September 19

Survivor Bias, vad menas med det? – förklaring

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Survivor Bias, vad menas med det? – förklaring och definition

Survivorship bias (inom trading och investeraingar) är ett begrepp som syftar på de logiska fel som kan uppstå genom att man i en research eller en strategiutvärdering koncentrerar sig på de trades eller aktier och värdepapper som har överlevt eller “överlever” processen, utan att hänsyn tas till de som inte klarat sig. Detta kan leda till felaktiga slutsatser på olika sätt som man kallar survivorship bias.
Survivorship bias kan som exempel vara att du tstar en strategi på alla aktier i Large cap på stockholmsbörsen och du gör testen med 20 års historiska data.
Survivorship bias är när man inte tar hänsyn till alla de aktier som exempelvis har gått i konkurs och avnoterats från börsen.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?