April 5

Utbrottstrading, Breakouts och Utbrottsstrategier (Den Kompletta Guiden)

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Breakouts inträffar hela tiden på aktiebörsen, och om du vet hur man handlar dem, erbjuder utbrottstrading fantastiska möjligheter!
Ett utbrott sker när marknaden stiger över en motståndsnivå, eller nedanför en stödnivå. Det indikerar att prisutvecklingen har potential att fortsätta i den aktuella riktningen. Att använda utbrott som grund för din strategi må verka enkelt, men de flesta utbrotten visar sig vara falska. Dessa benämns som falska utbrott och innebär att trenden i marknaden vänder tillbaka strax efter utbrottet.
I denna kompletta guide till utbrottstrading kommer du att lära dig allt du behöver för att basera din handel på utbrottsstrategier. Texten innehåller information kring dessa ämnen:

 • Hur du identifierar ett utbrott
 • Många traders förhållningssätt till utbrottstrading
 • Hur du undviker falska utbrott
 • Vår syn på utbrott

Nog om det, läs vidare för att lära dig allt den kompletta guiden till utbrottstrading och utbrottsstrategier har att erbjuda! Låt oss börja med att förklara vad ett utbrott är.

Vad är ett Utbrott?

Precis som ett utbrott beskrevs i inledningen till denna text, innebär ett utbrott att marknaden penetrerar ett tidigare stöd eller motståndsnivå. Exempel på traditionella stödnivåer är tidigare prisnivåer där marknaden studsat uppåt efter en nedgång. På samma sätt är en motståndsnivå ett pris där marknaden inte haft kraften att fortsätta den positiva prisutvecklingen, och istället tappat momentet. Alla prisnivåer som kan tillskrivas signifikans i termer av att försvåra marknadens utveckling i den pågående riktningen kan beskrivas som en potentiell utbrottsnivå. Ofta följer många aktörer på marknaden det glidande medelvärdet över 200 dagar. Således är det en bra teknisk nivå att bevaka för att identifiera potentiella utbrottsnivåer för din utbrottstrading.
I bilden nedan kan du se hur marknaden orkade bryta igenom en tidigare högstanivå för att sedan rusa uppåt. Det visar sig att den tidigare högsta prisnivån var ett robust motstånd fram till den tidpunkten. När marknaden väl lyckats ta sig förbi hindret, fortsatte den positiva prisutvecklingen uppåt länge. Således är detta ett perfekt exempel på ett upplägg för utbrottstrading!

Utbrottstrading - Breakout
Utbrottstrading – Breakout

Fördelar med Utbrottstrading

Nedan återfinns de två främsta fördelarna med utbrottstrading listade.

 • Utbrottstrading innebär en attraktiv möjlighet att profitera från alla nya trender i aktiemarknaden. Som du säkert kan föreställa dig, så är ett av de bästa sätten för att tjäna pengar på aktiebörsen att rida trenden.
 • Utbrottstrading är inte bara väl fungerande på aktiebörsen. Andra finansiella produkter kan också handlas med hjälp av en välutformad strategi för utbrottstrading.

Utbrottstradingens Nackdelar

Trots de fördelar som återfinns i utbrottstrading, kvarstår tyvärr faktum att det inte finns någon gratis lunch på aktiebörsen. Den bittra sanningen är att de flesta utbrott du ser i din tekniska analys är falska. Det innebär att marknaden, efter att ha brutit igenom motstånds eller stödnivån, vänder tillbaka mot tidigare prisnivåer. Således stoppas den våg du tänkt rida i din handel på aktiebörsen.

Vad utmärker en bra Utbrottsnivå?

Normalt sett är det en vedertagen sanning att en motståndsnivå som testats flera gånger blir allt mer signifikant. Med andra ord kan den sägas vara en självuppfyllande profetia. Desto fler gånger samma nivå testas, och utvecklingen avtar där, desto viktigare blir den. Det samma gäller givetvis stödnivåer.
Mönstret föranleds av att dessa prisnivåer tenderar att bli attraktiva för stop-loss order i terminsmarknaden. Det innebär att när marknaden når den tekniskt signifikanta nivån, skapas ett stort köptryck vilket leder till att marknaden trycks uppåt och säkerställer att utbrottet inte vänder tillbaka. Nedan återfinns en förtydligande bild.

Utbrottsnivå
Utbrottsnivå

Du kan i bilden se hur det formats en uppenbar motståndsnivå kring marknadens tre föregående högstanivåer. Motståndet höll tre gånger utan att ge vika vilket medförde att marknadsaktörerna var medvetna om signifikansen.
En konsekvens av att aktiebörsen har svårt att bryta igenom motstånd är att traders placerar korta order runt dessa nivåer. För att reducera eventuella förluster, placerar de soppen precis ovanför motståndsnivån. Detta görs då ett utbrott skulle motbevisa deras tes om att priset ska falla tillbaka.
Att de korta positionerna behöver stängas innebär att köporder placeras i aktiemarknaden. Det medför en ökad efterfrågan, som i sin tur kan leda till ytterligare prisrusningar. Det ger bränsle till den pågående trenden, och medför att oddsen sänks för fortsatt utveckling i samma riktning.

Gap

Ytterligare en lärdom du kan ta med dig från bilden ovan är att motståndet bröts med ett positivt gap. Ett gap tenderar att förbättra sannolikheten för att trenden fortsätter. Det beror på att aktörerna på aktiemarknaden blev överraskade och inte har tid att stänga sina positioner tidigt. Dessutom är det troligt att fler stop-loss orders aktiverades när prisförändringen var stor, det vill säga skedde med ett gap.
Alla dessa faktorer medför att det är hög sannolikhet att utbrottet är korrekt, vilket det också visade sig vara.

Vad är ett Negativt Utbrott?

Ett utbrott kan även ske gentemot en stödnivå, vi benämner detta som ett negativt utbrott. Ofta görs ingen skillnad mellan ett negativt utbrott och ett utbrott i en tjurmarknad och termen utbrott används synonymt för båda riktningarna.
Nedan bild ger ett bra exempel på ett negativt utbrott, där ett gap förde marknaden vidare mot lägre nivåer.

Negativt Utbrott
Negativt Utbrott

 

Olika typer av Utbrottsnivåer

Det finns mängder av olika typer av utbrottsnivåer i aktiemarknaden. Din förmåga att identifiera dem, och värdera dem, är helt avgörande för hur framgångsrikt du kommer att kunna använda en utbrottsstrategi i din egen handel. Låt oss titta närmare på några exempel på prisnivåer som ofta används som stöd och motståndsnivåer inom teknisk analys.

Historiska Toppar och Bottnar

Några av de mest signifikanta utbrottsnivåerna är historiska bottnar och toppar. Dessa kan identifieras, beroende på hur lång tidsaspekt din graf visar, genom att plotta diagram med 10 bars. I andra fall kan du göra det så enkelt som att helt enkelt ta en ”all-time high / low” och använda som teknisk nivå.
Detta enkla förhållningssätt fungerar i många fall utmärkt. Nedan återfinns en graf med 150 bars som har visar hur en ny trend påbörjades.

Historiska Toppar och Bottnar
Historiska Toppar och Bottnar

Det är många traders på terminsbörsen som förlitar sig på olika typer av tekniska verktyg, som Donchian Kanaler eller Keltner Kanaler.

Donchian Kanaler eller Keltner Kanaler
Donchian Kanaler eller Keltner Kanaler

 

Glidande Medelvärden

Som vi tidigare varit inne och nuddat vid är glidande medelvärden ett vanligt sätt att identifiera utbrottsnivåer. Dessa är några av de populäraste metoderna och används av mängder av aktietraders i analysfasen. Det faktum att många använder dem, ökar dess pålitlighet som support och motståndsnivåer.
Det finns olika antal dagar och längder för som används för att beräkna ett glidande medelvärde. Några av de mest förekommande är:

 • 5 – 10 dagars glidande medelvärde
 • 20 dagars glidande medelvärde
 • 50 dagars glidande medelvärde
 • 100 dagars glidande medelvärde
 • 200 dagars glidande medelvärde

Du kan själv experimentera med de olika tidshorisonterna om du vill använda glidande medelvärde i din egen tekniska analys. Vår egen erfarenhet avslöjar att justerade glidande medelvärden fungerar bäst, till exempel ett exponentiellt glidande medelvärde. Detta fungerar i somliga situationer bättre än det traditionella glidande medelvärdet.
Inom daytrading är det väldigt vanligt att glidande medelvärden används, du kan läsa mer om detta i vår kompletta guide till daytrading!

Bollinger Band

Ytterligare en metod som används för att identifiera bra utbrottsnivåer inom värdepapperstrading är benämns som Bollinger band.
I korthet kan dessa sägas utgöras av ett glidande medelvärde som omgärdas av två linjer. Den första linjen placeras två standardavvikelser ovanför det glidande medelvärdet. Den andra linjen placeras två standardavvikelser nedanför.
Detta skapar en dynamisk utbrottsnivå som förändras i takt med att volatiliteten i marknaden förändras. Med andra ord placeras utbrottsnivån längre ifrån genomsnittsvärdet vid hög volatilitet, och vid lägre volatilitet placeras utbrottsnivån närmare det glidande medelvärdet. En stor fördel med denna metod är att den hjälper dig som trader att undvika att handla falska utbrott.
Bilden nedan ger en bra visualisering av hur Bollinger band fungerar. Notera att de vidgas när volatiliteten i marknaden ökar, och hur utbrottet ovanför det övre bandet ledde till att marknadens utveckling fortsatte.

Avrundade nummer

Avrundade nummer, så som 10, 20, och 100 används ofta som stöd och motstånds nivåer. Därför lämpar de sig väl även som nivåer för dig som vill handla en utbrottsstrategi.
Först måste du identifiera vart marknaden visat tecken på att bromsa in tidigare, i ett historiskt data set. Där avrundade nummer tidigare visat sig vara tekniskt viktiga, är det troligt att du kommer att se ett riktigt utbrott när marknaden väl tar sig igenom barriären. Således är dessa nivåer värda att bevaka.
Nedan visas en graf där aktien vid upprepade tillfällen testade 100$ nivån, innan den vid det tredje försöket bröt igenom och fortsatte en positiv kursutveckling.

breakouts
breakouts

 

Vilken Utbrottsnivå ska du fokusera på?

Vi rekommenderar att du inledningsvis använder prisbaserade utbrottsnivåer. Dessa är marknadstoppar och bottnar eller en n-bar. Detta är det enklaste förhållningssättet, och lämpar sig därför väl för dig som testar utbrottshandel.

Addera säkerhetsmarginal till Utbrottsnivån

Som vi tidigare vidrörde i denna text, är ett av de främsta problemen utbrottstraders stöter på, är falska utbrott. Marknaderna rör sig mycket och bryter igenom viktiga nivåer hela tiden. Det medför att det kan vara snudd på omöjligt att välja en utbrottsnivå och hugga den i sten.
I situationer likt dessa kan det vara behjälpligt att addera en säkerhetsmarginal till utbrottsnivån. Teoretiskt sett bör det gå att undvika många falska utbrott genom att applicera tekniken. Anledningen är att du undviker de traders som bara är intresserade av att gå precis ovanför nivån, och sedan stänga positionerna.
Det leder oss till frågan, hur stor säkerhetsnivå bör du addera? Och vilken eller vilka tekniker finns att tillgå för att bestämma det? Läs vidare för att lära dig mer, vi ska avslöja det för dig!

Fast belopp

Den enklaste metoden är att addera ett fast belopp till utbrottsnivån. Detta kan vara en krona, eller en dollar beroende på vilken typ av värdepapper du handlar.
Exempelvis, om du har ögonen på en utbrottsnivå och tänker dig att du går lång om den uppnås, addera en krona extra. Det ger dig lite extra säkerhet som kan hjälpa dig att undvika ett falskt utbrott.
Denna enkla modell kan givetvis användas, men du måste ta marknadspriset i beaktning för den aktuella tillgången. Du kan inte addera 10SEK som säkerhetsmarginal till en tillgång vars värde är 10SEK, för att nämna ett exempel. På samma sätt är det troligtvis inte tillräckligt att använda 1 dollar säkerhetsmarginal, om du handlar amerikanska aktier med höga värderingar. Med andra ord, du måste vara flexibel med ditt fasta belopp.
Ett alternativ till det fasta beloppet finns givetvis att tillgå, och det ger dig en möjlighet att inte oroas över vilket fast belopp som är det bästa. Detta gör du genom att använda en procentsats från utbrottsnivån som din säkerhets nivån. Låt oss kika närmare på hur det fungerar.

Procentsats

Somliga traders använder en procentsats från det föregående priset, och adderar det till utbrottsnivån. När värderingen av värdepappret uppgår till utbrottsnivån plus tilläggsprocenten, kan tradern ta en lång position. Om utfallet är i negativ riktning, går han givetvis kort.
Med andra ord, om ett värdepapper förväntas bryta ut vid 100SEK och du bestämmer att du vill handla med 1% säkerhetsnivå, köper går du lång vid 101SEK värdering. Således anpassar du beloppet i din säkerhetsnivå till värdepapprets handelsnivå. Det är därför enklare att använda än den föregående metoden, det fasta beloppet.

Genomsnittlig faktisk nivå

En annan faktor som är viktig att ha i åtanke när du bestämmer en säkerhetsnivå för din utbrottshandel är volatiliteten. Ett sätt att ta det i beaktning är att använda en teknik som på engelska benämns som Average True Range, ART.
Denna teknik lämpar sig extra väl om din handelsstrategi involverar värdepapper som har en hög osäkerhet rörande volatiliteten. Värdepapper som omgärdas av kraftiga kursrörelser lämpar sig inte väl för statiska säkerhetsmarginaler. Det beror på att säkerhetsnivån ofta placeras för långt bort från utbrottet. I vissa fall är det även för nära.
För att beräkna utbrottsnivån med ART applicerar du ART på din graf. Sedan adderar du det till utbrottsnivån där du vill gå lång, eller kort.

Utbrottsstrategi
Utbrottsstrategi

I vissa fall lämpar det sig bättre att addera värdet av den senaste baren på grafen. Troligen kommer du inte uppleva någon större skillnad i resultat, men det kan löna sig i sällsynta fall.

Vilken Teknik bör du använda?

Vi rekommenderar att du använder ART tekniken. Det är den metod vi själva oftast förlitar oss till och den har visat sig fungera genom åren.
Även procentmetoden har visat sig fungera väl, så om du känner att ART är överväldigande kan du testa denna metod.
För att komma i gång med din handel, kan du läsa vår guide i sex steg för hur du kommer i gång med trading.

Förbättra din Utbrottsstrategi och undvik Falska Utbrott

Det finns mängder av tillvägagångssätt för att förbättra din aktiehandel strategi, och öka sannolikheterna att du handlar faktiska utbrott. I denna del av texten presenterar vi några sätt som vi själva har använt oss av, med goda resultat. Med det sagt är det viktigt att du kommer ihåg att varje tradingstrategi för utbrottshandel är unik. Det innebär att olika funktioner och säkerhetsnät kan behövas.
Med det sagt, låt oss kika på några av de tekniker vi själva använder.

Utbrott från prisspann

Ett effektivt sätt att undvika falska utbrott är att koncentrera handeln till prisrörelser som saknar en tydlig trend. I korthet kan man säga att en marknad som förflyttas utan en tydlig underliggande trend mot utbrottet, ökar sannolikheten att utbrott är på riktigt.
Det går ofta hand i hand med att prisspannet är mer uppenbart. Således finns det flera prisnivåer som du kan bevaka som utgör ett prisspann.
Ytterligare en aspekt som kan vara fördelaktig är att en marknad som rört sig utan tydlig rörelse kan ha haft låg volatilitet. När volatiliteten ökar, tenderar även utbrotten att vara mer volatila. Således ger det en chans att utbrottet varar, vilket medför mer tid att göra vinst innan du stänger positionen.
Nedan ser du ett exempel på hur marknaden rört sig utan tydlig trend, och ett tekniskt kil-mönster har uppstått. Därifrån bröt marknaden ut mot uppsidan.

Utbrott
Utbrott

 

Höga Volymer

En av de mest välkända metoderna för utbrottshandel är att använda volym för att validera utbrottet. Generellt sett anses ett utbrott som ter sig med höga volymer, ha högre chanser att lyckas än om volymerna är små.
Detta har att göra med det faktum att volymen reflekterar antalet deltagare i handeln, och dess hur starka de är. Allt i realtid. Det är något av en självuppfyllande profetia att en marknad med mycket volym kommer att fortsätta sitt utbrott. Anledningen är att de olika aktörerna på marknaden troligen samtidigt försöker köpa, och skapa ett köptryck. Det leder till att utbrottet får mer styrka. Givetvis gäller samma sak i en nedåtgående trend, där ökat säljtryck kan ge styrka för den negativa trenden.
Nedan ser du en bild som visar hur ett utbrott blev lyckosamt med hjälp av höga volymer.

breakout - utbrott
breakout – utbrott

Detta kan så klart kännas oerhört logiskt. Vår egen erfarenhet avslöjar att tesen om att hög volatilitet ger bättre chans för lyckade utbrott, är delvis sann. Men som alltid när du bygger strategier för din trading med värdepapper är backtesting A & O för att lyckas.

Tidsvillkor

Något som många traders gör att ta tidpunkten på dygnet för ett potentiellt utbrott i beaktning. Om du handlar utbrott baserade på intradagsrörelser, finns det många tillfällen när utbrott helt enkelt inte lyckas. Detta kan vara under dagens första, eller andra halva.
Ett exempel på detta är en strategi vi själva använder, där vi enbart tar position inom de första minuterna av dagens handel. Hur vida vi ingår en position beror på olika faktorer som utspelar sig i den inledande aktiehandeln. I andra strategier händer det att vi tar positioner enbart under dagens första halva. Så, beroende på vilken strategi du använder, kan ett tidsvillkor vara användbart.
Det finns en uppsjö av olika tekniker baserade på tid som används av traders globalt. Vi rekommenderar att du försöker läsa in dig på dessa, kanske hittar du din edge gentemot marknaden?

Summering och Slutord

I denna guide till utbrottshandel, har du lärt dig om vad utbrott faktiskt är. Dessutom innehöll texten information rörande hur du identifierar ett utbrott, samt viktiga aspekter för att handla utbrottsstrategier.
Trots att vi har berört många viktiga saker i denna guide, måste du lägga ner tid och energi för att lära dig utbrottstrading. Du måste utveckla och backtesta en strategi som kan ge positiv avkastning.
Om du vill ta del av mer av vår kunskap, och komma igång med din aktietrading lite enklare, kanske du överväger en kurs? Att ta en tradingkurs kommer att spara mycket värdefull tid, tid som du kan använda till att utöva aktiehandel!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Medelvärdeskors – Fungerar Moving Average Crossover?

Medelvärdeskors – Fungerar Moving Average Crossover?

Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer – Fungerar Variabler i Trading?

Stokastiska Indikatorer & Oscillatorer – Fungerar Variabler i Trading?

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!