April 4

Stamaktie, vad är det? – Skillnaden på stam- och preferensaktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Värdepapper förekommer i flera olika former, och den vanligaste är stamaktier. De flesta som handlar med värdepapper och finansiella instrument start sin resa med aktier. Detta till trots är ordet stamaktier inte familjär för alla. Så, vad är stamaktier?

En stamaktie är en helt vanlig aktie. Den ska alltså inte förväxlas med preferensaktier. De börsnoterade företagen har i vissa fall olika typer av aktier utställda. Du har säkert stött på termer som A-aktie och B-aktie. De båda är varianter av stamaktier som skiljer sig åt i termer av antal rösträtter.

Efter att du har läst denna artikel kommer du kunna besvara frågan, vad är stamaktier? Därutöver lär du dig skillnaden mellan preferensaktier och traditionella aktier. Trevlig läsning!

Stamaktie definition

När ett företag väljer att emittera aktier, säljer de befintliga ägarna delar av företaget till de nya aktieinnehavarna. Det innebär att delar av den framtida vinsten inte kommer att tillfalla de ursprungliga ägarna, utan fördelas mellan alla aktieägare.

 

De värdepapper som benämns som aktier på dagligbasis, heter egentligen stamaktier. Som aktieägare har du rätt att rösta på bolagsstämman. Men, huvudägarna har starka incitament att inte sälja bort en stor andel av beslutsfattningen i företaget. Därför kan de utfärda olika aktier. Det är därför du ibland ser flera olika aktier för samma företag på börsen. Dessa aktier benämns som A, B, C eller D aktier. De olika typerna av aktier har olika antal rösträtter på bolagsstämman och skiljer sig där med åt.

En lista på bra Preferensaktier

På senare tid har ett flertal nya Preffar noterats på börsen, särskilt populärt har det varit bland fastighetsbolag.

Preferensaktie Utdelning per år Verksamhet Inlösenkurs mm
Akelius Residential Pref 20 Fastigheter 345 kr
Eniro pref 48 Katalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017
Footway Group Pref 8 E-handel 105 kr
Genova Property Group Pref 10,5 Fastigheter 130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr
SBB Pref 35 Fastigheter 750 kr till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr
Heimstaden Pref 20 Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr
Hemfosa Fastigheter Pref 10 Fastigheter 211,25 kr. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
K2A Knaust & Andersson Pref 20 Fastigheter 325 kr
Klövern pref 20 Fastigheter 500 kr
Oscar Properties Holding PREF 20 Fastigheter 350 kr. Utdelningen lagd på is 2019
Pegroco Invest Pref 9,5 Fastigheter 115 kr
Prime Living Pref 8,5 Fastigheter 125 kr. Inställd utdelning från 2018
Quartiers Properties PREF 0,96 Fastigheter 12 kr
Preservia Pref 10 Fastigheter 105 kr fram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelning från 2018
Sagax pref 2 Fastigheter 35 kr. Varje aktie kan lösas in mot en D-aktie.
SAS PREF
Sdiptech Pref 8 Infrastrukturtjänster 105 kr
Obducat PREF B 0,2 Teknik Kan bara lösas in mot en stamaktie. Utdelningen lagd på is 2018.
NP3 Fastigheter Pref 2 Fastigheter 35 kr
Volati Pref 40 Industrikonglomerat 725 kr till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Aros Bostadsutveckling Pref 8,5 Bostadsutveckling 115 kr till 19 dec 2020 sedan 100 kr
ALM Equity Pref 8,4 Fastigheter 120 kr
Amasten Fastighets Pref 20 Fastigheter 350 kr
Corem Property Group Pref 20 Fastigheter 500 kr
Fast Partner Pref 6,68 Fastigheter

116,67 kr

Stamaktier för småsparare

Du som är småsparare har en oerhört marginell inverkan på bolagsstämman. Således behöver du inte fästa allt för stor vikt vid vilken aktietyp du väljer att köpa. Med det sagt, du måste givetvis ha förståelse för vad som skiljer dem åt.

Något som många undrar kring är vad skillnaden är mellan vanliga aktier och preferensaktier. Dessa är inte samma sak, och du måste vara medveten om skillnaden.

Stamaktier serie D

En variant av stamaktierna som är ovanlig att se är de som benämns som serie D. På Stockholmsbörsen finns det tre bolag i skrivande stund som har ställt ut aktier av D-karaktär. Samtliga dessa är fastighetsbolag.

Enligt bolagsverket kan skillnader mellan A, B, C och D aktier kombineras så att utdelningen skiljer sig åt mellan dem. Men det vanligaste är att värdepapprets karaktär påverkar rösträtten på bolagsstämman.

Vad är skillnaden mellan stam- och preferensaktier?

Skillnaden mellan stam- och preferensaktier är att ägaren av preferensaktier oftast får en fastställd aktieutdelning innan vanliga aktieägare får det. Det är därför det står prefix ”preferens” vilket betyder: företräde, förmånsrätt. Skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier är preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd aktieutdelning innan vanliga aktieägare har rätt att få en krona, därav prefixen ”preferens”. Den fastställda utdelningen är vanligtvis högre än den utdelning som ges till stamaktieägare.

Stamaktier vs preferensaktier

Du som handlar med aktier har säkerligen hört termen preferensaktie. Många företag på Stockholmsbörsen har haft denna typ av värdepapper utställd. Stamaktier SAS är ett exempel på de aktier som är kompletterade med preferensaktier. Det samma gäller stamaktier Klövern, som vi kikar närmare på nedan.

För att förstå vad en preferensaktie är, föreställ dig en kombination mellan en traditionell aktie och en obligation. Preffen kan lösas in, likt en obligation. Samtidigt har ägaren till en preferensaktie förtur till utdelning samt har företräde vid eventuell konkurs. Dessvärre har de inte någon rösträtt.

Så, de huvudsakliga skillnaderna mellan stamaktier preferensaktier att vara medveten om när du väljer att investera i antingen stamaktier eller preferensaktier är:

  • Stamaktier har rösträtt vilket preferensaktier inte har
  • Stamaktier står lägre i bolagets pecking-order
  • Preferensaktien är inte en aktie, i ordets rätta betydelse

Nu när du vet vad skillnaden är mellan en preferensaktie och stamaktier är, kanske du undrar vad de vanliga aktierna benämns som utomlands?

Stamaktier engelska

Aktier handlas på börser världen över, och de börshandlade bolagen publicerar sina finansiella rapporter på engelska. Därtill är det vanligt förekommande att svenska aktieintresserade handlar utländska aktiebörser. Således är det viktigt att vara bekant med den engelska terminologin.

Stamaktie translation från svenska till engelska är ordinary shares. Det är alltså dessa du ska leta efter om du är intresserad av att köpa aktier som ger dig möjlighet att gå på bolagsstämman och rösta.

Stamaktier röstvärde

En stamaktie, eller en ordinary share, är alltså en helt vanlig aktie och innehavaren är berättigad att rösta. Det är här som skillnaden mellan A och B aktier har betydelse. Om du exempelvis köper stamaktier Avanza behöver du inte tänka på skillnaden. Det beror på att de endast har ställt ut en typ av aktier.

Stamaktier vs Preferensaktier

Om du istället är intresserad av att äga ett investmentbolag som exempelvis Industrivärden, finns det två typer av aktier. De har nämligen ställt ut en A aktie samt en C aktie. I termer av rösträtt är dessa inte identiska. Som innehavare av en A-aktie, har du en röst på bolagsstämman. Dessvärre är fallet inte det samma för innehavare av C-aktien. För varje aktie de äger, har de nämligen bara 0.1 röst.

Det tål att understrykas igen. Som småsparare är rösträtten inte särskilt signifikant. Det beror på att ett stort innehav krävs för att på riktigt ha inflytande över företaget. Men med det sagt, skillnaden är viktig att vara medveten om.

Exempel: Stamaktier Klövern

Ett av de stora svenska aktiebolagen är Klövern vars kärnverksamhet återfinns inom fastighetsbranschen. Bolaget finns listat på Large Cap Stockholm. Om du besöker antingen Avanza eller Nordnet och söker på Klövern får du tre träffar. Du ser följande:

  • Klövern AB Ser. B
  • Klövern AB pref
  • Klövern AB Ser. A

Så, vad är då skillnaden mellan dessa tre aktier?

Klövern A samt Klövern B är två olika traditionella aktier. Det som skiljer dem åt är att de har olika tyngd i termer av rösträtt. I termer av utdelning är både A samt B aktien de samma. De har utdelning samma datum, och beloppet är det samma.

De som istället äger preferensaktier i Klövern har inte samma förutsättningar. När styrelsen kallar till bolagsstämma saknar de nämligen rösträtt. Men utdelningen skiljer sig åt. För att se ett tydligt exempel kan vi studera den utdelning som är aktuell för 2021-01-05. Utdelningen tilldelar 5 kronor per aktie till dem som innehar preferensaktier. Ägarna av stamaktierna tillhandahålls istället 26 öre per aktie. Det gäller oavsett om stamaktien är av A eller B karaktär.

Summering Stamaktier

En stamaktie är vad vi i vanliga fall refererar till som en aktie. De utgör stammen av ett bolag, likt namnet indikerar. Dessa kan förekomma i olika former. Med det menar vi A, B, C eller D aktier. Beroende på vilket bolag på aktiebörsen som du handlar kommer du se att de har olika aktier.

Den stora skillnaden mellan de olika typerna är antalet röster det ger dig i ett givet företag. För att se skillnaden kan du besöka fliken för investor relations på företagets webbplats.

Det är vanligt att undra över skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier. Skillnaden återfinns i utdelning, rösträtt, samt rangordningen när utbetalning ska betalas ut. Dessutom har ägarna av preferensaktier företräde om bolaget av någon anledning måste likvideras.

Det engelska uttrycket för stamaktie är ”ordinary share”. Detta är bra att vara medveten om vid handel med utländska värdepapper.

 

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?