Stamaktie

Last Updated on 5 september, 2020 by Håkan Samuelsson

Stamaktie, vad är det? – definition och förklaring

Stamaktie är de ”vanliga” aktierna i ett bolag och som till skillnad från preferensaktier inte ger företräde till aktieutdelning.
Stamaktier är alltså en aktie av det ursprungliga aktiekapitalet.
Med stamaktier avses vanligen aktier som ägts från början, innan nya aktier givits ut i form av preferensaktier.
Preferensaktierna medför företrädesrätt till viss del av bolagets vinst och rätt att vid likvidation återfå det belopp aktietecknaren betalat för aktien till skillnad mot en stamaktie där detta inte gäller.
Stamaktie heter på engelska common stock.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email