Hur ser tecknet för Pund ut?

Pundtecken eller £-tecken är tecknet £ och ₤.

På engelska säger man pound sterling för valutan pund.

Pundtecknet härstammar från bokstaven L som inleder ordet libra vilket är latin för instrumentet våg och var synonymt med den romerska viktenheten libra.

I engelskspråkig text placeras i regel symbolen precis framför summan, exempelvis £15, medan tecknet skrivs efter summan i svensk text och föregås då av ett mellanrum, exempelvis 15 £.

Unicode-koden för pundtecknet är U+00A3 (Pound Sign); HTML-koden är &pound.

På tangentbordet så trycker du på ALT och 3 för att få fram £ (pundtecknet)

Den internationellt accepterade förkortningen för den brittiska valutan är GBP, även om förkortningar såsom UK£ och UKP också används.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.