April 4

Sveriges största företag 2024 – topp 30 största svenska bolag

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

I den här massiva guiden listar vi topp 30 av Sveriges största företag 2022, både onoterade och noterade, samt kikar närmare på vilka parametrar ett bolags storlek kan bedömas utifrån och hur man som investerare kan tänka kring att inkludera stora bolag i sin aktieportfölj.

Sverige är ett rikt företagsland med många stora bolag som också är mycket framgångsrika på den internationella arenan.

Stora svenska bolag är en given go to för många svenska privatsparare när de ska välja aktier till portföljen. De är tryggare än små start ups, man är ofta väl bekant med både produkter/tjänster och varumärke och ekonomin är generellt stabil. Ett företags storlek kan dock beräknas på olika sätt och utifrån olika variabler, beroende på syfte och i vilket sammanhang det ska ske. Vanligt är att utgå från börsvärde när det görs i samband med analys inför aktieköp eller annat börssammanhang, men i en bredare kontext kan ett företag anses vara stort (eller litet) utifrån fler parametrar än så.

Nedan går vi igenom några vanliga metoder och nyckeltal för att beräkna ett bolags storlek, inklusive börsvärde men också flera andra sätt. Vi listar också Sveriges största företag utifrån olika variabler samt ger värdefulla tips och råd till dig som är intresserad av att köpa aktier i något av de stora svenska börsbolagen.

Vilka är Sveriges största företag 2022?

Flera olika värden är av intresse när ett bolags storlek ska beräknas. Nyckeltal som antal anställda, börsvärde och omsättning förtäljer olika saker om ett bolag och behöver inte nödvändigtvis vara samstämmiga. Ett företag med många anställda behöver inte per automatik ha jättehög omsättning, och det företag som har högst omsättning är inte alltid det som också har högst börsvärde. Ofta följs siffrorna åt relativt väl, men inte alltid.

Svenska företag med högst börsvärde

Nedan ser du de tio svenska bolag som i dagsläget har högst börsvärde på NASDAQ Stockholm. Tips! Klicka på länkarna för att läsa mer om varje aktie och samt se dess nyckeltal.

Bolag
Börsvärde i MSEK
AstraZeneca 3 795 179
ABB Ltd 591 977
Investor 578 714
Atlas Copco 544 511
Nordea Bank Abp 382 816
Volvo 368 958
Hexagon 314 241
EQT 266 332
Ericsson 261 338
ASSA ABLOY 254 891

Astra Zeneca

AstraZeneca PLC är ett svenskt-brittiskt läkemedels- och bioteknikbolag som bildades 1999 genom en fusion av svenska Astra AB och brittiska Zeneca PLC. Företaget är en multiinternationell gigant inom sitt segment och är verksamt på samtliga globala marknader. AstraZeneca bedriver medicinsk forskning och utvecklar såväl receptbelagda som receptfria läkemedel för behandling av olika sjukdomstillstånd – framförallt cancer, hjärt-/kärlsjukdomar samt respiratoriska och metaboliska sjukdomar, vilka är bolagets primära fokusområden.

Koncernens huvudkontor är beläget i Cambridge, Storbritannien, men en betydande del av verksamheten – däribland produktion – är förlagd i Sverige. På produktionsanläggningen i Södertälje arbetar nästan 5000 personer (totalt har AstraZeneca drygt 7000 anställda i Sverige) med att framställa över 14 miljarder tabletter varje år till ett hundratal olika marknader i världen.

ABB Ltd

Globalt teknikbolag som utvecklar lösningar för framförallt industriell digitalisering, automation och elektrifiering i samhället. ABB Ltd är idag svensk-schweiziskt och består av en jättekoncern med flera dotterbolag och underdivisioner över hela världen. Totalt finns över 105 000 anställa i koncernen, vilka främst är stationerade i Europa och Nordamerika där ABB har sina starkaste säten. Omsättningen för 2021 uppgick till drygt 29 miljarder USD – motsvarande runt 300 miljarder svenska kronor.

ABB Ltd är börsnoterat på både Stockholmsbörsens Large Cap-lista, där dess aktie också är en av de med flest ägare, och på NYSE (bägge med tickern ABB).

Investor

Ett av Sveriges äldsta investmentbolag tillika en omåttligt populär aktie bland svenska investerare. Investors A- eller B-aktie är för många svenska småsparare en självklar del av grundstommen i den egna aktieportföljen.

Företaget grundades 1916 av familjen Wallenberg och noterades som ett publikt bolag på Stockholmsbörsen redan 1917. Syftet med bolaget var att skapa förutsättningar för långsiktigt ägande i andra bolag – framförallt inom sektorer som tung industri och elektronik. Idag består Investors börsportfölj av ett tjugotal olika bolag, av vilka hör till några av de största i Sverige och där Investor står som majoritetsägare.

Familjen Wallenberg har hela tiden varit huvudägare i företaget genom de så kallade Wallenbergstiftelserna och är så än idag.  Utöver verksamheten i Sverige är Investor numera också aktiva i USA och Asien. Drygt 21 000 medarbetare finns i koncernen och total omsättning för fjolåret landade på 88 miljarder kronor.

Atlas Copco

Atlas Copco är ett svenskt verkstads- och industribolag som sedan det grundades på 1870-talet har vuxit till ett globalt jätteföretag med verksamhet världen över. Primära marknader är Europa och Nordamerika. Företaget utvecklar, producerar och säljer lösningar för framförallt kompressorteknik, industriteknik, vakuumteknik och energiteknik – men är också verksamma inom uthyrning av färdig utrustning samt så kallad eftermarknadsservice. Största ägare i Atlas Copco är Investor.

Atlas Copco har omkring 40 000 anställda på sina kontor och anläggningar världen över och omsatte under fjolåret nästan 100 miljarder kronor. Förutom moderbolaget Atlas Copco Aktiebolag, vars huvudkontor finns i Nacka utanför Stockholm, ingår även flera dotterbolag i koncernen – däribland Atlas Copco Compressors LLC, Atlas Copco India och Isra Vision AB.

Nordea Bank Abp

Nordea Bank är ett nordiskt bankbolag med dotterbolag och filialer i både Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Tillsammans utgör alla filialer den största finansiella koncernen i hela Norden. Som bank erbjuder Nordea finansiella tjänster och rådgivning för såväl privatkunder som företag – däribland pensionssparande, kapitalplacering, privatlån, bostadslån och företagslån, men också valutahantering och olika försäkringar.

Nordeakoncernens huvudkontor ligger i Helsingfors men banken har både större och mindre kontor i hela Norden och baltländerna. Fjolårets årsredovisning visar att Nordea Bank App drog in totalt 9,62 miljarder euro under 2021 och att summan av alla kunders hanterade tillgångar uppgick till drygt 411 miljarder euro. Banken är också en stor arbetsgivare, med över 26 000 anställda på de olika kontoren.

Volvo

Volvo Personvagnar Aktiebolag – idag Volvo Cars Group – grundades redan 1927 och har under sin resa på knappt 100 år gått från att vara en lokal biltillverkare till en global megakoncern med produktion och försäljning av såväl personbilar som lastbilar, bussar samt motorer för marina och industriella fordon. Koncernens huvudkontor är baserat i Göteborg men mycket av produktionen är förlagd till anläggningar i Kina, där koncernens numera största ägare också finns – Zhejiang Geely Holding Group. Svenska minoritetsägare är idag försäkringsbolaget Folksam, Första AP-fonden och AMF.

På börsen kan Volvo dels handlas med vanliga aktien Volvo A och Volvo B, dels den relativt nyligen släppta Volvo Car B. Liksom många andra svenska storbolag ingår också Volvos aktie i många fonder – däribland flera av SEB:s svenska och nordiska aktiefonder.

Hexagon

Teknikföretaget Hexagon är betydligt yngre än flera andra svenska jättebolag, men har likväl kommit upp i såväl ett börsvärde som en omsättning som gör det till ett av Sveriges absolut största företag. Hexagon, vilket grundades i Stockholm 1992, är specialiserat på att utveckla informationsteknologi med inriktning på olika typer av mätsystem. I produktportföljen finns allt från sensorer och mjukvara till autonoma lösningar anpassade för moderna produktionssystem inom olika branscher och områden.

Hexagon levererar idag sina lösningar över hela världen och har drygt 8000 anställda på kontor och produktionsanläggningar ett trettiotal olika länder.

EQT

Svenskt riskkapitalbolag med huvudkontor i Stockholm men också ett starkt säte i New York, grundat 1994 av Conni Jonsson och Investor – Wallenbergsfärens framgångsrika investmentbolag tillika moderbolaget för EQT.

EQT investerar främst i stora och medelstora bolag i norra och östra Europa, men har även intressen i Nordamerika och delar av Asien. Investeringar görs i bolag och fonder inom en rad olika branscher och sektorer. Hittills har EQT sedan starten 1994 investerat drygt 62 miljarder euro i olika verksamheter och har idag ett tjugotal aktiva fonder.

Per den senaste statistiken har EQT omkring 650 anställda, av vilka majoriteten är stationerade i Stockholm och New York.

Ericsson

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, eller Ericsson som det mest kallas till vardags, grundades redan 1876 och är idag en av världens största aktörer inom mobil kommunikation. Bolaget tillverkar utrustning för telekommunikation samt tillhandahåller tjänster för att nyttja telekommunikation och har sin bas i Kista utanför Stockholm. I början av 2010-talet hade Ericsson en imponerande global marknadsandel på 38% inom sin bransch – vilket dels gör det till ett av Sveriges största bolag generellt, dels till ett av världens största inom sin specifika sektor.

Antal anställda uppgår enligt senaste siffrorna till drygt 101 000 personer, vilka är utspridda på kontor och anläggningar över hela världen, och omsättningen för 2021 landade på strax över 232 miljarder kronor.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY var från början två separata företag – svenska ASSA (tillhörande säkerhetskoncernen Securitas) och finska ABLOY (under koncernen Metras) – men fusionerades 1994 och blev då ASSA ABLOY med huvudkontor i Stockholm. Företaget, som idag är en multiglobal koncern med över 50 000 anställda i drygt 70 länder världen över, dominerar en dryg 10%-ig andel på den globala marknaden för lås-, dörr- och säkerhetslösningar.

Koncernen har verksamhet i alla delar av världen, men största marknaden är Europa. Man är även marknadsledande i Australien och stora delar av Nordamerika. Den totala årsomsättningen uppgick senaste räkenskapsåret till närmare 279 miljarder svenska kronor.

Sveriges största företag topp 30

Företag
Börsvärde i miljoner kr
Astra Zeneca 3 785 803
ABB 591 977
Investor 578 714
Atlas Copco 544 511
Nordea Bank Abp 382 816
Volvo 368 958
Hexagon 314 241
EQT 266 362
Ericsson 261 338
ASSA Abloy 254 891
SEB 242 671
Volvo Car 224 209
Sandvik 221 399
Hennes & Mauritz 213 802
Evolution 206 442
Epiroc 204 645
NIBE Industrier 195 155
Handelsbanken 182 330
Essity 180 758
Swedish Match 163 098
Swedbank 158 028
Telia Company 153 811
Latour 149 722
Stora Enso 134 167
Alfa Laval 117 458
Lundbergföretagen 112 790
Industrivärden 108 938
SCA 102 906
Boliden 92 323
Indutrade 83 867

Listan uppdaterad 220807 med data hämtade från Avanza.se. 

Vad är börsvärde?

Ett företags börsvärde motsvarar det totala värdet av antal aktier tillsammans. För att få fram börsvärdet multiplicerar du således aktuellt pris per aktie med antal utestående aktier. För dig som investerare eller intressent ger börsvärdet en uppfattning om hur stort ett visst bolag är. Börsvärdet är också avgörande för vilken börslista företag noteras på – Large Cap, Mid Cap eller Small Cap. Dessa tre indelningar används på de flesta internationella börser och syftar bland annat till att göra det enklare för investerare att hitta rätt i djungeln av alla tiotusentals noterade bolag.

Så vad betyder då de olika kategoriseringarna? På ovan lista över Sveriges största företag sett utifrån börsvärde är det bolag listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista vi har rangordnat. Här återfinns nämligen de allra största bolagen, med ett börsvärde på 1 miljard euro eller mer. På Mid Cap-listan finns de vars börsvärde ligger mellan 150 miljoner och 1 miljard euro, och på Small Cap-listan finns de med börsvärde som understiger 150 miljoner euro.

Är du främst intresserad av att investera i riktigt stora svenska bolag är alltså NASDAQ Stockholm Large Cap rätt börslista att leta kandidater på.

Svenska företag med flest antal anställda

Den absoluta majoriteten av svenska bolag är små med 250 anställa eller färre. Ett fåtal aktörer är dock tunga arbetsgivare med tiotusentals anställda i sina respektive organisationer. Såväl på hemmaplan, som internationellt. Några av de största svenska företagen sett till antal anställda enbart hemma i Sverige är bland andra Volvo, Electrolux, ASSA Abloy, Securitas och inte minst klädjätten H&M – vilka bara i Sverige har över 14 000 anställda i sina butiker samt i tjänstemannaroller.

På säkerhetsföretaget Securitas arbetar enligt den senaste statistiken omkring 10 000 personer (i Sverige). Låsbolaget ASSA Abloy sysselsätter över 50 000 människor i sin organisation – både Sverige och globalt inräknat – och på Volvo Cars arbetar drygt 23 000 personer.

Trots att antal anställda förstås säger något om hur stort eller litet ett bolag är, är det ett mindre tillförlitligt sätt att se på ett företags storlek. Många större företag, i synnerhet sådana som är verksamma globalt, arbetar till exempel med underleverantörer och har dotterbolag vars anställda räknas med i viss statistik, men inte all.

Svenska företag med högst omsättning per aktie

Ett företags omsättning talar om hur mycket bolaget säljer under en viss given period – till exempel under ett år eller ett kvartal. Liksom börsvärde är omsättningen ett nyckeltal som  relativt väl speglar ett företags storlek. Samtidigt är det viktigt att belysa att omsättningen enkom visar försäljning, utan att ta hänsyn till sådant som marginaler och vinster. Att ett företag har hög omsättning betyder alltså inte att de per automatik har bra lönsamhet och gör ett bra resultat.

Topp 10-listan över de svenska företag som just nu har högst omsättning per aktie är inte helt olik den över de största svenska bolagen beräknat efter börsvärde, även om vissa bolag skiljer sig åt. På Avanza kan du enkelt se hur mycket ett bolags aktie omsätter genom att ta fram en aktielista över bolag noterade på Stockholm Large Cap, och sedan välja alternativet Kurs. Totalt omsättning för respektive företag redovisas inte, men detta går att hitta i de senaste finansiella rapporterna – vilka i sin tur finns på bolagens egna hemsidor.

Sett till omsättning per aktie är följande bolag topp tio på den svenska marknaden just nu:

Bolag
Omsättning i MSEK
Evolution 193,87
Orrön Energy 115,61
Astra Zeneca 95,75
Swedbank A 85,37
Investor B 70,28
Volvo B 63,86
SSAB A 60,10
Nordea Bank Abp 52,18
Sinch 51,47
SSAB B 51,40

Viktigt: Tänk på att varken omsättning, börsvärde eller historisk avkastning är någon garanti för framtida resultat. 

Kassalikviditet, brutto- & nettomarginal samt rörelseresultat är bra kompletterande nyckeltal

Börsvärde, omsättning och antal anställda är bara några av flera finansiella nyckeltal man kan använda sig av för att göra en bedömning av ett företags storlek. De kan användas var för sig, men för att få en så rättvisande och nyanserad bedömning som möjligt rekommenderas att man tar hänsyn till flera av dem och formar sig en samlad bild, snarare än att bara titta på ett enskilt tal.

Precis som tidigare nämnts behöver inte ett högt värde i exempelvis omsättning nödvändigtvis betyda att samma företag också har högst börsvärde och flest antal anställda. Ett företags storlek kan mätas på flera sätt, varför den mest rättvisa bilden fås av att göra en samlad bedömning utifrån flera olika relevanta nyckeltal.

Kassalikviditet, bruttomarginal, nettomarginal och rörelseresultat är tre bra nyckeltal att komplettera börsvärde och omsättning med. Men hur ska de tolkas och vad förtäljer de om ett företags storlek? Låt oss förklara lite kort.

Kassalikviditet visar hur ett företags betalningsförmåga på kort sikt ser ut – det vill säga hur mycket pengar de har i kassan att betala leverantörer och andra kostnader med. I kassalikviditeten räknas endast direkta kontanta tillgångar från omsättningen in, inte tillgångar uppbundna i varulager, utestående kundfordringar och fasta tillgångar som fastigheter och inventarier. God kassalikviditet är framförallt viktigt för att ett bolag snabbt ska kunna klara av oväntade utgifter utan att behöva ta lån eller öka sin försäljning.

Bruttomarginal visar hur tor andel av försäljningen som finns kvar efter det att kostnader för de sålda varorna och/eller tjänsterna har dragits av. Nyckeltalet uttrycks i procent. En bra bruttomarginal är viktigt eftersom dessa är de pengar som ska täcka samtlig icke försäljningsrelaterade kostnader – till exempel löner och räntor. Rent matematiskt räknas bruttomarginalen fram genom att ta försäljningspriset för en vara minus kostnaden för sålda varor, och sedan dividera den siffran med försäljningspriset.

Nettomarginal visar företagets slutliga vinst per omsatt krona, efter att rörelsekostnader dragits av. Detta nyckeltal är bra för att få en bild av hur stora företagets sammanlagda kostnader är – inte bara de relaterade till de varor/tjänster som säljs.

OMXS30 – index över Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier

Olika börsindex har olika inriktning och mäter således utvecklingen i olika typer av tillgångar. Ett av de vanligaste jämförelseindexen på Stockholmsbörsen är OMXS30 – vilket är ett index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Många av de bolag som ingår i OMXS 30 är också bland de största företagen i Sverige.

Utvecklingen på de aktier som ingår i OMXS30 påverkar värdet på själva indexet. Det är ett så kallat marknadsviktat index. Vill man ha en bred spridning över samtliga 30 aktier utan att själv äga själva aktierna, kan en investering i detta index istället vara ett bra alternativ. Värdet kan både sjunka och stiga beroende på hur det går för de inkluderade aktierna, men den breda exponeringen mot alla 30 bolag ger en bättre riskspridning.

Onoterade företag kan också vara stora

I investeringssammanhang faller det sig naturligt att framförallt tala om stora börsnoterade bolag, eftersom dessa är tillgängliga att köpa aktier i. Med det dock inte sagt att det inte också finns riktigt stora företag som inte är publikt noterade – tvärtom. Sverige kan stoltsera med flera företag som inte bara kan räknas som giganter här hemma, utan även i internationella mått mätt, och som av olika anledningar valt att förbli privatägda.

Nedan listas några av de största svenska företagen som inte finns finns listade på börsen.

ICA Gruppen Aktiebolag

ICA Gruppen Aktiebolag är ett av Sveriges största bolag inom detalj- och dagligvaruhandel. Företaget hette tidigare Hakon Invest och var börsnoterat så sent som till januari i år, då det efter sexton år på Stockholmsbörsen avnoterades efter att ha mottagit ett uppköpserbjudande från AMF pensionsförsäkring och Icahandlarnas förbund.  Syftet med att avnotera bolaget, i vilket över 1300 butiker i olika format ingår och närmare 20 000 personer arbetar i Sverige, var framförallt att underlätta för långsiktiga investeringar samt att förkorta processen för beslut i verksamheten.

ICA Gruppen AB grundades redan 1918 och har de senaste åren haft en omsättning på långt över 100 miljoner kronor.

IKEA

Den ikoniska svenska möbeljätten med varuhus världen över och enorma ekonomiska framgångar har resolut valt att hålla sig borta från börsen. Bolaget finns varken noterat på NASDAQ Stockholm eller någon anan börs, och har till skillnad från ICA Gruppen aldrig varit det tidigare heller. Istället ägs koncernen av en stiftelse med säte i Nederländerna, samtidigt som familjen Kamprad fortsätter att driva det och föra grundaren Ingvars anda och vision vidare.

I IKEA-koncernen finns ett antal franchisetagare som driver möbelvaruhusen runt om i världen. Störst av dessa är Ingka Group med butiker på totalt 32 marknader (av vilka Sverige är en av dem) och med en total försäljning som i fjol uppgick till 37,4 miljarder euro. Ingka Group har 170 000 medarbetare och har under de senaste två åren, trots pandemin, öppnat 26 nya varuhus i olika länder.

Babyshop

Sveriges ledande e-handel inom det mesta för baby och barn har funnits sedan 2006 då företaget grundades av makarna Linn och Marcus Tagesson. Visionen var att skapa en onlinebutik med barnmode från olika varumärken synonyma med hög kvalitet och bra värde för pengarna. Idag erbjuder Babyshop förutom kläder för bebisar och barn även skor, accessoarer, leksaker, inredning till barnrum, bilbarnstolar, barnvagnar och en hel del annat.

Företaget har flera gånger vunnit utmärkelser för sitt arbete när Babyshop.se bland annat utsetts till Årets e-handel på både Nordic E-commerce Summit och Retail Awards. Sedan 2013 har bolaget också en fysisk butik i Sturegallerian i Stockholm, vilken vunnit pris som Bästa Barnbutik på Habits Modegala.

De enorma framgångarna till trots har Babyshop förblivit ett onoterat bolag. Under verksamhetsåret 2020 omsatte Babyshop Sthlm Holding AB drygt 1,2 miljarder kronor.

Statliga bolag som Systembolaget, Svenska Spel och Vattenfall

Systembolaget, Svenska Spel och Vattenfall tillhör alla tre skaran av Sveriges största icke noterade företag och har statligt ägande som gemensam nämnare. Hit hörde också Apoteket, innan det statliga monopolet på försäljning och distribution av läkemedel avvecklades år 2009 och nästan samtliga av de totalt 500 apoteken i Sverige bjöds ut till försäljning och privat ägande.

Vattenfall grundades redan 1909 och har under drygt ett sekel varit Sveriges största producent och leverantör av el och värme. Idag räknas bolaget som en av de största energiproducenterna i hela Europa. Vattenfall har omkring 20 000 anställda och omsatte under 2021 drygt 180 miljarder kronor.

Medan det statliga monopolet på läkemedel försvann när apoteken privatiserades 2009, förblir Systembolaget fortfarande under svenska statens kontroll. Idag finns drygt 400 butiker runt om i Sverige, vilka totalt har nästan 6000 anställda tillsammans. Omsättningen för 2021 uppgick till 38,1 miljarder SEK, vilket var en ökning från 36,7 miljarder SEK under 2020.

Slutligen är också Svenska Spel en gigant bland svenska företag, och liksom Vattenfall och Systembolaget en statligt ägd och onoterad sådan. Företaget bedriver försäljning av spel och lotter såväl i fysiska butiker som på nätet och drar in flera miljarder till statskassan varje år. Idag är Svenska Spel en stor koncern med flera dotterbolag till moderbolaget Svenska Spel AB – av vilka samtliga omsatte mellan 2-8 miljarder SEK under 2021.

road g54a95b75b 640 Samuelssons Rapport

 

Vilka är de största företagen i USA?

Flera av de största svenska företagen har gjort succé på den globala marknaden och är nu bjässar även internationellt. Somliga är till och med marknadsledande inom sin respektive sektor.

Jämfört med en del andra länder är Sverige emellertid en liten marknad, och våra allra största företag ganska små. Detta gäller förstås särskilt om vi kikar på länder som USA och Kina, där många globala jättebolag har sin hemmabas. Bolag som inte bara är störst på hemmamarknaden, utan som tillhör världens största företag alla kategorier.

För kuriosas skull listar vi nedan de tio största företagen i USA, baserat på börsvärde, av vilka många också är några av de största i världen.

Bolag Börsvärde i USD
Apple Inc 2600 miljarder
Microsoft 2075 miljarder
Alphabet 1502 miljarder
Amazon 1379 miljarder
Toyota Motor 1149 miljarder
Tesla 928 miljarder
Berkshire Hathaway 661 miljarder
United Health 502 miljarder
Johnson & Johnson 464 miljarder
Nvidia 462 miljarder

Listan uppdaterad 220807. För mer information om varje aktie – klicka på länkarna i tabellen!

Är de största företagen i Sverige lika med trygga investeringar?

Ett företags storlek är inte per automatik någon garanti för att det också är en trygg och stabil investering. Däremot brukar stora och mogna bolag generellt vara lite mer tåliga vid oroliga tider på börsen. De är vanligen mindre känsliga för volatilitet och har ofta en grundstabilitet som gör de bättre rustade att ta sig igenom sämre konjunkturförhållanden och turbulens på marknaden.

Vidare kan stora bolag också kännas tryggare att investera i om man är ny inom aktiesparande. De största företagen i Sverige är välkända och de allra flesta känner till vad de gör och inom vilken sektor de är verksamma. Har man aldrig köpt aktier tidigare eller har väldigt begränsad erfarenhet av placeringar generellt, är stora och väletablerade bolag – av vilka många också är så kallade folkaktier – ofta bra att börja med.

Stora företag är bra grundpelare i en stabil aktieportfölj

De största svenska företagen är alltså bra aktier för nybörjare – men likväl också för mer erfarna investerare. Är du ute efter ett mer defensivt sparande, vilket inte minst är aktuellt i de tider som råder nu, passar stora och stabila bolag utmärkt som en bas i din portfölj.

Precis som alltid är det emellertid viktigt att tänka på helheten i portföljen och på vilken diversifiering du får. Även de största bolagens aktiekurs kan störtdyka om det vill sig riktigt illa, varför det ändå är viktigt att sprida risken över flera olika bolag och inte minst flera olika branscher. Att bara köpa aktier i storföretag inom samma sektor – till exempel tung industri – är ingen bra idé. Det ger en mycket snäv diversifiering och gör dig sårbar för nedgångar på den specifika marknaden.

Vill du inkludera några av Sveriges största företag i din portfölj kan du handla enligt ett par olika strategier. För en mer defensiv portfölj kan du välja att bygga hela portföljen på den här typen av bolag, men då med aktier inom flera olika branscher och i många olika bolag. Helst bör du ha mellan 12-15 olika aktier i portföljen (detta gäller för aktiesparande generellt, inte bara för defensiva sådana).

För en mer offensiv inriktning på sparandet kan stora, stabila aktier med fördel användas som bas i portföljen och sedan kompletteras med något mer riskfyllda bolag med bättre tillväxtmöjligheter. Här är mindre företag som ännu inte passerat sin peak i tillväxt utan snarare är på uppgång bra att satsa på.

Såväl för stora och små företag är det viktigt att läsa på om bolagen innan du investerar, och titta på allt från tillväxt de senaste åren till historisk avkastning samt utdelningshistorik (om aktien ger utdelning) för en samlad analys och bedömning av risk och potential.

Tips! Här kan du läsa mer om nyckeltal att titta på när du väljer aktier. 

Köp aktier i Sveriges största företag hos trygga aktiemäklare

Aktier i Sveriges största företag finns att handla hos både nätmäklare och de svenska storbankerna. För bäst utbud och mest förmånliga villkor rekommenderar vi Avanza eller Nordnet, vilka bägge är mycket bra och erbjuder mer eller mindre likvärdiga tjänster. Hos Avanza handlar du courtagefritt upp till 50 000 kronor medan Nordnets nivå ligger på 80 000 kronor. Själva avgifterna är dock i stort sett desamma och hos bägge mäklarna kan du välja mellan ett klassiskt depåkonto, ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Oavsett vilken plattform du väljer att handla ifrån är det enkelt och smidigt att komma igång:

  1. Registrera dig som kund hos Avanza eller Nordnet. Processen sker tryggt och smidigt med BankID. Vid registrering öppnas automatiskt ett depåkonto, men vill du hellre använda ett ISK (eller en kapitalförsäkring) kan du öppna ett sådant konto gratis. De olika kontotyperna har lite olika villkor som gör dem olika lämpade för olika slags handel och handlare, men generellt är ett ISK det bästa alternativet för ett vanligt sparande med svenska aktier.
  2. Gör en insättning på ditt handelskonto – antingen genom en banköverföring eller via Swish, kort eller Trustly. Planerar du att månadsspara i aktier kan du ordna med en automatisk överföring på ett visst datum varje månad, till exempel direkt i samband med lön.
  3. Välj vilka aktier du vill investera i och hur många av varje du ska köpa. Klickar du in dig på kategorin för aktier, väljer Sverige som marknad och sorterar med högst börsvärde först får du snabbt en bra och överskådlig lista över vilka företag som är störst i Sverige och deras respektive aktier. Du kan också använda sökfunktionen för att snabbt få upp ett specifikt företag och kunna komma till den aktiesidan på en gång.
  4. Din order skickas till marknaden där den behandlas och förhoppningsvis går till avslut snabbt, förutsatt att du lägger ordern under börsens öppettider (helgfria vardagar 9.00-17.30). Stora företag har ofta hög omsättning i sina aktier, varför exekveringstiden sällan blir speciellt lång.
  5. När affären är genomförd syns aktierna på ditt handelskonto.

avanza

Investera regelbundet och långsiktigt

När du väl kommit igång och börjat investera är det bästa du kan göra att fortsätta handla regelbundet, samt att ha en långsiktig investeringshorisont. Finansiella investeringar ökar generellt i värde över tid, baserat på historisk data, men kan svänga kraftigt upp och ned under resans gång. Således rekommenderas för aktiesparande alltid en investeringshorisont på minst fem år, men gärna längre än så.

De pengar du köper aktier för bör alltså vara sådana pengar du vet att du kan klara dig utan i flera års tid. Skulle något oförutsett inträffa som gör att din ekonomiska situation förändras kan du givetvis sälja av innehaven och ta ut pengarna tidigare, men för lägst risk och bäst avkastningsmöjligheter bör intentionen alltid vara att spara långsiktigt.

Regelbundenhet är också ett vinnande koncept när det kommer till att köpa såväl aktier som fonder och andra tillgångar. Köper du aktier varje månad eller en för dig lagom regelbunden basis, behöver du inte försöka tajma marknaden (vilket är mycket svårt och sällan lyckas) utan får istället en jämn spridning på dina inköp.

Handla riskmedvetet även med de största företagen

Vid sidan av långsiktighet och regelbundenhet är också riskmedvetenhet viktigt att ha med sig vid investeringar i aktier. Inte bara om du köper i små tillväxtbolag med hög riskprofil, utan även för de största svenska – och utländska – företagen.

Även om aktier i stora företag generellt är lite mer stabila än aktier i exempelvis start ups, betyder det inte att de är helt undantagna från risk och immuna från en negativ kursutveckling. Konjunktur, inflation och marknadsklimatet i stort – faktorer som är högaktuella just nu – påverkar öven större bolag, varför det är viktigt att alltid handla riskmedvetet och regelbundet utvärdera risknivån på sina placeringar.

Och återigen – ju bättre diversifiering du har i din portfölj, med olika aktier i olika sektorer, desto mer fördelaktigt är det ur risksynpunkt.

Sammanfattning

Sveriges största företag kan definieras på flera olika sätt – bland annat utifrån börsvärde, omsättning och flest antal anställda. Ofta går de olika faktorerna hand i hand och de företag med högst börsvärde är också de med högst omsättning och flest anställda, men vissa skillnader kan likväl förekomma.

Oavsett är Sverige ett rikt företagsland med en näringslivskultur som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi är särskilt framstående inom sektorer som industri, fastighet, finans, medicin, skogsbruk och teknik – och kan stoltsera med företag som inte bara är stora i Sverige, utan även internationellt.

Vad gäller investeringar i aktier är stora svenska företag bra att börja med för nybörjare, såväl som att ha som bas i en stabil aktieportfölj. De har ofta en något mer begränsad tillväxtpotential än mindre och yngre företag, men har å andra sidan bättre ekonomisk stabilitet och är generellt mindre sårbara när det är oroligt på börsen.

Aktier i Sveriges största företag kan handlas via nätmäklare som Avanza och Nordnet, antingen med ISK, kapitalförsäkring eller depåkonto, och med bra villkor.

Vanliga frågor om aktier i Sveriges största företag

Vilka är de största företagen i Sverige?

Det beror på om man ser till börsvärde, organisation, omsättning eller någon annan faktor. Baserat på börsvärde är Astra Zeneca just nu det största företaget i Sverige, följt av ABB, Investor och Atlas Copco.

Är det bra att köpa aktier i Sveriges största företag?

De största företagen i Sverige är som regel stabila ekonomiskt och mindre sårbara för volatilitet och nedgångar på börsen, vilket gör dem till bra grundaktier i en portfölj. Viktigt är dock att analysera och riskbedöma varje företag för sig då även de största företagen kan bli dåliga investeringar om det vill sig illa.

Var kan jag investera i de största företagen i Sverige och utomlands?

Svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet har bägge generösa utbud av såväl svenska som utländska aktier. Hos dessa kan du enkelt investera i både de största företagen i Sverige och utomlands.

Vilken börslista hittar man de största bolagen på?

De största svenska företagen (baserat på börsvärde) är listade på Stockholm Large Cap – alltså den lista som är för företag med ett börsvärde på 1 miljard euro eller mer.

Hur många aktier i de största svenska företagen bör man ha i sin portfölj?

Det kan variera mycket från person till person beroende på investeringsmål, strategi och ekonomiska förutsättningar. En bra tumregel som alltid gäller vid aktiesparande, såväl för stora bolag som mindre, är att satsa på mellan 10-15 olika aktier inom olika branscher och sektorer. Detta för att diversifiera innehavet så mycket som möjligt och därmed sänka risktagandet. Med en bred diversifiering blir du betydligt mindre sårbar om någon aktie eller marknad skulle börja gå dåligt.

Lär dig mer om aktier på Samuelssons Rapport

Vill du läsa fler artiklar om att köpa aktier i olika typer av svenska och utländska företag? Här på Samuelssons Rapport finner du massor av intressant läsning om allt från aktier i olika branscher till kortsiktig trading, teknisk och fundamental analys samt en hel del annat.

Jag hoppas du gillade vår artikel om Sveriges största företag.

Lycka till med dina investeringar!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?