April 4

Tesla intäkts- och produktionsstatistik – 202

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Amerikanska biltillverkaren Tesla grundades 2003 och påbörjade då sin resa mot att bli en av världens främsta och mest innovativa elbilsproducenter. Vägen till framgång har emellertid inte varit helt spikrak.

Inledningsvis kämpade bolaget med stora utmaningar kring teknik och produktutveckling samt möjligheter att skala upp tillverkningen. När Elon Musk tillträdde som styrelseordförande ett knappt år efter att Tesla grundats, gjorde han så med låga förväntningar om att bolaget faktiskt skulle lyckas. Enligt honom var företagets chans att nå framgång som bäst bara 10%.

Trots hinder på vägen och ett stundtals sviktande förtroende från marknaden har det likväl gått bra för Tesla. Riktigt bra till och med. År 2020 producerade företaget sin miljonte elbil, och sedan dess har tillverkningen bara fortsatt att öka i takt. Idag levererar företaget hela 200 000 elbilar per kvartal – och planerna är att skala upp än mer under kommande år.

I samband med bokslut för 2021 har Samuelssons Rapport sammanställt statistik över såväl finansiella resultat som status på produktion och leverans. Allt du behöver för att få en inblick i Teslas utgångsläge för 2022. I artikeln hittar du information om:

 • Övergripande nyckeltal
 • Teslas totala försäljning
 • Årliga intäkter
 • Teslas fordonsproduktion
 • Leverans av fordon
 • Fabriker
 • Teslas globala försäljning
 • Försäljning Europa
 • Försäljning USA
 • Försäljning Kina
 • Geografisk placering av superladdare
 • Antal superladdare per land
 • Antal anställda

Övergripande nyckeltal för Tesla 2021/2022

Nedan redovisas lite övergripande statistik som tydligt bekräftar att bolaget Tesla Inc med råge är världens främsta elbilsproducent. Siffrorna är hämtade från Teslas egna rapporter för 2021.

 • Antal anställda uppgick vid slutet av 2021 till närmare 70 800 personer
 • Tesla har totalt producerat och levererat 1,91 miljoner bilar sedan 2009
 • Bara under Q1 och Q2 2021 producerades drygt 386 000 fordon
 • Tesla säljer betydligt fler fordon än någon annan konkurrent på marknaden – bara mellan januari-augusti 2021 uppgick antal sålda bilar till hela 473 136 stycken
 • Totala intäkterna för Q1-Q2 2021 landade på 22,5 miljarder dollar, vilket motsvarar över 200 miljarder svenska kronor.

Teslas totala försäljning – antal sålda bilar per 2021

Mellan 2009 och 2021 sålde Tesla Inc totalt 1 917 450 elektriska bilar till konsumenter världen över. Detta enligt bolagets senast utkomna rapport för investerare.

Vid en närmare titt på statistiken framgår det också att efterfrågan på miljövänliga bilar i allmänhet, och Tesla i synnerhet, har ökat rejält de senaste åren. En särskilt brant uppåtkurva kan dessutom ses under 2021. Av den totala försäljningen mellan 2016 och 2021 skedde hela 32% bara under fjolåret.  När statistiken sammanställdes av Statista var 2021 dessutom inte riktigt slut än, varför den totala andelen för året som helhet kan väntas ha blivit ännu lite högre.

Statliga subventioner till konsumenter som väljer elbil, fler laddstationer, bättre räckvidd och en generellt ökad medvetenhet om klimat och miljö kan antas ligga bakom den stora ökningen under 2021. Som så ofta tar intresset på marknaden ett stort kliv framåt när förutsättningarna och tekniken gör detsamma.

Årliga intäkter

Diagrammet nedan visar hur Teslas intäkter stadigt ökat hela vägen från 2008 fram till och med 2020. År 2021 finns inte med i Statistas diagram, men enligt halvårsrapporten från Tesla låg man redan efter de första sex månaderna på stort plus jämfört med föregående år.

Från 2019 till 2020 steg den totala årsintäkten med 28,31%. När bokslutet för 2020 var klart redovisades årsintäkter på hela 31,54 miljarder dollar. En imponerande siffra, men att döma av halvårsrapporten kommer 2021 års resultat till och med att bli ännu bättre. Den slutliga årsrapporten är inte färdig än, men bara under de två första kvartalen landade de totala intäkterna på 22,35 miljarder USD. Såvida försäljningen inte stannade av under återstoden av året, kommer 2021 år sammanlagda intäkter med största sannolikhet bli betydligt högre än de för 2020.

Tesla annual revenue

År Total intäkt
2008 15 miljoner USD
2009 112 miljoner USD
2010 117 miljoner USD
2011 204 miljoner USD
2012 413 miljoner USD
2013 2,01 miljarder USD
2014 3,2 miljarder USD
2015 4,05 miljarder USD
2016 7 miljarder USD
2017 11,76 miljarder USD
2018 21,46 miljarder USD
2019 24,58 miljarder USD
2020 31,54 miljarder USD
2021 (Q1+Q2) 22,35 miljarder USD

 

Som synes har Tesla stadigt ökat sina intäkter år för år allt sedan starten 2008. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten har från och med 2014 legat på 48,19%.

Statistik över Teslas fordonsproduktion

Ökad försäljning och nya rekord i intäkter går också hand i hand med en ökad produktion. Under 2021 la Tesla i en extra växel och skalade upp tillverkningen av sina hajpade elbilar ganska rejält. Så pass att en viktig milstolpe nåddes – fjolåret blev det första då bolaget både tillverkade och lyckades sälja över 200 000 fordon inom ett och samma kvartal (Q2 2021).

Sammantaget bidrog den prestationen till att Teslas tillväxttakt från 2020 till 2021 steg till över 150%, vilket får sägas vara minst sagt imponerande. Mellan 2017 och 2020 växte produktionen femfaldigt varje år – mycket tack vare smarta effektiviseringar. Från att tidigare ha kunnat tillverka 50 000 fordon på drygt 180 dagar, kan man nu producera samma mängd på enbart 36 dagar. En ökning av kapacitet som tydligt speglar sig i tillväxten och de ökade intäkterna.

Tesla vehicle production

År Antal producerade bilar
2014 35 000
2015 51 095
2016 83 922
2017 100 757
2018 254 530
2019 365 232
2020 509 737
2021 (t o m Q2) 386 759

Källa: Tesla Inc

Leverans av fordon

Som ovan nämndes blev 2021 det första året någonsin då Tesla inte bara producerade över 200 000 bilar under ett och samma kvartal, utan också levererade över 200 000 bilar. När halvårsrapporten för 2021 kom ut stod det klart att årets andra kvartal vid tidpunkten var det mest effektiva och framgångsrika dittills.

Mellan april-juni tillverkades och levererades totalt 201 304 eldrivna bilar i Teslas fabriker. Detta kan jämföras med januari-mars samma år, då produktionen uppgick till 184 877 bilar. Sammanlagt innebär detta en årlig leveranstillväxt på 121%. Tittar vi på perioden mellan 2017 och 2020 ökade företaget sina leveranser nästan 4,9 gånger för varje år.

Tesla vehicle deliveries

År Antal levererade bilar
2014 31 655
2015 50 517
2016 76 243
2017 103 091
2018 245 491
2019 367 656
2020 499 535
2021 (t o m Q2) 386 181

 

Fabriker

Tesla har i dagsläget sex fordonsfabriker, av vilka fyra stycken var tagna i drift under 2021 medan produktionsfaciliteterna färdigställdes på de resterande två. Originalfabriken Freemont Factory i Kalifornien är i bruk, liksom Gigafactory New York, Gigafactory Nevada samt Gigafactory Shanghai. De två faciliteter som är under uppbyggnad ligger i Tyskland och USA  och kommer gå under namnen Gigafactory Berlin respektive Gigafactory Texas.

Med de fyra fabriker som är igång idag har Tesla en produktionskapacitet på strax över 1 miljon bilar per år.

Teslas globala försäljning

Tesla’s worldwide sales

Diagrammet ovan visar Teslas globala försäljning fram till augusti 2021 jämte några av bolagets främsta konkurrenter. Statistiken talar sitt tydliga språk – Tesla Inc är den överlägset största elbilstillverkaren på den globala marknaden.

För 2020 slutade den globala försäljningen på 499 535 eldrivna bilar. Året därpå slog man sitt eget rekord då man redan i slutet av augusti nästan passerade det totala antalet sålda bilar för hela 2020. Åtta månader in på 2021 hade drygt 473 000 Teslabilar sålts till kunder världen över. Jämfört med den största konkurrenten på marknaden – SGMW – har Tesla 77% högre försäljning. För att tydliggöra Teslas överlägsna position visas nedan en lista över världens tio största elbilsproducenter och dess respektive försäljning i antal bilar mellan januari-augusti 2021:

Tillverkare Antal sålda bilar
Tesla 473 176
SGMW 267 206
BYD 259 108
Volkswagen 214 127
BMW 172 336
Mercedes 138 601
SAIC 132 712
Volvo 115 598
Audi 107 195
Kia 87 208

 

Försäljning Europa

Tesla sales in Europe

Vid månadsskiftet augusti/september 2021 hade Tesla sålt 76 440 elbilar till kunder i Europa. Mest populär är Tesla Model 3, vilken dels vinner popularitetstävlingen de olika Teslamodellerna emellan – dels slår konkurrenternas bäst säljande elbilar med hästlängder. Andra mest populära elbil i Europa, vilken under 2021 var Volkswagen ID.3, såldes i drygt 71% färre exemplar jämfört med Tesla Model 3.

Följande är en lista över de tio mest populära elbilarna i Europa 2021 och hur många exemplar som sålts av varje:

Tillverkare Antal sålda bilar
Tesla Model 3 76 440
Violkswagen ID.3 44 625
Renault Zoe 38 872
Volkswagen ID.4 33 543
Ford Kuga PHEV 32 507
Volvo XC40 PHEV 29 356
Kia Nero EV 28 393
Hyundai Kona EV 28 260
BMW 330e 26 537
Fiat 500 Electric 26 064

 

Försäljning USA

Den mest populära Teslabilen i USA är en annan modell än den som säljer bäst på den europeiska marknaden. På andra sidan Atlanten är det istället Tesla Model Y som går bäst hem hos konsumenterna. Detta enligt den senaste försäljningsstatistiken från första kvartalet 2021, då drygt 48 000 exemplar av Tesla Model Y levererades ut till kund. Siffran är nästan dubbelt så hög som den för andra mest populära modellen – Model 3 – som såldes i 26983 exemplar under samma period.

Slår man ihop alla modeller av Tesla  som såldes och levererades i USA under Q1 2021, utgjorde dessa närmare 75% (74,49%) av samtliga eldrivna bilar som såldes i landet under årets första tre månader. Det råder med andra ord inga tvivel om att Tesla är marknadsledande aktör, och det med goda marginaler.

Tesla sales in the US

Näst efter Tesla Model Y och Tesla Model 3 kom Chevy Bolt EV, Ford Mustang Mach-E samt Audi e-tron + Sportback på tredje, fjärde respektive femte plats över mest sålda elbilar Q1 2021.

Nedan listas exakt antal sålda exemplar per modell för de tolv mest populära elbilarna under januari till mars 2021.

Bilmodell Antal sålda exemplar under Q1 2021
Tesla Model Y 48 354
Tesla Model 3 26 983
Chevy Bolt EV 9025
Ford Mustang Mach-E 6614
Audi e-tron + Sportback 4324
Nissan Leaf 2925
Porsche Taycan 2008
Tesla Model S 505
Tesla Model X 505
Volkswagen ID.4 474
BMW i3 320
Volksagen eGolf 22

Försäljning Kina

Kina är den av de tre största marknaderna – Europa, USA och Kina – där Tesla inte är marknadsledande på elektriska bilar. Här är det istället ett inhemskt märke som dominerar försäljningen medan Teslas Model 3 och Model Y kommer på andra respektive tredje plats över flest sålda och levererade elbilar 2021. Datan visar försäljningen mellan januari och augusti 2021.

Tesla sales in China

Mest sålda elbilen i Kina under perioden var Wuling Hongguang Mini EV, vilken med sina 253 704 stycken levererade exemplar med råge slog den näst mest populära bilen – Tesla Model 3 med 92 755 sålda bilar.

Bilmodell Antal sålda exemplar under jan-aug 2021
Wuling Hongguang Mini EV 253 704
Tesla Model 3 92 755
Tesla Model Y 59 900
BYD Han (BEV) 50 455
Li Xiang One EREV 48 176
Changan Benni EV 45 206
BYD Qin Plus PHEV 43 456
Great Wall Ora Black Cat 41 760
GAC Aion S 41 192
Chery eQ 37 576

 

Intressant att nämna är också det faktum att den mest populära elbilen i Kina 2021 – Wuling Hongguang Mini EV – således i nästan 50 000 exemplar på bara en månad. Med den siffran slog den Tesla Model Y (tredje mest populära elbilen) drygt 3,5 gånger om. Wuling Honguang Mini EV är liksom flera av de andra asiatiska bilarna på listan ett lågkostnadsalternativ till Tesla och andra i västvärlden populära elbilar.

Geografisk placering av superladdare

Teslas nätverk av så kallade superladdare – vilka alltså är extra snabba laddar – utökas snabbt till antalet. Bara de senaste två åren har det globala nätverket av Tesla Super Charges vuxit med över 86%.  Mellan 2018 och 2021 har 1652 nya laddare adderats. Vid den senaste kontrollen i oktober 2021 fanns totalt 3059 superladdare utspridda i ett fyrtiotal länder världen över.

Tesla active Supercharger stations

Månad och år Antal superladdare
Januari 2013 7
Juli 2013 15
Januari 2014 84
Juli 2014 145
Januari 2015 328
Juli 2015 432
Januari 2016 553
Juli 2016 640
Januari 2017 767
Juli 2017 889
Januari 2018 1133
Juli 2018 1314
Januari 2019 1433
Juli 2019 1594
Januari 2020 1770
Juli 2020 1915
Januari 2021 2613
Juli 2021 2966
Oktober 2021 3059

Källa: supercharge.info

Antal superladdare per land

Majoriteten av alla Teslas superladdare är placerade i USA och Kina. Av totalen på 3059 laddare per oktober 2021, fanns 65,54% – eller 2005 stycken – av dem i USA och Kina. Vid slutet av 2021 hade den procentuella andelen stigit till 67,17%. Trots att laddare finns i drygt 40 olika länder, är största andelen koncentrerad till endast ett fåtal. Tio länder – däribland Sverige – har tillsammans 86% av alla idag utplacerade Tesla superladdare. Dessa tio länder är:

Tesla Supercharger stations by country

Land Antal superladdare
Procentuell andel laddare
USA 1159 37,88%
Kina 846 27,65%
Kanada 125 4,08%
Tyskland 103 3,36%
Frankrike 97 3,17%
Storbritannien 87 2,84%
Norge 83 2,71%
Sverige 53 1,73%
Sydkorea 53 1,73%
Italien 45 1,45%

 

Antal anställda

I takt med att Tesla utökat sin verksamhet har en rejäl ökning också skett i antal anställda. Företaget har idag en imponerade personalstyrka på drygt 70 000 personer utspridda världen över. Denna siffra inkluderar även anställda i Teslas dotterföretag.

Genomsnittlig årslön för en anställd på Tesla i USA var i fjol 153 755 USD – vilket motsvarar ungefär 1 386 000 svenska kronor. För anställda i USA med arbetsvisum – det vill säga icke amerikanska medborgare – var medellönen 2021 130 000 USD.

How many people work at Tesla?

Nedan visas en sammnställning över hur personalstyrkan på Tesla och dess underliggande verksamheter vuxit sedan 2010. Tabellen är skapad med hjälp av statistik hämtad från Tesla, Comparebly samt H1B Salary Database.

År Antal anställda
2010 899
2011 1417
2012 2964
2013 5859
2014 10 161
2015 13 058
2016 17 782
2017 37 543
2018 48 817
2019 48 016
2020 70 757

 

Som synes expanderades personalstyrkan kraftigt mellan 2019 och 2020, då antalet anställda utökades med drygt 22 000 personer. En tillväxt på hela 47,36% på bara ett år.

Sammanfattning Tesla bolagsstatistik 2021-2022

Tesla har bjudit på en imponerande tillväxt bara under det senaste året. Såväl tillverkning och försäljning som antal anställda har ökats på rejält under 2021 och företaget befäster därmed sin position som världens största elbilstillverkare.

Med ett miljöintresse som breder ut sig allt mer och en kapacitet bland elbilar som blir allt bättre, växer efterfrågan på klimatsmarta elbilar så det knakar. Spontant känns förutsättningarna för fortsatt tillväxt för Tesla mycket goda. Samuelssons Rapport ser med spänning fram emot att följa Tesla Inc under kommande år och se var utvecklingen bär hän.

Vad tror du om framtiden för Tesla? Tror du att bolaget kommer att ta över ännu fler marknadsandelar på den globala elbilsmarknaden, eller finns där andra bolag med potential att konkurrera om titeln som världens största elbilsproducent?

Källor: Tesla Inc, Statista, Comparably, H1B Salary Database, Clean Technica.

Hur många användare har Roblox?

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK