April 5

Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer – Fungerar Variabler i Trading?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Den stokastiska oscillatorn är en momentum indikator som markerar det relativt nära spannet till den senaste n-baren. Traders använder sig ofta av stokastiska variabler för att identifiera översålda, alternativt överköpta, nivåer som kan leda till ett trendbrott.

I denna guide till stokastiska indikatorer kommer du att lära dig allt du behöver veta för dessa tekniska indikatorer. Häng med i vår kompletta guide till stokastiska variabler!

Hur fungerar Stokastiska Indikatorer?

Den stokastiska indikatorn utvecklades utav George Lane i femtiotalets senare del. Sedan dess har denna tekniska indikator utvecklats till en av de mest använda hos traders runt om i världen. Oscillatorn producerar värden i spannet 0 – 100, och värden som överstiger 80 indikerar att ett värdepapper är överköpt. På andra sidan spannet, värden 0 – 20, indikerar att en finansiell marknad är översåld.
En stokastisk oscillator består av två linjer som benämns som %K samt %D. Nedan ser du de stokastiska indikatorerna applicerade på en graf.

Hur fungerar Stokastiska Indikatorer
Hur fungerar Stokastiska Indikatorer

Den blå linjen är k% linjen och den benämns ibland som den faktiska stokastiska linjen. Den orangefärgade linjen är %D linjen. I korthet kan den blå %D linjen beskrivas som ett genomsnitt baserat på tre perioder av K% linjen.
Du vet nu att det finns något som benämns som %K linjen, men hur beräknas den? Det har blivit dags för att avslöja hur du kan utarbeta %K linjen själv.

Stokastiska Beräkningar – Så fungerar de

Precis som vi vidrörde ovan är den blå linjen, %D, genomsnittsvärdet över en ”tre-period” av %K linjen.
%K i sin tur är et mått på hur nära priset är i relation till de högsta och lägsta värdena inom den senaste n-formationen på grafen. Det är godtyckligt bestämt av användaren.
Det innebär att stokastisk indikator baserad på en 14-period ger dig den senaste stängningen i relation till de 14 högsta och lägsta staplarna på grafen. Detta är de ursprungliga inställningarna för indikatorn.
Använd följande formel för att beräkna %K:
%K = (Senaste Stängningsvärde – Lägsta värdet i perioden) / (Högsta värdet i perioden – Lägsta värdet i perioden) * 100
Med formelns hjälp får vi ration som avslöjar vart stängningspriset är i relation till spannet i den aktuella tidsperioden.
Låt oss förtydliga med ett exempel. Om aktiebörsen hade ett högsta värde motsvarande 100, och det lägsta observerade värdet under tidsperioden var 50, skulle rangen vara 100 – 50 = 50.
Låt oss istället anta att den senaste stapeln stängde på 60. Det skulle innebära ett avstånd motsvarande 20% från den lägsta punkten. Se kalkylen nedan
Lägsta värde i perioden = 50
Högsta värde i perioden = 100
Senaste stängningsvärde = 60
%K = (60 – 50) / (100 – 50) * 100 = 20
Som du kan se så blir produkten 20. Det indikerar att priset befinner sig 20% från det lägsta värdet i prisspannet.
För att förtydliga, upprepar vi att %D är tre dagars genomsnittsvärde av värdet på %K.
Bilden nedan visar %K-linjen samt %D-linjen tydligt utmärkta. Notera att D-Linjen hela tiden har en fördröjning gentemot %K.

Stokastiska Oscillatorer
%K-Linje och %D-Linje

Skillnad mellan snabba och långsamma Stokastiska Oscillatorer

Det kan sägas att det finns två typer av stokastiska oscillatorer. Den första varianten är den vi talat om hittills, snabba stokastiska oscillatorer. Den andra typen benämns som långsamma stokastiska oscillatorer.
Den främsta, och kanske ända, skillnaden är att de långsamma stokastiska oscillatorerna har en annorlunda 3-periods medelvärde, anpassat till K%-linjen. Det får linjen att framstå som mjukare.
Det innebär att den långsamma K% linjen har samma formel som den snabba %D eftersom båda är 3-periods medelvärden av %K.
För att enklare förstå, ställer vi de båda beräkningarna sida vid sida nedan så att du kan se dem samtidigt.

Beräkning av snabba oscillatorer

Snabbt %K = Den ursprungliga formeln för %K
Långsamt %D = 3-perioders medelvärde av snabbt %K

Beräkning av långsamma oscillatorer

Långsamt %K = 3-perioders medelvärde av snabbt %K
Långsamt %D = 3-perioders medelvärde av långsamt %K
Som du kan se så är de långsamma procenten faktiskt utjämnade, inte bara en gång, utan två!
Bilden nedan visar den snabba och långsamma %K tillsammans. Notera hur det är värre skarpa rörelser i det långsamma %K. Det är ett resultat av tre-perioders utjämning.

Skillnad mellan snabba och långsamma Stokastiska Oscillatorer
Snabb %K Vs Långsam %K

Snabba vs Långsamma Oscillatorer

Nu undrar du säkert vilken typ av oscillator som är bäst lämpad för din trading. Precis som med så mycket annat inom handel på aktiebörsen finns det inte ett uppenbart svar.
De långsamma oscillatorerna har flera fördelar. Bland annat medför de inte några falska signaler, något som det snabba %K tenderar att göra. Det beror på att det snabba %K saknar utjämningen som följde av att introducera medelvärden i beräkningen. Med det sagt, nackdelar finns så klart också. Det långsamma %K reagerar inte lika fort på prisändringar som sin snabbare motsvarighet.
För att bestämma vilken av dessa varianter som lämpar sig bäst för din egen börstrading föreslår vi helt enkelt att du testar båda. Därigenom kan du se vad som passar dig, och din strategi, bäst.

Konfigurera en Långsam Oscillator i din tradingplattform

Det faktum att snabba och långsamma oscillatorer är snudd på identiska har fått konsekvenser på somliga tradingplattformar. Det har nämligen medfört att det i vissa fall bara erbjuds en typ av indikator. Beroende på extra input variabler, avgörs om det är snabba eller långsamma versionen som används.
Bilden nedan visar hur jag öppnat inställningarna för stokastiska indikatorer. Personligen använder jag Tradeviews plattform, men de flesta erbjuder liknande inställningar. Nedan följer en genomgång av inställningarna och de alternativ som finns att tillgå.

Inställningar Stokastiska Variabler
Inställningar Stokastiska Variabler

Det första vi ser är K. Det avspeglar hur långt bak i tiden du har för avsikt att basera dina kalkyler på. Värdet du placerar i den andra rutan avgör hur långt medelvärde du kommer att använda för din %D-linje.
Den sista rutan bestämmer om du ska använda den snabba eller långsamma oscillatorn. Med andra ord är det detta värde som bestämmer hur mycket du kommer att jämna ut %K-linjen. Genom att ställa in värdet i rutan till 1, låter jag programmet använda det snabbare alternativet.
För att istället få en långsam oscillator ändrar jag värdet i rutan till 3. Det innebär att ett tre-dagars medelvärde appliceras till %K-linjen.

Trading med Stokastiska Oscillatorer

Vi har nu sett de huvudsakliga användningsområdena av stokastiska oscillatorer. Det har därför blivit dags att fördjupa oss i hur traders i allmänhet använder detta verktyg i sin egen trading.
Det finns många olika metoder som används runt om inom börsvärlden. De sträcker sig från inställningar baserade på regression mot medelvärden till mer trendföljande varianter. Vad som kommer att fungera för just dig beror i hög grad på vilken marknad, och vilken tidshorisont, du kommer att handla. För aktier tenderar strategier baserade kring regression mot medelvärdet att fungera väl. Om du istället vill handla råvaror, är samma koncept enligt vår erfarenhet mindre framgångsrikt. Detta är bara två exempel.
Med det sagt har det blivit dags att utforska några olika tillvägagångssätt du kan testa för din egen trading.

Överköpt och översåld marknad

Ett av de vanligaste förhållningssätten till användandet av stokastiska variabler är att identifiera översålda samt överköpta värdepapper. Genom att identifiera dessa hoppas tradern kunna tajma terminsmarknaden.
Det som är viktigast att förstå i detta sammanhang är att, stokastiska oscillatorer kommer att ge returvärden oberoende av volatiliteten i aktiebörsen. Precis som vi tidigare har vidrört så är stokastiska oscillatorer endast ett mått på relationen mellan de hösta höjderna och de lägsta bottnarna under en given period.
Enligt somliga traders är detta en av de mest utmärkande nackdelarna. Det beror på att en av de viktigaste punkterna att för att identifiera en översåld eller överköpt marknad är hastigheten som ledde fram till den aktuella situationen.
Vår egen erfarenhet är att påståendet i somliga fall är sant. Men det har också visat sig vara en fördel i vissa situationer.
Låt oss stänga diskussionen ovan, vi konstaterar att värden högre än 80 på de stokastiska oscillatorerna indikerar att en tillgång är överköpt. Ett värde lägre än 20 hintar om att tillgången är översåld.
Nedan ser vi hur aktiebörsen vände från att vara översåld när den stokastiska indikatorn var nedanför 20, för att sedan vända uppåt igen.

Översåld Indikation stokastiska indikatorer
Översåld Indikation

Det som är viktigt att notera är att marknaden kan förbli likväl överköpt som översåld under längre tidsperioder. Det är alltid något som du måste ha i åtanke om du handlar en strategi baserad på medelvärdesregression.
En bra tumregel är att, ju lägre värdet på oscillatorn är, desto högre odds att marknaden snart vänder upp. Motsatsen gäller för korta positioner.

Skillnad mellan björn och tjur

Att handla på avvikelser mellan björnar och tjurar är ett vanligt koncept inom teknisk analys. Det innebär att indikatorn går åt ett håll samtidigt som priset rör sig i den motsatta riktningen.
Vanligtvis uppstår skillnaden mellan en momentum oscillator och priset, och indikerar att en trend börjar närma sig sitt slut. Men även om indikatorn är där, innebär det inte att du med säkerhet kan säga en given punkt då marknaden vänder. Således bör andra tekniska verktyg användas i kombination med denna teknik för att den ska vara mer användbar.
Nedan följer två exempel på stokastiska avvikelser som traders handlar.

Avvikelse mot tjurmarknad

En avvikelse som är positiv innebär att priset formar en dubbelbotten med lägre lägstanivåer, samtidigt som den andra lägstanivån är har ett högre värde på den stokastiska indikatorn än den första. Denna kombination signalerar att björntrenden börjar se ett slut.

stokastiska indikatorn
Tjuretrend

Avvikelse mot björnmarknad

En avvikelse mot björnmarknad uppstår när priset når två högsta nivåer, men med ett lägre värde på den stokastiska indikatorn vid det andra tillfället. Det signalerar att en björnmarknad står runt hörnet.

Björntrends-indikator stokastiska indikatorn
Björntrends-indikator

%K-Linje Överlappning

En annan vanlig metod är så kallad %K-linje överlappning. I enkelhet kan man förklara metoden som att den korta trenden vänder när %K-linjen överlappar %D-linjen. För denna typ av överlappningar är det bättre att använda sig av de långsamma oscillatorerna än de snabba. Det beror på att de producerar färre falska signaler. Nedan återfinns ett exempel på en överlappning som indikerar en tjurtrend.

%K-Linje överlappning stokastiska indikatorn
%K-Linje överlappning

Som du kanske redan har noterat så kom det stokastiska värdet från låga nummer.
Detta är i regel vad vi söker efter eftersom det indikerar att det finns mycket uppsida i den kommande börsrörelsen utan att tillgången blir överköpt.
Nedan återfinns ett exempel på en överlappning där %K-linjen skär %D-linjen i nedåtgående riktning. Det indikerar en kommande björntrend.

Överlappning björntrend stokastiska indikatorn oscillator
Överlappning björntrend

Var uppmärksam så ser du hur det nästan skedde två överlappningar innan signalen visade sig sann och marknaden utvecklades i negativ riktning.
Notera att de båda graferna ovan är baserade på långsamma indikatorer, av anledningar som vi tidigare redogjort för.

Tips: Justera dina stokastiska nivåer beroende på trenden

Hittills har vi antagit att trösklarna för vart marknaden är över, respektive undersåld, är statiska samt oberoende av den tidigare trenden. Det må vara det enklaste förhållningssättet för att introducera konceptet, men det är inte det mest lönsamma tillvägagångssättet. Det beror på att aktiebörsen i nedgång kommer att generera stokastiska värden lättare än vad som är fallet i en uppåtgående trend.
När vi tar det i beaktning kan vi tillskriva mer höjd till trösklarna när marknaden befinner sig i en uppåtgående trend. På samma sätt kan vi sänka dem i en nedåtgående trend. Dessa förändringar medför två saker:

  1. Vi kan identifiera översålda köpsignaler i en uppåtgående trend som vi annars skulle gått miste om. Det beror på att marknaden i uppgång snabbare återhämtar sig från ett översålt scenario. Med andra ord tar sig de stokastiska variablerna sällan långt in på översålda nivåer.
  2. Det låter oss senarelägga ingångar i översålda signaler. Således tar vi inte position för tidigt, och har därmed bättre chanser att träffa botten med acceptabel precision.

Så hur justerar du dina inställningar enligt ovan? Det beror så klart på dina personliga preferenser samt styrkan i aktiebörsens trend. Men precis som vanligt har vi några idéer och tips att dela med oss av.

Tröskelvärden för en tjurmarknad

Överköpt: 90
Översålt: 30

Tröskelvärden i björnmarknad

Överköpt: 70
Översålt: 10

Snabba Tips

Villkor för björn samt tjur-glidande medelvärden
Villkor för björn samt tjur-glidande medelvärden

Ett effektivt sätt att identifiera den långa trenden på aktiebörsen är att använda ett 200-dagars glidande medelvärde. Det är vanligt att traders använder indikatorn för att skapa sig en uppfattning rörande aktiemarknadens långa trend. Om aktiebörsen handlas under 200-dagars glidande medelvärde befinner den sig i en björntrend. Motsatsen gäller när tillgången handlas ovanför.

De bästa inställningarna för stokastiska variabler

Vi har nu kommit fram till nästa steg i vår diskussion kring stokastiska variabler, nämligen de bästa inställningarna.
När du experimenterar med dina inställningar, kan du variera värdena på %K samt %D. Beroende på dess värden kommer du att märka hur dina trading resultat skiljer sig. Ett exempel kan vara att ändra %K från 14 till 5. Det medför att du får fler överlappningar från överköpta och översålda nivåer.
Enskilda inställningar är inte ett ämne för denna artikel, utan det överlåts till dig som läser. Vi har beslutat oss för att gå till väga så, eftersom det är omöjligt att säga vilken inställning som passar dig bäst. De optimala inställningarna varierar starkt beroende på den tidshorisont du handlar, likväl som vilken marknad. Dessutom är din trading strategi central när du optimerar dina inställningar.
Eftersom det är så många faktorer som spelar in i framgångskonceptet, rekommenderar vi varje enskild trader att utvärdera olika inställningar efter hans egen strategi. Som vanligt är det oerhört viktigt att du backtestar din strategi, något vi understryker vikten av i nästan alla våra artiklar. Backtesting är det enklaste och snabbaste sättet att få svar på frågorna kring vilka inställningar du själv bör använda.

Förstärk signalerna – de bästa filtren för stokastiska variabler

Oftast rekommenderar vi inte att du går ut och handlar utan att först modifiera dina variabler och kalibrerar efter den marknad du har för avsikt att handla. Du behöver addera filter och extra villkor för att säkerställa att du enbart tar trades när du har oddsen på din sida.
Det finns ett oändligt antal olika tillvägagångssätt för att förbättra kvalitén på de positioner du ingår. I denna sektion av vår kompletta guide till handel med stokastiska variabler delar vi med oss av de tekniker och metoder som vi själva använt på ett framgångsrikt sätt.

Stokastiska variabler och ADX

Stokastiska variabler tar inte utvecklingshastigheten eller momentumet från en rörelse i aktiemarknaden i beaktning. Istället stirrar det sig blint på de relativa positionerna mellan föregående högsta och lägsta nivåer.
Detta kan självklart vara negativt i somliga situationer, då hastighet och momentum kan innehålla värdefull information. Exempelvis rörande sannolikheten för att trenden ska vända, för att nämna något.
För att kompensera för denna brist kan du introducera en ADX indikator. ADX är en av våra egna favoriter, och den används för att mäta styrkan i en trend. Således kan den kompensera för svagheterna som stokastiska oscillatorer medför.
Om ADX-värdet är högre än 25 anses marknaden ha en stark trend. Skulle värdet istället vara lägre än 15, indikerar det att marknaden är lugn.

Kombinera informationen med stokastiska oscillatorer

Inom medelvärdesregression är plötsliga och skarpa rörelser oftast troliga att leda till snabba trendbrott. Således är det fördelaktigt om vi kan identifiera om marknaden snabbt blev översåld med ett tilltagande momentum. Det skulle i så fall säkerställa att aktiebörsen är mer trolig att vända runt än tidigare. I ADX termer innebär det att indikatorn har ett värde som motsvarar 30 eller högre.
Nedan återfinns en bild med ett exempel för hur det kan te sig på grafen.

Stokastiska variabler och ADX stokastiska oscillator
Stokastiska variabler och ADX

Andra Oscillatorer

Det finns fler oscillatorer än de stokastiska indikatorerna. Ett exempel på dessa är RSI indikatorer, som möjligtvis är än mer populära än de stokastiska oscillatorerna.
För att identifiera mer kraftfulla signaler rörande en översåld marknad kan du överväga en kombination av stokastiska indikatorer och RSI. Teoretiskt sett bör en synkroniserad användning av dessa medföra starkare, bättre och mer pålitliga signaler.
Ett exempel är om du har för avsikt att långa en tillgång baserad på ett stokastiskt värde, kan du inkludera ett krav om att även en RSI indikator ska påvisa att tillgången är översåld.
Nedan återfinns ett exempel där både RSI likväl som den stokastiska oscillatorn påvisar att den aktuella tillgången var översåld.

Stokastisk indikttor och RSI stokastiska oscillator
Stokastisk indikttor och RSI

Säsongsmönster

Du gör bäst i att kontrollera för trender som kan bero på säsonger i den marknad du valt ut för din trading. Det är vanligt förekommande att mängder av info ligger begravd under ytan. Det är något du kan dra fördel av för att bestämma när du ska inta en position, eller när du bör avstå.
Något som förtydligar vikten av säsongsmönster är att aktiebörsen är mer sannolik att vända in i björntrend, eller tjurtrend, under somliga veckodagar. Om du fångar upp en signal från dina stokastiska indikatorer som sammanfaller med trenden för den givna dagen, kan sannolikheten att signalen är korrekt öka.
För att identifiera säsongsmönster i din data, måste du givetvis backtesta den.

Stokastiska tradingstrategier

Vi har nu delat med oss om tre tillvägagångssätt du kan använda dig av för att förbättra resultaten av din stokastiska trading. Det har nu blivit dags att koncentrera oss på olika tradingstrategier som i huvudsak tillämpar stokastiska variabler för att identifiera ingångspositioner.
Innan vi fortsätter, vill vi bara påminna att det inte finns några strategier som ska antas vara redo att börja handlas. Precis som alltid är det oerhört viktigt att du själv är beredd att lägga ner arbete för att säkerställa att de fungerar för dina marknader och tidsramar. Med det sagt, de två följande strategierna är sannerligen riktigt bra inspirationskällor.

Stokastiska indikatorer och glidande medelvärde med avkastningsmål

Denna strategi går ut på att ta långa positioner baserat på höga värden på de stokastiska oscillatorerna. Detta görs i kombination med att tillgången handlas under sitt 20-dagars glidande medelvärde, men ovanför värdet på 200-dagars glidande medelvärde.
Det innebär att prisutvecklingen tillfälligt avviker från den långsiktiga trenden i marknaden, det vill säga en tillfällig nedgång i en tjurmarknad. Det givna scenariot innebär att sannolikheten för att marknaden snart ska börja handlas mot högre nivåer ökar.
Det finns två regler på plats för att denna strategi ska fungera:

  1. Den stokastiska indikatorn antar ett värde högre än 80
  2. Marknaden handlas nedanför sitt 20-dagars glidande medelvärde, men över 200-dagars glidande medelvärde

För att stänga positionen inväntar vi att marknaden stänger ovanför 20-dagars glidande medelvärdet. Skulle det visa sig att det inte inträffar inom 10 handelsdagar, avslutar vi positionen med förlust.
Nedan finns en bild som visar hur strategin handlas.

Tradingstrategi med stokastiska variabler stokastiska oscillator
Tradingstrategi med stokastiska variabler

Stokastisk indikator med doji

Tidigare i artikeln lärde du dig att du kan använda stokastiska indikatorer för att se om marknaden är översåld. Med denna strategi, försöker vi kombinera översålda indikatorer med ett candelstick-mönster känt som ”doji”.
En doji innebär att marknaden stänger och öppnar på samma prisnivå, vilket indikerar osäkerhet. I kombination med stokastiska idikatorer är en doji en signal om att säljare börjar tappa kontrollen. Det medför att köparna får en starkare hand, och det är läge att gå lång.
Reglerna för att denna strategi ska kunna sättas i verket är som följer:

  1. Du behöver ha ett värde på din stokastiska indikator som är 20 eller lägre
  2. En doji återfinns i din candlestick-chart

När den värdet på den stokastiska indikatorn överstiger 50 är det dags att stänga positionen.
Nedan återfinns ett exempel för hur det kan se ut.

Stokastisk tradingstrategi med doji stokastiska oscillator
Stokastisk tradingstrategi med doji

Stokastiska indikatorer VS RSI

Stokastiska indikatorer och RSI används i hög utsträckning med samma syfte. Det ska sägas att båda förtjänar sina respektive rykten om att vara den mest användbara indikatorn för aktietrading.
Som vi vidrörde tidigare i texten tar stokastiska indikatorer inte volatiliteten eller förändringshastigheten i beaktning. Det enda som mäts är positionen mellan den relativa högsta samt lägsta nivån. Det är den mest utmärkande skillnaden i förhållande till RSI. De sistnämnda har skapats på ett sätt som inkluderar likväl hastigheten, och förändringstakten, av prisförändringen i beräkningen. Det medför att RSI i regel lämpar sig bättre för att en trendande marknad, där historiska högsta och lägsta nivåer inte är lika signifikanta.

Slutsatser

  • Stokastiska variabler är tradingindikatorer som består av en %D linje, samt en %K linje
  • Det finns två varianter av stokastiska indikatorer, snabba samt långsamma. Skillnaden ligger i att de långsamma är utjämnade med ett 3-periods glidande medelvärde.
  • De bästa inställningarna beror på den marknad du har för avsikt att handla. Således måste du backtesta för att fastställa vad som passar bäst i den miljö du tänker utföra din trading.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier

Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier

Vilken tidsfrekvens är bäst för adx-indikatorn?

Vilken tidsfrekvens är bäst för adx-indikatorn?

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!