August 15

Vad är VWAP? – En förklaring och definition

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Vad är VWAP?

Det volymvikts genomsnittligapriset (VWAP) är ett glidande medelvärde som inte bara beräknas på pris utan även volym. Högre volym innebär att priset är av högre betydelse. Därför beräknas WVAP genom att placera mer vikt på högvolymsgrafer och vice versa.

En stor skillnad mellan VWAP och andra glidande medelvärden är att den återställs varje dag.

Hur man beräknar volymvikts genomsnittspris:

För att beräkna VWAP, tar du summan av volymen multiplicerad med priset och delar upp den med summan av volymen.

WVAP = (Σvolume * Pris) / ΣVolume

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!