April 4

Netflix användare- och tillväxtstatitsik – Så många tittar på Netflix – 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Netflix är idag kända som en av världens största aktörer inom streaming av film och tv. Företaget grundades dock redan 1997 – men tillhandahöll då en tjänst som gick ut på att skicka DVD-filmer till kunder via post. Först tio år senare – det vill säga 2007 – lanserades det som vi idag framförallt associerar Netflix med; online streaming av filmer, serier och dokumentärer. 

Idag uppgår Netflix skara av betalande prenumeranter till dryga 209 miljoner. Detta kan jämföras med 2001, då motsvarande siffra knappt nådde upp till en halv miljon. Jämte den imponerande tillväxten har Netflix också gått från att vara en liten start up till en börsnoterad bjässe. Bolagets börsvärde uppgår idag till drygt 300 miljarder dollar

Vill du veta mer om Netflix utveckling och tjänstens prenumeranter? Nedan finner du den senaste statistiken för 2021-2022, uppdelat på följande kategorier:

 • Översikt statistik – nyckeltal för Netflix
 • Netflix årliga intäkter
 • Genomsnittlig månatlig intäkt per prenumerant och region
 • Antal prenumeranter hos Netflix
 • Tillväxt antal prenumeranter 
 • Prenumeranter per region
 • Politisk ställning bland prenumeranter 
 • Prenumeranters kön och inkomst
 • Antal anställda hos Netflix
 • Så mycket spenderar Netflix på produktioner
 • Andel originalinnehåll
 • Så populärt är Netflix originalinnehåll
 • Tid som prenumeranter tittar på Netflix

Översikt statistik – nyckeltal för Netflix 2021-2022

 • Över 5800 olika titlar finns tillgängliga i Netflix USA-bibliotek.
 • Nästan 65% av alla registrerade prenumeranter är baserade utanför USA och Kanada.
 • Antal betalande kunder är idag 209,18 miljoner – vilket är en markant ökning från 2011 då motsvarande siffra uppgick till drygt 24 miljoner.
 • Till och med Q2 2021 hade Netflix genererat intäkter på 145 miljarder dollar. Den totala årsintäkten för 2020 var 24,99 miljarder dollar.
 • Under 2020 fanns 80% av de mest sedda serierna i USA på Netflix.
 • Netflix app för iOS och Android är omåttligt populär – bara under juni 2021 laddades appen hem hela 16,4 miljoner gånger. 
 • Tjänstens prenumeranter spenderar i genomsnitt 3,2 timmar per dag med att titta på film eller serier på Netflix 

Netflix årliga intäkter

Netflix intäkter har vuxit lika framgångsrikt som den massiva skaran prenumeranter. Från 2001 och framåt har kurvan pekat brant uppåt och tillgångarna i bolaget ökat stadigt från år till år.

Netflix revenue by year

Under hela 2020 drog Netflix in nästan 25 miljarder USD (24,996), vilket då var ett nytt rekord samt en ökning med 24% från året dessförinnan. Sedan 2001 har Netflix redovisat en genomsnittlig årlig ökning av intäkter på hela 35,68%

De senaste siffrorna för 2021 – vilka inkluderar Q1 och Q2 – visade en total intäkt på 14,5 miljarder dollar. Den slutliga rapporten för hela året är ännu inte klar, men såvida intresset för streamingtjänsten inte plötsligt började falna under Q3 och Q4 kan vi troligen förvänta oss ännu ett nytt rekord.  

Nedan listas Netflix intäkter år per år från 2001 hela vägen fram till och med Q2 2022:

År Intäkt
   
2001 75,91 miljoner USD
2002 152,80 miljoner USD
2003 272,24 miljoner USD
2004 506,22 miljoner USD
2005 682 miljoner USD
2006 997 miljoner USD
2007 1,2 miljarder USD
2008 1,36 miljarder USD
2009 1,67 miljarder USD
2010 2,16 miljarder USD
2011 3,2 miljarder USD
2012 3,6 miljarder USD
2013 4,37 miljarder USD
2014 5,5 miljarder USD
2015 6,78 miljarder USD
2016 8,83 miljarder USD
2017 11,69 miljarder USD
2018 15,79 miljarder USD
2019 20,15 miljarder USD
2020 24,99 miljarder USD
2021 (Q1+Q2) 14,5 miljarder USD

 

Genomsnittlig månatlig intäkt per prenumerant och region

Netflix genomsnittliga intäkt per prenumererat och månad överlag – alltså inte per region – var i juni 2021 10,86 dollar. Den siffran har ökat stadigt år för år, vilket vi kan se i tabellen nedan. Sedan 2016 har den månatliga intäkten per betalande kund ökat med 26,13%.

År Intäkt per månad och användare
   
2016 $8,61
2017 $9,43
2018 $10,31
2019 $10,82
2020 $10,91
2021 (t o m Q2) $10,86

USA och Kanada

Netflix har betalande prenumeranter över hela världen, men tittar man på den genomsnittliga månatliga intäkten per användare per region – ser man att den är betydligt högre i vissa regioner än andra. Särskilt stor skillnad ses exempelvis mellan USA och Kanada jämfört med Latinamerika, där de förstnämndas siffra är hela 93,28% högre. Netflix drar i genomsnitt in 14,40 dollar per användare per månad i USA och Kanada. 

År Intäkt per månad och användare
   
2018 $11,15
2019 $12,57
2020 $13,32
2021 (t o m Q1) $14,40

Latinamerika

För de latinamerikanska kunderna gjorde Netflix en genomsnittlig månatlig vinst på 7,45 USD per kund vid den senaste mätningen i juni 2021. Detta är nästan bara hälften så mycket som förtjänsten de gör i USA och Kanada. Latinamerika är också den region där intäkterna minskat mest sedan 2018.

År Intäkt per månad och användare
   
2018 $8,23
2019 $8,21
2020 $7,45
2021 (t o m Q1) $7,45

Europa, Afrika och Mellanöstern

Europa, Afrika och Mellanöstern är tillsammans den näst mest lönsamma regionen för Netflix, efter USA och Kanada. I juni 2021 drog streamingtjänsten in $11,61 per användare per månad. Sedan 2018 har det sett ut så här:

År Intäkt per månad och användare
   
2018 $10,47
2019 $10,33
2020 $10,72
2021 (t o m Q1) $11,61

 

Asien och Stilla havs-regionen

Asien och Stilla havs-regionen är Netflix tredje bäst inkomstbringande region sett till månatlig intäkt per användare. Bättre än Latinamerika, men en bit efter både USA och Kanada samt Europa, Mellanöstern och Afrika. I juni 2021 låg den genomsnittliga månadsintäkten per användare på 9,72 amerikanska dollar. 

År Intäkt per månad och användare
   
2018 $9,35
2019 $9,24
2020 $9,12
2021 (t o m Q1) $9,72

 

Antal prenumeranter hos Netflix

Den senaste rapporten från Netflix själva redovisar ett totalt användarantal på 209,18 miljoner. Prenumeranterna är utspridda över hela världen. Bara mellan 2020 och 2021 (till och med andra kvartalet) ökade antalet registrerade användare med 8,4%. 

How many subscribers does Netflix have?

I tabellen nedan kan du se hur antalet kunder ökat stadigt ända sedan 2001. Särskilt stor har tillväxten varit från 2007 och framåt, då företaget först lanserade den streamingtjänst vi främst förknippar Netflix med idag. 

År Antal prenumeranter
   
2001 400 000
2002 796 000
2003 1,41 miljoner
2004 2,48 miljoner
2005 4,02 miljoner
2006 6,15 miljoner
2007 7,32 miljoner
2008 9,16 miljoner
2009 11,89 miljoner
2010 18,26 miljoner
2011 24,3 miljoner
2012 30,36 miljoner
2013 41,43 miljoner
2014 54,47 miljoner
2015 70,83 milljoner
2016 90,09 miljoner
2017 110,64 miljoner
2018 139,25 miljoner
2019 167,09 miljoner
2020 203,66 miljoner
2021 (t o m Q2) 209,18 miljoner

 

Tillväxt antal prenumeranter

Totala antalet betalande prenumeranter ökar, men tillväxten kom till en rejält halt under 2021 – åtminstone enligt de siffror som finns tillgängliga för första och andra kvartalet. I juni 2021 hade tjänsten endast fått 5,5 miljoner nya kunder. Förvisso en hel del kan tyckas, men detta ska jämföras med 25 miljoner under samma period året före. 

Netflix paid subscriber growth

Sedan 2014 har tillväxten för antal kunder sett ut enligt följande:

År Antal nya prenumeranter
   
2014 8,34 miljoner
2015 16,36 miljoner
2016 18,25 miljoner
2017 21,55 miljoner
2018 28,62 miljoner
2019 27,83 miljoner
2020 36,57 miljoner
2021 5,5 miljoner

 

Värt att nämna är också att antalet nya kunder ökat med nästan 101 miljoner mellan 2018-2020

Prenumeranter per region

Precis som de största intäkterna kommer från USA och Kanada, finns här också företagets största skara av betalande prenumeranter. Regionen står för 35,3% av tjänstens totala kundbas. Enligt den senaste statistiken från Netflix själva finns 73,94 miljoner kunder i USA och Kanada

US & Canada accounts for a 35.3% share of global Netflix subscribers

Flest antal prenumeranter till trots, är Nordamerika inte den region där antalet nya kunder ökar mest. Här är det istället Europa, Afrika och Mellanöstern som ligger i täten. Från slutet av 2020 fram till och med juni 2021 fick Netflix endast 15 000 nya prenumeranter i USA och Kanada. Detta ska jämföras med 9,2 miljoner över de senaste två åren. Desto bättre ser det däremot ut i EMEA (Europe, Middle East, Africa) – där 2 miljoner nya prenumeranter tillkom mellan slutet av 2020 och juni 2021. 

Mellan 2018 och 2020 utökades Netflix kundbas i Europa, Mellanöstern och Afrika med hela 28,89 miljoner nya medlemskap. 

Följande är två tabeller som visar ökningen av antalet kunder i USA och Kanada respektive EMEA-regionen:

USA och Kanada

År Antal prenumeranter
   
2018 64,76 miljoner
2019 67,66 miljoner
2020 73,94 miljoner
2021 (t o m Q2) 73,95 miljoner

Europa, Mellanöstern och Afrika

År Antal prenumeranter
   
2018 37,82 miljoner
2019 51,78 miljoner
2020 66,7 miljoner
2021 (t o m Q2) 68,7 miljoner

 

Tredje största regionen sett till antal betalande prenumeranter är Latinamerika. Här fanns i juni 2021 fanns 18,48% av Netflix totala kundbas. Precis som i Europa, Mellanöstern och Afrika är tillväxten av antalet nya kunder också bättre här än i USA. Tjänsten rullas ut i fler och fler länder, varpå nya användare tillkommer i hög takt. 

Mellan 2018 och 2020 registrerades 11,46 miljoner nya Netflix-användare i Latinamerika. Detta innebär att tillväxten var hela 25,56% högre än i USA och Kanada under samma period. 

Från slutet av 2020 fram till och med Q2 2021 tillkom 1,2 miljoner nya användare i Latinamerika. Sedan 2018 har kundtillväxten i Syd- och Centralamerika sett ut enligt följande:

År Antal prenumeranter
   
2018 26,08 miljoner
2019 31,42 miljoner
2020 37,54 miljoner
2021 (t o m Q2) 38,66 miljoner

 

Sist – och i det här fallet också minst – återstår användarstatistik för Asien och Stilla havs-regionen. Denna region har färst antal betalande kunder jämfört med övriga tre. Här finns totalt 27,87 miljoner prenumeranter –  vilket motsvarar 13,32% av Netflix totala kundbas (per juni 2021). 

Asien och Stilla havs-regionen har sett en signifikant ökning av antal kunder under de senaste två åren. Över hälften (53,57%) av befintliga kunder per juni 2021 registrerade sig under de senaste två åren. Mellan Q2 2019 och Q2 2021 tillkom 14,93 miljoner nya prenumeranter i Asien och Stilla havs-regionen. Sedan 2018 har kundtillväxten sett ut så här:

År Antal prenumeranter
   
2018 10,61 miljoner
2019 16,23 miljoner
2020 25,49 miljoner
2021 (t o m Q2) 27,87 miljoner

Politisk ställning bland Netflix prenumeranter 

Statistiken över politisk ställning inkluderar endast Netflix amerikanska prenumeranter. Några liknande undersökningar för övriga regioner är inte gjorda.

Enligt Netflix själva anser sig 42% av kunderna i USA vara demokrater, medan 25% sympatiserar mer med republikanerna och 3% ser sig själva som oberoende. 

Prenumeranters kön och inkomst

Hollywood Reporter och Morning Consult genomförde nyligen en undersökning över fördelningen mellan manliga respektive kvinnliga kunder hos Netflix. Resultatet visade på en relativt jämn fördelning, med 52% kvinnliga prenumeranter och 48% manliga.

I undersökningen kollade man även årlig inkomst. Omkring hälften av alla Netflix kunder världen över har en årsinkomst som understiger 50 000 USD. Runt 30% tjänar mellan 50 000 och 100 000 USD per år och 19% drar in 100 000 USD eller mer per år. 

Antal anställda hos Netflix

I takt med att bolaget vuxit till en global superaktör, har även antal anställda ökat markant. Amerikanska nyhetssajten Bloomberg rapporterade nyligen att antalet anställda hos Netflix i dagsläget uppgår till runt 9400 personer. Personalstyrkan har vuxit med 9,4% sedan 2019.

Följande är övrig intressant statistik som rör Netflix som arbetsgivare:

 • Medellönen ligger på $136 000 per år.
 • Anställda genom H1B (särskilt arbetsvisum i USA) tjänar i genomsnitt $430 000 per år.
 • 47,5% av alla anställda är kvinnor, 46,1% är män och 6,4% har avböjt att uppge kön alternativt klassificerar sig själva som icke binära eller med flera könstillhörigheter.
 • Netflix ledning består till 47% av kvinnor och 47,9% av män.
 • Drygt 9% av alla anställda har afrikanskt eller afroamerikanskt ursprung. Detta per juni 2021. För tre år sedan var den andelen hälften så stor.

Så mycket spenderar Netflix på produktioner

På senare år har Netflix avancerat från att endast streama externt producerat material, till att bli en mycket framgångsrik producent själva. Så pass att Netflix originalinnehåll – vilket inkluderar såväl långfilmer som serier och dokumentärer – utgör en klar majoritet av de mest populära programmen i USA.

How much does Netflix spend on video production?

Under 2020 la Netflix ned nästan 18 miljarder dollar (17,9 för att vara exakt) på egna produktioner. Jämfört med året innan var det en ökning med nästan 20%. Slutlig statistik för 2021 är ännu inte tillgänglig, men i fjol uppgav representanter för bolaget att 17 miljarder dollar var planerade att investeras i innehållsproduktion även under 2021. 

Mellan 2016 och 2020 har investeringarna på produktioner ökat med i genomsnitt 28,93% per år. Nedanstående tabell visar hur mycket som investerats i egna produktioner per år från 2013 och framåt:

År USD investerat i produktioner
   
2013 2,4 miljarder
2014 3,18 miljarder
2015 4,61 miljarder
2016 6,88 miljarder
2017 8,91 miljarder
2018 12,04 miljarder
2019 14,61 miljarder
2020 17,3 miljarder
2021 (beräknat) 17 miljarder

 

Andel originalinnehåll

Som redan nämnts har Netflix på senare år satsat rejält på sina egna produktioner. Utvecklingen började redan 2015-2016, men tog framförallt ett mycket stort kliv framåt under 2019 då man producerade hela 2769 timmar av originalinnehåll. Siffran motsvarar en ökning med drygt 80% från året innan. 

How much original content is on Netflix?

Hur många originaltitlar som fanns tillgängliga på Netflix under 2021 finns ingen slutlig siffra över ännu, men under 2020 fanns drygt 2000 egna Netflix-produktioner att se på sajten. 

För att ge dig en tydlig bild över hur pass mycket andelen originalinnehåll ökat över de senaste åren har vi nedan sammanställt utvecklingen från och med 2012 och framåt.

År Timmar av Netflix original content
   
2012 8
2013 73
2014 115
2015 304
2016 666
2017 1257
2018 1537
2019 2769

Så populärt är Netflix originalinnehåll

70% av de mest populära serierna i USA är originalinnehåll från Netflix. Nedanstående stapeldiagram visar de 10 mest populära serierna bland tittare i USA. Som synes är hela 7 av 10 titlar producerade av Netflix.

Popularity of Netflix original content

Följande tabell visar antal streamade minuter (i miljoner) för de tio mest populära serierna i USA per september 2021:

Titel Antal streamade minuter (miljontal)
   
Clickbait (Netflix) 1460
Money Heist (Netflix) 452
Turning Point: 9/11 and the War on Terror (Netflix) 447
Only Murders in the Building (Hulu) 444
Grace & Frankie (Netflix) 421
Nine Perfect Strangers (Hulu) 320
Outerbanks (Netflix) 252
What If (Disney +) 235
Virgin River (Netflix) 233
Family Reunion (Netflix) 226

 

Värt att nämna här är också att de tre serier som är med på topp 10 över mest populära i USA och som inte är producerade av Netflix (Only Murders in the Building, Nine Perfect Strangers och What If), ändå finns tillgängliga att se på Netflix. 

Vad gäller mest populärt originalinnehåll sett till olika plattformar emellan, tillhör 9 av 10 titlar Netflix.

Tittar vi vidare på de mest populära titlarna som inte är producerade av Netflix, men som likväl finns tillgängliga att se på plattformen såg statistiken ut så här i september 2021:

(Tabellen visar antalet miljoner streamade minuter per serie under en enda vecka i september 2021).

Titel Antal streamade minuter (miljontal)
   
Manifest 1114
Cocomelon 745
Grey’s Anatomy 685
Criminal Minds 593
NCIS 580
Chicago Med 457
Supernatural 455
Cocomelon 426
All American 380
Flash 336

 

Vad gäller mest populära filmer – baserat på antal streamade minuter – släpps 6 av 10 på Netflix. Nedan listas de tio mest streamade filmerna i USA under en vecka i september 2021:

Titel Antal streamade minuter (miljontal)
   
Cruella (Disney +) 757
Cinderella (Amazon) 445
Afterlife of the Party (Netflix) 290
He’s All That (Netflix) 287
SAS: Rise of the Black Swan (Netflix) 286
Vacation Friends (Hulu) 243
Wind River (netflix) 223
Vivo (Netflix) 219
Luca (Disney +) 213
Welcome Home Roscoe Jenkins (Netflix) 211

 

 • Netflix stod för 9 av de 10 mest populära originalserierna i USA under hela 2020
 • Streamingtjänstens 9 mest populära originalserier streamades totalt 143,09 miljarder minuter tillsammans under 2020. Det utgör drygt 90% av den totala mängd minuter som alla de mest populära serierna streamades överlag – oavsett producent
 • Bland icke originalinnehåll ägde Netflix samtliga av de 10 mest populära inköpta serierna under 2020
 • Totalt streamades Netflix 10 mest inköpta serier hela 265,53 miljarder minuter mellan januari-december 2020

De 10 mest tittade på serierna på Netflix som inte var originalinnehåll var under 2020 följande:

Top 10 most-watched acquired video series on Netflix

Titel Antal streamade minuter (miljontal)
   
The Office 57 127
Grey’s Anatomy 39 405
Criminal Minds 35 414
NCIS 28 134
Shitt’s Crrek 23 785
Supernatural 20 336
Shameless 18 218
New Girl 14 545
The Blacklist 14 480
Vampire Diaries 14 091

 

För originalinnehåll såg topp 10 för USA 2020-2021 ut så här:

Titel Antal streamade minuter (miljontal)
   
Ozark (Netflix) 30 462
Lucifer (Netflix) 18 975
The Crown (Netflix) 16 275
Tiger King (Netflix) 15 611
Mandalorian (Disney +) 14 519
The Umbrella Academy (Netflix) 13 470
Great British Baking Show (Netflix) 13279
Boss Baby: Back in Business (Netflix) 12 625
Longmire (Netflix) 11 382
You (Netflix) 10 965

 

Vänder vi återigen uppmärksamheten från serier till filmer, visar statistik att nästan 28% av alla de mest populära filmerna (original och icke original) visades på Netflix 2020-2021. Top 10-listan över detta ser ut enligt följande:

Titel Antal streamade minuter (miljontal)
   
Frost 2 (Disney +) 14 924
Vaiana (Disney +) 10 507
Husdjurens hemliga liv 2 (Netflix) 9123
Onward (Disney +) 8367
Dr Seuss the Grinch (Netflix) 6180
Hamilton (Disney +) 6132
Spenser Confidential (Netflix) 5374
Aladdin (Disney +) 5172
Toy Story 4 (Disney +) 4416
Zootopia (Disney +) 4400

Tid som prenumeranter tittar på Netflix

Likt mycket annan statistik från såväl Netflix själva som externa undersökande aktörer, är även siffrorna över hur mycket tid folk spenderar med att titta på Netflix baserat på användandet i USA.

Time spent watching Netflix

Under 2021 stod Netflix-tittandet för drygt 25% av amerikaners totala tid framför filmer eller serier. Bryter man ned det blir det i genomsnitt 30 minuters Netflix-tittande per vuxen amerikan och dag. Tiden som spenderas på Netflix har ökat med över 57% sedan 2017. 

År Antal minuters tittande/dag och person
   
2017 19
2018 23
2019 27
2020 29
2021 30

 

Sett över hela världen uppgår det genomsnittliga dagliga användandet av Netflix till 3,2 timmar per dag och person. 

År Antal timmars tittande/dag och prenumerant (globalt)
   
2009 0,1
2010 0,4
2011 0,8
2012 1,2
2013 1,4
2014 1,6
2015 1,8
2019 2
2020 3,2

Slutsats

Ovan har vi summerat en mängd intressant statistik för Netflix 2021-2022. Bolaget är idag världens största aktör inom streaming av filmer och serier, men konkurrensen är tuff och flera vassa utmanare finns på marknaden. Inte minst ett av de senaste tillskotten, Disney +, vilka på endast 14 månader drog in 95 miljoner betalande prenumeranter. Idag ser förvisso marknaden annorlunda ut än när Netflix först lanserades, men för dem tog det hela 9 år innan man nådde den nivån av användarantal. 

Med ett nytt år framför oss och en pandemi som ännu är högst närvarande återstår det att se hur utvecklingen blir för Netflix framgent. Lyckas de behålla tronen som marknadens främsta leverantör av online streaming för film och serier, eller får de se sig omkörda av någon konkurrent?

Gillar du statistik likt den ovan? Här kommer ett lästips på Samuelssons Rapport: Spotify Antal Användare (Uppdaterad i jan 2022) – Användarstatistik

 

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK