April 4

Baltic Dry Index, vad är det? – förklaring av Baltics Dry Indexes (diagram)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Baltic Dry Index – Sjötransportindexet

Baltic Dry index (BDI) som både kallas Torrfrakt-indexet och  Sjötransportindexet, visar utvecklingen för kostnaderna för torrlaster och anses av vissa vara en relativt bra konjunkturmätare. Detta på grund av att det mäter kostnaden för att skeppa råmaterial, så kallad dry bulk. (t.ex. järnmalm, kol eller spannmål) Något som används av världens olika industrier och ekonomier. Indexet mäter torrlast-raterna på 40 rutter världen över.
Torrfraktindex (Sjötransportindex) eller BDI har funnits sedan januari 1985. Indexet baseras på dagliga charterpriser noterade hos skeppsmäklare i London för ett genomsnitt av representativa rutter.

Dessa varor som fraktkostnader som mäts är för råvaror till industrier och indexet anses ge en tidig indikation på hur det står till i den globala ekonomin genom att visa efterfrågan på nämnda råvaror. Detta index påverkas förstås också av tillgången på fraktfartyg men tillgångssidan för frakter är förhållandevis oelastisk då det tar runt två år att bygga ett fartyg. Indexet har också fördelen att det är mycket svårt att manipulera eller spekulera i, då man helt enkelt inte bokar frakter om man inte vill ha torrvaror levererade.

DIAGRAM för Baltic Dry index

Senaste kursuppdateringen för Baltic Dry index

Du hittar senaste kurserna för index här.

Kursdata – historical data för bdi index och BDI

Kursdata för Baltic Dry Index hittar du här.
Baltic Dry Index
Baltic Dry Index

Mäklare över hela världen inblandade i Baltic Dry Index

När Baltic Dry Index (Torrfraktindex, Sjötransportindex)beräknas så är mäklare över hela världen konsulterade för att ta reda på hur mycket det skulle kosta att boka en last av torra rå varor. Indexet delas upp i olika fartygsklasser, med index som anges av Capesize, SupraMax, Panamax och Handysize fartyg. Det mäter vad genomsnittet kostar över olika rutter.

Olika fartygsstorlekar

Baltic Dry Index beräknas för alla fartygsstorlekar så det kan vara på plats att lista de olika lastfartygsklasserna (från störst till minst):
-Capesize (80000+ ton) Dessa fartyg är så stora att de varken går igenom Panama- eller Suez kanalen. De måste alltså runda ?the Capes? (Afrika och Sydamerika). Därav namnet.
-Panamax (60000-80000 ton) Dessa fartyg går precis igenom Panama- och Suez kanalen. Därav namnet.
-Supramax (35000-60000 ton) Dessa fartyg är havets motsvarighet till Volvo V70 i dagens Sverige. Vad namnet betyder känner jag inte till??.
-Handysize (60000-80000 ton) Detta är arbetshästen på havet! Det finns tusentals av detta fartyg och det är det vanligaste dry bulk fartyget. Som namnet avslöjar så är det en liten och smidig fartygstyp.
Här kan du läsa vad Wikipedia skriver om Baltic Dry Index.


Säsongsmönster för BDI

BDI
BDI

Denna intressanta säsongsbild ovan som visar förändringar månad till månad för Baltic Dry index hittade jag på seametrix.net.


BDI Charts och diagram – bdiy

Lloydslist hittar du en hel del intressanta diagram och mer information om indexet om du vill gräva vidare i ämnet. Här hittar du bdiy.

Baltic Dry Index
Baltic Dry Index

Dry bulk – Bulklast

Bulklast eller bulkgods (även massgods)(bulk dry på engelska) är last som fraktas utan förpackning eller emballage i lastrum eller godsvagnar. Exempel på olika typer av bulklast är malm, spannmål, konstgödsel, kalk, stenkol, salt och råolja. Inom sjöfarten skiljer man på torrlastfartyg och tankfartyg. Tankfartyg transporterar olja och andra flytande kemiska produkter, medan torrlastfartyg transporterar granulat såsom kol, malm, spannmål, etc.


Övrigt gällande Baltic Dry Index

Ett intressant område att söka vidare inom skulle vara att använda Baltic Dry Index tillsammans med annan intermarket data och se om man kan hitta intressanta kombinationer för att hitta edger. Rederiaktier och BDI, vad kan man hitta här för samband? Oljeterminer eller oljeaktier, hur spelar det ihop med indexet? Titta på länder som är starkt beroende av shipping och försök hitta samband mellan BDI och det landet. Kanske man till och med kan få ihop ett intressant algotrading system?


Baltic Dry Index as a Reliable Forward Indicator? Nonsense…? Läs artikeln här

Baltic Dry Index
Baltic Dry Index

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen