5
Taylor Swift 88,6
Ariana Grande 84
Lady Gaga 83,6
Ellen DeGeneres 77,9
YouTube 73,1
Narenda Modi 70,6
Kim Kardashian West 70
Selena Gomez 65
Justin Timberlake 63,4
CNN Breaking News 61,2
Twitter 59,5
Elon Musk 59,3
bBitney Spears 55,5
Bill Gates 55,3
Demi Lovato 54,6

Mest använda emojis

Emojis används flitigt på Twitter, liksom i övriga sociala kanaler. Mest populära är de som symboliserar glädje, kärlek och tacksamhet.

I fjol var dessa tio de mest använda emojisarna på Twitter överlag:

 1. 😂
 2. 🙏🏼
 3. 😭
 4. 👍🏼
 5. 🤣
 6. 😍
 7. 🥺
 8. 😊
 9. 🔥
 10. 😁

Mest använda #hashtags

Hashtags är ett effektivt sätt att göra sina tweets mer synliga och på så sätt driva mer trafik till sitt konto. Till skillnad från plattformar som Instagram och TikTok används Twitter i betydligt större utsträckning för att uttrycka politiska åsikter samt att belysa viktiga nyheter och samhällsfrågor. De hashtags som används mest speglar på många sätt de ämnen som är mest aktuella.

I fjol bestod topp tre-listan över mest populära hashtags av:

 1. #COVID19
 2. #BlackLivesMatter
 3. #StayHome

Gaming som ämne på Twitter

Nyheter, politik och samhällsfrågor må vara stora ämnen på Twitter – men givetvis används plattformen även flitigt till mindre seriösa topics. Inte minst gaming – vilken under 2020-2021 blev den sjätte mest populära kategorin att twittra om. Framförallt publicerades inlägg om:

 • Gaming
 • Gamingnyheter
 • E-sport
 • Gaming influencers
 • Playstation
 • Fortnite
 • Call of Duty
 • Minecraft
 • Animal Crossing
 • Xbox

Antal tweets om gaming ökade markant i samband med att pandemin bröt ut vid årsskiftet 2019-2020. Huruvida det är ett sammanträffande eller om det beror på att mycket hemmasittande resulterade i mer spelande för många är oklart. Oavsett anledning ökade antalet tweets om gaming med hela 75% under 2020 jämfört med 2019. Två miljarder tweets på ämnet spelande publicerades under hela 2020.

En signifikant ökning har också setts på antal unika konton som twittrar om gaming. Mellan 2019 och 2020 steg den siffran med nästan 50%. Följande är de länder där flest tweets om gaming publicerades 2020-2021:

 1. Japan
 2. USA
 3. Sydkorea
 4. Brasilien
 5. Thailand
 6. Storbritannien
 7. Frankrike
 8. Indien
 9. Filippinerna
 10. Spanien

Så många jobbar på Twitter

Twitter är idag ett internationellt multibolag som sysselsätter tusentals människor världen över. I fjol fanns totalt 5500 anställda i företaget, med en genomsnittlig årslön på 121 000 USD. För expats anställda i USA med ett så kallat H1B-visum (jobbvisum) låg medellönen 2020 på 165 000 USD per år.

Datasäkerhet och integritet – användarnas förtroende för Twitter

Användare har generellt ett högt förtroende för Twitter i fråga om datasäkerhet och skyddande av personliga uppgifter. I fjol rankades plattformen på plats sju över de nio sociala medier som folk hyser störst tillit till.

I USA uppger 60% av användarna att de känner sig trygga med hur Twitter skyddar deras integritet på nätet.

60% of US respondents think that Twitter protects their privacy and data

Slutsats

Ovan artikel summerar de senaste siffrorna över Twitters användarstatistik samt bolagets resa från 2006 fram till idag. Statistiken är sammanställd med hjälp av data från ett flertal av varandra oberoende källor, i syfte att ge en så nyanserad och verklighetsöverenstämmande bild som möjligt.

Förhoppningsvis har du fått en bättre insikt i Twitter som bolag och kan använda informationen ovan för att stilla din egen nyfikenhet – eller som underlag för en eventuell investering i företagets aktie.

Hur ser ditt Twitteranvändande ut? Har du ett konto genom vilket du aktivt uttrycker dina åsikter – eller finns det någon annan social kanal som du hellre föredrar?

Vill du ta del av statistik om fler världsledande företag? Här på Samuelssons Rapport finns flera artiklar liknande denna att läsa – till exempel Tesla intäkts- och produktionsstatistik – Februari 2022 och Spotify Antal Användare (Uppdaterad i jan 2022) – Användarstatistik.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK