April 5

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är VWAP?

Det volymvikts genomsnittligapriset (VWAP) är ett glidande medelvärde som inte bara beräknas på pris utan även volym. Högre volym innebär att priset är av högre betydelse. Därför beräknas WVAP genom att placera mer vikt på högvolymsgrafer och vice versa.

En stor skillnad mellan VWAP och andra glidande medelvärden är att den återställs varje dag.

Hur man beräknar volymvikts genomsnittspris:

För att beräkna VWAP, tar du summan av volymen multiplicerad med priset och delar upp den med summan av volymen.

WVAP = (Σvolume * Pris) / ΣVolume

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Blanka OMX index – strategi

Blanka OMX index – strategi

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!