Stamaktie

Last Updated on 20 februari, 2021 by Håkan Samuelsson

Värdepapper förekommer i flera olika former, och den vanligaste är stamaktier. De flesta som handlar med värdepapper och finansiella instrument start sin resa med aktier. Detta till trots är ordet stamaktier inte familjär för alla. Så, vad är stamaktier?

En stamaktie är en helt vanlig aktie. Den ska alltså inte förväxlas med preferensaktier. De börsnoterade företagen har i vissa fall olika typer av aktier utställda. Du har säkert stött på termer som A-aktie och B-aktie. De båda är varianter av stamaktier som skiljer sig åt i termer av antal rösträtter.

Efter att du har läst denna artikel kommer du kunna besvara frågan, vad är stamaktier? Därutöver lär du dig skillnaden mellan preferensaktier och traditionella aktier. Trevlig läsning!

Stamaktie definition

När ett företag väljer att emittera aktier, säljer de befintliga ägarna delar av företaget till de nya aktieinnehavarna. Det innebär att delar av den framtida vinsten inte kommer att tillfalla de ursprungliga ägarna, utan fördelas mellan alla aktieägare.

Stamaktier

De värdepapper som benämns som aktier på dagligbasis, heter egentligen stamaktier. Som aktieägare har du rätt att rösta på bolagsstämman. Men, huvudägarna har starka incitament att inte sälja bort en stor andel av beslutsfattningen i företaget. Därför kan de utfärda olika aktier. Det är därför du ibland ser flera olika aktier för samma företag på börsen. Dessa aktier benämns som A, B, C eller D aktier. De olika typerna av aktier har olika antal rösträtter på bolagsstämman och skiljer sig där med åt.

Stamaktier för småsparare

Du som är småsparare har en oerhört marginell inverkan på bolagsstämman. Således behöver du inte fästa allt för stor vikt vid vilken aktietyp du väljer att köpa. Med det sagt, du måste givetvis ha förståelse för vad som skiljer dem åt.

Något som många undrar kring är vad skillnaden är mellan vanliga aktier och preferensaktier. Dessa är inte samma sak, och du måste vara medveten om skillnaden.

Stamaktier serie D

En variant av stamaktierna som är ovanlig att se är de som benämns som serie D. På Stockholmsbörsen finns det tre bolag i skrivande stund som har ställt ut aktier av D-karaktär. Samtliga dessa är fastighetsbolag.

Enligt bolagsverket kan skillnader mellan A, B, C och D aktier kombineras så att utdelningen skiljer sig åt mellan dem. Men det vanligaste är att värdepapprets karaktär påverkar rösträtten på bolagsstämman.

Stamaktier vs preferensaktier

Du som handlar med aktier har säkerligen hört termen preferensaktie. Många företag på Stockholmsbörsen har haft denna typ av värdepapper utställd. Stamaktier SAS är ett exempel på de aktier som är kompletterade med preferensaktier. Det samma gäller stamaktier Klövern, som vi kikar närmare på nedan.

För att förstå vad en preferensaktie är, föreställ dig en kombination mellan en traditionell aktie och en obligation. Preffen kan lösas in, likt en obligation. Samtidigt har ägaren till en preferensaktie förtur till utdelning samt har företräde vid eventuell konkurs. Dessvärre har de inte någon rösträtt.

Så, de huvudsakliga skillnaderna mellan stamaktier preferensaktier att vara medveten om när du väljer att investera i antingen stamaktier eller preferensaktier är:

  • Stamaktier har rösträtt vilket preferensaktier inte har
  • Stamaktier står lägre i bolagets pecking-order
  • Preferensaktien är inte en aktie, i ordets rätta betydelse

Nu när du vet vad skillnaden är mellan en preferensaktie och stamaktier är, kanske du undrar vad de vanliga aktierna benämns som utomlands?

Stamaktier engelska

Aktier handlas på börser världen över, och de börshandlade bolagen publicerar sina finansiella rapporter på engelska. Därtill är det vanligt förekommande att svenska aktieintresserade handlar utländska aktiebörser. Således är det viktigt att vara bekant med den engelska terminologin.

Stamaktie translation från svenska till engelska är ordinary shares. Det är alltså dessa du ska leta efter om du är intresserad av att köpa aktier som ger dig möjlighet att gå på bolagsstämman och rösta.

Stamaktier röstvärde

En stamaktie, eller en ordinary share, är alltså en helt vanlig aktie och innehavaren är berättigad att rösta. Det är här som skillnaden mellan A och B aktier har betydelse. Om du exempelvis köper stamaktier Avanza behöver du inte tänka på skillnaden. Det beror på att de endast har ställt ut en typ av aktier.

Stamaktier vs Preferensaktier

Om du istället är intresserad av att äga ett investmentbolag som exempelvis Industrivärden, finns det två typer av aktier. De har nämligen ställt ut en A aktie samt en C aktie. I termer av rösträtt är dessa inte identiska. Som innehavare av en A-aktie, har du en röst på bolagsstämman. Dessvärre är fallet inte det samma för innehavare av C-aktien. För varje aktie de äger, har de nämligen bara 0.1 röst.

Det tål att understrykas igen. Som småsparare är rösträtten inte särskilt signifikant. Det beror på att ett stort innehav krävs för att på riktigt ha inflytande över företaget. Men med det sagt, skillnaden är viktig att vara medveten om.

Exempel: Stamaktier Klövern

Ett av de stora svenska aktiebolagen är Klövern vars kärnverksamhet återfinns inom fastighetsbranschen. Bolaget finns listat på Large Cap Stockholm. Om du besöker antingen Avanza eller Nordnet och söker på Klövern får du tre träffar. Du ser följande:

  • Klövern AB Ser. B
  • Klövern AB pref
  • Klövern AB Ser. A

Så, vad är då skillnaden mellan dessa tre aktier?

Klövern A samt Klövern B är två olika traditionella aktier. Det som skiljer dem åt är att de har olika tyngd i termer av rösträtt. I termer av utdelning är både A samt B aktien de samma. De har utdelning samma datum, och beloppet är det samma.

De som istället äger preferensaktier i Klövern har inte samma förutsättningar. När styrelsen kallar till bolagsstämma saknar de nämligen rösträtt. Men utdelningen skiljer sig åt. För att se ett tydligt exempel kan vi studera den utdelning som är aktuell för 2021-01-05. Utdelningen tilldelar 5 kronor per aktie till dem som innehar preferensaktier. Ägarna av stamaktierna tillhandahålls istället 26 öre per aktie. Det gäller oavsett om stamaktien är av A eller B karaktär.

Summering Stamaktier

En stamaktie är vad vi i vanliga fall refererar till som en aktie. De utgör stammen av ett bolag, likt namnet indikerar. Dessa kan förekomma i olika former. Med det menar vi A, B, C eller D aktier. Beroende på vilket bolag på aktiebörsen som du handlar kommer du se att de har olika aktier.

Den stora skillnaden mellan de olika typerna är antalet röster det ger dig i ett givet företag. För att se skillnaden kan du besöka fliken för investor relations på företagets webbplats.

Det är vanligt att undra över skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier. Skillnaden återfinns i utdelning, rösträtt, samt rangordningen när utbetalning ska betalas ut. Dessutom har ägarna av preferensaktier företräde om bolaget av någon anledning måste likvideras.

Det engelska uttrycket för stamaktie är ”ordinary share”. Detta är bra att vara medveten om vid handel med utländska värdepapper.