Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Vad är VWAP?

Det volymvikts genomsnittligapriset (VWAP) är ett glidande medelvärde som inte bara beräknas på pris utan även volym. Högre volym innebär att priset är av högre betydelse. Därför beräknas WVAP genom att placera mer vikt på högvolymsgrafer och vice versa.

En stor skillnad mellan VWAP och andra glidande medelvärden är att den återställs varje dag.

Hur man beräknar volymvikts genomsnittspris:

För att beräkna VWAP, tar du summan av volymen multiplicerad med priset och delar upp den med summan av volymen.

WVAP = (Σvolume * Pris) / ΣVolume

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter