April 5

Hur ser tecknet för Pund ut? – Valutan brittiska pund

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hur ser tecknet för Pund ut?

Pundtecken eller £-tecken är tecknet £ och ₤.
På engelska säger man pound sterling för valutan pund.
Pundtecknet härstammar från bokstaven L som inleder ordet libra vilket är latin för instrumentet våg och var synonymt med den romerska viktenheten libra.
I engelskspråkig text placeras i regel symbolen precis framför summan, exempelvis £15, medan tecknet skrivs efter summan i svensk text och föregås då av ett mellanrum, exempelvis 15 £.

hur ser pundmärket ut
Hur ser pundmärket ut?

Unicode-koden för pundtecknet är U+00A3 (Pound Sign); HTML-koden är &pound.
På tangentbordet så trycker du på ALT och 3 för att få fram £ (pundtecknet)
Den internationellt accepterade förkortningen för den brittiska valutan är GBP, även om förkortningar såsom UK£ och UKP också används.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser