April 4

Survivor Bias, vad menas med det? – förklaring

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Survivor Bias, vad menas med det? – förklaring och definition

Survivorship bias (inom trading och investeraingar) är ett begrepp som syftar på de logiska fel som kan uppstå genom att man i en research eller en strategiutvärdering koncentrerar sig på de trades eller aktier och värdepapper som har överlevt eller “överlever” processen, utan att hänsyn tas till de som inte klarat sig. Detta kan leda till felaktiga slutsatser på olika sätt som man kallar survivorship bias.
Survivorship bias kan som exempel vara att du tstar en strategi på alla aktier i Large cap på stockholmsbörsen och du gör testen med 20 års historiska data.
Survivorship bias är när man inte tar hänsyn till alla de aktier som exempelvis har gått i konkurs och avnoterats från börsen.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket